Ders Adı - İku.edu.tr

advertisement
Ders Kodu
Ders Adı
Dersin Verildiği Yarıyıl
Öğretim Dili
Öğretim Eleman(lar)ı
Önkoşul
Eşkoşul
Kredi Değeri
ECTS Değeri
Öğretim Süresi
Öğrencinin Toplam Çalışma Saati
Amaç
Ders Planı
Amaçlanan Sonuç
Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri
Ödevler
Sınavlar
Değerlendirme
Temel Okuma Listesi
IR 301
Uluslararası İlişkilere Giriş
Üçüncü
İngilizce
Yrd. Doç. Dr. Brigitte Jelen
Siyaset Bilimine Giriş
Yok
3
5
15 hafta
125 saat. Dersler ve bireysel çalışmalar dahildir.
 Bu derste Uluslararası İlişkiler disiplinin kapsamı,
temel kavram ve yaklaşımları ele alınmaktadır.
Uluslararası aktörler, ulus devletlerin gücünü
oluşturan öğeler, güçler dengesi ve uluslararası
sistemin gelişimi tarihsel bir perspektiften
değerlendirilmektedir. Diplomasi konusu bütün
mekanizma ve süreçleri ile ayrıntılı olarak
incelenmektedir.
 h.1. Uluslararası İlişkilerde temel aktör ve kavramlar
 h.2. Küreselleşme bağlamında aktörler ve etkileri
 h.3. Uluslararsı İlişkilerde güç faktörleri
 h.4. Devletlerin çıkarları, güçleri ve amaçları
 h.5. Diplomasi: devletler arası ilişkilerin yönetimi
 h.6. Dış Politika: Dış politikanın oluşumu, karar alma
ve “devlet-altı” aktörler
 h.7. Vize sınavı
 h..8. Milliyetçilik, bölgesellik ve kabilecilik
 h.9. Küresel adalet: kadın sorunu, yoksulluk ve insan
hakları
 h.10. İnsani Yardım
 h.11. Küreselleşme ve kaybolan sınırlar
 h.12. Dünya’nın demografik kalıpları, sorunları ve
olanaklar
 h.13 Dünya politikası hakkında görüşler
 h.14. Final sınavı hakkında değerlendirme ve
toparlama
 h.15. Final sınavı
Disipline ilişkin temel unsurların anlaşılmasını ve
öğrenilmesini sağlamak
Ders anlatımı+powerpoint sunumları
Konunun daha derinlemesine anlaşılabilmesi için seçilen
konuda bir ödev
1 Ara Sınav+1 Son Sınav
 Ara Sınav
% [25]
 Son Sınav
% [40]
 Derse Katılım
% [10]
 Ödevler
% [25]
 Sınıf Çalışmaları % [ ]
Goldstein, J. S. (2003). International Relations. 5th edition
Viotti P. R., Kauppi M. V. (2001). Longman International
Relations and World Politics. 2nd edition, Prentice Hall
Holsti, K. J. (1995). International Politics: A Framework for
Analysis. 7th edition, Prentice Hall
Download