PowerPoint Sunusu

advertisement
Hindistan, Bengal körfeziyle Uman denizi
arasında, kuzeyde Himalaya dağlarından
güneyde Hint Okyanusu’na doğru uzanan
üçgen biçiminde büyük bir adadır.
1858’ de Hindistan İngiliz sömürgesi
haline geldi.
 1947’de bağımsız Hindistan ve Pakistan
devletleri kuruldu.

Hinduizm’in Sembolü
Hindistan’da geçmişte Vedaizm ve
Brahmanizm gibi adlarla anılan bugün
Hinduizm adı verilen din, Hint yarım
adasında doğdu ve ona kendi
damgasını vurdu.
 Brahmanizm kelimesi kutsal güç , yüce
gerçek anlamına gelmektedir.

Vedaizm temel kaynağı Veda adı verilen
kutsal metinlerdir.
 Veda ’’bilgi’’ anlamına gelmektedir. Bu
metinler Sanskritçe ile yazılmıştır.

Brahmanlar: Din adamları
 Kşatriyalar: Asiller ve savaşçılar
 Vaisyalar: Ziraat ve ticaretle uğraşnlar
 Sudralar: İşçiler

Budizm; kast sistemine bir çeşit başkaldırış
olarak M.Ö. 6.yy Sakya kabilesinin bilgesi
Siddhartha Gotama tarafından
kurulmuştur.
 Aydınlanma, uyanan anlamına gelen
Buda M.Ö. 563’de doğmuştur.

Budizm’in Sembolü
1: İnsanın varlığı ; kötülük, tatminsizlik,
hastalık, yaşlılık, ölüm vb. ızdıraplarla
yoğrulmuştur.
2: Izdırabın sebebi arzu ve ihtirastır.
3: Izdıraba son vermek için, arzulardan ve
fani işlerden sıyrılmak gerekir.
4: Bu hürriyete , yeni hayata ,Nirvana’ya
(ideal adam olma ) ulaşabilmek ancak
Buda’nın sekiz dilimi yolu ile mümkündür.
Jainizm’in Sembolü
Doğuştan gelen bir durumdur.
 Kastlar arasında geçiş yoktur.
 Kastlar arasında evlilik yoktur.
 Denk olmayan evlilikler yapanlar kasttan
kovulurdu . Bu çok ağır bir ceza olup,
suçlunun gözden düşmesine bütün sosyal
haklarını kaybetmesine sebep olurdu .
Kasttan kovulan bir kişi de parya
durumuna düşerdi.

Tac Mahal
Download