sorular - Google Groups

advertisement
SORULAR
1)
+
. . . .(1.çarpan)
135(2.çarpan) Yandaki çarpma işleminde
X
....
1.çarpan kaçtır?
3702
....
. . . . .(Çarpım)
2) 6-7:(4-3(1-2))=?
A)-5 B)5 C)1 D)-1
E)13
3)a bir tamsayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisinin
sonucu kesinlikle tek sayıdır?
A)a+1 B)2a-3 C) a 2 +2a D) a 2 -1 E) a 2 +2a+1
4)a,b,c  N için a+b tek sayı ve c 2 çift sayıdır.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)c tek sayıdır B)a+c tek sayıdır C)b+c çift sayıdır
D)a.b.c tek sayıdır E)a.b.c çift sayıdır
5) Ardışık dört tek sayının toplamı K’dır. Buna göre bu
sayılardan en büyüğünün K türünden eşiti nedir?
A)
K
K
K
K
K
+3 B)
-3 C)
-2 D)
+2 E)
+1
4
4
4
4
4
6) Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe 60m tel ile çevrilecektir.
Bahçenin alanı en fazla kaç m 2 dir?
A)225 B)250 C)360 D)400 E)200
7) a,b,c  Z için a.b=20 , a.c=24 olduğuna göre a+b+c nin en
küçük değerini bulunuz.
A)15 B)-15 C)-30 D)-35 E)-45
8) Toplamları 72 olan üç farklı pozitif tamsayının en büyüğü
en az kaçtır?
A)22 B)23 C)24 D)25 E)26
12) A=1.2+2.3+3.4+…+n(n+1)
B=2.3+3.4+4.5+…+(n+1).(n+2) veriliyor.n=10 için B nin A
Türünden eşiti nedir?
A)A+132 B)A+130 C)A+12 D)A+10 E)A+2
13)Ardışık ilk 40 pozitif çift sayının toplamı A, ardışık 40
pozitif tek sayının toplamı B ise A-B=?
A)0 B)1 C)10 D)20 E)40
14) Ardışık 2008 tane tamsayını çarpımı 0 dır. Buna göre bu
sayılardan en büyüğü en çok kaçtır?
A)2010 B)2009 C)2008 D)2007 E)2006
15)3n+2 ile 5n-4 ardışık iki çift doğal sayı olduğuna göre n in
alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
A)8 B)12 C)16 D)24 E)20
16)x,y,z  Z  x.y=5 ve x.z=23 old. Göre x+y+z=?
A)-32 B)-29 C)-28 D)-23 E)-20
17) x,y,z  Z  5x+4y+7z=120 olduğuna göre x’in en büyük
değeri için x+y+z=?
A)22 B)23 C)24 D)25 E)26
18)a,b,c ve x birbirinden farklı pozitif tamsayılar olmak
üzere a.b.c= x 3 olduğuna göre a+b+c+x en az kaçtır?
A)4 B)6 C)12 D)39 E)42
19)x tek tamsayı olmak üzere 5x-4 ten sonra ilk gelen ardışık
3 çift sayının toplamı 102 ise x kaçtır?
A)8 B)7 C)6 D)5 E)4
20)Ardışık 9 tane tek doğal sayının toplamı ortanca sayının
4x-3 katına eşit ise x kaçtır?
A)9 B)7 C)6 D)4 E)3
21) a,b,c  Z
8 b 4
  olduğuna göre a nın en küçük
a 5 c
9) İkisi 20 den büyük farklı dört pozitif sayının toplamı 99
olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır?
A)33 B)44 C)55 D)66 E)77
değeri için b+c kaçtır?
A)-21 B)-9 C)9 D)21 E)60
10) Ardışık 17 tane tamsayının toplamı 17 dir. Bu sayıların
çarpımı kaçtır?
A)-170 B)-17 C)0 D)17 E)170
22)1 den 2011 e kadar olan doğal sayılar yan yana yazılarak
A=1234…20102011 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaç
basamaklıdır?
A)6937 B)6927 C)6877 D)6727 E)6707
11) 12  22  32  ...  102 =K veriliyor. Karesi alınan sayılar 1
azalırsa toplamın sonucu ne olur?
A)K-10 B)K-19 C)K-90 D)K-100 E)K-101
Download