Total Kalça Protezi

advertisement
Total Kalça Protezi
Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu
İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı
Koksartroz
Primer
Sekonder
Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok
Eklemin anatomisinin bozukluğu veya
Genelde yaşlanmaya bağlı
Eklem kıkırdak harabiyeti yapan
lokal/sistemik hastalıklar sonucu oluşan
artroz .
Eklemde aşınmayla ortaya çıkan dejeneratif
kalça eklemi hastalığı
Genetik?
- Eklem yüzeylerinin uyumsuzluğu
- Yaş:
Genelde > 40 yaş
- Cinsiyet: ♀ > ♂
- Vücut yapısı: Kısa boy, fazla kilo
- Metabolik nedenler:Ürik asit veya bazı
aminoasit bozukluklarında
- Genetik: Irklar arası fark var.
- Vasküler: Femur başı dolaşımında bozukluk
olabilir
(femur başı avasküler nekrozu, asetabular
displazi, asetabulum kırıkları)
- Ekleme gelen yüklerde meydana gelen
bozulma(koksa vara, koksa valga, aşırı
anteversiyon artışı)
- Postural bozukluklar(uzunluk farkı, polio gibi
kaslarda zayıflığa neden olan hastalıklar)
- İnfeksiyon hastalıkları(septik artrit,
tüberküloz)
- Sistemik inflamatuar hastalıklar (romatoid
artrit, ankilozan spondilit)
- Lokal hastalıklar (villonodüler sinovit,
Primer koksartroz
Yaş
Cinsiyet
Vücut yapısı
Metabolik nedenler
• Genelde >40 yaş
• Kadın ağırlıklı
• Kısa boy, fazla kilo
• Ürik asit veya bazı aminoasit metabolizma
bozukluklarında
Genetik
• Irklar arası fark var
Vasküler
• Femur başı dolaşımında bozukluk olabilir
Sekonder koksartroz
Eklem yüzeylerinin
uyumsuzluğu
• Femur başını bozan hastalıklar
• Perthes
• Femur başı avasküler nekrozu
• Travmatik kalça çıkıkları sonrası
• Asetabulumun normal yapısını
bozan hastalıklar
• Asetabular displazi
• Asetabulum kırıkları
Sekonder koksartroz
Femur başı avasküler
nekrozu
Sekonder koksartroz
Ekleme gelen yüklerde meydana gelen
bozulma
• Koksa valga
• Koksa vara
• Aşırı femoral anteversiyon
Sekonder koksartroz
Postural bozukluklar
• Alt ekstremite uzunluk farkı
• Alt ekstremitelerde uzun süren,
zayıflığa neden olan hastalıklar
(polio gibi)
Sekonder koksartroz
İnfeksiyon hastalıkları
• Septik artrit
• Tüberküloz sekeli gibi
Sekonder koksartroz
Sistemik inflamatuar hastalıklar
• Romatoit artrit
• Ankilozan spondilit (seronegatif
hastalıklar)
Sekonder koksartroz
Lokal hastalıklar
• Villonodüler sinovit
• Kondrokalsinozis
Koksartrozda klinik
Ağrı
Hareket kısıtlılığı
Deformite
• Fleksiyon
• Abduksiyon
• Dış rotasyon
Topallama
Radyolojik bulgular
Eklem
aralığında
daralma
• Başlangıçta yüklenmenin fazla
olduğu bölümde daralma görülürken,
zamanla tüm eklem aralığı daralır
Radyolojik bulgular
Subkondral
skleroz
• Eklem daralmasının görüldüğü
yerlerde subkondral kemiğin daha
yoğun ve sert olduğu alanlardır
Radyolojik bulgular
Osteofit
oluşumu
• Yüklenmenin daha az olduğu, baş boyun
birleşme yerinde,
• Eklemin dışına doğru uzanan çıkıntılar
oluşturan kemik yapılardır
Radyolojik bulgular
Subkondral
kistler
• Femur başı veya asetabulumda,
• Aşırı yüklenmenin olduğu bölgelerde,
• Oluşumunda kıkırdakta oluşan çatlaklardan
sızan eklem sıvısı ?
• Süngersi kemikte kemik yıkımı ile gelişen kistik
yapılar
Radyolojik bulgular
Eklem
yüzeyinde
düzensizlik
• Eklemin yük binme yüzeyindeki kistlerin
çökmesine bağlı femur başının küresel
şeklinin bozulması
• Uyumsuz eklem yüzeyinin bir süre sonra
karşı eklem yüzeyinde de bozulmaya sebep
olması
Radyolojik bulgular
Primer koksartroz
• Asimetrik eklem aralığı daralması
• Yaygın subkondral skleroz varlığı
• Yaygın osteofit oluşumu
• Yük taşıyan bölgelerde kist oluşumu
• Eklem yüzeyi düzensiz
Sekonder koksartroz (inflamatuar
hastalık)
• Eklem aralığında simetrik daralma
• Subkondral osteopenik görünüm
• Daha az osteofit oluşumu
• Eklem yüzeyinin her yerinde kist
oluşabilir
• Daha düzgün bir eklem yüzeyi
Tedavi
Koruyucu
Konservatif
Cerrahi
Tedavi
Cerrahi tedavi
• Osteotomi
• Artrodez
• Artroplasti
Total Kalça Protezi- Amaç
• Uzun bir süre için ağrının azaltılması
• Fonksiyonların hızla geri kazanımı
üProtez özellikleri
üCerrahi teknik
üHasta Faktörleri
üDoğru Rehabilitasyon
Total Kalça Protezi İmplantları
Yüzey seçimi
metal - metal
seramik - seramik
metal - polietilen
seramik - polietilen
İmplant seçimi
• Sementli femoral stem total kalça protezi
İmplant seçimi
• Sementsiz total kalça protezi
İmplant Tercihleri
Sementsiz oranı giderek artıyor
Sementli giderek azalıyor
Yüzey değiştirme neredeyse kullanılmıyor (%2)
70 yaş üzeri hala sementli
Total Kalça Protezi – Sonuçlar
50 yaşından genç hastalar
80 yaşından yaşlı hastalar
50968 total kalça protezi
6989 total kalça protezi
Çimentosuz protezler daha başarılı
Çimentolu femoral komponent daha başarılı
15 yıllık sağkalım %80
Daha az gevşeme , daha çok periprostetik kırık
Total Kalça Protezi- Sonuçlar
4420 primer kalça protezi
Kadın cinsiyet ve ileri yaş protezi koruyucu
Obezite, çimentosuz asetabuler komponentler için risk faktörü
Hasta Memnuniyeti
34 960 primer kalça protezi
1 yıl sonunda ; en memnun grup genç , kadınlar !!!
en az memnun
yaşlı , erkekler
6158 primer kalça protezi
Ameliyat öncesi anksiyete ve depresyon , kötü sonuç ile bağlantılı
Kalça Protezinde Gelecek ….
Amerika ’ da 2020 de beklenen yaşam ort 80 yıl
Tahmini yıllık kalça protezi sayısı 500 .000
Kalça protezi yapılanlarda obezite oranı % 74
Kalçalar yalan söylemez…..
Download