Üniversite Ö*rencilerinin Psikolojik Durumu

advertisement
Dr. Rahşan Çetinkaya





Genç yetişkinlik: Üniversiteye başlangıç yılları
Ne tam ergen, ne de tam yetişkin
Erken genç yetişkinlik dönemi
Yeni: roller, yaşam tarzı, sorumluluklar,
amaçlar, istekler
Hayata ilişkin yeni bir yapının oluşturulması




Kimlik oluşumunun devamı (değerler,
tutumlar, benlik algısı, psikolojik olgunlaşma)
İlgilerin derinleşmesi
Artan insancıllaşma, şefkat ve duyarlılık,
empati
Kişisel ilişkilerin önem kazanması



Fiziksel ve zihinsel açıdan tepe noktası. Plato.
Bu evredeki gelişimsel görev: İlişkiler.
Yakınlık.
X Sosyal yalıtım ve yalnızlık.


1. sınıf “özgürüm. Şimdi ne yapmalıyım?”: bu
dönem aileden ayrılma ve birey olma
zamanıdır. Daha az öngörülebilir bir dünyaya
geçiş yapılmıştır.
Entellektüel, fiziksel, sosyal, cinsel, duygusal
ve manevi yönden kendisini yapılandırmaya
devam eder ya da yeniden yapılandırır.



Kimileri bu dönemi sıkıntısız atlatır, kimileri
sıkıntı yaşayabilir.
Ailede ilk üniversite eğitimi alan olma, aile
bağları, cinsiyet, kişilikle ilgili değişkenler
burada belirleyicidir.
Arkasında bıraktığı hayat ve uyum sağlaması
gereken yeni hayat (eski arkadaşlar, sevgili,
aile x yeni arkadaşlar, vb.)


Sosyal hayatı ve akademik hayatı dengeleme
(yeni bulunmuş özerklik, bağımsızlık ve
bununla ne yapacağını bilememe: alkol, gece
çok sık dışarı çıkma, yanlış arkadaşlar
edinme, depresyon, intihar)
Uyum sorunları ilk yıl baskındır.



2. sınıf “Kalıyor muyum, gidiyor muyum?”:
mezun olunca bu eğitimin onu nereye
götüreceği sorgulanır.
Sosyal hayata verilen ağırlık akademik hayata
kayar. Amaç belirlemeye çalışır.
Yurtttan daha yakın ve sosyal bir ortam olan
eve çıkılabilir.


Bu aşamada, arkadaşlardan kendini ayırma ve
tanımlama yapılır (1. sınıfta aileden ayrılma
gb). İç çatışmalar, şüphe, korku, hayal
kırıklığı yaşanabilir.
Kendini tanımlama çabası, depresyon,
ilişkilerde kafa karışıklığı, varoluşsal
mücadeleler, okulu bırakma ya da yatay geçişi
düşündürebilir.




3. sınıf “Burdayım ve kendime güveniyorum”:
Kişisel ve akademik hayatına daha fazla
kendini vermiştir.
Alanında kalmaya karar vermiş, kariyerle, iş
bulma ve masterla ilgili araştırmaktadır.
Yakın ilişkiler artan önem kazanmıştır. Az
ama iyi dostlar edinmeye çalışır.


Bağımsızlık-bağlılık önemli konudur. Hem
hayatında bir dost ya da sevgili ister, hem de
bağımsız alanını korumak ister.
Bu evrede kariyerine vereceği yön, ilişkiler,
kaygı, karar verme güçlükleri, aile, etkin
olmayan baş etme davranışları, hüzün, kafa
karışıklığı onu danışmaya getirebilir.




4. sınıf “Şimdi ne olacak?”:
Yaklaşan mezuniyet ve atılacağı yeni hayat
bu evrenin temel konusudur.
Bu döneme karmaşa hakimdir. Bir şekilde
geçirdiği (başarılar, pişmanlıklar) üniversite
hayatına veda edecektir.
Hem derslerine çalışmaya devam ettiği, hem
yüksek lisans başvuruları yaptığı ya da
sınavlara girdiği, sevgilisinden,
dostlarından, yaşadığı şehirden ayrılacağı,
hem de iş aradığı karmaşık, stresli bir yıldır.

Ebeveynle yakın ilişki ve bağ, açık iletişim,
dengeli rehberlik.
Download