KARŞILAŞTIRILAN ÖZELİKLER OKSİJENLİ

advertisement
OKSİJENLİ VE OKSİJENSİZ SOLUNUMUN KARŞILAŞTIRILMASI
KARŞILAŞTIRILAN ÖZELİKLER
OKSİJENLİ SOLUNUM
1-Reaksiyon
C6H12O6+6O2
2- Evreleri
3- Hücrede meydana geldiği yer
4- Fosforulasyon Çeşidi
5- Toplam ATP üretimi
6- Net ATP kazancı
7- Son ürün çeşidi
8- CO2 oluşumu
9- Görev alan koenzim çeşidi
10- O2 kullanımı
11- ETS kullanımı
12- NADH2 işlevi
13- H2O
14- Gerçekleştiği canlılar
Gerçekleşme zamanı
6CO2+6H2O+40ATP
Glikoliz, Kreps döngüsü,ETS (3evre var)
Stoplazmada (glikoliz evresi) Mitekondride
(kreps,ETS evresi)
Substrat düzeyinde ,oksidatif
40 ATP (Tüm evrelerde üretilir)
38 ATP
CO2,H2O (inorganik madde)
6CO2 (hazırlık ve kreps çemberde )
NAD,FAD
O2 görev alır .
ETS görev yapar
NADH2,FADH2 nin enerji verimi vardır.
Glikoz,son ürün evresi (2 evre var)
Sitoplazmada (bütün evreleri)
6 H2O-Kreps çemberinde kullanılır
6 H2O (su) çıkışı olur
Bazı bakterilerde bir hücrelilerin çoğunda çok
hücrelilerde
H2O (su) giriş çıkışı yok
Gece-Gündüz
O2Lİ VE O2SİZİN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OKSİJENSİZ SOLUNUM
C6H12O6
2C2H5OH+2CO2+4ATP Etil alkol
ferm.
C6H12O6 C3H6O3+4ATP laktik asit ferm.
ATP sentezi var.
Substrat düzeyde fosforilasyonun gerçekleşmesi
Glikozun aktivasyonu için ATP kullanılması
Organik moleküller yıkılması.
Glikoliz evresi aynıdır .
Artık ürün olarak CO2 gazı çıkarırlar. (Laktik asit fermantasyonu hariç)
Isının açığa çıkması
Enzimsel reaksiyonlardırNAD koenzimi kullanılır.
Sübstrat düzeyde
4ATP (yalnız glikoliz evresinde üretilir)
2 ATP
Etil alkol,laktik asit gibi (organik madde)
2CO2 (etil alkol fermatasyonu son ürün evresi)
NAD
O2 görev almaz
ETS görev yapmaz
NADH2 nin enerji verimi yoktur .
Bazı bakteri (yoğurt bakterisi )
Mayalarda (bira mayası)
O2 yetersizliğinde çizgili kaslarda
Gece-Gündüz
Download