erkek çiçek

advertisement
Açık tohumlularda üreme
• Açık tohumlu bitki çiçeklerine kozalak
denir.
• Kozalak bir eksen üzerinde sarmal olarak
dizilmiş kozalak pullarından oluşur.erkek
kozalaklar ayrı,dişi kozalaklar ayrıdır.
• Tohum taslakları dişi kozalağın kozalak
pulları üzerinde açıkta bulunur.
• Erkek kozalakta oluşan polenler rüzgar
aracılığı ile dişi kozalaklara taşınır.
• Döllenmeden sonra tohum taslağında
gelişen tohum da kozalak pulları üzerinde
açıkta bulunur.
• Çiçek tohumlu bitkilerde üreme organıdır.
Bitkinin ana gövdesinin uç kısımlarında ya
da dalların üzerinde bulunur. Çiçekler
bitkide sınırsız büyüyen vejetatif
sürgünlerin aksine sınırlı büyüyen
sürgünlerdir.
Kapalı tohumlularda üreme
• Kapalı tohumlularda bitkilerin çiçeği
karmaşık ve gösterişlidir.
• Çiçek kısımları çiçek sapı denilen bir
sürgünün ucunda bulunur.çiçek sapının
ucunda çiçek tablası yer alır.
• Çiçek dıştan içe; çanak yapraklar,taç
yapraklar,erkek ve dişi organlardan oluşur.
• Çiçeğin dışında bulunan,çoğunlukla yeşil
renkte olan ve tomurcuk halindeyken iç
kısımdaki organları korumakla görevli
bölüm çanak yaprak olarak adlandırılır.
• Tek ya da çok sıralı olabilen parlak renkli
bölüme taç yapraklar denir.
• Böcekleri ve diğer tozlaştırıcıları kendine
çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.
• Taç yapraklar,çiçek tablasına birbirinden
ayrı bağlanabildiği gibi birleşip kaynaşarak
da bağlabilir.
• Erkek organ, İpçik denilen bir sap ile
başçık denilen şişkin bir kısımdan
meydana gelmiştir. Başçıkta, içinde erkek
üreme hücreleri (polen) bulunan çiçek tozu
keseleri bulunur. Polenler olgunlaşınca
keseler çatlar ve polenler etrafa yayılır.
• Çiçeğin içte kalan son bölümü dişi
organdır.dişi organları meydana getiren
değişime uğramış yapraklara meyve
yaprakları denir.
• Dişi organ 3 kısımdan
oluşur.yumurtalık(ovaryum),dişicik borusu
ve tepecik.
• Yumurtalık:dişi organın alt kısmında
bulunan genişlemiş yapıdır.
• İçinde tohuma dönüşecek tohum taslağı
bulunur.tohum taslakları küçük bir sapla
yumurtalığa bağlanmıştır.
• Dişicik borusu: yumurtalığın tepeciğe
kadar uzanan kısmıdır.
• Tepecik: dişicik borusunun üstünde
bulunan ve çimlendiği nemli,yapışkan
kısmıdır.
• Bitkinin çiçeğinde: çanak yaprak,taç
yaprak,erkek ve dişi organ varsa bu çiçeğe
tam çiçek(erselik) denir.
Örnek:kiraz,elma,bezelye
• Bir çiçekte,bu dört kısımdan biri veya daha
fazlası eksikse eksik çiçek olarak
adlandırılır. Örnek:söğüt,kavak,ceviz
Kiraz çiçeği
Ceviz çiçeği
• Bir eksik çiçek,sadece erkek organ
bulunduruyorsa erkek çiçek, dişi organ
bulunduruyorsa dişi çiçek adını alır.
• Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki
üzerindeyse tek evcikli bitkidir. Örnek:
meşe,mısır,ceviz. farklı bitki üzerindeyse
iki evcikli bitki denir. Örnek:hurma,söğüt.
Trabzon hurması çiçeği
• Tozlaşmanın gerçekleşebilmesi için tek ve
iki evcikli bitkilerde polenlerin erkek
çiçeklerden dişi çiçeklere taşınması
gerekir. Aksi halde tohum oluşmaz.
• Hazırlayan:
• Gülden Akdaş
• 11FEN/D 425
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards