nüve marka kan saklama dolabı teknik şartnamesi kn 120

advertisement
KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Kan saklama dolabı laboratuvar ve oda koşullarında çalışacaktır.
Kan saklama dolabının termostat ayar aralığı 0 ºC ile 10,0ºC arasında olacaktır.
Kan saklama dolabı + 4,0 ºC sabit iç sıcaklık sağlayacaktır.
Kan saklama dolabı termostatının ayar hassasiyeti 0,1 ºC olacaktır.
Kan saklama dolabının kullanılır hacmi en az ….. litre olacaktır.
Kan saklama dolabının kullanılır hacmi paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır.
Kan saklama dolabının iç kabini, paslanmaz çelik malzemeden yapılmış hareketli ve
çıkarılabilir raf sistemli olacaktır.
8. Kan saklama dolabının her rafta dik konumda 20 adet kan torbası saklamaya imkan veren
en az 5 rafı olacaktır.
9. Kan saklama dolabı raflarında kapı açıldığında dış ortam ısısından en az etkilenecek
şekilde şeffaf raf koruyucusu olacaktır.
10. Kan saklama dolabının her rafında kan torbalarını dik tutmaya imkan veren şeffaf
seperatörler bulunacaktır.
11. Kan saklama dolabının dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaz çelik sac olacaktır.
12. Kan saklama dolabının ısı kontrol sistemi mikroişlem kontrollü olacaktır.
13. Kan saklama dolabında güç kesintisi, ısı değişimi ve kapı açık alarmları bulunacak ve
kullanıcıyı hem sesli hem de ışıklı olarak uyaracaktır. Alarm sistemi otomatik şarj
özellikli pille çalışacaktır ve elektrik kesintisi durumunda pil, alarm sistemini 72 saat
süreyle besleyebilecektir.
14. Kan saklama dolabının uzak alarm bağlantısı olacaktır.
15. Kan saklama dolabında merkezi alarm sistemlerine bağlanabilmek için kontrol çıkışı
bulunacaktır.
16. Kan saklama dolabının içerisini gözetlemeye imkan veren 2 kat camlı penceresi olan kilitli
kapısı olacaktır.
17. Kan saklama dolabı titreşimsiz çalışacaktır.
18. Kan saklama dolabının yan duvarında değişik noktalardan ölçüm yapmaya imkan tanıyan
sensör girişi olacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
19. Kan saklama dolabında istendiğinde RS 232 bilgisayar bağlantısı eklenebilme imkanı
olacaktır.
20. Kan saklama dolabında iç aydınlatma en az 15 W’lık flüoresan lamba ile sağlanacak,
kontrolü panodan elektronik led lambalı buton yardımıyla yapılacaktır.
21. Kan saklama dolabının bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış
olacaktır.
22. Kan saklama dolabının kilitli aç / kapa anahtarı olacaktır.
23. Kan saklama dolabının kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometresi elektronik,
rakamsal göstergeli ve 0,1ºC hassasiyetle okunur tipte olacaktır.
24. Kan saklama dolabının kullanılır hacmi içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların
arasındaki fark 1 ºC’yi geçmeyecektir.
25. Kan saklama dolabının soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC
içermeyecektir.
26. Kan saklama dolabında kapı açık ve soğutmanın yapıldığını gösteren led lambalar
olacaktır.
27. Kan saklama dolabı 230V, 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
28. Kan saklama dolabıyla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kitapçığı ve garanti belgesi
verilecektir.
29. İmalatçı firmanın ISO 9001,ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik
Belgesi olacaktır
Download