3000 yılda bir açan çiçeği görüntüledik

advertisement
3000 yılda bir açan çiçeği görüntüledik
Açıklama: Avatar çiçeği 3 bin yıl sonra açtı. Üç bin yılda bir açtığı söylenen udumbara adlı
çiçek, Avatar filminde mutluluğu yakalayanların üzerine konan bir figür olarak kullanılmıştı.
Avatar filminden sonra yeniden gündeme gelen çiçeğin dünyada şimdiye kadar sadece 15 tane
tespit edildiği söyleniyor.
Kategori: Doğa - Çevre
Eklenme Tarihi: 18 Ağustos 2013
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2017, 14:42
Site: Yalova Gazeteleri - Marka Yalova
URL: http://www.yalovagazeteleri.com/haber/4780-doga-cevre-3000-yilda-bir-acan-cicegigoruntuledik.html
Haber editörlerimizden Mustafa İlker Üre hobi olarak ta uğraştığı fotoğrafçılık merakı
nedeniyle boş zamanlarında da doğa vb. fotoğrafları çekmektedir. Yine bir makro
fotoğraf denemeleri sırasında bahçesindeki üzüm tanesi üzerinde udumbara çiçeğini
farkeden editörümüz, ışığın uygun olmaması nedeniyle üzüm tanesini koparıp daha
uygun ışıkta udumbarayı görüntülüyor. Konu ile ilgili konuşan editörümüz, udumbarayı
Yalova'da ve Denizli'de birkaç kez gördüğünü fakat yanında fotoğraf makinesi olmaması
nedeniyle görüntüleyemediğini. Bu kez Denizli'de görüntülemeyi başardığını söyledi.
AVATAR ÇİÇEĞİ
Avatar çiçeği 3 bin yıl sonra açtı. Üç bin yılda bir açtığı söylenen udumbara adlı çiçek,
Avatar filminde mutluluğu yakalayanların üzerine konan bir figür olarak kullanılmıştı.
Avatar filminden sonra yeniden gündeme gelen çiçeğin dünyada şimdiye kadar sadece
15 tane tespit edildiği söyleniyor.
BİR EFSANE ÇİÇEĞİ UDUMBARA
Avatar'da mutluluğun sembolü olarak gösterilen udumbara, Budizmin efsanelerinde yer
alan dünyanın en nadir görülen çiçeği.
Budistlerin inandığı bir efsaneye göre, Youtan Poluo olarak bilinen Udumbara çiceği, 3
bin yılda bir çiçek veriyor. En eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe'deki anlamı
“cennetten gelen hayır çiçeği” olan udumbara sadece bir milimetre çapında ve şimdiye
kadar dünyada sadece 15 tanesi tespit edilmiş.
BULUNMASI ÇOK ZOR
Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen Udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın
meyvesi içinde yetiştiği için gözle fark edilmesi olanaksız oluyor. Üç bin yılda bir açtığı
düşünülen ve gözlerden uzak yetişen udumbara çiçeği, bu nedenle Budist efsanesinde
çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.
Budizm’in üç ana kolundan biri olan Mahayana’nın Lotus Sutra metninde ve en eski
Budist Okulu Theravada’da bahsi geçen udumbara, görülme olasılığı belki de en nadir
olan çiçek. Bu yüzden, ortaya çıktığı zamanlarda bir kralın doğacağına ait inanış bile
var.
Diğer yandan, boyutu bir kaç milimetreyi geçmeyen udumbara çiçeğini tespit etmek
normal şartlarda da kolay değil.
EFSANE'YE SON VERELİM
Dünya çapında süregelen bir yanlışlığıda düzeltmekte fayda var bu vesile ile, udumbara
çiçeği diye anılan şey aslında bir bitki vb. değil.
Dünyada Udumbara veya Avatar çiçeği olarak inanılan bu organizma, Neuroptera
familyasından Chrysoperla carnea (tülkanat) ve diğer Chrysoperla türlerine ait
yumurtalar.
''Bu canlının yumurtalarından gelişen larvalar yaprak bitleri ve diğer bazı zararlılarla
beslenirler. Bu özellikleri nedeniyle biyolojik olarak zararlılarla mücadelede kullanılırlar.
Erginliğe ulaşınca ağaçlar üzerinde, oyuklarda ve binalarda uyku moduna geçerler ve
gün ışığının uzunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak kışın yeşilden kırmızımsı
kahverengiye baharda tekrar yeşil renge dönerler.
Erginlikte uzun bir iplikçik (4-5 mm) oluşturarak uçlarına yumurtalarını (1 mm) bırakırlar.
Yumurtaları ayrı ayrı iplikçikler üzerine bırakmalarının nedeni, yumurtaları diğer avcı
böceklerden ve erken gelişen larvaların henüz gelişmemiş olanları yemesini
engellemektir. Bir dişinin ortalama 800'e yakın yumurta bırakabildiği ve erkek ve dişi
bireylerin 3-6 yaşayabildikleri tespit edilmiştir. Bu familyaya ait türler dünyada ve
ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır.''
3000 yılda bir açma konusu da şundan ötürü çıkmıştır; Yavrular yumurtadan çıktıktan
sonra kalan kısımda ortaya çıkan görüntü, açılmış bir çiçeği andırmaktadır ve bu
durumu görüntülemek zordur.Tüm efsanelerin kaynağı ve çiçek sanılma sebebi bu olsa
gerek.
Download