Yeniden Başlarken - Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk

advertisement
YENİDEN BAŞLARKEN
Bilimsel araştırma kuşkusuz üniversitelerdeki temel görevlerin başında gelir. Yapılan
araştırmalarda elde edilen özgün bilgilerin, ilgili bilim çevresine ulaşması, ancak bu bilgilerin
saygınlığı olan kaynaklarda yayınlanması ile sağlanabilir. Bu nedenle, çoğumuz kabul etmesek de,
bilimsel yayın temel akademik etkinliklerin değerini yansıtan en anlamlı parametrelerden biridir.
Genelde, bilimsel yayınların en verimli etkileşimi sağlayabilen uluslararası dergilerde yapılması
aranmakta ve özendirilmektedir. Bu yaklaşım, günümüzde akademik atama ve yükseltmelerde de
etkili bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Türkçenin bir bilim dili olarak oturmamış olması
araştırıcıları yayınları için yabancı dillerde yayın yapan uluslararası dergilere yönlendirmektedir.
Türkiye’de üretilen bilimsel bulguların yabancı dillerden birini kullanan saygın dergilerde
yayınlanarak uluslararası ortamla paylaşılması şüphesiz teşvik edilmelidir. Bu alanda Türk bilim
insanları önemli ve sürekli bir gelişme göstermektedir. Ancak bu gelişme Türkçe yayın
gereksinmesi ile çelişkili bir olgu olarak değerlendirilmemelidir. İlk olarak, Türkçe’nin bir bilim
dili olarak gelişmesinin başka bir yolu olamaz. Ayrıca, Türkiye’deki akademik çevrenin ve özellikle
öğrencilerin önemli bir bölümünün uluslararası bilimsel kaynaklara doğrudan ulaşmakta halen ciddi
zorluklar yaşamakta oldukları göz ardı edilmemelidir.
İTÜ Dergisi, yukarıda belirtilen gereksinmeleri bir yönde karşılamak ve özellikle, İTÜ’de üretilen
önemli bilimsel bulguları Türkiye’deki ilgili akademik camiaya aktarmak amacı ile yeniden hayata
geçirilmiş ve Türkiye’deki tüm akademik çevrelerin yayın göndermeyi teşvik ettikleri bir Türkçe
kaynak düzeyine ulaşmıştır. Başlangıçta, yayınlanması ile ilgili tartışma ve çabalara katkıda
bulunmaya çalışmış biri olarak, İTÜ Dergisi’nin günümüzde ulaştığı bu düzeyden ve başarı ile
sürdürdüğü bilimsel işlevden kıvanç duyduğumu belirtmek isterim.
Bu sayı ile Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, İTÜ Dergisi ailesine katılmış bulunmaktadır. Dergi, Su
Kirlenmesi ve Kontrolü Türk Milli Komitesi’nin çok yönlü bilimsel faaliyetleri bünyesinde, 15 yılı
aşkın bir süredir ayakta kalmayı başararak misyonunu özveri ile sürdürmüştür. Bu yeni çatısı
altında, hem İTÜ Dergisi’ne önemli bir güç kazandıracak hem de İTÜ içindeki benzer gelişmelere
örnek teşkil edecektir. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi’nin konusunda tek saygın kaynak olmasında
emeği geçen tüm meslektaşlarıma bu vesile şükranlarımı ifade etmek isterim. Derginin İTÜ Dergisi
bünyesinde devamı konusunda anlayış ve ciddi destekleri için başta Rektörümüz Prof. Dr. Faruk
Karadoğan olmak üzere, dostluğundan ve desteğinden her zaman yararlandığım, hocam Prof. Dr.
Ergün Toğrol’a ve tüm Yayın Kuruluna teşekkür eder, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisine
gelecekteki yayın hayatında başarılar dilerim, 27.06.2006, İstanbul.
Prof. Dr. Derin ORHON
Su Kirlenmesi ve Kontrolü
Türk Milli Komitesi Başkanı
v
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards