İslam Hukuku`nda Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Hisse Senedi

advertisement
İslam Hukuku'nda Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Hisse Senedi
ve Borsa
Aytaç Aydın
Burç Yayınevi
Kitap Özellikleri







Basım Tarihi
5/2015
Basım Yeri
Türkiye / İstanbul
Boyutlar
17x24 cm
Dil
Türkçe
Format
Karton Kapak
Kağıt Tipi
2. Hamur
Sayfa Sayısı
345

ISBN
9786055573232
kitap özeti
İslam Hukuku’nda Kıymetli Evrak Kambiyo Senetleri Hisse Senedi ve Borsa Kıymetli
evrak; üzerinde yazılı hakkın senede sıkı sıkıya bağlı olduğu, bu nedenle hakkın
ancak bu belgeyle talep edilebileceği ve bu belgeyle devredilebildiği senetler olarak
tanımlanabilir. Borsa ise; alıcı ile satıcının veya onların vekillerinin, emtia, menkul
kıymet veya buna benzer misli emtia veya kıymetten sayılan diğer şeyler üzerinde
alım satım yapmak amacıyla bir araya geldikleri, belli sürelerde belli yerlerde kurulan,
belli kurallarla çalışan organize edilmiş piyasa (pazara) olarak tanımlanabilir.
Bu çalışmamızda, Kıymetli evrak ve borsa değerlendirmelerimize esas olmak üzere:
Birinci bölümde; İslam hukukunda sözleşmeler ve borçlanma ve pazar anlayışına bir
bakış yapıldıktan sonra, ikinci bölümde; kıymetli evrak, kambiyo senetleri (para
alacağını içeren kıymetli evrak; poliçe, bono ve çek) ve ilgili detaylar incelemiştir.
Üçüncü bölümde ise; borsa ve borsada işlem gören kıymetli evrakın İslam hukuku
açısından değerlendirilmesine geçilmiştir. Bu çerçevede borsada işlem gören; hisse
senetleri, tahviller, hazine bonoları, kâr zarar ortaklığı belgeleri (KOB), gelir ortaklığı
senetleri (GOS), katılım intifa seneteri (KİS)
islam hukuku açısından değerlendirilerek ulaşılan sonuçlar ortaya konulmuştur.
Borsa sistemi, yapılan işlemler esas alınarak: Peşin işlemler borsası (Menkul
Kıymetler Borsası), Opsiyon borsası (options - şarta bağlı veya primli işlemler) Kesin
vadeli işlem (futurestransactions) borsası (kesin vadeli işlemler) şeklinde üç başlık
altında ele alınmış ve ulaşılan sonuçlar müdellel bir şekilde ortaya konulmuştur.
Ayrıca; borsada sıkça karşılaşılan manipülasyon ve spekülasyonlar da, pazardaki
hileli işlemler çerçevesinde ele alınarak İslam hukuku açısından değerlendirilmiştir.
Bugün tüm Müslüman toplumlara hizmet eden ve İslam hukuku kuralları ile uyumlu
bir borsa sisteminin kurulması elzemdir.
Download