indir - fen kurdu

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUSARAY ORTAOKULU
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI(A GRUBU)
1)
4) Aşağıdaki şekilde bir hücrenin bölünme şekli ve
bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı şematize
edilmiştir.
Buna göre;
l. Oluşan hücreler kalıtsal özellik bakımından birbirinin
aynısıdır.
ll. İnsanlardaki üreme hücrelerinin oluşması bu
bölünmeyle gerçekleşir.
lll. Kırılan bir kemiğin onarılmasında bu bölünme rol
oynar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) l ve ll
B) l ve lll
C) ll ve lll
D) l, ll ve lll
2)
3)
6)
9) Vücut hücresi ve üreme ana hücreleri 2n
kromozomlu, üreme hücreleri ise n
kromozomludur. Buna göre yumurta hücresi 12
kromozom bulunan bir canlının karaciğer
hücresinde kaç kromozom bulunur?
A)6
I
III
II
IV
Yukarıda mitoz bölünmenin evreleri karışık halde
verilmiştir. Bu evrelerin meydana geliş sırası hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) I-II-III-IV
B) II-I-IV-III
C) III-IV-I-II
D) II-IV-I-III
10)
B)12
C)24
D)48
Buğra şekildeki hücre
modeli ile mitoz
bölünme sonucu
oluşan yavru sayısı
ve kromozom
durumunu gösteren
poster hazırlıyor.
Öğretmen Buğra’nın posterinin hatasız olduğunu
söylediğine göre Buğra’nın hazırladığı poster
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
7)Aşağıda DNA’nın kendini eşlemesi sırasında
gerçekleşen olaylar verilmiştir.Bu olaylar
gerçekleşme sırasına göre nasıl sıralanır?
I. Sitoplazmadan nükleotidler çekirdeğin içine
girer.
II. DNA’nın iki ipliği bir fermuar gibi açılır.
III. DNA’ların ayrılan ipliklerinin karşısına
çekirdekten uygun nükleotidler dizilir.
IV. DNA iplikleri birbirine sarmal şekilde dolanır
ve iki yeni DNA molekülü oluşur.
A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-I
C)II-I-III-IV
D)II-III-I-IV
11)
8)
Bir hücredeki kromozom sayısındaki değişmenin
zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre
1.,2.,3. ve 4. bölgelerde gerçekleşen olaylar nelerdir?
1
2
3
4
A) Mitoz
Mayoz
Döllenme Mitoz
B) Mitoz
Mitoz
Mayoz
Döllenme
C) Mayoz
Mitoz
Döllenme Mayoz
D) Mayoz Döllenme Mitoz
Mayoz
12) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin sağlıklı
geçirilebilmesi için yapılması gerekenlerden değildir?
17)
A) Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar hakkında
bilinçlendirilmesi
B)Kendisindeki bedensel ve ruhsal değişimlere uyum
sağlayabilmesi için bu konuda bilgi sahibi olması
C)Sosyal aktivitelere katılmasının sağlanması
D) Bu dönemde yalnız bırakılması
13) Kalıtımda görevli olan molekülleri küçükten
büyüğe doğru sırası nasıldır?
A) Hücre- Çekirdek- Nükleotit- Gen- DNA- Kromozom
B) Kromozom- DNA- Çekirdek- Gen- Nükleotit- Hücre
C) Hücre- Çekirdek- DNA- Gen- Nükleotit- Kromozom
D) Nükleotit- Gen- DNA- Kromozom- Çekirdek- Hücre
18)
14)
15)
I. DNA’nın kendini eşlemesi
II. Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşarak
kromozomları oluşturması
III. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması
IV. Parça değişimi
Hangileri yalnızca mayoz bölünmede görülür?
A) II ve III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) I, III ve IV
16) Ergenlik döneminde görülen fiziksel değişimlerden
bazıları aşağıda verilmiştir.
Bu değişimlerden hangisi sadece kızlarda görülür?
A) Yüzde sivilceler çıkması
B) Büyümenin hızlanması
C) Yumurta üretiminin başlaması
D) Cinsel bölgelerde kıllanma başlaması
19)
Yukarıdaki tabloda mitoz ve mayoz bölünmeye ait
özellikler verilmiştir.
Buna göre hangi sırada verilen özellikler
yanlıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
20)
24)
1
2
3
4
5
6
Sitozin nükleotidini göstermek isteyen bir öğrenci
kutulardaki sembollerden hangisi ya da hangilerini
kullanmalıdır?
A) Sadece 3
C) 2, 3 ve 6
B) 2, 4 ve 6
D) 1, 5 ve 6
21)
25)
22) Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede
ortaktır?
A) DNA ‘nın eşlenmesi
B) Parça değişimi
C) Oluşan hücre sayısı
D) Oluşan hücrelerin genetik yapısı
23) 1600 Nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde 500
tane Guanin olduğuna göre fosfat ve Timin sayısını
bulunuz?
A) 800 fosfat, 300 Timin
B) 1600 fosfat, 500 Timin
C) 800 fosfat, 500 Timin
D) 1600 fosfat, 300 Timin
(Her soru 4 puandır)
BAŞARILAR 
Ebru DAĞLI
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

almanca sözcükler

5 Cards oauth2_google_edbf8fb7-b037-4ab4-b4c8-450cdad3aadb

Create flashcards