dijital görüntü/ses kayıt ve transfer kartı

advertisement
EV-VG4CXP-V EV-TECH DİJİTAL GÖRÜNTÜ/SES KAYIT VE TRANSFER KARTI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Sistem 4 kanal video ile 2 kanal audio girişli, bir kanal bilgisayar mikrofon girişinden toplam 3
adet ses kayıt yapabilen yapıda bir Dijital Video Kayıt edici “DVR” (Digital Video Recorder)
kart olmalıdır.
Sistem bir tek bilgisayarda 16 kanal görüntü ve 9 kanal ses kayıt yapması için 4 adet kart
kullanılabilmelidir.
Kart bilgisayarın donanımsal yapısına çok fazla ek bir yük getirmemek için donanım
“Hardware” destekli ve aynı zamanda başarılı bir sıkıştırma işlemi içinde yazılım “Software”
destekli olmalıdır.
Kartın video sinyali 1.1 V p-p Kompozit olmalıdır.
Kart, tüm kameralarla BNC Jack konnektör aracılığı ile bağlantı kurabilir olmalıdır.
Kartın ses giriş tipi RCA Jack konnektör ile iletişim kurarak ses sinyallerini algılayabilecek
yapıda olmalıdır.
Kart, herhangi bir uygun özellikteki masa üstü kişisel bilgisayar “PC” (Personel Computer)’ a
PCI ara yüz bağlantı noktası aracılığı ile monte edilebilir olmalıdır.
Kartta görüntü çözünürlüğü PAL video sinyali formatına göre yatayda 704 ve dikeyde 576
piksel olmalıdır. NTSC video sinyali formatında yatay 640 ve dikeyde 480 piksel çözünürlükte
olmalıdır.
Kartın en yüksek görüntüleme kapasitesi aynı anda 4 (dört) kanal video ve 2 (iki) kanal audio
olmalı, en yüksek kayıt hızı ise PAL formatında 50 fps (yüz otuz üç frame per second) ve
NTSC formatında ise 60 fps (yüz altmış frame per second) olmalıdır.
Kartın, kayıt edilen görüntülerin sistemin hafızasında minimum yer tutması için gerekli olan
donanımsal görüntü sıkıştırma formatı, hareketli yüzey ile hareketsiz yüzeyi ayırt ederek
yüksek sıkıştırma ile minimum yer kaplayan süper hareketli görüntü sıkıştırma teknolojisi
“SMICT” (Super Motion Image Compression Tecnology) formatını kullanıyor olmalıdır.
Kartın görüntü sıkıştırma oranı resim ve hareket değişikliğine bağlı olarak 40:1~240:1 ile
2400:1 arasında olmalıdır.
Kartın, görüntü üzerinde belirlenen alanda algılanan hareket ile kayda başlayabilmeli ve
alarm fonksiyonlarını otomatik olarak aktif hale getirebilecek yapıda olmalıdır.
Kartın sistemde bir hata oluşuğu anda bunu algılayarak (Watch Dog) dahil olduğu PC
sistemini ve kullanmakta olduğu yazılımını otomatik olarak yeniden başlatabilecek donanım
ve yazılımda olmalıdır.
Kart kullanmakta olduğu yazılım ile normal kayıt modunda PC’ nin veri depolama aygıtı
“HDD” (Hard Disk Drive)’ nın kapasitesi dolduğunda en eski kayıt üzerine kayıt devamı
yapabilmeli ve programlanabilir kayıt modunda ise her kamera için ayrı ayrı ayarlanabilir
yapıda olmalıdır.
Kartın kaydettiği görüntü dosyaları özel formatta olmalıdır ancak istenildiğinde bir dosya
Standart AVI formatına dönüştürülebilmelidir. Mahkemelerde delil CD’si hazırlamak için
kullanılabilmelidir.
Yazılımın, görüntüleme ve kayıt modu tam ekran modunda olmalı, tam ekran kayıt yaparken
hareket algılanması ile önceden belirlenmiş olan alarm fonksiyonlarını aktif etme özelliğine
sahip olmalıdır.
Yazılım kayıtta değil ise hareketi algılayarak kayda geçme ve alarm fonksiyonlarını aktif etme
yeteneğine sahip olmalıdır.
Yazılım, sisteme bağlı tüm kameralar ile kesintisiz kayda devam ederken kamera
görüntülerinin belirlenen aralıklarla ve tüm kameralar arasında sıra ile tam ekran modunda
görüntüleyebilecek yapıda olmalıdır.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kartın kullanmakta olduğu orijinal yazılımında, kayıt edilecek görüntü süresi minimum 10 (on)
dakika ile maksimum 120 (yüz yirmi) dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.
Yazılım, Alarm sistemlerine entegre edilebilir, pır detektör gibi harekete duyarlı algılayıcılar ile
algılanan alarm ve görüntü kaybı alarmı (Video Lost Sabotage) anında E-mail (elektronik
posta) ile video görüntüsü, alarm günlüğü, ve alarm bölgesinin resimlerini gönderme; alarm
anında alarm bölgesinin görüntülerini ayrı olarak izleyebilme, alarm günlüğünü kullanarak
alarm anındaki görüntülere tek tuş ile erişim ve daha sonraki zamanda geriye dönük izleme
fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
Yazılımın, alarm ve kayıt için gerekli hassasiyeti ayarlanabilir olmalıdır.
Yazılım, her bir kamera için 5 (beş) adet hareket alanı tanımlanabilir yapıda olmalıdır.
Yazılım, her kamera için 1 (bir) adet özel alan maskeleme yapılabilmeli böylece, görüntüde
istenmeyen bir alanın kaydedilmesi engellenebilmelidir.
Yazılım her bir kamera için sesli uyarı ve tanımlanan ses ile kayda başlatma, değişebilir kayıt
hızı, resim çekme ve uzak noktaya alarm iletme gibi özel alarm ve uyarı ayarları yapılabilir
yapıda olmalıdır.
Yazılım herhangi bir alarm durumunda sistemde mevcut olan Çevirmeli modemi kullanarak
telefon araması yapmalıdır ve ses arşivinden seçilen sesi telefondan sesi olarak karşı tarafa
iletebilmelidir.
Yazılımda alarm anındaki görüntülere istenilen anda ulaşabilme, görüntüleri izleme ve
hareket anında çekilen resimlere hızlı erişebilmek için alarm günlüğü ile alarm zamanları kayıt
edilebilir olmalıdır.
Yazılım, kayıt yaparken aynı anda eski kayıtları izleme, uzaktaki görüntüyü izleyebilme ve
kayıt edilmiş resimlere bakabilme ve bu işlemleri birkaç sistem eşzamanlı olarak
yapabilmelidir.
Yazılım, görüntü kaydı, kayıt izleme ve görüntü transferi yaparken tek tuş ile kamera adı, tarih
ve saat ile beraber resim alabilecek yapıda olmalıdır.
Yazılım, çekilen resimlerin tarih, saat ve kamera bilgileri ile beraber istenilen ölçüde yazıcıdan
çıktısının alınmasını sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
Yazılım maksimum 16 (on altı) kamera ile 9 (dokuz) kameranın sesini birleştirerek
(senkronize) kayıt edebilir olmalıdır.
Yazılım, mevcut kayıtlar arasında saat, tarih kullanıcı, kamera ismi, video çözünürlüğü ve
kapladığı alana göre kayıt araması yapabilmelidir.
Yazılım, 1/8, 1/6, 1/4, ½ oranında yavaş ve 1, 2, 4, 6, 8 kat hızlı modda görüntü izlemeye
olanak verir yapıda olmalıdır.
Programda sistem yöneticisi tarafından yerel ağda ve uzak bağlantıdaki kullanıcıların kamera
ve kayıtlara erişim yetkileri tek tek ayarlanabilir olmalıdır.
Sistem üzerinden Dome kameraların yukarı – aşağı, sağa – sola hareketleri ile zoom in/zoom
out, iris – otofocus fonksiyonlarının doğrudan kontrolü, preset noktası belirleme ve pan
kontrolü yapılabilmelidir.
Yazılımın ve kartın 8 giriş / 8 çıkış noktası (input/output) desteği olmalıdır.
Yazılım, canlı ses dinleme ve bant genişliğine göre uzak noktalara aktarım özelliğine sahip
olmalıdır.
Yazılımın 1,2,3,…,16’ lı yerel ve uzaktan gösterim modları olmalıdır.
Yazılımın özel bir fonksiyonu ile kameraların yerleri arkasındaki BNC ‘ler çıkarılmadan
değiştirilebilmelidir. Bir çok farklı kombinasyona izin vermelidir ayrıca Uzak sistemlerinde
görüntüleri yerel görüntüler ile aynı ekranda izlenebilmelidir.
Yazılım, kanallarım fonksiyonu ile tek merkezden bağlı olan mevcut tüm şubelerdeki bütün
görüntüleri tek ekrandan izletebilecek yapıya sahip olmalıdır.
Yazılımın, elde edilen tüm görüntü kayıtlarının mahkemelerce delil kabul edilebilmesi için
görüntü filtrelemesi (Watermark) özelliği olmalıdır.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Görüntü kayıt kartının, PC’ nin yerel ağ “LAN” (Local Area Network) bağlantısı üzerinden
network’ e bağlanarak yerel network veya Internet hattı üzerinden kullanıcılara görüntü ve ses
alma, kayıt etme ve izleme imkânı verebilecek yapıda olmalıdır.
Sistem otomatik olarak orijinal yazılımı ile bağlantı kurup çalışabilir olmalıdır.
Yazılım üzerinden sistemin kurulu olduğu alanın krokisi (E-Harita) üzerinden sistem
kameraları kontrol edilebilmelidir.
Uzan kullanıcıların Network ve Internet üzerinden arşivdeki eski kayıtlara ulaşabilmelerine
imkân vermelidir.
Kartta uzaktaki canlı görüntüleri aktarma ve kayıt etme özelliği olmalıdır.
Sistem IP adresi kullanılarak Internet Explorer Web tarayıcı üzerinden görüntü izletebilme
özelliğine sahip olmalıdır.
İstenilen bir web sitesine canlı görüntüler entegre edilebilmelidir. Örneğin bir web sitesinin
menüsüne Canlı Görüntü linki konarak o link üzerinden birden çok kameranın yazılım
kullanmadan web sitesi üzerinden izlenebilmesi özelliği olmalıdır.
Windows Media player üzerinden görüntü ve ses transfer özelliği olmalıdır.
Kart, P.T.Z., Output Port (çıkış bağlantı noktası) ve alarm fonksiyonları uzaktan kontrol
edilebilir yapıda olmalıdır.
Kart, alarm durumunda her bir kamera için, uzak sisteme görüntü aktarımı, ses alarmı ve
mesaj olarak PSTN (telefon hattı) ile TCP/IP protokolü (Internet, İntranet ve Lan) üzerinden
iletişim kurabilecek yapıda olmalıdır.
Sistem uzaktan bağlantı alt yapısı PSTN (56K modem), LAN, Internet ve İntranet destekli
olmalıdır.
Dijital görüntü kayıt kartı ve kullanacağı orijinal lisanslı Türkçe yazılımın tam verimli ve yüksek
performansta çalışabilmesi için gerekli olan bilgisayarın en az 3,0 Ghz işlemcili, 512 MB
bellekli (RAM) veya üstü, 64 MB AGP ekran kartı veya üstü, 10/100 ya da 10/100/1000
ethernet kart, full-douplex ses kartı ve 56Kbps harici bir ses-görüntü destekli modem özellikli
olmalıdır.
Sistem bilgisayar üzerindeki tüm sabit disklere kayıt yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Sistem lisanslı Microsoft Windows 2000 ve Microsoft Windows XP işletim sistemleri ile verimli
çalışabilir yapıda olmalıdır.
Sistem yazılımı tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak verilmelidir. Yeni çıkacak yazılım
versiyonları ücretsiz olarak verilmelidir.
Ürün 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
Download