Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Uluslararası İktisat Politikası

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Uluslararası İktisat Politikası
Kredi:
Yıl-Dönem:
6
2012-2013/Bahar
Bölüm/Program/ABD:
İktisat
Ders Kodu:
Ders Düzeyi:
İKT
Lisans
Seçmeli/Zorunlu:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
Doç. Dr. Nursen Vatansever Deviren ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 Yrd.
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
Ders Amaçları: Bu dersin amacı; öğrencilere dış ticaret politikasının amaç ve araçlarını tanıtarak ülkelerin neden dış
ticarette korumacı / yeni korumacı politikaları uygulamak zorunda kaldıklarını öğretmek ve döviz piyasası analizleri ile
açık ekonomilerde makro ekonomik politika analizleri yapmaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları
II. Hafta
Dış Ticarette Korumacılık
III. Hafta
Gümrük Tarifeleri
IV. Hafta
Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları
V. Hafta
Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
VI. Hafta
Avrupa Birliği ve Türkiye
VII. Hafta
Dış Ödemeler Bilançosu
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı
X. Hafta
Döviz Piyasası Analizleri
XI. Hafta
Döviz Kuru Değişmelerini Açıklayan Teoriler
XII. Hafta
Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları
XIII.Hafta
Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politika Analizleri: İç ve Dış Ekonomik Denge
XIV.Hafta
Açık Ekonomilerde Fiyatlar ve Ulusal Üretim: Toplam Talep ve Toplam Arz Analizleri
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Dış ticaret politikasının amaç ve araçları hakkında bilgi sahibi olur.
2. Tarife dışı ticaret politikası araçlarını bilir.
3. Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirme yapar.
4. Dış ödemeler bilançosunu yorumlar.
5. Türkiye’nin dış ticaret yapısını politikalar açısından analiz eder.
6. Dış ticarette korumacılığın nedenlerini yorumlar.
7. Döviz piyasası analizleri ile açık ekonomilerde makro ekonomik politika analizleri yapar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 17. Baskı, İstanbul, 2009.
Önerilen Kaynaklar:
Erol İYİBOZKURT, Uluslararası İktisat, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001.
Emin ERTÜRK, Uluslararası İktisat, Ekin Kitabevi, İstanbul, 1996.
Miltiades CHACHOLIADES, International Economics, McGraw–Hill International Editions, 1990.
Ön/Yan Koşulları:
Download