Depresyonun Klinik Belirtileri

advertisement
Depresyonun Klinik Belirtileri
Orta şiddette:
• Duygulanımda çökkünlük,
• Yaşamdan zevk alamama,
• Genel isteksizlik,
• Enerji azlığı hakimdir.
Hasta;
• Keyifsiz,
• Neşesizdir.
• Kendine bakımda kötüleşme,
• Giyim ve kişisel hijyene özende azalma,
• Çatık kaşlar, ağız köşelerinde sarkıklık,
• Göz kırpma sıklığında azalma,
• Omuzlar düşük,
• Baş öne eğik,
• Jest ve mimiklerde azalma,
• Nadiren zoraki bir gülümseme görülür.
• Eğlenceli bir durum karşısında ya da iyi bir haber aldıklarında geçici de olsa sevinemezler.
• “kahredici bir duygusal acı”
• “karanlık bir bulut içerisinde olmak”
• Kişi belirgin bir işlev kaybına uğrar.
3 dönemli karamsarlık
Şimdiki zaman
•
•
•
•
•
Yaşanan her olay kötüdür,
Her işte başarısızdır,
Beceriksizlik ve işe yaramama hissi vardır,
Özgüven kaybolmuştur,
Benlik saygısı düşüktür.
Gelecek
•
•
•
•
İş yaşamı, ekonomik durum, aile ilişkileri, sağlık durumunun giderek bozulacağı inancı vardır.
Umutsuzluk ve çaresizlik hissi,
Hayatın yaşamaya değmeyeceği düşüncesi hakimdir.
Ve intihar söz konusudur.
Geçmiş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geçmişteki ufak tefek hatalardan suçluluk duyma,
Unutulmuş pek çok ayrıntının önem kazanması,
Geçmişi mutsuzluklarla dolu gibi hatırlama,
Hoş yaşantıların hatırlanamaması.
Dikkatli bir sorgulama ile isteksizlik,
Çevreye karşı ilgisizlik ve yaşamdan zevk alamama,
Sosyal ilişkilerden uzaklaşma,
Enerji azlığı,
İşe başlama ve sürdürmede sıkıntı,
Somatizasyon belirgindir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Psikomotor yavaşlama depresyonun en sık görülen belirtilerindendir.
Düşünce akışındaki yavaşlama buna eşlik eder.
Konuşmanın temposu yavaşlamıştır.
Sorulara geç ve kısa cevaplar verir.
Sıklıkla anksiyete eşlik eder.
İrritabilite sık görülen diğer bir bulgudur.
Bazen psikomotor yavaşlama yerine huzursuzluk ve ajitasyon karıştırıcıdır.
Bu durum dinmek bilmeyen bir huzursuzluk ve rahatlayamama durumudur.
Biyolojik belirtiler
•
•
•
•
•
•
Uyku ve iştah bozukluğu,
Kilo kaybı(nadiren artış),
Günlük mizaç değişiklikleri,
Kabızlık, halzislik, ağrılar,
Libido kaybı.
Fizyolojik belirtiler orta ve ağır şiddette daha sıktır.
Uyku sorunları
• Erken sabah uykusuzluğu;
Normal uyanma saatinden birkaç saat evvel uyanıp yatakta uyanık kalırlar.Günün en kötü
saatleridir.Şiddetli sıkıntı ve ajitasyon gösterirler. Günü geçirmeyle ilgili karamsarlık ve endişe hakimdir.
Umutsuzluk, çaresizlik ve suçluluk duyguları hakimdir.
• Aşırı uyuma ve yorgun uyanma
Eşlik eden psikiyatrik semptomlar;
•
•
•
•
•
Depersonalizasyon,
Disosiasyon,
Obsesyon-kompulsiyon
Fobik ve konversif semptomlar
Bellek bozuklukları ( yakın geçmişe ait bozulmalar, yeni bir şey öğrenmede güçlük )
Ağır depresyon
•
•
Tüm bu semptomlara ilaveten sanrı ve varsanılar eşlik edebilir.
Bu durumda psikotik depresyondan söz edilir.
• Maskeli depresyonda, konsantrasyon bozukluğu ve yaşamdan zevk alamama tanıda kritiktir.
• Atipik depresyondakiler aşırı yeme, aşırı uyuma ve aşırı halsizlik durumu gösterir. Reddedilmeye aşırı
duyarlılık görülür.
• Hafif depresyonda uyku bozukluğu uykuya dalmada güçlük ve uyku bölünmesi şeklindedir.Akşam
saatlerinde kendini kötü hissetme söz konusudur.
•
•
•
•
•
Ölçekler
Genel Sağlık Anketi
Beck Depresyon Ölçeği
Zung Depresyon Ölçeği
Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi – Depresyon Ölçeği
Çok Yönlü Depresyon Envanteri
Boratav Depresyon Tarama Ölçeği
Montgomery Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği
Download