12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2. Yazılı

advertisement
12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2. Yazılı ÇALIŞMA S.
1.) Hz.Muhammed (sav.)in insanları aydınlatmak için,Kuran’ın kısmi ayetlerini
daha açık bir dil ile ifade etmek için söylediği sözlere ne denir?
a)
Sünnet B) Farz C) Vacip
D) Farz-ı Ayın E) Hadis
2.) Hadislerin toplandığı eserin en ünlüleri Kütüb-i Sitte’dir.
A) Doğru B) Yanlış C)Emin Değilim D) Kararsızım E) Hiçbiri
3.) İslam dünyasında kurban ibadetinin tarihi hangi peygambere dayanır?
A) Hz. Muhammet B) Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. ibrahim
E) Hz. Davut
4.) İmsak hangi ibadetle ilgili bir kavramdır?
A) Zekat
B) Sadaka
C) Hac
D) Oruç E) Namaz
5.) Beş vakit namaz, mübarek gecelerin hangisinde farz kılınmıştır?
A) Mevlid Kandili B) Kadir Gecesi C) Regaip kandili
D) Miraç Kandili E) Berat Gecesi
6.) Hz.Muhammed’in sünneti hangisidir?
A)Fiili B)Eylemsel C)Takriri D)Kavli E)Hepsi
7.) Sahabe tarafından yapılan bir işi Peygamberimiz (sav)’in onaylamasına nedir?
A)Fiili
B)Eylemsel
C)Takriri
D)Kavli E)Hepsi
8.) Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesi ile avlanan her kuşun etinin yenilmesi dinen yasaktır.
A) Doğru B)Yanlış
9.) Aşağıda ahiretle ilgili olarak verilen olaylardan, hangisinin anlamı
yanlıştır?
A)Cennet: Sevapları çok olan iyilerin ve mü’minlerin gideceği mükafat yeri
B) Cehennem: Günahkarların ve inkarcıların gideceği ceza yeri
C) Kıyamet: Kainatın ölümü, ahiretin başlangıcına sebep olan müthiş olay
D) Mizan: Öldükten sonra dirilme
E) Sırat:Cehennemin üzerinde bulunan köprü
10.) İslam’da Kur’an-ı Kerim’de adı açıkça geçen ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen mübarek gece hangisidir?
a)Kadir Gecesi
b)Mevlid Gecesi
c)Berat ecesi
d) Mirac Gecesi
e) Regaip Kandili
11.) Cenaze namazında aşağıdaki dualardan hangisi okunmaz?
A)Sübhaneke B)Allahümme-Salli C) Kevser
D)Cenaze Duası
E) Allahümme-Barik
12.) Aşağıdakilerden hangisi namazın sonunda selam verilirken söylenir?
A) Selamun aleykum B) Subhanallah C) Allahuekber
D) Es-selamu aleykum ve rahmetullah E)Aleykümüs selam
13) Peygamberimizin davranışlarından hangisi,Müslümanlar için bağlayıcıdır?
A) Dini ilkeleri açıklayıp öğretmek amacıyla yaptıkları
B) İçinde yaşadığı coğrafi şartlar gereği yaptıkları
C) Tecrübelerine dayanarak yaptıkları
D) Örf ve âdet olarak yaptıkları
E) Beşer olarak yaptıkları
14.) Bir işin gerçekleşmesine bağlı olarak kesmeye söz verilen kurban nedir?
a) Şükür kurbanı b) Nafile kurban c) Adak kurbanı d) Akika kurbanı
e) Bayram kurbanı
15.) Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın özelliklerinden biri değildir?
A)Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur.
B)Yok olup gitme endişesi taşımaz.
C)Allah’a karşı kulluğunu kabul etmez
ı
D) Sorumluluk duygusuna sahiptir
E)Ölmekten korkmaz
16) Öğle vakti okuldan dönen Ahmet cami önünde insanların sıra sıra ayakta durduklarını gördü ve ne yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre
konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını ve dört kere Allahü Ekber sesi geldiğini duydu. Ahmet aşağıdakilerden hangisine tanık olmuştur?
A) Cuma
B) Vitir
C) Cenaze D) Bayram
E) Teravih
17.) Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?
A-) Miraç Kandili B-) Kadir Gecesi C-) Regaip Kandili
D-) Berat Kandili
E-) Mevlit Kandili
18.) “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.” (Bakara,286) ayetinde vurgulanan nedir?
a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
b) Herkes ağırlığı kadar yük taşır.
c) Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.
d) Sorumluluklarımızdan kolay olanlarını yapmalıyız.
e) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirebileceğinden fazla değildir.
19.) Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en doğru şekilde anlamış oluruz?
a)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
b)Sadece onun gibi giyinerek c)Sadece onun yediklerini yiyerek
d)Sadece onun gibi oturarak
e)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek.
20.) İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir insan aşağıda verilenlerden hangisi veya hangilerine karşı sorumludur?
a)Allah’a – Hayvanlara b)Topluma – Ailesine c)Allah’a – Kendisine
d)Kendisine – Topluma
e) Hepsi
21.) Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve sevginin güzel ifadesi olan Mevlit isimli eserin yazarı kimdir?
A)Yahya Kemal B)Süleyman Çelebi C)Mehmet Akif
D)Cahit Sıtkı
E)Yunus Emre
22.) Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte yazarları arasında yer almaz?
a) Müslim b) Ahmet b.Hanbel c) Ebu Davud d) Tirmizi e)İbni Mace
23.) Namaz ibadetiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaz?
a) Şükretmek
b) Dua etmek c) Yardım etmek d) Allah ı anmak
e) Niyaz etmek
24.) Taziye ziyaretinde aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A)Allah şifa versin b) Allah sabır versin c) Allah rahmet etsin d) Başınız sağolsun e) Allah günahlarını bağışlasın
25.) “O, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı..”(Mülk:2) ayetinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
a)Ahiret hayatının sonsuzluğu b) Ahiret inancının faydaları c) Hayatın amacı
d) Ölümün gerçekliği e) Güzel işler yapmanın önemi
CEVAPLAR:
12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2. Yazılı
1.) Hz.Muhammed (sav.)in insanları aydınlatmak için,Kuran’ın kısmi ayetlerini
daha açık bir dil ile ifade etmek için söylediği sözlere ne denir?
a)
Sünnet B) Farz C) Vacip
D) Farz-ı Ayın E) Hadis
2.) Hadislerin toplandığı eserin en ünlüleri Kütüb-i Sitte’dir.
A) Doğru B) Yanlış C)Emin Değilim D) Kararsızım E) Hiçbiri
3.) İslam dünyasında kurban ibadetinin tarihi hangi peygambere dayanır?
A) Hz. Muhammet B) Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. ibrahim
E) Hz. Davut
4.) İmsak hangi ibadetle ilgili bir kavramdır?
A) Zekat
B) Sadaka
C) Hac
D) Oruç E) Namaz
5.) Beş vakit namaz, mübarek gecelerin hangisinde farz kılınmıştır?
A) Mevlid Kandili B) Kadir Gecesi C) Regaip kandili
D) Miraç Kandili E) Berat Gecesi
6.) Hz.Muhammed’in sünneti hangisidir?
A)Fiili B)Eylemsel C)Takriri D)Kavli E)Hepsi
7.) Sahabe tarafından yapılan bir işi Peygamberimiz (sav)’in onaylamasına nedir?
A)Fiili
B)Eylemsel
C)Takriri
D)Kavli E)Hepsi
8.) Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesi ile avlanan her kuşun etinin yenilmesi dinen yasaktır.
A) Doğru B)Yanlış
9.) Aşağıda ahiretle ilgili olarak verilen olaylardan, hangisinin anlamı
yanlıştır?
A)Cennet: Sevapları çok olan iyilerin ve mü’minlerin gideceği mükafat yeri
B) Cehennem: Günahkarların ve inkarcıların gideceği ceza yeri
C) Kıyamet: Kainatın ölümü, ahiretin başlangıcına sebep olan müthiş olay
D) Mizan: Öldükten sonra dirilme
E) Sırat:Cehennemin üzerinde bulunan köprü
10.) İslam’da Kur’an-ı Kerim’de adı açıkça geçen ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen mübarek gece hangisidir?
a)Kadir Gecesi
b)Mevlid Gecesi
c)Berat ecesi
d) Mirac Gecesi
e) Regaip Kandili
11.) Cenaze namazında aşağıdaki dualardan hangisi okunmaz?
A)Sübhaneke B)Allahümme-Salli C) Kevser
D)Cenaze Duası
E) Allahümme-Barik
12.) Aşağıdakilerden hangisi namazın sonunda selam verilirken söylenir?
A) Selamun aleykum B) Subhanallah C) Allahuekber
D) Es-selamu aleykum ve rahmetullah E)Aleykümüs selam
13) Peygamberimizin davranışlarından hangisi,Müslümanlar için bağlayıcıdır?
A) Dini ilkeleri açıklayıp öğretmek amacıyla yaptıkları
B) İçinde yaşadığı coğrafi şartlar gereği yaptıkları
C) Tecrübelerine dayanarak yaptıkları
D) Örf ve âdet olarak yaptıkları
E) Beşer olarak yaptıkları
14.) Bir işin gerçekleşmesine bağlı olarak kesmeye söz verilen kurban nedir?
a) Şükür kurbanı b) Nafile kurban c) Adak kurbanı d) Akika kurbanı
e) Bayram kurbanı
15.) Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın özelliklerinden biri değildir?
A)Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur.
B)Yok olup gitme endişesi taşımaz.
C)Allah’a karşı kulluğunu kabul etmez
ı
D) Sorumluluk duygusuna sahiptir
E)Ölmekten korkmaz
16) Öğle vakti okuldan dönen Ahmet cami önünde insanların sıra sıra ayakta durduklarını gördü ve ne yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre
konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını ve dört kere Allahü Ekber sesi geldiğini duydu. Ahmet aşağıdakilerden hangisine tanık olmuştur?
A) Cuma
B) Vitir
C) Cenaze D) Bayram
E) Teravih
17.) Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?
A-) Miraç Kandili B-) Kadir Gecesi C-) Regaip Kandili
D-) Berat Kandili
E-) Mevlit Kandili
18.) “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.” (Bakara,286) ayetinde vurgulanan nedir?
a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
b) Herkes ağırlığı kadar yük taşır.
c) Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.
d) Sorumluluklarımızdan kolay olanlarını yapmalıyız.
e) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirebileceğinden fazla değildir.
19.) Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en doğru şekilde anlamış oluruz?
a)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
b)Sadece onun gibi giyinerek c)Sadece onun yediklerini yiyerek
d)Sadece onun gibi oturarak
e)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek.
20.) İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir insan aşağıda verilenlerden hangisi veya hangilerine karşı sorumludur?
a)Allah’a – Hayvanlara b)Topluma – Ailesine c)Allah’a – Kendisine
d)Kendisine – Topluma
e) Hepsi
21.) Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve sevginin güzel ifadesi olan Mevlit isimli eserin yazarı kimdir?
A)Yahya Kemal B)Süleyman Çelebi C)Mehmet Akif
D)Cahit Sıtkı
E)Yunus Emre
22.) Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte yazarları arasında yer almaz?
a) Müslim b) Ahmet b.Hanbel c) Ebu Davud d) Tirmizi e)İbni Mace
23.) Namaz ibadetiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaz?
a) Şükretmek
b) Dua etmek c) Yardım etmek d) Allah ı anmak
e) Niyaz etmek
24.) Taziye ziyaretinde aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A)Allah şifa versin b) Allah sabır versin c) Allah rahmet etsin d) Başınız sağolsun e) Allah günahlarını bağışlasın
25.) “O, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı..”(Mülk:2) ayetinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
a)Ahiret hayatının sonsuzluğu b) Ahiret inancının faydaları c) Hayatın amacı
d) Ölümün gerçekliği e) Güzel işler yapmanın önemi
Download