eski endikasyonları (bütün formları için geçerli)

advertisement
RİSPERDAL 1 MG FİLM TABLET, RİSPERDAL 2 MG FİLM TABLET, RİSPERDAL 3 MG FİLM
TABLET, RİSPERDAL 4 MG FİLM TABLET, RİSPERDAL ORAL SOLÜSYON, RİSPERDAL
QUİCKLET 1 MG AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET, RİSPERDAL QUİCKLET 2 MG AĞIZDA
ÇÖZÜNÜR TABLET
ESKİ ENDİKASYONLARI (BÜTÜN FORMLARI İÇİN GEÇERLİ)
RISPERDAL®, pozitif (halüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık, şüphecilik) ve/veya
negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal çekingenlik ve konuşma yetersizliği) semptomların görüldüğü
akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır. RISPERDAL ® şizofreni ile
ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu, endişe) da azaltır. RISPERDAL ®; ilk tedaviye
cevap verdiği gözlenen hastalarda, idame tedavisi sırasında klinik iyileşmenin devamı açısından da
etkilidir. Ayrıca, RISPERDAL®; saldırganlık (sözlü saldırganlık, fiziksel şiddet), aktivite bozuklukları
(ajitasyon) veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış
bozukluklarının tedavisinde kullanılır. RISPERDAL® bipolar hastalığın manik epizodunun tedavisinde
endikedir. Bu epizodlar; duygu durumunda kabarma, taşkınlık, irritabilite , kendini aşırı beğenme,
uykuya duyulan ihtiyacın azalması, basınçlı konuşma, düşüncelerin yarışması, aykırı ve saldırgan
davranışlar da dahil olmak üzere muhakeme ve içgörü eksikliği gibi semptomlarla karakterizedir.
RISPERDAL®; zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevri) davranışların ön planda
olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve
erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında endikedir.
YENİ ENDİKASYONLARI (BÜTÜN FORMLARI İÇİN GEÇERLİ)
RISPERDAL®, pozitif (halüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık, şüphecilik) ve/veya
negatif (künt afekt, emosyonel ve sosyal çekingenlik ve konuşma yetersizliği) semptomların görüldüğü
akut ve kronik şizofrenik psikozlarda ve diğer psikotik durumlarda kullanılır. RISPERDAL ® şizofreni ile
ilgili afektif semptomları (depresyon, suçluluk duygusu, endişe) da azaltır. RISPERDAL ®; ilk tedaviye
cevap verdiği gözlenen hastalarda, idame tedavisi sırasında klinik iyileşmenin devamı açısından da
etkilidir. Ayrıca, RISPERDAL®; saldırganlık (sözlü saldırganlık, fiziksel şiddet), aktivite bozuklukları
(ajitasyon) veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda demansa bağlı davranış
bozukluklarının tedavisinde kullanılır. RISPERDAL® bipolar hastalığın manik epizodunun tedavisinde
endikedir. Bu epizodlar; duygu durumunda kabarma, taşkınlık, irritabilite , kendini aşırı beğenme,
uykuya duyulan ihtiyacın azalması, basınçlı konuşma, düşüncelerin yarışması, aykırı ve saldırgan
davranışlar da dahil olmak üzere muhakeme ve içgörü eksikliği gibi semptomlarla karakterizedir.
RISPERDAL®; zarar verici (örn. saldırganlık, kendine zarar verici veya fevri) davranışların ön planda
olduğu, entellektüel işlevleri ortalamanın altında veya mental retardasyonlu çocuk, ergen ve
erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarında endikedir. RISPERDAL, çocuklarda ve
ergenlerde otistik bozukluğa bağlı huzursuzluk (agresif belirtiler, kendine zarar verme, öfke nöbetleri,
ani duygu durum değişiklikleri) tedavisinde endikedir.
Download