Slayt 1 - Gras Savoye

advertisement
İK uygulamalarınız en iyiyi sunmak konusunda ne kadar başarılı?
İK Performans Ölçeği nedir ve ne için yapılır?
İK Performans Ölçeği, şirketinizdeki İK uygulamalarının
geniş kapsamlı bir incelemesidir. İnsan kaynakları
uygulamalarınızın ve politikalarınızın gözden geçirildiği,
iş kanununa uygunluğunun değerlendirildiği ve herhangi
bir engelin “önceden uyarı” sistemiyle ortadan
kaldırılmasının amaçlandığı bir değerlendirme sürecidir.
Uzman İK danışmanlarımız İK Performans Ölçeği
sonuçlarınızı İK ve yönetim ekibinizle paylaşarak, özgün
aksiyon planları oluşturmanıza ve sürdürülebilir bir
iyileştirme için uzun vadeli planlar tasarlayarak, bilgiyi
aksiyona çevirmenize yardımcı olurlar.
İK Performans Ölçeği hizmetimizin kapsamı değişen yerel
uygulamalar ve dünyadaki kıyaslama oluşturabişecek
uygulamalara paralel olarak sürekli geliştirilmektedir.
İK Performans Ölçeği’ni Neden Uygulamalısınız?
İK uygulamalarınızdaki muhtemel açıkları tesbit edebilmek
ve finansal ya da diğer konulada oluşabilecek kayıpları
engellemek için
Stratejik kararlarda doğru seçim yapabilmek için
İK Yönetiminizin güçlü yönlerini belirlemek için
Şirketinizin verimlilik düzeyinin artmasını sağlamak için
Neyi Ölçümlüyoruz?
İK Performans Ölçeği, İK fonksiyonlarınızın
performansının detaylı bir analizidir. Gras
Savoye Signature, idari ve hukuki gereklilikleri
de içine alacak şekilde, İK fonksiyonlarınızın
aşağıdaki kritik konular çerçevesindeki
incelemesini gerçekleştirir.
1.Organizasyon, İK Bölümü ve genel işgücünün
gözden geçirilmesi
2. Stratejik İK planları
3. İşe alım ve seçme / yerleştirme süreçleri
4. İdari ve genel prosedürler
5. Bilgi saklama ve arşivleme süreçleri
6. İzin pratikleri ve izin yönetimi
7. Performans yönetimi süreçleri
8. Kariyer yönetimi süreçleri
9. Eğitim programları ve gelişim uygulamaları
10. Ücret ve yan hakları yönetimi
11. Fesih süreçleri
İK Performans Ölçeği Hangi Aşamaları
İçerir?
Ölçümlemeyi beş adımda gerçekleştiririz:
1. Planlama
2. Üst yönetim desteğinin alınması ve
yöneticilerin bilgilendirilmesi
Hile ve suistimallere engel olmak için
3. Mevcut Uygulamaların Değerlendirilmesi
(Online çalışma ve birebir görüşmeler)
İK ekibinizdeki önemli bir geçiş esnasında veya
birleşme/satınalmalarda mevcut durumu anlamak için
4. Sonuç ve çıktıların raporlanması
5. Takip (İsteğe bağlı)
Download