tekirdağ`ın geliri giderinin 2,6 katı

advertisement
TEKİRDAĞ’IN GELİRİ GİDERİNİN 2,5 KATI
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce, yayımlanan ve kesinleşen bütçe rakamlarına göre
2012 mali yılında ülkemizin Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Toplamı 360.491 milyon TL, Bütçe Gelirleri
Toplamı ise 331.700 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında Türkiye genelinde sadece 12 ilin geliri giderinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tekirdağ da
geliri giderinden fazla olan iller arasında olup gelirin gideri karşılama oranına (% 252) göre Kocaeli,
İstanbul ve İzmir’den sonra 4. sırada yer almaktadır.
2012 mali yılında Tekirdağ ili, merkez ve ilçelerde Defterdarlığımıza bağlı bulunan Muhasebe Müdürlüğü,
ve Malmüdürlüklerince, Kamu Kurum ve Kuruluşları adına yapılan Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri toplamı
1.169.173 bin TL’dir.
Tekirdağ’ın Türkiye genelinde, Merkezi Yönetimleri Bütçe Gelirleri içerisindeki payı % 0,89; Merkezi
Yönetim Bütçe Giderleri içerisindeki payı ise %0,32’dir.
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Giderlerin Dağılımı (Bin TL.)
TOPLAM
Pers.
Giderleri
Sosyal Güv.
Kur. Öd.
Mal ve Hizmet
Alımları
Faiz
Harc.
Cari
Trans.
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Trans.
Borç
Ver
me
Yedek
Öd.
1.169.173
731.149
127.425
163.301
---
43.085
94.262
9.951
---
---
İlimizde 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri içerisinde en önemli payı kamu personeline ödenen
731.149 bin TL ile ücret ödemeleri oluşturmuştur.
İlimizin, Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri tahsilat tutarı ise vergi gelirleri dahil olmak üzere 2.942.997
bin TL olarak gerçekleşmiştir.
İlimiz toplam Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içinde % 60,7 oranındaki, 1.786.004 bin TL. ise
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler olup Defterdarlığımıza bağlı Muhasebe Müdürlüğü ve
Malmüdürlüklerince tahsilatı gerçekleştirilmiştir.
Download