şekle üçgen denir. Üçgen“ “sembolü ile gösterilir

advertisement
ADI: ………………………………………….
4.sınıf-matematik-üçgenler
Hatırlatma
Üçgen: Doğrusal olamayan üç noktayı ikişer ikişer
birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik
şekle üçgen denir. Üçgen“ “sembolü ile gösterilir.
Aşağıda verilen üçgeni inceleyiniz.Şekil üzerinde üç
ÜÇG
genin açıları,köşeleri,kenarları belirtilmiş,üçgenin
EN
isimlendirilmesi
ve sembol ile gösterimi verilmiştir.
ÇALIŞMA SAYFASI-3
1. Aşağıdaki üçgen de ? işareti ile gösterilen açı
kaç derecedir?
?
1120
B) 40˚
A) 30˚
280
C) 50˚
D) 60˚
2. Aşağıdaki üçgen de ? işareti ile gösterilen açı
kaç derecedir?
37°








Üçgenin temel elamanları; köşeler,kenarlar ve açılardır.
Yukarıda verilen üçgenin köşeleri A, B, ve C noktalarıdır.
Kenarları; [AB], [BC], [AC] doğru parçalarıdır.
Açıları ;ise A, B, C açılarıdır.
Üçgenlerin köşe noktaları büyük harf ile isimlen dirilir.
Üçgenin kenar uzunlukları; karşılarındaki köşenin küçük
harfi ile gösterilir.
Üçgenin köşegeni yoktur.
Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.
ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Kenarlarına ve açılarına göre üçgenler olmak üzere
iki gruba ayrılır.
AÇILARINA GÖRE ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Açılarına göre üçgenler üç çeşittir.
1.Dar Açılı Üçgen: Bütün açıları 90 dereceden
küçük (dar açı) olan üçgene dar açılı üçgen denir.
?
A) 33˚
B) 43˚
C) 53˚
D) 63˚
3. Aşağıdaki üçgen de ? işareti ile gösterilen açı
kaç derecedir?
360
?
1050
B) 49˚
A) 40˚
?
C) 39˚
D) 29˚
4. Aşağıdaki ABC üçgeninin Â= 60º, B= 70º ise C
kaç derecedir?
A
60°
70°
?
B
A) 130˚
2.Geniş Açılı Üçgen: Açılarından biri 90 dereceden
büyük (geniş açı) olan üçgene geniş açılı üçgen
denir.
Uyarı1: Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü geniş
açı olur.
3.Dik Açılı Üçgen: Açılarında biri 90 derece (dik açı)
olan üçgene dik açılı üçgen denir.
Uyarı2: Bir üçgende yalnız bir açının ölçüsü 90
derece olabilir.
C
B) 180˚
C) 50˚
D) 10˚
5.
Yukarıdaki üçgen de A = 60˚ ve B=75˚ ise C açısı
kaç derecedir?
A) 135˚
B) 145˚
C) 40˚
D) 45˚
6.
A
150˚
110˚
B
C
Yukarıdaki şekilde üçgenin A açısı kaç derecedir?
A) 30˚
yerlikaya
B) 40˚
C) 70˚
D) 80˚
Download