akis çalışma soruları

advertisement
1. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?
Root
2.Root nedir?
Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adıdır
3. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?
/etc/passwd
4.Linux sistemlerde /etc/passwd dizininde hangi bilgiler saklanır?
kullanıcı hesap bilgileri
5. Gölge parola ne amaçla kullanılır?
Şifre güvenliği amacıyla
6. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?
groups
7. Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
Su
8. Su komutunun görevi nedir?
Sistem yöneticisi olarak oturum açmak
9. passwd komutunun işlevi nedir?
Kullanıcı şifresini günceller.
10.Kullanıcı şifrelerini güncellemek için hangi komut kullanılır?
passwd
11.Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?
home
12. Kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlayan grup hangisidir?
wheel
13. Sistem yöneticisi (root) hesabı ile hangi işlemler yapılır?
-Kullanıcı ekleme
-Kullanıcı hakları değiştirme-Konsolda oturum açma
14. “Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı nedir?
Metin düzenleyici
15. Linux’ta bulunan editör programları nelerdir?
VIM, Pico, KWrite, Kate, Nano
16. VIM
:w
editöründe
programdan
çıkmak
için
hangi
komut kullanılmalıdır?
17. Nano editörü, Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?
Pico
18. KWrite editörünün özelliklerini yazınız.?
Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır.
Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır.
Dil bilgisi denetimi özelliği vardır.
19. Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı nedir?
.pisi
20.Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör hangisidir?
Wine
21. Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?
pisi search
22. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
PiSi
23. Pardus işletim sisteminde kurulabilir paketler aşağıdakilerden hangisidir?
Binary
24. Pardus işletim sisteminde paket yöneticisinde hangi sekmeler bulunmaktadır?
Kurulabilir Paketler, Kurulu Paketler, Güncellemeler
25. Pardus işletim sisteminde komut satırında paket yükleme komutu hangisidir?
pisi install
26.Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu paketi kaldırma komutu hangisidir?
pisi remove
27.Pardus işletimsistemi komut satırında depo eklemek için hangi komut kullanılır?
pisi add-repo
28.Pardus işletim sisteminde komut satırında kurulu programda güncelleme için hangi komut
kullanılır?
pisi upgrade
Download