TAR 203 DERS İÇERİĞİ_4

advertisement
YAKIN DOĞU UNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
DİPLOMASİ TARİHİ
TAR 203
Ders Kodu: TAR 203
Öğretim Görevlisi: Naciye Bey
E-Posta:[email protected]
Ders Amacı;
Bu derste uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine diplomasi tarihi ile ilgili temel bilgiler
verilerek lisans eğitimleri boyunca alacakları bölüm derslerine katkı sağlayacak altyapılarının
hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tarih, diplomasi tarihi, siyaset
tarihinin tanımlaması, uygarlıkların gelişimi ve bu süreçteki devrimler; Amerikan Devrimi,
Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830- 1848 Devrimleri, Endüstri Devrimi ve Sonuçları
açıklanmaktadır. Dersin içeriği ile bağlantı olarak ayrıca, 1. Dünya Savaşı’nın nedenleri,
gelişimi ve sonuçları kapsamında ayrıntılı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun izlediği dış
politika ve iki savaş arası dönem ile birlikte 2. Dünya savaşı analiz edilecektir.
Okumalar ve Ders Kitapları



Oral Sander, Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’
Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994
Henry Kissinger, Diplomasi
Sınavlar ve Ödevler




Ara Sınav %30
Final %40
Katılım %10
Proje ve Sunum %20
Ders Programı
Hafta 1:
Tarih, Diplomasi Tarihi, Siyaset Tarihi Tanımlamaların Yapılması
Hafta 2:
Tarıma Dayalı Uygarlıklar / Grek Uygarlığı / İslam Dünyası / Moğollar Ve Türkler
Hafta 3
Batı Egemenliğinin Yükselme Dönemi
Hafta 4
Amerikan Devrimi
Hafta 5
Fransız Devrimi
Ara Sınavlar
Hafta 6
1815 Viyana Kongresi / 1830 - 1848 Devrimleri
Hafta 7
Endüstri Devrimi ve Sonuçları
Alman ve İtalyan Ulusal Birliği
Sömürgecilik ve Emperyalizmin Gelişimi
Hafta 8
1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçlarının Analizi
Hafta 9
Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Lozan Barış Andlaşması
Hafta 10
İki savaş arası dönem (1919-1939)
2.Dünya savaşı
Download