Sinyal Çeviricilerle Örnek Uygulamalar Sinyal çeviriciler

advertisement
Sinyal Çeviricilerle Örnek Uygulamalar
Sinyal çeviriciler analog sinyallerin işlenmesi, frekans, sıcaklık vb. değerlerinin okunması, zayıf
akımların kuvvetlendirilmesi, izolatörler ise sistemi sahadan gelebilecek olumsuz etkilerden
korunması ve güvenli bir şekilde sinyallerin işlenmesi için kullanılan bir otomasyon bileşenidir. Sinyal
çeviricilerin kalitesi sistemin korunmasında ve sinyallerin gerekli doğrulukta alınmasında önemlidir.
Ölçümlerin doğruluğu ve sistemin kararlılığı çeviricilerin performansına bağlıdır. Sinyal çeviriciler çok
farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Sinyal çeviricilerin işlevlerini anlayabilmek için şimdi bu
uygulamalara bakalım.
1-Hidrolik Platformun Pozisyon Ölçümü
Potansiyometreden gelen direnç ölçüm değerleri çeviricide istenen analog akım ya da gerilim
değerlerine çevrilerek PLC’ye aktarılır. Dijital çıkışı sayesinde istenen limit değerde alarm durumuna
geçmek ya da hareketi durdurmak mümkündür.
Potansiyometre ile direnç
tespiti
2-Eşik Değer Şalteri
Seviye ölçüm sensöründen gelen analog ölçüm değerleri çeviricide değerlendirilerek istenen alt ve üst
limit değerlerinde röle çıkışını aktif ederek pompayı kontrol etmektedir.
Eşik Değeri Şalteri
857-531
3-Alarm Fonksiyonlu Sıcaklık Kontrolü
Sıcaklık sensöründen gelen ölçüm değerleri ile fan kontrolü yapılır. Ayarlanan sınır değerinde alarm
sinyali verilir.
4-Rogowski Bobini ile Akım Ölçümü
Rogowski sensörü için özel olan çevirici ile akım ölçüm değerleri analog değerlere çevrilmektedir.
Dijital çıkışı ile ayarlanan değerde alarm verir.
Rogowski akım çevirici, 857-552
5-Namur girişli Hız Ölçümü
Bir endüktif sensörden yada her hangi bir sinyal üreticiden gelen pulsların frekansını ölçüp analog
değerlere dönüştürmek mümkündür.
Frekans çevirici, 857-500
WAGO Türkiye
Download