1)İslam`a göre zor durumda olana sahip çıkmak ve

advertisement
1)İslam’a göre zor durumda olana
sahip çıkmak ve onunla elimizde olanı
paylaşmamız gerekmektedir. Hatta
zengin bir misafir yada komşumuza
bile ikramda bulunmak İslam adetidir.
Yukarıda ki ifadelerde hangi özellikler
üzerinde durulmuştur?
5)Cuma namazının diğer vakit
namazlarından farkı nedir?
A)Güzel söz
B)Yardımlaşma ve ikram etmek
C)Adalet
D)Ahde vefa
6)Ramazan ayı bize yardımlaşmayı
sabrı açlığı ve paylaşmayı hatırlatır. Bu
duyguları hatırlayan bir Müslüman’ın
ne yapması beklenemez?
2)Atalarımız bize bu ülkeyi ve kültürü
bırakmak için gerektiğinde canlarını
mallarını feda ettiler.Peki bizler onlara
yaraşır evlatlar olmak için ne
yapmalıyız?
A)İhtiyacı olana yardım etmesi
B)Küfürler etmesi
C)Sabırlı ve anlayışlı olması
D)İçki ve sigarayı bırakmaya çalışması
A)Dinimizi kültürümüzü öğrenmeliyiz
B)Ruhlarına bol bol dua okumalıyız
C)Çok çalışmalı başarılı olmalıyız
D)Hepsi
3) ‘Sizden biriniz kendisi için istediğini
kardeşi içinde istemedikçe gerçek
anlamda inanmış olamaz’
Allah Resulünün yukarıdaki sözüne
göre hangi davranış yanlıştır?
A)Küfür etmek
B)Güzel söz söylemek
C)Cömert olmak
D)Çalışkan olmak
A)Haftada bir olması
B)Hutbe okunması
C)Tek başına kılınmaması.
D)Hepsi
7)Fakirlere zekat, fitre genelde
ramazan ayında verilir.Bunları verirken
nasıl bir yol izlemeliyiz?
A)Onurlarını kırmadan, gizlice verilmeli
B)Herkesin önünde açıkça verilmeli
C)Verirken fakirler küçümsenmeli
D)Hepsi
8)Hz Muhammed’in 20 Nisan 571 de
doğduğu günü hatırlatan kandil gecesi
hangisidir?
A)Regaib kandili
B)Kadir gecesi
C)Mevlit kandili
D)Miraç kandili
4) Cuma namazı her Müslüman’a
farzdır ve Cuma günü camiye giderken
bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir.
Cuma namazına gitmeden önce
aşağıdakilerden hangisi yapmak iyi
değildir?
9)Rağbet edilen, çok istenilen şey
anlamına gelen ve Allah’ın
bağışlamasının o gece çok fazla
olduğuna inanılan kandil gecesi
hangisidir?
A)Temiz giyinmek
B)Güzel kokular sürünmek
C)Gusül(boy) abdesti almak
D)Sarımsak yemek,pis çorap giymek
A)Kadir gecesi
B)Regaib kandili
C)Miraç kandili
D)Mevlit kandili
10)Allah Resulünün, Allah’ın izni ile
(mucize olarak ) Mekke’den Mescidi
Aksaya, oradan da göğe yükselerek
Allah ile yakınlaştığı ve beş vakit
namazın farz kılındığı kandil gecesi
hangisidir?
A)Miraç kandili
B)Kadir gecesi
C)Mevlit kandili
D)Regaip kandili
11)Günahlardan kurtuluş gecesi olarak
bilinen ve samimi tövbe edenin o gece
günahlarından arınacağına inanılan
kandil gecesi hangisidir?
A)Miraç kandili
B)Mevlit kandili
C)Zafer bayramı
D)Beraat kandili
12)Kuran da bin aydan daha hayırlı
olduğu söylenen gece hangisidir?
A)Mevlit kandili
B)Regaip kandili
C)Kadir gecesi
D)Miraç kandili
13)Müslüman olmadan önce eski Türk
inanışında baharın gelişini müjdeleyen
ve genellikle 21 Mart da bir ateş
yakılarak üzerinden atlanarak kutlanan
gün hangisidir?
A)Kadınlar günü
B)Nevruz
C)Babalar günü
D)Öğretmenler günü
14)‘Müminler birbiri sevmekte ve
birbirine acımakta ve biri diğerini
korumakta bir vücudun azaları gibidir.
Vücudun bir azası rahatsız olursa
diğeri de rahatsız olur.’
Allah Resulünün yukarıda ki sözüne
göre bir Müslüman arkadaşıyla
ilişkisinde nasıl davranmamalıdır?
A)Arkadaşının sevincini paylaşmalı
B)Arkadaşının üzüntüsünü paylaşmalı
C)Arkadaşı üzülünce mutlu olmalı
D)Arkadaşını korumalı ve sahip çıkmalı
15)Bir Müslüman hastayı ziyarete
mutlaka gitmelidir. Hasta ziyaretinde
ne söylemek uygun değildir.
A)Allah şifa versin geçmiş olsun
B)Maşallah iyi görünüyorsun
C)Allah beterinden sakınsın
D)Vah vah çok kötü görünüyorsun
16)Hepimiz mutlaka bir gün öleceğiz
öyleyse bu dünyayı mutlu ve ahlaklı
yaşamalı bizden önce vefat eden
tanıdıklarımızı da unutmamalıyız.Ölen
yakınlarımız için ne yapmalıyız?
A)Kuran okumalı dua etmeliyiz
B)Onlar için sadaka vermeliyiz
C)Onlar için ağaç dikmeliyiz
D)Hepsi
17)Yürüme veya görme engelli veya
başka engeli bulunan kardeşlerimizle
asla dalga geçmemeli, onları
küçümsememeliyiz aksine onlara
yardımcı olmalıyız.
Hangi davranışı yapan biri yanlış
yapmış olur?
A)Yürüyemeyen birine yardım edenler
B)Görmeyen biriyle dalga geçenler
C)Konuşamayan birine yardım edenler
D)Duymayan birine yardım edenler
18) Ahireti unutmamak ama dünyada
çalışkan olmaktır.Kendini ve
çevrendekileri üzmemektir. Mutlu
olabilmek sabırlı olabilmektir. Doğayı
sevmek zorda olana yardım
edebilmektir. Anneye babaya ve
büyüklere saygılı olmaktır. Hak
yememek hakkını yedirmemek adaletle
davranmaktır. İslam Kuran’ı okumak
onu hayatına uygulamak ve Hz
Muhammed’i örnek almaktır. İnşallah
bunlar için çaba gösterenlerden oluruz.
Download