Proje Adı : Bazı Pamuk Çeşitlerinde Emici Böceklerin Popülasyon

advertisement
Proje Adı
: Bazı Pamuk Çeşitlerinde Emici Böceklerin Popülasyon
Değişimleri ile Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi
(Doktora Projesi)
Başlama Tarihi
: 2015 -
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Proje Yürütücüsü
: Uzm. Seher TANYOLAÇ
Proje Danışmanı
: Prof. Dr. Ferit Turanlı
Proje Özeti
: Pamuk (Gossypium hirsitum L. (Malvales: Malvaceae)), Türkiye
ekonomisine katkı sağlayan önemli endüstri bitkileri arasında
olup, Ege Bölgesi’nde yetiştirilen ekonomik öneme sahip
ürünlerin başında gelmektedir. Pamuğun tüm gelişme
dönemlerinde değişik zararlılar bulunmaktadır. Bu zararlılardan
emici böcekler Aphis gossypii Glov. (Hemiptera: Aphididae),
Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae), Asymmetrasca
decedens (Paoli), Empoasca decipiens Paoli. Hemiptera:
Cicadellidae) Bemicia tabaci Genn. (Hemiptera: Aley rodidae)
tüm vejetasyon dönemi boyunca görülen ve ana zararlı
durumunda olan böceklerdir. Ayrıca emici böceklerden çiçek
thripsleri Frankliniella intonsa Tryb., F. occidentalis Perg.
(Thysanoptera: Thripidae), bitki tahtakuruları (Exolygus
gemellatus H.-S., E. pratensis L., Creontiades pallidus Rumb.
Hemiptera: Miridae)) bitkinin taraklanma, çiçek ve koza
döneminde görülen, ana zararlı konumunda olmayan, generatif
organlarda verdiği zararla verimi doğrudan etkileyen
zararlılardandır.
Yapılması planlanan bu çalışmada bölgemizde yaygın olarak
yetiştirilen 4 erkenci, 4 geçci pamuk çeşidinin emici böcekler
açısından durumları değerlendirilecektir. Söz konusu zararlı
türlerin çeşitler üzerindeki popülasyon değişimleri incelenerek,
bu zararlıların bitkideki zararı sonucu verim ve kaliteye etkileri
ortaya konulacaktır. Çalışmalara pamuk bitkisinin üç gerçek
yapraklı döneminde mayıs ayında başlanacak, eylül ayında hasat
dönemine kadar devam edecektir. Bu amaçla her parselden
tesadüfi olarak seçilen bitkilerde emici böcek sayımları yapılarak
nimf ve erginler kaydedilecektir. Emici böceklerin verime ve
kaliteye etkilerini incelemek için ayrıca ilaçlı parseller
oluşturulacaktır. Bu parseller emici böcekleri etkileyen spesifik
ilaçlarla ilaçlanarak maksimum verimin oluşması sağlanacaktır.
Sonuçta, emici böceklerin farklı çeşitlerde neden olduğu verim
ve kalite kayıpları ortaya konulmuş olacaktır.
Türkiye’de önemli endüstri bitkileri arasında bulunan pamuğun
ana zararlıları konumundaki emici böceklere karşı dayanıklı veya
tolerant çeşitlerin kullanılması entegre mücadele yöntemleri
içerisinde öncelikli konular arasında yer almaktadır. Ege
Bölgesi’nde gerçekleştirilecek bu çalışma ile emici böceklerin
farklı çeşitler üzerinde popülasyon değişimleri belirlenecek,
zarar durumları ortaya konacak, verim ve kaliteye etkileri
saptanacaktır. Bunun sonucunda, emici böceklerin zararından
dolayı ürün kayıplarının önlenmesi, gereksiz ilaçlamaların
azaltılması, sağlıklı, kaliteli ve verimli ürünlerin yetiştirilmesi ile
çevre ve insan sağlığı korunması hedeflenmektedir.
Download