ulaşabilirsiniz. - Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Reklam Kurulu Başkanlığı
BASIN BÜLTENİ
Toplantı Tarihi
: 9 Haziran 2015
Toplantı Sayısı
: 237
İLETİŞİM HİZMETLERİ
1)
Dosya No: 2014/1797
Şikayet Edilen: Superonlıne İletişim Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: www.fiberdedigin.com, www.youtube.com, www.facebook.com,
www.izlesene.com, http://twitter.com, adresli internet sitelerinde yayınlanan “Fiber Dediğin
Tam Olur”, “Eğlence Dediğin Işık Hızında Olur” ve “Fiber Tezahürat” başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 18.12.2014 - 02.01.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.youtube.com, www.facebook.com, www.izlesene.com, http://twitter.com,
adresli internet sitelerinde yayınlanan “Fiber Dediğin Tam Olur”, “Eğlence Dediğin Işık
Hızında Olur” ve “Fiber Tezahürat” başlıklı reklamlarda ““Fiber aldın sanarken, partin
yalan olur mu? Çal bunu çalamaz mısın sen ne biçim bağlantısın. (…) Bölüm geçeyim
derken dondun kaldın içinde kas bunu kasamaz mısın sen ne biçim bağlantısın? (…) Fiber
gel bize kadar. İçeri girmedikçe fiberin neye yarar? Aç bunu açamaz mısın? Sen ne biçim
bağlantısın? Peki Senin Fiberin Evine Kadar Mı? Donmaya karşıyız, buffer’a karşıyız, film
izlerken durmaya karşıyız. Herkesin evine çekelim bir fiber şimdi son kez Superonline fiber.”
ifadelerine ve http://www.fiberdedigin.com adresli internet sitesinde yer alan ““Peki senin
fiberin evine kadar mı? Senin fiberin gerçekten fiber internet mi? Testi çöz, öğren” başlıklı
soru-cevap bölümünde “İnternet servis sağlayıcın, satın aldığın hızı net bir hız olarak mı
(örneğin 25Mbps) yoksa belli bir hıza kadar diye mi sattı? Örneğin 25Mbps’ye kadar). –Net
1
Hız (süper! Fiber internet dediğinin hızı net olur, ne hız vaat ediliyorsa onu alırsın.) –Belli bir
hıza kadar.(Eyvahhh…Sana fiber internet diye bilmem kaça kadar hızı olan bir paket mi
sattılar? Üzgünüz, satın aldığın teknoloji ADSL, VDSL olabilir ama kesinlikle Fiber İnternet
değil.) –Bilmiyorum. (E öğren o zaman sözleşmende yazıyordur. Olmadı internet servis
sağlayıcını arayıp bir sor.). Fiber internet ismiyle satın aldığın hizmet için binana “fiberoptik
kablo” geliyor mu? –Evet (Süper! Gerçek fiber internet bağlantısı fiber kablo ile yapılır. Fiber
kablo binaya kadar gelir, performans sorunu yaratmaz!) –Hayır (Hımm… Bazı bağlantı
tiplerinde fiber kablolar mahallede sıkışır kalır. Oradan bakır kablolarla evine evinden başka
bakır kablolarla da dairene gelir. Tabi internetin sana gelene kadaaar çok yerden geçer ve
hızın düşer. (Biz buna VDSL teknolojisi diyoruz. Piyasada fiber ismi ile satılan pek çok bağlantı
aslında VDSL’dir. 1000Mbps’ye kadar çıkmıyorsa fiber internet değildir!). –Fiber kablo
derken??? Fiber İnternet hizmetini alırken imzaladığın abonelik sözleşmesinde hizmet
tipinin ismi nasıl geçiyor? –Fiber İnternet (Süper! Demekki sen gerçek anlamda bir fiber
internet kullanıcısısın. İnternette olmak senin için hakiki bir keyif.). –VDSL ya da ADSL
(Ooooo…Üzgünüz ama sen fiber kullanmıyorsun. Yoksa kullandığın bağlantıyı sana fiber diye
mi sattılar:( ). – Bilmiyorum (sözleşmene bakıp neye para verdiğini bir öğren istersen:)).
İnternet servis sağlayıcından evine bugün 1000Mbps hız vermesini istesen bunu yapabilir
mi? –Evet (Sen galiba bizdensin:)). –Hayır (1000Mbps ile internette ışık hızında bağlanmak
senin için hayal değil. –Bilmiyorum (1000Mbps hız gerecekten mümkün mü diye aklından
geçiriyorsun değil mi?)” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.youtube.com, www.facebook.com, www.izlesene.com,
http://twitter.com adresli internet sitelerinde yayınlanan “Fiber Dediğin Tam Olur”, “Eğlence
Dediğin Işık Hızında Olur” ve “Fiber Tezahürat” başlıklı reklamlarda ana vaat olarak; “Fiber
aldın sanarken, partin yalan olur mu? Çal bunu çalamaz mısın sen ne biçim bağlantısın.
(…) Bölüm geçeyim derken dondun kaldın içinde kas bunu kasamaz mısın sen ne biçim
bağlantısın? (…) Fiber gel bize kadar. İçeri girmedikçe fiberin neye yarar? Aç bunu açamaz
mısın? Sen ne biçim bağlantısın? Peki Senin Fiberin Evine Kadar Mı? Donmaya karşıyız,
buffer’a karşıyız, film izlerken durmaya karşıyız. Herkesin evine çekelim bir fiber şimdi son
kez Superonline fiber.” ifadelerine yer verilerek fiber internet hizmetinin Türkiye’nin her
yerinde sunulacağı izlenimi oluşturulmasına karşın, altyazıda yer verilen “Turkcell Superonline
fiber altyapısının bulunduğu bölgelerde geçerlidir. Detaylı bilgi için: www.superonline.net””
ifadesi ile internet sitesine yönlendirme yapıldığı, anılan internet sitesinin incelenmesi
neticesinde fiber internet hizmetinin sadece 14 ilde ve altyapı imkanları dahilinde
sunulduğunun görüldüğü dolayısıyla “(…)Herkesin evine çekelim bir fiber şimdi son kez
Superonline fiber” ifadesinin hem gerçeği yansıtmadığı hem de ana vaat ile istisnası arasında
uyumsuzluğa yol açtığı,
Anılan reklamların ana vaadinde yer alan “Fiber gel bize kadar. İçeri girmedikçe fiberin neye
yarar? Peki Senin Fiberin Evine Kadar Mı? Herkesin evine çekelim bir fiber şimdi son kez
Superonline fiber.” ifadesi ile gerçek fiber internetin eve kadar olması gerektiği mesajı
verilmesine rağmen altyazıda, “Gerçek fiber ve net hız ile eve/binaya kadar sunulan fiber
internet altyapısı ve kullanılan teknoloji, -e kadar internet ile fiber internet dışında kalan
teknolojiler kastedilmektedir. Tam performans için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.”
ifadesine yer verilerek gerçek fiber internetin kapsamına binaya kadar olan fiber internetin de
dahil edildiği, dolayısıyla bu durumun ana vaat ile istisnası arasında uyumsuzluğa yol açtığı,
2
Firma tarafından yayınlan reklamların ana vaadinde “Fiber gel bize kadar. İçeri girmedikçe
fiberin neye yarar? Peki Senin Fiberin Evine Kadar Mı? Herkesin evine çekelim bir fiber
şimdi son kez Superonline fiber.” ifadelerine ve www.fiberdedigin.com adresli internet
sitesinde “Peki senin fiberin evine kadar mı? Senin fiberin gerçekten fiber internet mi?(…)”
ifadelerine yer verilerek Superonline fiber internet hizmetinin eve kadar sunulduğu
belirtilmesine karşın, reklamların altyazında yer alan, “Gerçek fiber ve net hız ile eve/binaya
kadar sunulan fiber internet altyapısı ve kullanılan teknoloji, -e kadar internet ile fiber internet
dışında kalan teknolojiler kastedilmektedir. Tam performans için kablolu bağlantı tavsiye
edilmektedir.” ifadesi ve www.fiberdedigin.com adresli internet sitesinde yer alan “(…)Fiber
internet ismiyle satın aldığın hizmet için binana “fiberoptik kablo” geliyor mu? –Evet (Süper!
Gerçek fiber internet bağlantısı fiber kablo ile yapılır. Fiber kablo binaya kadar gelir,
performans sorunu yaratmaz!)” ifadeleri ile tanıtımı yapılan fiber internet altyapısının hem eve
kadar hem de binaya kadar olabildiği belirtilerek, sunulan fiber internet hizmetinin niteliğine
ilişkin olarak anlam karışıklığına yol açıldığı,
Diğer taraftan muhtelif internet sitelerinde yer alan reklamlarda ana vaat olarak; “Fiber aldın
sanarken, partin yalan olur mu? Çal bunu çalamaz mısın sen ne biçim bağlantısın. (…)
Bölüm geçeyim derken dondun kaldın içinde kas bunu kasamaz mısın sen ne biçim
bağlantısın? (…) Fiber gel bize kadar. İçeri girmedikçe fiberin neye yarar? Aç bunu açamaz
mısın? Sen ne biçim bağlantısın? Peki Senin Fiberin Evine Kadar Mı? Donmaya karşıyız,
buffer’a karşıyız, film izlerken durmaya karşıyız.” ifadelerine yer verilerek sunulan fiber
internet hizmeti ile diğer fiber internet hizmetlerinin karşılaştırıldığı, sunulan bağlantıların eve
kadar olduğu, gerçek fiber olduğu, net hız sağladığının iddia edildiği, fiber bağlantısının FFTH
(eve kadar fiber) olmaması durumunda fiber olarak adlandırılamayacağı ve bu şekilde verilen
hizmetin iyi kalitede olmayacağı algısı yaratılarak diğer fiber hizmeti sunan firmaların
kötülendiği,
Firmanıza ait www.fiberdedigin.com adresli internet sitesinde yer alan, “Peki senin fiberin
evine kadar mı? Senin fiberin gerçekten fiber internet mi? Testi çöz, öğren” başlıklı sorucevap bölümünde “İnternet servis sağlayıcın, satın aldığın hızı net bir hız olarak mı (örneğin
25Mbps) yoksa belli bir hıza kadar diye mi sattı? Örneğin 25Mbps’ye kadar). –Net Hız (süper!
Fiber internet dediğinin hızı net olur, ne hız vaat ediliyorsa onu alırsın.) –Belli bir hıza
kadar.(Eyvahhh…Sana fiber internet diye bilmem kaça kadar hızı olan bir paket mi sattılar?
Üzgünüz, satın aldığın teknoloji ADSL, VDSL olabilir ama kesinlikle Fiber İnternet değil.) –
Bilmiyorum. (E öğren o zaman sözleşmende yazıyordur. Olmadı internet servis sağlayıcını
arayıp bir sor.). Fiber internet ismiyle satın aldığın hizmet için binana “fiberoptik kablo”
geliyor mu? –Evet (Süper! Gerçek fiber internet bağlantısı fiber kablo ile yapılır. Fiber kablo
binaya kadar gelir, performans sorunu yaratmaz!) –Hayır (Hımm… Bazı bağlantı tiplerinde
fiber kablolar mahallede sıkışır kalır. Oradan bakır kablolarla evine evinden başka bakır
kablolarla da dairene gelir. Tabi internetin sana gelene kadaaar çok yerden geçer ve hızın
düşer. (Biz buna VDSL teknolojisi diyoruz. Piyasada fiber ismi ile satılan pek çok bağlantı
aslında VDSL’dir. 1000Mbps’ye kadar çıkmıyorsa fiber internet değildir!). –Fiber kablo
derken??? Fiber İnternet hizmetini alırken imzaladığın abonelik sözleşmesinde hizmet
tipinin ismi nasıl geçiyor? –Fiber İnternet (Süper! Demekki sen gerçek anlamda bir fiber
internet kullanıcısısın. İnternette olmak senin için hakiki bir keyif.). –VDSL ya da ADSL
(Ooooo…Üzgünüz ama sen fiber kullanmıyorsun. Yoksa kullandığın bağlantıyı sana fiber diye
3
mi sattılar:( ). – Bilmiyorum (sözleşmene bakıp neye para verdiğini bir öğren istersen:)).
İnternet servis sağlayıcından evine bugün 1000Mbps hız vermesini istesen bunu yapabilir
mi? –Evet (Sen galiba bizdensin:)). –Hayır (1000Mbps ile internette ışık hızında bağlanmak
senin için hayal değil. –Bilmiyorum (1000Mbps hız gerecekten mümkün mü diye aklından
geçiriyorsun değil mi?)” şeklinde ifadelere yer verilerek tüketicilerin internet servis sağlayıcısı
firmalardan, fiber internet olarak satın aldıkları internet hizmetinin “fiber internet” olmadığı
yönünde bir izlenim oluşturulduğu, tüketicilerin satın aldıkları internet hizmetinin türü ve
kalitesi açısından tüketiciler nezdinde kafa karışıklığı yaratıldığı ve diğer fiber internet
sağlayıcıların hizmetlerinin kötülendiği,
Bununla birlikte, www.fiberdedigin.com adresli internet sitesinde, “Peki senin fiberin evine
kadar mı? Senin fiberin gerçekten fiber internet mi? Testi çöz, öğren” başlıklı soru-cevap
bölümünde “İnternet servis sağlayıcın, satın aldığın hızı net bir hız olarak mı (örneğin
25Mbps) yoksa belli bir hıza kadar diye mi sattı? Örneğin 25Mbps’ye kadar). –Net Hız (süper!
Fiber internet dediğinin hızı net olur, ne hız vaat ediliyorsa onu alırsın.) –Belli bir hıza
kadar.(Eyvahhh… Sana fiber internet diye bilmem kaça kadar hızı olan bir paket mi sattılar?
Üzgünüz, satın aldığın teknoloji ADSL, VDSL olabilir ama kesinlikle Fiber İnternet değil.) –
Bilmiyorum. (E öğren o zaman sözleşmende yazıyordur. Olmadı internet servis sağlayıcını
arayıp bir sor.).” şeklinde ifadelere ve muhtelif internet sitelerinde yer alan reklamların
altyazısında ““Gerçek fiber ve net hız ile eve/binaya kadar sunulan fiber internet altyapısı ve
kullanılan teknoloji, -e kadar internet ile fiber internet dışında kalan teknolojiler
kastedilmektedir. Tam performans için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.” şeklinde
ifadelere yer verildiği ancak ilgili mevzuatı kapsamında fiber internet hizmetinin hızının net
olarak verilmesi gibi bir zorunluluk olmadığı, hızı “-e kadar” olarak tanıtılan bir internet
hizmetinin kesinlikle fiber internet olamayacağı ifadesinin doğru olmadığı, dolayısıyla söz
konusu reklamların hem gerçeği yansıtmadığı, hem de rakip firmaların benzer nitelikteki
hizmetlerini kötülediği,
Dolayısıyla, inceleme konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst
rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu durumun da;
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci
maddesi,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 14
ve 21 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 6502 sayılı
Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 55.055-TL (Ellibeşbinellibeş Türk Lirası)
idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
4
2)
Dosya No: 2014/679-I
Şikayet Edilen: TTNET A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “39,90TL Limitsiz Fibernet” başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: Mayıs 2014
Yayınlandığı Mecra: Açık hava
Tespitler: İnceleme konusu reklamlarda “TTNET ile hızını keşfet. Limitsiz fiber internet 24
Mbps hız + ev telefonu + modem hediye 39,90TL”, “Modem hediye – 39,90TL-Limitsiz
Fibernet”, “Sitenize özel fiber internet ayda sadece 39TL-Limitsiz + 24 Mbps hız. Hayatımız
internet, internetimiz TTNET” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda “TTNET ile hızını keşfet. Limitsiz fiber
internet 24 Mbps hız + ev telefonu + modem hediye 39,90TL”, “Modem hediye – 39,90TLLimitsiz Fibernet”, “Sitenize özel fiber internet ayda sadece 39TL-Limitsiz + 24 Mbps hız.
Hayatımız internet, internetimiz TTNET” ifadelerine yer verildiği, ancak tüketicinin satın
alma kararını etkileyecek nitelikte önemli olan “Kampanya 20 Ocak 2014 - 31 Temmuz 2014
tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyada 24 ay Taahhüt alınmaktadır. Abonenin ay
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını aştığında internet kullanım hızı
3 Mbps olacak şekilde düşürülecektir. İlk 12 ay 39,90TL, 13-24.ay 59,90TL. Kampanya TTNET
FİBERNET altyapı ve kurulum olanakları ile sınırlıdır. Son 3 ay içerisinde aboneliğini iptal
ettirmiş olan TTNET aboneleri bu kampanyadan yararlanamaz. Kampanya kapsamında
bağlantı ücreti 3 TL x 12 ay olmak üzere alınmaktadır. TTNET Alo Bağlantı ücreti (peşin 14
TL): Sabit telefon hattı olmayan Abonelerin başvurularında bir defaya mahsus alınır; TTNET
Alo Geçiş ücreti (peşin 10 TL): Türk Telekom Sabit telefon hattı olan Abonelerin
başvurularında bir defaya mahsus alınır. TTNET Yalın İnternet hizmeti başvurularında, sabit
telefon hattı olmayan abonelerden bir defaya mahsus peşin 8 TL (vergiler dahil) Yalın internet
devre hazırlama ücreti faturaya yansıtılacaktır.
Kampanyadan yararlanmaya başlayan yeni abonelerin ilk faturalarına aşağıdaki ücretler
yansıyacaktır:
Kısmi Kullanım Ücreti: İnternet aktivasyon tarihinden ilk fatura kesim tarihine kadarki
kullanım bedeli, seçilen paketin kampanyalı tarife ücreti üzerinden hesaplanarak ilk faturaya
yansıtılacaktır.
Damga Vergisi: Kampanya Taahhütnamesi'nden kaynaklanan damga vergisi bir defaya
mahsus olmak üzere, TTNET Abonesi nin faturasına yansıtılacaktır.
Kota Aşım Ücreti: Kotalı paketlerde varsa kota aşım ücreti ilk faturaya yansıtılacaktır.
Bağlantı Ücreti: Aylık 3 TL olmak üzere, 12 ay süresince yansıtılacaktır.
Ücretli Paket Tutarları: Kampanya kapsamında ücretsiz sunulan TTNET Alo (Konuştukça
Öde) ve/veya Tivibu Maxi Paket haricinde, bu hizmetlerin yine kampanya kapsamında yer alan
ücretli paketlerini seçen müşterilerimiz için, seçmiş oldukları paketlere ait ücretler.
5
TTNET Alo Bağlantı Ücreti: Sabit telefonu olmayan müşterilerden bir defaya mahsus 14 TL,
TTNET Alo ve Sabit Telefon Hattı olan müşterilerden ise bir defaya mahsus 10 TL TTNET Alo
“bağlantı ücreti” alınır.
Yalın İnternet Devre Hazırlama Ücreti: TTNET Yalın İnternet hizmeti başvurularında, sabit
telefon hattı ve internet aboneliği olmayan yeni abonelerden bir defaya mahsus 8 TL devre
hazırlama ücreti alınır” şeklindeki kampanya şartlarına yer verilmeyerek tüketicilerin eksik
bilgilendirildiği,
Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5 inci
maddesi,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13
üncü ve 21 inci maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren TTNET A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci
maddeleri ile mülga 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci uyarınca anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3)
Dosya No: 2014/1268
Şikayet Edilen: Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Panzehir geldi! Sinema ile aynı anda D-Smart Blu'da!” ifadelerine
yer verilen reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 11.09.2014
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: http://blu.dsmart.com.tr adresli internet sitesinin 11.09.2014 tarihli görünümünde
yayınlanan reklamlarda; “Panzehir geldi! Sinema ile aynı anda D-Smart Blu'da! Başrollerini
Cüneyt Arkın, Emin Boztepe ve Tolga Akdoğan’ın paylaştığı Panzehir sinemalarla aynı anda
sadece D-Smart Blu’da. Panzehir - Sinemalarla aynı anda sadece D-Smart Blu’da”
6
ifadelerine yer verildiği ve söz konusu filmin 11.09.2014 tarihinde gösterimde olmadığı tespit
edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: http://blu.dsmart.com.tr/ adresli internet sitesinin 11.09.2014 tarihli
görünümünde yer alan reklamlarda; “Panzehir geldi! Sinema ile aynı anda D-Smart Blu'da!
Başrollerini Cüneyt Arkın, Emin Boztepe ve Tolga Akdoğan’ın paylaştığı Panzehir
sinemalarla aynı anda sadece D-Smart Blu’da. Panzehir - Sinemalarla aynı anda sadece DSmart Blu’da” ifadelerine yer verilmesine karşın, “Panzehir” isimli filmin 11.09.2014
tarihinde gösterimde olmadığı, bu nedenle anılan reklamların gerçeği yansıtmadığı,
Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve benzer firmalar
arasında haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13
üncü ve 21 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63
üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar
verilmiştir.
4)
Dosya No: 2015/367
Şikayet Edilen: Emar Grup Elektronik Kozmetik Tek. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “Sayın müşterimiz düzenli ödemelerinizden dolayı adınıza
tanımlanan Galaxy S5 cep telefonunu ve 500 dakikanızı almak için 0850 811 2460 nolu
telefonu arayınız" ifadelerini içeren kısa mesajlar
Reklam Yayın Tarihi: 2014
Yayınlandığı Mecra: SMS
Tespitler: Tüketicilere 2014 yılı içerisinde gönderilen kısa mesajlarda “Sayın müşterimiz
düzenli ödemelerinizden dolayı adınıza tanımlanan Galaxy S5 cep telefonunu ve 500 dakikanızı
almak için 0850 811 2460 nolu telefonu arayınız" şeklinde ifadelere yer verildiği tespit
edilmiştir.
7
Değerlendirme/Karar: Firma tarafından tüketicilere gönderilen kısa mesajlarda daha önce
abone olunan bir hizmet bulunduğu ve yapılan düzenli ödemeler sonrasında abonenin adına cep
telefonu ve 500 dakika tanımlandığı intibaı oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı,
Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5 inci, 7 inci, 9 uncu ve 32 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Emar Grup Elektronik Kozmetik Tek. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd.
Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 25.000-TL.
(Yirmibeşbin Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine
karar verilmiştir.
5)
Dosya No: 2015/384
Şikayet Edilen: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Turkcell 4G” başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 2015
Yayınlandığı Mecra: TV, İnternet, Açık hava
Tespitler: Muhtelif televizyon kanallarında 2015 yılı içerisinde yayınlanan reklamların ana
vaadinde; “4G hızında internet çağını başlatmaya hazır mısınız? O zaman başlayalım.
Dünyanın en ileri mobil internet teknolojisi 4G çok yakında Turkcell hızı ve kalitesiyle
Türkiye’de. Fiber altyapımız, 4G’li sim kartlarımız ve 4G’li akıllı cihazlarımız hazır. Siz de
hazırsanız Turkcell 4G ile mobil internette hız devrimi yakında başlamak üzere” ifadelerine,
açık hava reklamlarında, “Turkcell hazır Türkiye hazır. Dünyanın en ileri mobil internet
teknolojisi 4G çok yakında Turkcell’le Türkiye’de. 4G iie yepyeni bir mobil internet
teknolojisi yaşamanız için, fiber altyapımız, 4G’li sim kartlarımız ve 4G’li akıllı cihazlarımız
hazır. Siz de hazırsanız Turkcell 4G ile internette hız devrimi yakında başlamak üzere”
ifadelerine ve www.turkcell.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Turkcell 4G” başlıklı
tanıtımlarda “Turkcell hazır Türkiye hazır” ile “Turkcellliler, Ocak 2015’ten itibaren 4G’den
yurt dışında yararlanabilmektedirler. Yurt dışında Turkcell’in anlaşmalı olduğu birçok
ülkede 4G teknolojisini hiç bir ek ücret ödemeden deneyimleyebilir, 4G'nin sunduğu hız ve
rahatlığın keyfini yaşayabilirsiniz.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
8
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda yer alan ve yukarıda belirtilen ifadeler
değerlendirilmiş olup; söz konusu reklamlarda 4G hizmetinin tüm Türkiye’ye yalnızca Turkcell
tarafından sağlanacağı ve 4G’ye geçildiğinde tüm Türkiye’nin bu hizmete geçeceği algısı
oluşturulmadığı, www.turkcell.com.tr adresli internet sitesinin güncel görünümünde anılan
hizmetten yurt dışında hangi ülkelerde yararlanılabileceği bilgisine yer verildiği dolayısıyla,
söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı mahiyette olmadığı kanaatine varılarak anılan
reklamların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesine aykırı
olmadığına karar verilmiştir.
6)
Dosya No: 2015/423
Şikayet Edilen: Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: "Hem internete doyasıya girerim hem de doyasıya konuşurum
diyenlere" ve “Ev Telefonunuzu ve İnternetinizi Nasıl Alırsınız?” başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2015, 23.01.2015, 02.02.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.turk.net adresli internet sitesinin 02.02.2015 tarihli görünümündeki “Ev
Telefonunuzu ve İnternetinizi Nasıl Alırsınız?” başlıklı reklamlarda ve sosyal medya
üzerinden yapılan tanıtımlarda “Ayda 59.99 TL, Orta. Limitsiz İnternet + Hat Bedava + 7/24
Şehir içi Şehirlerarası.” ifadelerine, yine söz konusu internet sitesinin 21.01.2015 tarihli
görünümündeki "Hem internete doyasıya girerim hem de doyasıya konuşurum diyenlere.”
başlıklı reklamlarda “Ayda 59.99 TL, Orta. Limitsiz İnternet + Hat Bedava + 7/24 Şehir içi
Şehirlerarası. Hemen arayın! 50 GB Adil Kullanım. Abonelik başlangıcından itibaren 24 ay
boyunca “Günün her saati kampanyası” dahilinde, şehir içi ve şehirlerarası, STH
Operatörleri ile görüşmeler, sabah-akşam sınırı olmadan günün her saati, ayda 3000 dakika
ücretsizdir." ifadelerine ve 23.01.2015 tarihli görünümünde “(..)Sabah-akşam sınırı olmadan
günün her saati, ayda 3000 dakika ücretsizdir. Bireysel kullanım için geçerli olan bu
kampanya kapsamında, 1 ay içinde en fazla 50 farklı numara aranabilecektir. Bu sınırın
aşılması halinde, Turknet aboneyi bilgilendirerek abonenin kullanımına uygun farklı bir
kampanya teklif etme hakkına sahiptir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Firma tarafından www.turk.net adresli internet sitesinin 02.02.2015
tarihli görünümünde yer alan “Ev Telefonunuzu ve İnternetinizi Nasıl Alırsınız?” başlıklı
reklamlarda ve sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlarda “Ayda 59.99 TL, Orta. Limitsiz
İnternet + Hat Bedava + 7/24 Şehir içi Şehirlerarası.” ifadelerine yer verilerek tüketicilerin 1
ay içinde günün her saati hem şehir içi hem de şehirlerarası sınırsız konuşma hakkına sahip
olduğu izlenimi oluşturulmasına rağmen bu kampanyanın 3000 dakika ve 50 farklı numara
arama ile sınırlı olduğu ancak bu bilgiye reklamlarda yer verilmediği ve www.turk.net adresli
internet sitesinin 21.01.2015 tarihli görünümünde yer alan "Hem internete doyasıya girerim
hem de doyasıya konuşurum diyenlere.” başlıklı reklamlardaki “Ayda 59.99 TL, Orta.
9
Limitsiz İnternet + Hat Bedava + 7/24 Şehir içi Şehirlerarası. Hemen arayın! 50 GB Adil
Kullanım. Abonelik başlangıcından itibaren 24 ay boyunca “Günün her saati kampanyası”
dahilinde, şehir içi ve şehirlerarası, STH Operatörleri ile görüşmeler, sabah-akşam sınırı
olmadan günün her saati, ayda 3000 dakika ücretsizdir." ifadeleri ile, tüketicilerin 7/24 şehir
içi şehirlerarası ayda 3000 dakika ücretsiz konuşmadan faydalanacağı bilgisine yer verilerek
3000 dakikanın sınırsız kullanılacağı algısı yaratılmasına karşın söz konusu internet sitesinin
23.01.2015 tarihli görünümünde “(..)Sabah-akşam sınırı olmadan günün her saati, ayda 3000
dakika ücretsizdir. Bireysel kullanım için geçerli olan bu kampanya kapsamında, 1 ay içinde
en fazla 50 farklı numara aranabilecektir. Bu sınırın aşılması halinde, Turknet aboneyi
bilgilendirerek abonenin kullanımına uygun farklı bir kampanya teklif etme hakkına
sahiptir.” ifadelerine yer verilerek bahsi geçen kampanya kapsamındaki 3000 dakika ile ilgili
olarak tüketicilerin bir ay içinde en fazla 50 farklı numara arayabileceği, 51. aramadan sonraki
aramaların ücretlendirmeye tabi olduğu bilgisinin verildiği; bu nedenlerle tüm bu hususların
tüketicileri yanıltıcı olduğu, dolayısıyla söz konusu reklamların gerçeği yansıtmadığı,
Dolayısıyla, söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5 inci, 7 inci ve 32 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un
63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 55.055-TL. (Ellibeşbinellibeş Türk Lirası) idari
para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ
7)
Dosya No: 2015/895
Şikayet Edilen: Axa Sigorta A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Sağlığım Tamam” isimli sigortacılık ürününe ilişkin reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 15 Nisan-15 Mayıs 2015
Yayınlandığı Mecra: Radyo
Tespitler: “Sağlığım Tamam” isimli sigortacılık ürününe ilişkin radyo reklamlarında;
“Dış Ses: SGK’lı bir aile…
10
Anne: Çocuğu özel hastaneye götürmeliyiz Rıfkı!
Dış Ses: Bir çocuk ve bir doktor…
Çocuk: Merhaba Doktor Amca!
Dış Ses: Özel bir hastanede aile bütçesini tehdit eden dev bir steteskop…
Baba: Ama biz SGK’lıyız Neriman, özel hastanede batarız!
Dış Ses: SGK’lılar artık özel hastane masraflarından asla korkmayacak. Axa Sigorta gururla
sunar: Sağlığım Tamam Sigortası. SGK’lıları özel hastanede fark ödemekten kurtaran
muhteşem bir yapı. Üstelik şimdi ambulans ve evde bakım hizmetleri de dahil. Axa Sigorta
SGK’lının yanında…” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Axa Sigorta A.Ş. isimli firmaya ait “Sağlığım Tamam” isimli
sigortacılık ürününe ilişkin radyo reklamlarında;
“Dış Ses: SGK’lı bir aile…
Anne: Çocuğu özel hastaneye götürmeliyiz Rıfkı!
Dış Ses: Bir çocuk ve bir doktor…
Çocuk: Merhaba Doktor Amca!
Dış Ses: Özel bir hastanede aile bütçesini tehdit eden dev bir steteskop…
Baba: Ama biz SGK’lıyız Neriman, özel hastanede batarız!
Dış Ses: SGK’lılar artık özel hastane masraflarından asla korkmayacak. Axa Sigorta gururla
sunar: Sağlığım Tamam Sigortası. SGK’lıları özel hastanede fark ödemekten kurtaran
muhteşem bir yapı. Üstelik şimdi ambulans ve evde bakım hizmetleri de dahil. Axa Sigorta
SGK’lının yanında…” ifadelerinin yer aldığı,
Söz konusu radyo reklamlarında yer alan “Çocuğu özel hastaneye götürmeliyiz” ifadesi ile
Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası kapsamında bulunan kişilerin özel hastanelere
yönlendirilerek kamu hastanelerinde verilen hizmetin kötülendiği, aynı zamanda söz
konusu reklamlarda ‘özel hastane ücretleri çok pahalı olduğu için tamamlayıcı sağlık sigortası
olmayan SGK’lı bir ailenin hasta olan çocuğunu özel hastanede tedavi ettirememesinin
mağduriyet yaratacağı” yönünde verilen mesajın hasta ve çocukları istismar edici ve
toplumu endişeye sevk edici olduğuna,
Açıklanan gerekçeler ile söz konusu radyo reklamlarının;
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5 inci, 7 inci, 10 uncu, 24 üncü ve 28
inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Axa Sigorta A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12
nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
11
8)
Dosya No: 2015/140
Şikayet Edilen: T Garanti Bankası A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “Bonus’a Özel Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemenize 3 Taksit” isimli
kampanya çerçevesinde yapılan reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: ; www.garanti.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Bonus’a Özel Motorlu
Taşıtlar Vergisi Ödemenize 3 Taksit” isimli kampanyaya ilişkin tanıtımlarda; “Gib.gov.tr’den
ve garanti.com.tr’den ödemeler 3 taksitle yapılacaktır. Garanti internet şube, Garanti cep şube,
444 0 333 Alo Garanti ve Garanti şubelerindeki online bankacılık kiosklarından yapılan
ödemelerde ise tek ödeme, 2 taksit ve 3 taksit seçenekleri bulunmaktadır.” açıklamasının yer
aldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: “Bonus’a Özel Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemenize 3 Taksit” isimli
kampanya çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından cep telefonuna gönderilen kampanyaya
ilişkin tanıtım mesajına istinaden motorlu taşıtlar vergisini T Garanti Bankası A.Ş. isimli
firmaya ait kredi kartı ile belirtilen tarihler arasında ödemiş olmasına rağmen reklamlarda vaat
edilen taksitlendirmenin yapılmadığı iddia edilmiş olsa da, yapılan incelemede başvuru
sahibinin Garanti İnternet Şubesi aracılığıyla MTV ödemesini gerçekleştirdiği,
www.garanti.com.tr adresli internet sitesinde yer alan “Bonus’a Özel Motorlu Taşıtlar Vergisi
Ödemenize 3 Taksit” isimli kampanyaya ilişkin tanıtımlarda “Garanti internet şube, Garanti
cep şube, 444 0 333 Alo Garanti ve Garanti şubelerindeki online bankacılık kiosklarından
yapılan ödemelerde ise tek ödeme, 2 taksit ve 3 taksit seçenekleri bulunmaktadır.” ibaresi yer
almasına rağmen başvuru sahibinin ödemesinin gerçekleştirirken 3 taksit seçeneğini seçmediği
için taksitlendirme yapılmadığı, bu nedenle kampanyaya ilişkin yeterli bilgilendirme
yapıldığından kampanya kapsamında yapılan reklam ve tanıtımlarda Reklam Mevzuatı
hükümlerine aykırı bir unsura rastlanmadığından anılan reklamların 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
9)
Dosya No: 2014/1180
Şikayet Edilen: Mimpharmacia İlaç Kozmetik Tıbbi Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.
12
Şikayet Edilen Reklam: www.x-cleanerkrem.com adresli internet sitesinde yer alan “XCleaner Krem” ve “Dermo Oil Cilt Bakım Yağı” isimli kozmetik ürünlere ilişkin tanıtımlar ile
Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin https://www.facebook.com/pages/X-CleanerKrem/247093922126937?fref=tskrem-40gr linkinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 03.11.2014
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.x-cleanerkrem.com adresli internet sitesinin 03.11.2014 tarihli görünümünde
yer alan “X-Cleaner Krem” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “X-Cleaner Krem
geliştirilen formülasyonu sayesinde cilt üzerinde oluşan kuruma, kaşıntı, kızarıklık, yanma
gibi sorunların giderilmesi ve cildin nemlendirilerek sağlıklı görünüm sağlanmasına yardımcı
olur.” ifadelerine ve “X-Cleaner Krem” başlığı altında “Isı yanıkları (Alev, aşırı ısı veya güneş
yanığ)”, “Allerjik Cilt Hastalıkları” ve “Lazer Epilasyonun Yan Etkileri” linklerine yer
verildiği,
“Dermo Oil Cilt Bakım Yağı” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Yara İzleri. Çatlak
izleri. Cilt Lekeleri. Ciltteki Yaşlanma Belirtileri” ifadelerine yer verildiği,
Diğer taraftan Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin https://www.facebook.com/pages/XCleaner-Krem/247093922126937?fref=tskrem-40gr linkinde yer alan tanıtımlarda “X-Cleaner
Krem Cildin nemlendirilmesine, ağrıların azaltılmasına, korunmasına yardımcı olur”
ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.x-cleanerkrem.com adresli internet sitesinin 03.11.2014 tarihli
görünümünde yer alan “X-Cleaner Krem” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “XCleaner Krem geliştirilen formülasyonu sayesinde cilt üzerinde oluşan kuruma, kaşıntı,
kızarıklık, yanma gibi sorunların giderilmesi ve cildin nemlendirilerek sağlıklı görünüm
sağlanmasına yardımcı olur.” ifadelerine ve “X-Cleaner Krem” başlığı altında “Isı yanıkları
(Alev, aşırı ısı veya güneş yanığ)”, “Allerjik Cilt Hastalıkları” ve “Lazer Epilasyonun Yan
Etkileri” linklerine yer verildiği,
“Dermo Oil Cilt Bakım Yağı” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Yara İzleri. Çatlak
izleri. Cilt Lekeleri. Ciltteki Yaşlanma Belirtileri” ifadelerine yer verildiği,
Diğer taraftan Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin https://www.facebook.com/pages/XCleaner-Krem/247093922126937?fref=tskrem-40gr linkinde yer alan tanıtımlarda “X-Cleaner
Krem Cildin nemlendirilmesine, ağrıların azaltılmasına, korunmasına yardımcı olur”
ifadelerine yer verildiği,
Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına
uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu
tanıtımlarda anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması
nedeniyle ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte
değerlendirildiği,
13
Açıklanan nedenlerle inceleme konusu tanıtımların;
- Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5 inci ve 38 inci maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 7/g ve
21 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Mimpharmacia İlaç Kozmetik Tıbbi Gereçler San. ve Tic. Ltd.
Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
10)
Dosya No: 2015/407
Şikayet Edilen: Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında Şok Marketlerde geçerli olan
fırsatların yer aldığı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 17-24 Mart 2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: Gazete, İnternet, İnsert
Tespitler: 17-24 Mart 2015 tarihleri arasında www.sokmarket.com.tr adresli internet sitesinde
ve insertlerde yer alan ve 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında Şok Market şubelerinde geçerli
olan fırsatların belirtildiği reklamlarda, “Mis Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3kg, Halk
Osmancık Pirinç 2500gr, Mis Meyve Nektarı 1lt, Tursil Jel Çamaşır Makinesi Deterjanı 33
Yıkama 2,55lt” isimli ürünlerin stok miktarına yer verilmediği,
Diğer taraftan, incelemeye konu internet sitesi ve insertlerde yer alan; “Sütaş Kaşar Peyniri,
Yumurta 15’li, Yudum Ayçiçek Yağı 5lt, Çaykur Tiryaki Çay 1kg, Şahin Kayseri Mantısı 500gr,
Lesoleil Güneş Görmeyen Saçlar İçin Şampuan Çeşitleri 300ml, Titiz Rulo Kağıt Havlu 800gr,
Vernel Yumuşatıcı 6lt, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3kg” isimli ürünlerin stok miktarına yer
verilmediği,
Bununla birlikte, 17.03.2015 tarihinde muhtelif gazetelerde yayınlanan reklamlarda tanıtımı
yapılan ürünlere ilişkin fırsatların 18 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildiği,
ancak gazete reklamlarında yer alan dipnotta “…Fiyatlar 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında
14
geçerlidir” ifadesine ve insertlerde “Mis Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3kg, Halk Osmancık
Pirinç 2500gr, Mis Meyve Nektarı 1lt, Tursil Jel Çamaşır Makinesi Deterjanı 33 Yıkama 2,55lt,
Sütaş Kaşar Peyniri, Yumurta 15’li, Yudum Ayçiçek Yağı 5lt, Çaykur Tiryaki Çay 1kg, Şahin
Kayseri Mantısı 500gr, Lesoleil Güneş Görmeyen Saçlar İçin Şampuan Çeşitleri 300ml, Titiz
Rulo Kağıt Havlu 800gr, Vernel Yumuşatıcı 6lt, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3kg” isimli ürünlere
ilişkin fırsatların 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında geçerli olduğu bilgisine yer verildiği,
Ayrıca, muhtelif gazetelerde ve insertlerde önemli bilgilerin yer aldığı dipnotun metin
boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: 17-24 Mart 2015 tarihleri arasında www.sokmarket.com.tr adresli
internet sitesinde ve insertlerde yer alan ve 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında Şok Market
şubelerinde geçerli olan fırsatların belirtildiği reklamlarda, ilgili mevzuatı gereği fiyat
geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı olması durumunda reklamlarda açıkça belirtilmesi
gerekmesine karşın, “Mis Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3kg, Halk Osmancık Pirinç 2500gr,
Mis Meyve Nektarı 1lt, Tursil Jel Çamaşır Makinesi Deterjanı 33 Yıkama 2,55lt” isimli
ürünlerin stok miktarına yer verilmediği,
Diğer taraftan, bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren yazılı, sesli veya görsel
herhangi bir ibarenin yer aldığı reklamlarda; indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile
indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır
bir biçimde belirtilmesi zorunlu olmasına rağmen, incelemeye konu internet sitesi ve insertlerde
yer alan; “Sütaş Kaşar Peyniri, Yumurta 15’li, Yudum Ayçiçek Yağı 5lt, Çaykur Tiryaki Çay
1kg, Şahin Kayseri Mantısı 500gr, Lesoleil Güneş Görmeyen Saçlar İçin Şampuan Çeşitleri
300ml, Titiz Rulo Kağıt Havlu 800gr, Vernel Yumuşatıcı 6lt, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3kg”
isimli ürünlerin stok miktarına yer verilmediği,
Bununla birlikte, 17.03.2015 tarihinde muhtelif gazetelerde yayınlanan reklamlarda tanıtımı
yapılan ürünlere ilişkin fırsatların 18 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilerek
kampanya süresine ilişkin bir kısıtlama bulunmadığı izlenimi oluşturulmasına karşın, gazete
reklamlarında yer alan dipnotta “…Fiyatlar 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında geçerlidir”
ifadesine yer verilerek ve insertlerde “Mis Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3kg, Halk Osmancık
Pirinç 2500gr, Mis Meyve Nektarı 1lt, Tursil Jel Çamaşır Makinesi Deterjanı 33 Yıkama
2,55lt, Sütaş Kaşar Peyniri, Yumurta 15’li, Yudum Ayçiçek Yağı 5lt, Çaykur Tiryaki Çay 1kg,
Şahin Kayseri Mantısı 500gr, Lesoleil Güneş Görmeyen Saçlar İçin Şampuan Çeşitleri
300ml, Titiz Rulo Kağıt Havlu 800gr, Vernel Yumuşatıcı 6lt, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3kg”
isimli ürünlere ilişkin fırsatların 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilerek,
kampanyanın geçerlilik tarihi ve kampanyaya dahil olan ürün fırsatları hususunda anlam
karışıklığına yol açıldığı,
Ayrıca, gerek muhtelif gazetelerde, gerekse insertlerde “Vade farksız 6 taksit kampanya
ürünlerimize gıda dışı ürünlerimiz dahildir. (Gıda ürünleri, tütün ürünleri, mobil operatör
TL yüklemeleri hariçtir.” Fiyatlar 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında geçerlidir. Basım
hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir. Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.
Devlet tarafından şeker ve çaya yapılacak zamlar aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır”
15
şeklinde önemli bilgilerin yer aldığı dipnotun metin boyutunun ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olmadığı, bu nedenle söz konusu dipnotun okunabilirlikten uzak olduğu,
Bunlara ek olarak, inceleme konusu reklamlarda 18-24 Mart 2015 tarihleri arasında 6 litrelik
Vernel Yumuşatıcı isimli ürünün fiyatı 9,90TL olarak belirtilmesine karşın, Şok Marketlerde 5
litrelik Vernel Yumuşatıcının 9,90TL’den satılarak tüketicilerin yanıltıldığı ve tüketici
mağduriyetine yol açıldığı,
Bu nedenle, inceleme konusu reklamların;
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 13 üncü,
14 üncü, 18 inci, 19 ucu ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Şok Marketler Ticaret A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü
ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
11)
Dosya No: 2015/408
Şikayet Edilen: Ekson Farma Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “Forlle’d” markalı kozmetik ürünlerin tanıtımı amacıyla yayınlanan
reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: Ocak-Mart 2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: Dergi
Tespitler: Ocak-Mart 2015 tarihleri arasında muhtelif dergilerde “Forlle’d” markalı kozmetik
ürünlerin tanıtımı amacıyla yayınlanan reklamlarda; “Nobel Ödüllü Teknoloji ile üretilen
“Japon Güzellik Serisi” cildimizi hizmetinde”, “Doğanın mükemmelliği Nobel Ödüllü
Teknoloji ile cildinize gençlik ve güzellik katıyor. Patentli özel hyalüronik asit, patentli organik
platin iyonu, büyüme faktörleri, inci proteini, cilt ile uyumlu seramidler, ipek proteini,
turmalin.”, “Forlled’in leke, akne, biolifting, kırışıklıkları giderme, anti-stress, detoks serileri
sadece seçkin merkezlerde…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Reklam veren firma tarafından sunulan bilgi ve belgelerin, inceleme
konusu reklamlarda yer verilen “Nobel Ödüllü Teknoloji ile üretilen “Japon Güzellik Serisi”
cildimizi hizmetinde”, “Doğanın mükemmelliği Nobel Ödüllü Teknoloji ile cildinize gençlik ve
16
güzellik katıyor. Patentli özel hyalüronik asit, patentli organik platin iyonu, büyüme faktörleri,
inci proteini, cilt ile uyumlu seramidler, ipek proteini, turmalin.”, “Forlled’in leke, akne,
biolifting, kırışıklıkları giderme, anti-stress, detoks serileri sadece seçkin merkezlerde…”
şeklindeki ifadeleri ispatladığı değerlendirildiğinden, anılan reklamların 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar
verilmiştir.
12)
Dosya No: 2015/1
Şikayet Edilen: Hülya Kalkan-Tuğ Kozmetik
Şikayet Edilen Reklam: "Dr. Anna Krem" isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 01.01.2015-25.03.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: TV
Tespitler: İnceleme konusu televizyon reklamlarında;
“-Ahmet Bey: Sevgili izleyenlerimiz sırtında, başında, dizinde, parmağında, kaslarında,
migreni olanlar ekran başına, ağrısı olanlar ekran başına, problem yaşayanlar ekran başına,
merdiven çıkarken ağrı sızı çekenler ekran başına, namaz kılarken zorluk çekenler ekran başına
diyoruz. Çünkü çok önemli bir konuğumuz olacak. Halkın sanatçısı Latif Doğan ile Dr. Anna
ekranlarda… Saydığım bütün problemleri insanlarımız yaşıyorlar. Özellikle merdiven
çıkamayan yaşlılarımız var gençlerimiz var. Namaz kılmakta problem yaşayan insanlarımız
var. Birazdan bir numara gelecek ve kampanya başlayacak. Ama ben inanıyorum ki Latif Abi
ile birlikte Dr. Anna’yı insanlara sizin sevenlerinize, hayranlarınıza, problemi olanlara
ulaştıracağız ki Türkiye’nin neresinde olurlarsa, değil mi?
-Latif Doğan: Doğru. Şimdi ben Dr. Anna ile bir buçuk sene önce tanıştım. O zaman dedim ki
verin ürünü bir kullanalım. Eğer ki sahneye çıkışlarımda her zaman olmuyor ama böyle binde
bir yel giriyor veya omzumda bir sorun oluyor veya eklem yerlerimde olduğunda eşim devamlı
bana masaj uyguluyor bununla. Birebir kullandığım için biliyorum. Bir de şuna çok dikkat
ediyorum. Birçok ürünlerin üzerinde hiçbir uyarı veya bir yazı yok ve bunda hangi firma, şirket
nedir, bütün telefonları, artı Bakanlığın vermiş olduğu onaylar olunca içimiz rahat bir şekilde
kullandık.
-Ahmet Bey: Bir kere şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Latif abi dedi ki belgeler çok önemli.
Şu anda ekranda zaten belgeleri görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Bu ne demektir bu
garantisini gösteriyor. Yani gelişigüzel aldığınız o ürünlerde bunların üreticisi çok önemli,
nerde üretilmiş, kim üretmiş, adres, telefon, Muhatap lazım sevgili izleyenlerimiz muhatap. İşte
Dr. Anna, işte muhatap biziz. Belgelerimizle birlikte geldik diyoruz. Güzel bir kampanya
gerçekleştireceğiz. Numarayı birazdan vermeye başlayacağım. Bugüne özel öyle 1-2
demeyeceğim Latif abi. 4 kavanoz Dr. Anna’yı 59TL’ye kapınıza kadar göndereceğim.(…)
17
-Ahmet Bey: 0 212 955 0244. İnsanların belinde, bacağında problemler oluşabilir. En basiti
sürekli ayaktasınız ya da diyelim ki sporcusunuz bu tür sorunlarla illa ki karşılaşacağız. Olur
ya insanlık hali. Giderken düşebiliyoruz, bacağımız kayabiliyor. Ne yapacağız? İşte buna Dr.
Anna cevap verecek, bu özel krem sayesinde insanlarımız rahatlamış olacak.
-Latif Doğan: Yani günlük seyahat eden biri olarak, günlük sahnede ayakta olan biri olarak
açık söyleyeyim her evime geldiğimde yanıma niye almadım bugüne kadar ona şoktayım. Çok
rahatlatıcı, hele hele bu soğuk havalarda çok faydalı olan bir şey olacak inşallah. Birebir
olacak. Ben çok memnunum… 8 kavanoz 59 liraya gönderiyoruz.
-Ahmet Bey: Bu bir lansman amaçlıdır. Bu bir Latif Doğan kampanyasıdır. Nasıl oldu abi?
-Latif Doğan: Ben diyorum ki, Dr. Anna başkasına inanma.
-Ahmet Bey: Ekranların altındaki numarayı arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın diyoruz.
-Latif Doğan: Yani çok fazla ayaktaysanız, çok fazla çalışıyorsanız. Mesela ben yıllarca
çaycılık yaptım, yıllarca garsonluk yaptım. Saatlerce ayakta kaldım veya saatlerce yürüyenler
var. Akşamları rahatlamak istiyorsanız, o yorgunluğunuzu atmak istiyorsanız tek yapacağınız
Dr.Anna kullanmak.
-Ahmet Bey: Bütün problemlerinizde Dr. Anna yetişiyor diyoruz…” şeklinde ifadelere yer
verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu televizyon reklamlarında;
“-Ahmet Bey: Sevgili izleyenlerimiz sırtında, başında, dizinde, parmağında, kaslarında,
migreni olanlar ekran başına, ağrısı olanlar ekran başına, problem yaşayanlar ekran başına,
merdiven çıkarken ağrı sızı çekenler ekran başına, namaz kılarken zorluk çekenler ekran başına
diyoruz. Çünkü çok önemli bir konuğumuz olacak. Halkın sanatçısı Latif Doğan ile Dr. Anna
ekranlarda… Saydığım bütün problemleri insanlarımız yaşıyorlar. Özellikle merdiven
çıkamayan yaşlılarımız var gençlerimiz var. Namaz kılmakta problem yaşayan insanlarımız
var. Birazdan bir numara gelecek ve kampanya başlayacak. Ama ben inanıyorum ki Latif Abi
ile birlikte Dr. Anna’yı insanlara sizin sevenlerinize, hayranlarınıza, problemi olanlara
ulaştıracağız ki Türkiye’nin neresinde olurlarsa, değil mi?
-Latif Doğan: Doğru. Şimdi ben Dr. Anna ile bir buçuk sene önce tanıştım. O zaman dedim ki
verin ürünü bir kullanalım. Eğer ki sahneye çıkışlarımda her zaman olmuyor ama böyle binde
bir yel giriyor veya omzumda bir sorun oluyor veya eklem yerlerimde olduğunda eşim devamlı
bana masaj uyguluyor bununla. Birebir kullandığım için biliyorum. Bir de şuna çok dikkat
ediyorum. Birçok ürünlerin üzerinde hiçbir uyarı veya bir yazı yok ve bunda hangi firma, şirket
nedir, bütün telefonları, artı Bakanlığın vermiş olduğu onaylar olunca içimiz rahat bir şekilde
kullandık.
18
-Ahmet Bey: Bir kere şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Latif abi dedi ki belgeler çok önemli.
Şu anda ekranda zaten belgeleri görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Bu ne demektir bu
garantisini gösteriyor. Yani gelişigüzel aldığınız o ürünlerde bunların üreticisi çok önemli,
nerde üretilmiş, kim üretmiş, adres, telefon, Muhatap lazım sevgili izleyenlerimiz muhatap. İşte
Dr. Anna, işte muhatap biziz. Belgelerimizle birlikte geldik diyoruz. Güzel bir kampanya
gerçekleştireceğiz. Numarayı birazdan vermeye başlayacağım. Bugüne özel öyle 1-2
demeyeceğim Latif abi. 4 kavanoz Dr. Anna’yı 59TL’ye kapınıza kadar göndereceğim.(…)
-Ahmet Bey: 0 212 955 0244. İnsanların belinde, bacağında problemler oluşabilir. En basiti
sürekli ayaktasınız ya da diyelim ki sporcusunuz bu tür sorunlarla illa ki karşılaşacağız. Olur
ya insanlık hali. Giderken düşebiliyoruz, bacağımız kayabiliyor. Ne yapacağız? İşte buna Dr.
Anna cevap verecek, bu özel krem sayesinde insanlarımız rahatlamış olacak.
-Latif Doğan: Yani günlük seyahat eden biri olarak, günlük sahnede ayakta olan biri olarak
açık söyleyeyim her evime geldiğimde yanıma niye almadım bugüne kadar ona şoktayım. Çok
rahatlatıcı, hele hele bu soğuk havalarda çok faydalı olan bir şey olacak inşallah. Birebir
olacak. Ben çok memnunum… 8 kavanoz 59 liraya gönderiyoruz.
-Ahmet Bey: Bu bir lansman amaçlıdır. Bu bir Latif Doğan kampanyasıdır. Nasıl oldu abi?
-Latif Doğan: Ben diyorum ki, Dr. Anna başkasına inanma.
-Ahmet Bey: Ekranların altındaki numarayı arayın. Kampanyayı sakın kaçırmayın diyoruz.
-Latif Doğan: Yani çok fazla ayaktaysanız, çok fazla çalışıyorsanız. Mesela ben yıllarca
çaycılık yaptım, yıllarca garsonluk yaptım. Saatlerce ayakta kaldım veya saatlerce yürüyenler
var. Akşamları rahatlamak istiyorsanız, o yorgunluğunuzu atmak istiyorsanız tek yapacağınız
Dr.Anna kullanmak.
-Ahmet Bey: Bütün problemlerinizde Dr. Anna yetişiyor diyoruz…” şeklinde ifadelere yer
verildiği, ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun
dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda
inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili
mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca
şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu
durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında
ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi
gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her
koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata
aykırılık teşkil ettiği, ayrıca ilgili mevzuatı gereği sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünlerde
Sağlık Bakanlığının adı veya logosunun kullanılamayacağı,
Diğer taraftan, televizyon reklamlarında “Müşteri malı teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı
tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin malı
veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Satıcı veya sağlayıcıya malı
19
geri iade edebilir” şeklinde ifadelere yer verilen alt yazıda, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı
şekilde büyük harf düzeni kullanıldığı,
Bununla birlikte, “Dr. Anna Krem” isimli ürünün ambalajında yer verilen “bitkisel masaj
kremi” ifadesinin ispata muhtaç olduğu,
Diğer taraftan, firmanızın ismi Hülya Kalkan-Tuğ Kozmetik olmasına karşın, ürün ambalajında
“Ürün Sahibi: Tuğ Kozmetik Ambalaj Pazarlama” ifadesi ile gerçekte var olmayan bir firma
ismine yer verilerek tüketicilerin yanıltıldığı,
Dolayısıyla, inceleme konusu reklamların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğinin 4/c, 5
inci ve 7 nci maddeleri,
- İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunana mülga Ticari
Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,
7/c, 7/g, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/1-a, 5/1-b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a,
7/6, 7/8, 9 uncu, 19 uncu, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Hülya Kalkan-Tuğ Kozmetik hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63
üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
13)
Dosya No: 2015/443
Şikayet Edilen: A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: "Türkiye'nin lider güzellik ve bakım ürünleri zinciri" ifadelerini
içeren reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 30.03.2015
20
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.watsons.com.tr/ adresli internet sitesinde; “2005 yılında Türkiye pazarına
giren Watsons Türkiye, 45 şehirde yer alan mağazaları ile Türkiye'nin lider güzellik ve bakım
ürünleri zinciridir” ifadelerine, reklam veren firmaya ait Facebook ve Twitter sayfalarında;
“Türkiye’nin lider güzellik ve bakım ürünleri zinciri Watsons” ifadelerine yer verildiği tespit
edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Firmaya ait www.watsons.com.tr/ adresli internet sitesi ile firmanın
resmi Twitter ve Facebook sayfalarında yer verilen; “2005 yılında Türkiye pazarına giren
Watsons Türkiye, 45 şehirde yer alan mağazaları ile Türkiye'nin lider güzellik ve bakım
ürünleri zinciridir” ifadesinin ispatlanamadığı,
Bu nedenle, inceleme konusu reklamların;
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/8, 8
inci, 9 uncu ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi.
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret A.Ş. hakkında,
6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
14)
Dosya No: 2014/1610
Şikayet Edilen: Besttem Temizlik Kozmetik Ürünleri Gıda ve Paz. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “Besttem” markalı ürünlere ilişkin olarak firmanın ortağı Havva
UYANIK isimli şahsa ait www.facebook.com/profile.php?id adresli internet sitesinde yer alan
tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 15.11.2014, 20.05.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: “Besttem” markalı ürünlere ilişkin olarak firmanın ortağı Havva UYANIK isimli
şahsa ait www.facebook.com/profile.php?id adresli internet sitesinde “Bulaşıklarınıza bitkisel
sağlık. Besttem ürünleri paraben içermez. Besttem ürünlerinin içerisinde; insana ve çevreye
zarar verecek zararlı kimyasallar yoktur. Besttem piyasadaki deterjanların aksine sağlıklıdır.
Cildinizi tahriş etmez, zarar vermez ve Besttem ürünleri cilde dosttur. Astım hastaları rahatlıkla
21
kullanabilir. Çevre dostudur çevreye zarar vermez. Kimyager Erbay’ın verdiği bilgiye göre;
yapay deterjan ve şampuanlardan kurtulmanın yolu var. Bunun için; sabun, çamaşır sodası ve
boraks gibi hammaddeler kullanılarak doğal temizlik maddeleri üretilebiliyor. BESTTEM
ürünlerinde Kimyager Erbay’ların tavsiye ettiği şekilde üretim yapılmaktadır. “Çatlak Kremi;
özel içeriği sayesinde ciltte meydana gelen çatlakların giderilmesinde, hasarlı dokuların
onarılmasında aktif rol oynar. Çatlaklara bağlı çizgilerin ve renk değişikliklerinin minimuma
indirilmesinde fayda sağlar. Cildin güçlenmesi ve kalınlaşması için gerekli olan kolajen ve
protein üretiminin arttırılmasını sağlar. Shea yağı; vücuttaki çatlak ve yanıkların tedavisinde
etkilidir. Böcek sokmalarına, tahrişlere, güneş yanıklarına iyi gelir. Romatizma ve eklemler için
yararlıdır. Hücre yenilenmesini hızlandırır. Ayak Bakım Kremi; Bestem Ayak bakım kremi
içeriği sayesinde bakteri ve mantar oluşumunu engeller. Ayak parmakları aralarında meydana
gelen çatlak ve yarıkların giderilmesinde, ayakta oluşan kötü kokuların giderilmesinde, parmak
aralarındaki kaşınmalarda ve ayak terlemelerine karşı doğrudan etki gösterir. İçeriğinde ki E
Vitamini ve Provitamin B5 sayesinde ölü hücrelerin yenilenmesinde fayda sağlar. Masaj
Losyonu; bitkisel kaynaklı uçucu yağlar, omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller sayesinde
kas ve eklemlerinizin rahatlamasına yardımcı olur. Emiliminin yüksek hızda olması sayesinde
hemen etki göstererek kılcal kan damarlarındaki kan akışını hızlandırır. Vücuttaki gerilimin
giderilmesine fayda sağlar. Argan Yağlı Duş Jeli; formülündeki argan sayesinde
vücudunuzdaki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. İnceltici Ve Sıkılaştırıcı Krem;
uygulandığı bölgede yağ yakışını hızlandırır. Bölgesel olarak incelmede fayda sağlar. Yağ
birikimi görünümünü, portakal kabuğu görüntüsünü ortadan kaldırmada yardımcı olur.
Düzenli kullanımda uygulanan bölgenin incelmesine, sıkılaşmasına, pürüzsüz ve canlı
görünmesine katkı sağlar. Sülük Kremi; (…)Sonradan oluşan doğum, güneş ve sivilce lekesi
gibi cilt lekelerinde kullanılabilir. Tüy Geciktirici Krem; bitkisel içeriği sayesinde tüyün
kimyasal yapısını bozarak zamanla zayıflamasını sağlar. Rool-on; Anti bakteriyel özelliği ile
derinlemesine temizlik yaparken yaralara da iyi gelir. Diş Macunu; Misvağın faydaları;
antiseptik (mikrop kırıcı) özelliği vardır. (…) İçerisindeki misvak sayesinde diş eti
kanamalarına ve ağız içi yaralarına iyi gelir. Misvağın faydaları; antiseptik (mikrop kırıcı)
özelliği vardır. Diş köklerindeki çürümeyi giderir. Mideyi sağlamlaştırır. Faranjite iyi gelir.
Bio Saç Şampuanı; Kök hücre bölünmesi devam eden bölgelerde yeni saç oluşumuna yardımcı
olur.” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: “Besttem” markalı ürünlere ilişkin olarak firmanın ortağı Havva
UYANIK isimli şahsa ait www.facebook.com/profile.php?id adresli internet sitesinde
“Bulaşıklarınıza bitkisel sağlık. Besttem ürünleri paraben içermez. Besttem ürünlerinin
içerisinde; insana ve çevreye zarar verecek zararlı kimyasallar yoktur. Besttem piyasadaki
deterjanların aksine sağlıklıdır. Cildinizi tahriş etmez, zarar vermez ve Besttem ürünleri cilde
dosttur. Astım hastaları rahatlıkla kullanabilir. Çevre dostudur çevreye zarar vermez.
Kimyager Erbay’ın verdiği bilgiye göre; yapay deterjan ve şampuanlardan kurtulmanın yolu
var. Bunun için; sabun, çamaşır sodası ve boraks gibi hammaddeler kullanılarak doğal temizlik
maddeleri üretilebiliyor. BESTTEM ürünlerinde Kimyager Erbay’ların tavsiye ettiği şekilde
üretim yapılmaktadır.” şeklinde doğruluğunun bilimsel test/raporlar ve/veya diğer belgeler ile
kanıtlanması gereken ispata muhtaç ifadelerin kullanıldığı;
Bununla birlikte anılan internet sitesinde, “Çatlak Kremi; özel içeriği sayesinde ciltte meydana
gelen çatlakların giderilmesinde, hasarlı dokuların onarılmasında aktif rol oynar. Çatlaklara
22
bağlı çizgilerin ve renk değişikliklerinin minimuma indirilmesinde fayda sağlar. Cildin
güçlenmesi ve kalınlaşması için gerekli olan kolajen ve protein üretiminin arttırılmasını sağlar.
Shea yağı; vücuttaki çatlak ve yanıkların tedavisinde etkilidir. Böcek sokmalarına, tahrişlere,
güneş yanıklarına iyi gelir. Romatizma ve eklemler için yararlıdır. Hücre yenilenmesini
hızlandırır. Ayak Bakım Kremi; Bestem Ayak bakım kremi içeriği sayesinde bakteri ve mantar
oluşumunu engeller. Ayak parmakları aralarında meydana gelen çatlak ve yarıkların
giderilmesinde, ayakta oluşan kötü kokuların giderilmesinde, parmak aralarındaki
kaşınmalarda ve ayak terlemelerine karşı doğrudan etki gösterir. İçeriğinde ki E Vitamini ve
Provitamin B5 sayesinde ölü hücrelerin yenilenmesinde fayda sağlar. Masaj Losyonu; bitkisel
kaynaklı uçucu yağlar, omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller sayesinde kas ve
eklemlerinizin rahatlamasına yardımcı olur. Emiliminin yüksek hızda olması sayesinde hemen
etki göstererek kılcal kan damarlarındaki kan akışını hızlandırır. Vücuttaki gerilimin
giderilmesine fayda sağlar. Argan Yağlı Duş Jeli; formülündeki argan sayesinde
vücudunuzdaki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. İnceltici Ve Sıkılaştırıcı Krem;
uygulandığı bölgede yağ yakışını hızlandırır. Bölgesel olarak incelmede fayda sağlar. Yağ
birikimi görünümünü, portakal kabuğu görüntüsünü ortadan kaldırmada yardımcı olur.
Düzenli kullanımda uygulanan bölgenin incelmesine, sıkılaşmasına, pürüzsüz ve canlı
görünmesine katkı sağlar. Sülük Kremi; (…)Sonradan oluşan doğum, güneş ve sivilce lekesi
gibi cilt lekelerinde kullanılabilir. Tüy Geciktirici Krem; bitkisel içeriği sayesinde tüyün
kimyasal yapısını bozarak zamanla zayıflamasını sağlar.” şeklinde ifadelere yer verildiği,
dolayısıyla Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış
kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme
konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta
belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan
ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda
“kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında
ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi
gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her
koşulda, söz konusu ürünler ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata
aykırılık teşkil ettiği,
İncelemeye konu internet sitesinde yer alan “Rool-on” isimli ürünlere ilişkin tanıtımlarda,
“Anti bakteriyel özelliği ile derinlemesine temizlik yaparken yaralara da iyi gelir.” şeklinde ve
“Diş Macunu” isimli ürünlere ilişkin tanıtımlarda, “Misvağın faydaları; antiseptik (mikrop
kırıcı) özelliği vardır.” şeklinde “biyosidal ürünler” için kullanılabilecek ifadelere yer
verildiği, biyosidal ürünlerin piyasaya arzı ve reklamının yapılabilmesi için de Sağlık
Bakanlığınca ruhsat veya tescile tabi olduğu; ancak söz konusu ürünler için ruhsat veya tescil
alınmadan reklam ve tanıtım yapıldığı,
Diğer taraftan söz konusu internet sitesinde yer alan, “Diş Macunu; (…) İçerisindeki misvak
sayesinde diş eti kanamalarına ve ağız içi yaralarına iyi gelir. Misvağın faydaları; antiseptik
(mikrop kırıcı) özelliği vardır. Diş köklerindeki çürümeyi giderir. Mideyi sağlamlaştırır.
Faranjite iyi gelir. Bio Saç Şampuanı; Kök hücre bölünmesi devam eden bölgelerde yeni saç
oluşumuna yardımcı olur.” şeklindeki ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar”
başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik
Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan
23
ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda
anılan ürünlere ilişkin olarak yer alan ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili
mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği,
dolayısıyla söz konusu tanıtımların;
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5 ve 38 inci maddeleri,
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,
- İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,
-Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 7
nci maddesi,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c, 13 ve 21
inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 9/1, 9/2,
9/3, 9/4, 26 ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Besttem Temizlik Kozmetik Ürünleri Gıda ve Paz. Ltd. Şti.
hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
15)
Dosya No: 2014/1216
Şikayet Edilen: MDA Kozmetik Sağlık ve Medikal (Muhammed ÖZDEMİR)
Şikayet Edilen Reklam: www.drorganic.com.tr adresli internet sitesinde "Organik E
Vitaminli Yara ve İz Serumu 50 ml” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 07.04.2015, 27.06.2014
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kozmetik bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen "Organik E Vitaminli Yara ve İz
Serumu 50 ml” adlı ürünün tanıtımına ilişkin www.drorganic.com.tr adresli internet sitesinin
27.06.2014 ve 07.04.2015 tarihli görünümünde yapılan tanıtımlarda, “Organik E Vitaminli
24
Yara ve İz Serumu 50 ml. Biyoaktif organik E vitaminli güçlü nemlendirme ve koruyuculu
anti-oksidan özelliklerine sahip serum, içeriğinde Dermochlorella DP® (yara ve izlerde test
edilmiş) de dahil olmak üzere özel birtakım biyoaktif, doğal ve organik bileşenlerle
karıştırılmış, bu güçlü yenileyici ve nemlendiricili krem yaralı bölgeye uygulandığında anında
derialtındaki hücrelere nüfuz eder ve besleyip yenilemeye başlar. Cildin doğal nem dengesini
eski haline getirir ve böylece yara ve izlere daha yumuşak bir ton ve cilde de daha parlak bir
görünüm kazandırır.
Biyoaktif özelliğiyle cilde hızlı ve derinlemesine nüfuz eder. Tokoferol
katkılı ve doğal olarak nemlendirir.” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.drorganic.com.tr adresli internet sitesinin 27.06.2014 ve
07.04.2015 tarihli görünümünde, piyasaya arz edilen "Organik E Vitaminli Yara ve İz Serumu
50 ml” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda, “Organik E Vitaminli Yara ve İz Serumu 50 ml.
Biyoaktif organik E vitaminli güçlü nemlendirme ve koruyuculu
anti-oksidant özelliklerine
sahip serum, içeriğinde Dermochlorella DP® (yara ve izlerde test edilmiş) de dahil olmak
üzere özel birtakım biyoaktif, doğal ve organik bileşenlerle karıştırılmış, bu güçlü yenileyici
ve nemlendiricili krem yaralı bölgeye uygulandığında anında derialtındaki hücrelere nüfuz
eder ve besleyip yenilemeye başlar. Cildin doğal nem dengesini eski haline getirir ve böylece
yara ve izlere daha yumuşak bir ton ve cildede daha parlak bir görünüm kazandırır.
Biyoaktif
özelliğiyle cilde hızlı ve derinlemesine nüfuz eder. Tokoferol katkılı ve Doğal olarak
nemlendirir.” şeklinde ifadelere yer verildiği;
Buna göre, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan “güçlü yenileyici”, “yaralı bölgeye
uygulandığında anında derialtındaki hücrelere nüfuz eder ve besleyip yenilemeye başlar.”
ve “Biyoaktif özelliğiyle cilde hızlı ve derinlemesine nüfuz eder.” şeklindeki ifadelerin
Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün”
tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan
vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu
bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ve internet sitesinde yer alan daha birçok
kozmetik ürüne ilişkin ifadelerin mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı
nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla, anılan tanıtımların;
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin; 5 inci
ve 7 nci maddeleri,
- Kozmetik Yönetmeliğinin; 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e; 7/a, 7/c, 7/g; 13
ve 21 inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin; 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/8; 9 uncu ve 26 ncı
maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
25
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren MDA Kozmetik Sağlık ve Medikal (Muhammed ÖZDEMİR)
hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
16)
Dosya No: 2014/1221
Şikayet Edilen: Eza İnternet Hizmetleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi
Şikayet Edilen Reklam: www.mutlumikrop.com adresli internet sitesinde, “Bio-Oil Cilt
Bakım Yağı” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 07.04.2015, 27.06.2014
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.mutlumikrop.com adresli internet sitesinin 27.06.2014 ve 07.04.2015 tarihli
görünümünde, kozmetik bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen “Bio-Oil Cilt Bakım Yağı”
adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda, “Çatlaklarla Ve İzlerle Savaşan Ödüllü Cilt Bakım
Yağı: Bio Oil Bio Oil 2002’den bu yana doktorlar, eczacılar‚ ebeler tarafından iz ve çatlaklar
için en çok tavsiye edilen ürün. Bio Oil cilt bakım yağı izlerin, çatlakların ve ton farklılıklarının
görünümünü azaltıyor. Bio-Oil 85 cilt bakım ödülü kazanan ve piyasaya sürüldüğü 2002’den
bu yana 1 numaralı iz ve çatlak ürünü olarak 11 ülkede kabul edildi. Bir Oil formülasyonu
yağ bazlı bitki özleri ve vitaminlerin kombinasyonudur. İçeriğindeki devrim yaratan PurCellin
Oil sayesinde kaygan ve yapışkan değil hafif bir yoğunluğu var. Bu sebeple vitamin ve bitki
özleri kolayca emilebiliyor. Formülasyon: Bio Oil Avrupa Parlamentosu Kozmetik Ürünler
Konseyi güvenlik değerlendirmesini geçmiştir. Toksikolojik profili, kimyasal yapısı, emilme
seviyesi ve içeriğindeki her maddenin günlük kullanım seviyesi bakımından hamile kadınlarda
dahi kullanımı güvenli bulunmuştur. Bio Oil Beauty Without Cruelty International (Zalimlik
Olmadan Güzellik) kurumunun üyesidir. Üretim: Bio Oil’in tüm içeriği safiyetini kaybetmeye
ve mikrobiyolojik kirlenmeye karşı test edilmiş ve üretilen her gruptan bir parça alınıp
laboratuvar testine tabi tutulmuş ve ayrılıp beş yıl boyunca takip edilmiştir. Tüm Bio Oil
paketleri geri dönüştürülebilir ve kağıt malzemelerin tamamı sürdürülebilir orman yönetimi
uygulamalarına uyumlu olduğu konusunda sertifikalıdır. Bio Oil’in üretiminde zararlı
emisyonlar, tehlikeli atıklar ya da pis su ortaya çıkmaz. Bio-Oil Nerelerde Kullanılabilir? İzler:
İzler, iyileşme sürecinin tamamlayıcı bölümüdür ve yara bölgesinde fazla kolajen üretiminden
dolayı ortaya çıkar. İzler olgunlaştıkça çeşitli değişimler geçirir ama kalıcıdır. Bio Oil bu
görünümün azalması için tasarlanmıştır ama izleri tamamen yok etmez. Bio Oil üç ay boyunca
günde iki kez ize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulamalı. Yeni izlerde Bio Oil yara
iyileştikten sonra kullanılmalı ve çatlak cilde uygulanmamalı. Çatlaklar: Vücut üst deriden
daha hızlı genişlediğinde cilt yırtılır iyileştikçe iz bırakır. Bu izler cildin üzerinde çatlaklar gibi
görünür. Çatlak oluşma ihtimali cilt tipine, ırka, yaşa, beslenmeye ve cildin nemine göre
değişiklik gösterir. Çatlak görülme ihtimali en yüksek olanlar hamileler, vücut geliştirenler,
26
ergenlik çağındakiler gibi vücudu hızlı değişenlerdir. Çatlaklar kalıcıdır, Bio Oil
görünümlerini azaltmak üzere formüle edilmiş olsa da tamamen yok etmez. Bio Oil en az üç ay
boyunca günde iki kez masaj yaparak uygulanmalı. Hamilelikte ikinci üç aylık dönemin
başından itibaren çatlak görülme ihtimali olan karın, göğüs, sırt, popo, kalça ve üst bacağa
uygulanmalı. Ton farkları: Ciltteki ton farklılıkları vücutta melanin miktarında bir dengesizlik
olduğunda ortaya çıkar. Fazla güneşte kalmak ya da kalitesiz cilt beyazlatıcı ürünler gibi dış
etkenler ya da hamileliğe bağlı hormonel dengesizlik, menapoz ya da doğum kontrol hapı gibi
içsel etkiler bunu tetikleyebilir. Bio Oil ciltteki ton farklılıklarının azalmasına yardımcı olur.
Bio Oil en az üç ay boyunca günde iki kez sorunlu bölgeye uygulanmalı. Bio Oil güneş koruma
faktörü içermez. Güneş koruma kullanılacaksa Bio Oil’İn tamamen emilmesini beklemek
gerekir. Yaşlanan cilt: Kırışık cilt yaşlanma sonucu kolajen ve elastin destek sisteminin
zayıflamadığı için ortaya çıkar. Bio Oil içeriğindeki maddelerle cildi esnetir, yumuşatır,
pürüzsüz ve kıvrak hale getirerek kırışık görünümünü azaltır. Bio Oil aynı zamanda kırışıklık
ve ince çizgilerin doku, ton ve görünümünü iyileştirir. Nemsiz cilt: Cildin yüzeyinde görünmez
bir yağ tabakası vardır ve nemin kaybolmasını önleyen bir bariyer gibidir. Çok kuru iklimde
bu lipid katman durumla baş edemez ve çok fazla nem kaybı yaşanır. Günlük olarak yapılan
banyo ya da duş sabun ve suyun sıkılaştırıcı etkisinden dolayı lipid katmanın kaybını artırır.
Bio Oil cildin doğal yağ katmanını tamamlar ve bariyer işlevini yerine getirerek nemli
kalmasını sağlar. Bio Oil günde iki kez uygulanmalıdır.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.mutlumikrop.com adresli internet sitesinin 27.06.2014 ve
07.04.2015 tarihli görünümünde, kozmetik bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen “Bio-Oil
Cilt Bakım Yağı” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda, “Çatlaklarla Ve İzlerle Savaşan
Ödüllü Cilt Bakım Yağı: Bio Oil Bio Oil 2002’den bu yana doktorlar, eczacılar‚ ebeler
tarafından iz ve çatlaklar için en çok tavsiye edilen ürün. Bio Oil cilt bakım yağı izlerin,
çatlakların ve ton farklılıklarının görünümünü azaltıyor. Bio-Oil 85 cilt bakım ödülü kazanan
ve piyasaya sürüldüğü 2002’den bu yana 1 numaralı iz ve çatlak ürünü olarak 11 ülkede
kabul edildi. Bir Oil formülasyonu yağ bazlı bitki özleri ve vitaminlerin kombinasyonudur.
İçeriğindeki devrim yaratan PurCellin Oil sayesinde kaygan ve yapışkan değil hafif bir
yoğunluğu var. Bu sebeple vitamin ve bitki özleri kolayca emilebiliyor. Formülasyon: Bio Oil
Avrupa Parlamentosu Kozmetik Ürünler Konseyi güvenlik değerlendirmesini geçmiştir.
Toksikolojik profili, kimyasal yapısı, emilme seviyesi ve içeriğindeki her maddenin günlük
kullanım seviyesi bakımından hamile kadınlarda dahi kullanımı güvenli bulunmuştur. Bio
Oil Beauty Without Cruelty International (Zalimlik Olmadan Güzellik) kurumunun üyesidir.
Üretim: Bio Oil’in tüm içeriği safiyetini kaybetmeye ve mikrobiyolojik kirlenmeye karşı test
edilmiş ve üretilen her gruptan bir parça alınıp laboratuvar testine tabi tutulmuş ve ayrılıp beş
yıl boyunca takip edilmiştir. Tüm Bio Oil paketleri geri dönüştürülebilir ve kağıt malzemelerin
tamamı sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarına uyumlu olduğu konusunda
sertifikalıdır. Bio Oil’in üretiminde zararlı emisyonlar, tehlikeli atıklar ya da pis su ortaya
çıkmaz. Bio-Oil Nerelerde Kullanılabilir? İzler: İzler, iyileşme sürecinin tamamlayıcı
bölümüdür ve yara bölgesinde fazla kolajen üretiminden dolayı ortaya çıkar. İzler
olgunlaştıkça çeşitli değişimler geçirir ama kalıcıdır. Bio Oil bu görünümün azalması için
tasarlanmıştır ama izleri tamamen yok etmez. Bio Oil üç ay boyunca günde iki kez ize dairesel
hareketlerle masaj yaparak uygulamalı. Yeni izlerde Bio Oil yara iyileştikten sonra kullanılmalı
ve çatlak cilde uygulanmamalı. Çatlaklar: Vücut üst deriden daha hızlı genişlediğinde cilt
yırtılır iyileştikçe iz bırakır. Bu izler cildin üzerinde çatlaklar gibi görünür. Çatlak oluşma
27
ihtimali cilt tipine, ırka, yaşa, beslenmeye ve cildin nemine göre değişiklik gösterir. Çatlak
görülme ihtimali en yüksek olanlar hamileler, vücut geliştirenler, ergenlik çağındakiler gibi
vücudu hızlı değişenlerdir. Çatlaklar kalıcıdır, Bio Oil görünümlerini azaltmak üzere formüle
edilmiş olsa da tamamen yok etmez. Bio Oil en az üç ay boyunca günde iki kez masaj yaparak
uygulanmalı. Hamilelikte ikinci üç aylık dönemin başından itibaren çatlak görülme ihtimali
olan karın, göğüs, sırt, popo, kalça ve üst bacağa uygulanmalı. Ton farkları: Ciltteki ton
farklılıkları vücutta melanin miktarında bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Fazla güneşte
kalmak ya da kalitesiz cilt beyazlatıcı ürünler gibi dış etkenler ya da hamileliğe bağlı hormonel
dengesizlik, menapoz ya da doğum kontrol hapı gibi içsel etkiler bunu tetikleyebilir. Bio Oil
ciltteki ton farklılıklarının azalmasına yardımcı olur. Bio Oil en az üç ay boyunca günde iki kez
sorunlu bölgeye uygulanmalı. Bio Oil güneş koruma faktörü içermez. Güneş koruma
kullanılacaksa Bio Oil’İn tamamen emilmesini beklemek gerekir. Yaşlanan cilt: Kırışık cilt
yaşlanma sonucu kolajen ve elastin destek sisteminin zayıflamadığı için ortaya çıkar. Bio Oil
içeriğindeki maddelerle cildi esnetir, yumuşatır, pürüzsüz ve kıvrak hale getirerek kırışık
görünümünü azaltır. Bio Oil aynı zamanda kırışıklık ve ince çizgilerin doku, ton ve görünümünü
iyileştirir. Nemsiz cilt: Cildin yüzeyinde görünmez bir yağ tabakası vardır ve nemin
kaybolmasını önleyen bir bariyer gibidir. Çok kuru iklimde bu lipid katman durumla baş
edemez ve çok fazla nem kaybı yaşanır. Günlük olarak yapılan banyo ya da duş sabun ve suyun
sıkılaştırıcı etkisinden dolayı lipid katmanın kaybını artırır. Bio Oil cildin doğal yağ katmanını
tamamlar ve bariyer işlevini yerine getirerek nemli kalmasını sağlar. Bio Oil günde iki kez
uygulanmalıdır.” şeklinde ifadeler içerisinde bilimsel temele sahip olduğu belirtilen ispata
muhtaç iddialara yer verildiği;
Ancak, söz konusu kesinlik belirten iddiaların, adı geçen firma tarafından gönderilen bilgi,
belge ve raporlarla bilimsel olarak ispatlanamaması nedeniyle, anılan reklamların tüketiciler
açısından yanıltıcı ve aldatıcı olduğu, bu durumun;
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin; 5 inci
ve 7 nci maddeleri,
- Kozmetik Yönetmeliğinin; 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e; 7/a, 7/c, 7/g; 13
ve 21 inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin; 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/8; 9 uncu ve 26 ncı
maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
Hükümlerine aykırı olduğuna,
28
Buna göre, reklam veren Eza İnternet Hizmetleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi hakkında;
6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
17)
Dosya No: 2014/1227
Şikayet Edilen: Enucuz Pazarlama Turizm Reklam Ve Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: www.e-bebek.com adresli internet sitesinde “Bio-Oil Cilt Bakım
Yağı” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 07.04.2015, 27.06.2014
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.e-bebek.com adresli internet sitesinin 27.06.2014 ve 07.04.2015 tarihli
görünümünde, kozmetik ürün bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen “Bio-Oil Cilt Bakım
Yağı” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda, “Amerika'nın 1 numaralı cilt bakım yağı BioOil® ciltteki hamilelik çatlak izlerinin, yara izlerinin ve cilt lekelerinin görünümünü
düzeltmeye yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki doğal bitki özleri
(Papatya, Biberiye, Kalendula, Lavanta Çiçeği), A ve E vitaminleri ile cilde ihtiyacı olan nemi
sağlamayı ve çatlak ve yara izlerinin görünümünü iyileştirmeyi destekler.(…) Hamilelik
döneminde 4. ayın başlangıcından itibaren kullanılması tavsiye edilir.” gibi ifadelere yer
verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.e-bebek.com adresli internet sitesinin 27.06.2014 ve 07.04.2015
tarihli görünümünde, kozmetik ürün bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen “Bio-Oil Cilt
Bakım Yağı” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda, “Amerika'nın 1 numaralı cilt bakım yağı
Bio-Oil® ciltteki hamilelik çatlak izlerinin, yara izlerinin ve cilt lekelerinin görünümünü
düzeltmeye yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğindeki doğal bitki özleri
(Papatya, Biberiye, Kalendula, Lavanta Çiçeği), A ve E vitaminleri ile cilde ihtiyacı olan nemi
sağlamayı ve çatlak ve yara izlerinin görünümünü iyileştirmeyi destekler.(…) Hamilelik
döneminde 4. ayın başlangıcından itibaren kullanılması tavsiye edilir.” gibi ifadelere yer
verildiği;
Buna göre, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan “yara izlerinin görünümünü iyileştirmeyi”
şeklindeki ifadenin endikasyon belirtmesi nedeniyle sağlık beyanı olarak kabul edildiği; bu
nedenle söz konusu ifadelerin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü
maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi
bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici
olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ve
internet sitesinde yer alan daha birçok kozmetik ürüne ilişkin ifadelerin mevzuatta belirtilen
kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği;
29
Bununla birlikte; inceleme konusu reklamlarda yer alan “Amerika'nın 1 numaralı cilt bakım
yağı Bio-Oil®” şeklinde bilimsel temele sahip olduğu belirtilen ispata muhtaç iddialara yer
verildiği; ancak, söz konusu kesinlik belirten iddiaların, adı geçen firma tarafından gönderilen
bilgi, belge ve raporlarla bilimsel olarak ispatlanamaması nedeniyle, anılan reklamların
tüketiciler açısından yanıltıcı ve aldatıcı olduğu,
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin; 5 inci
ve 7 nci maddeleri,
- Kozmetik Yönetmeliğinin; 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e; 7/a, 7/c, 7/g; 13
ve 21 inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin; 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/8; 9 uncu ve 26 ncı
maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un; 61 inci maddesi,
Hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Enucuz Pazarlama Turizm Reklam Ve Telekomünikasyon Ticaret
A.Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 55.055.-TL
(Ellibeşbinellibeş Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine karar verilmiştir.
18)
Dosya No: 2014/1210
Şikayet Edilen: Akare E-Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: www.e-hamile.com adresli internet sitesinde “Palmer's Organics
Cacoa Butter Ciltteki Çatlak İzleri İçin Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 27.06.2014
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.e-hamile.com adresli internet sitesinin 27.06.2014 tarihli görünümünde,
kozmetik ürün bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen “Palmer's Organics Cacoa Butter
Ciltteki Çatlak İzleri İçin Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda, “Hamilelikte
ve kilo alıp verenlerde oluşan çatlakları önleyici masaj kremi”, “Hamilelik ve kilo alıp
30
verenlerde oluşan çatlakları önleyici özellikleri vardır.” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit
edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.e-hamile.com adresli internet sitesinin 27.06.2014 tarihli
görünümünde, kozmetik ürün bildirimi yapılarak piyasaya arz edilen “Palmer's Organics
Cacoa Butter Ciltteki Çatlak İzleri İçin Masaj Kremi” adlı ürüne ilişkin yapılan tanıtımlarda,
“Hamilelikte ve kilo alıp verenlerde oluşan çatlakları önleyici masaj kremi”, “Hamilelik ve
kilo alıp verenlerde oluşan çatlakları önleyici özellikleri vardır.” şeklinde ifadelere yer
verildiği;
Buna göre, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan “çatlakları önleyici özellikleri vardır”
şeklindeki ifadenin Kozmetik Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan
“kozmetik ürün” tanımına uygun olmadığı; Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik
ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması
gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda anılan ürüne ve internet sitesinde yer alan
daha birçok kozmetik ürüne ilişkin ifadelerin mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan
ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; dolayısıyla, anılan tanıtımların;
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin; 5 inci
ve 7 nci maddeleri,
- Kozmetik Yönetmeliğinin; 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e; 7/a, 7/c, 7/g; 13
ve 21 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi,
Hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Akare E-Tic. Ltd. Şti. hakkında; 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12
inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
19)
Dosya No: 2015/55
Şikayet Edilen: Melih Can ŞAÇAKLI
Şikayet Edilen Reklam: www.n11.com adresli internet sitesinde yer alan ve “e-alışverişim”
adlı hesap üzerinden yayınlanan “Cellul-ex Sıkılaştırıcı Selülit Kremi” adlı ürüne ilişkin
tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 26.01.2015
31
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.n11.com adresli internet sitesinin 26.01.2015 tarihli görünümünde yer alan ve
Melih Can SAÇAKLI’ya ait “e-alışverişim” adlı hesap üzerinden yayınlanan “Cellul-ex
Sıkılaştırıcı Selülit Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Cellul-ex ile selülit kabus
olmaktan çıktı. Artık haftada sadece 2 uygulama ile selülitlerinizden kurtulabilirsiniz.
Yapısında bulunan solidago ekstresiyle 3 etkili. Selülit giderici. Sıkılaştırıcı. İnceltici.
İçeriğinde bulunan bitkisel ekstraklar ve doğal yağlarn yapısında bulunan coumarin adlı
alkaloit ile kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin kaybolması sürecini hızlandırır”
ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.n11.com adresli internet sitesinin 26.01.2015 tarihli
görünümünde yer alan ve Melih Can SAÇAKLI’ya ait “e-alışverişim” adlı hesap üzerinden
yayınlanan “Cellul-ex Sıkılaştırıcı Selülit Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Cellul-ex
ile selülit kabus olmaktan çıktı. Artık haftada sadece 2 uygulama ile selülitlerinizden
kurtulabilirsiniz. Yapısında bulunan solidago ekstresiyle 3 etkili. Selülit giderici. Sıkılaştırıcı.
İnceltici. İçeriğinde bulunan bitkisel ekstraklar ve doğal yağlarn yapısında bulunan coumarin
adlı alkaloit ile kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin kaybolması sürecini hızlandırır”
ifadelerine yer verildiği, ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin
insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu
bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten
ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte
değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları
kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün”
veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç”
kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun
olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki
tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği,
Bu nedenle, inceleme konusu tanıtımların;
-Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
-Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğinin 4/c, 5
inci ve 7 nci maddeleri,
- İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/1-a, 5/1-b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a,
7/8, 9 uncu, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
32
Buna göre, reklam veren Melih Can SAÇAKLI hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve
77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
20)
Dosya No: 2015/147
Şikayet Edilen: Vera Kozmetik Elektronik Plastik ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: www.drrodzi.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif
kozmetik ürünlere ilişkin tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 13.02.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.drrodzi.com adresli internet sitesinde yer alan “Dr.Rodzi Diş Macunu” isimli
ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Çok kısa sürede (1 ile 3 gün) ağız yaralarından kurtulduğunuzu siz
de tecrübe edeceksiniz. Ağız yaraları rahat yemek yemeyi engellediği gibi ağrı, sızlama gibi
şikayetlere yol açar. Bu noktada Dr. Rodzi Advanced Formula diş macunu içeriğindeki
denizhıyarı özü ile devreye giriyor. Denizhıyarı özü yenileme özelliğiyle yaraları kısa sürede
yok eder. Tabloya bakarak bu sorunların giderilme sürelerini öğrenebilirsiniz.
Dişeti kanaması:1-3 gün. Ağız kokusu:3-7 gün. Bademcik iltihabı:2-3 gün. Soğuk algınlığından
kaynaklanan aşırı balgam:2-3 gün. Ağız yarası:1-3 gün. Boğaz ağrısı:1-3 gün. Apse tedavisi:
İltihapsız çıban 3-7 gün, iltihaplı çıban 1-3 gün. Yanıklar eğer acil müdahale yapılırsa hiçbir
yara ve su toplama olmaz. Kesikler ve yara 1 gün. İçeriğinde hiçbir zararlı kimyasal madde
yoktur.
Nane Ağız kokusunu yok eder! Mikrop öldürücüdür. Bakteri oluşumunu önlemeye yardımcıdır.
Ağız kokusunu önlediği kanıtlanmıştır. Ferahlık hissi verir.
Ağız Sağlığında Karanfil. Karanfil, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ağızdaki bakterilerin yol
açtığı çürüklerin oluşumunu engeller. Ağız içi iltihaplanmayı önler. Ağızdaki mikropların
tamamını öldürülmemesi için oranlar ayarlanmıştır.
Deniz Salatalığı ne işe yarar?
Deniz hıyarı hücre yenileme özelliğine sahiptir.
Bunu diş macununda ilk kez kullanan Dr. Rodzi bu çalışmasıyla ödüller almıştır.
Oral Bilim Dergisinde bildirilen çalışmada, deniz salatalığı içeren diş macunu ile 28 gönüllü
dişlerini fırçaladı. Kontrol grubuna göre üç aylık deneme sonunda, deniz salatalığı içeren
macunu kullanan hastalarda şişlik, ağız kokusu, diş eti kanaması gibi şikâyetlerde önemli bir
azalma görüldüğü kanıtlandı. Bir çok Anti Aging (yaşlanma karşıtı) kreminin ana maddesi ve
özütüdür.
Deniz salatalığının hücre yenileme özelliği ve hızı her zaman hayranlık uyandırmıştır.
33
Dünya var olduğu tarihten beri değişime uğramamış nadir canlılardandır. Tıpkı yaşlanma
karşıtı kremlerde kullanıldığı gibi deniz hıyarı, sorunlu hücreleri tamamen yenileyerek diş
etleri ve ağız içi yaralarını tedavisine yardımcı olur” ifadelerine,
Diğer taraftan, yukarıda yer verilen ifadeler ile birlikte www.drrodzi.com adresli internet
sitesinde yer alan; “Hassas Dişler için En Doğru Seçim…Dr.Rodzi Advance Formula™ diş
macunu hassas dişler için doğal bir çözümdür ve hassasiyeti gidermek için de özel olarak bir
grup alanında uzman diş hekimi ile formülize edilmiştir. İlk kullanımınızda bile farkı anlayacak
bir daha başka bir diş macunu kullanamayacaksınız!
Beyazlatma mı? Zarar vermeden olur mu?
En büyük sorunlardan birisi de beyazlatma konusudur. Tüm diş macunları beyazlattığını iddia
eder. Hatta 2-3 ton kadar beyazlatacağını iddia eden ürünler mevcuttur. Peki bu beyazlamanın
dişlerinize verdiği zararların farkında mısınız? Piyasadaki beyazlatıcı diş macunları, dişleri
aşındırarak beyazlatır ve diş minesine zarar verir. Anlık ve kısa süreli beyazlama uğruna
minesinden olan dişler zamanla özelliklerini kaybeder ve dişler hassasiyet kazanır. Ayrıca
beyazlatma uğruna aşınan dişler tam tersi zaman içerisinde rengini kaybetmeye sararmayakararmaya başlar. Diğer ürünler gibi anında beyazlatma iddiamız yok fakat düzenli
kullanımda, yoğun kıvamı ve üstün temizleme özelliği sayesinde, diş araları ve ağzın tüm
bölgelerine ulaşarak, dişler üzerindeki tüm tabakaları, lekeleri zaman içerisinde temizler. Siz
de kısa süreli çözümler uğruna dişlerinize zarar vermeyin ve hemen Dr.Rodzi Advance
Formula™ diş macununu deneyin. Dr. Rodzi ödüller alan devrim niteliğindeki formülü ile
sizlerinde alışkanlığını değiştirecek yepyeni bir üründür. İçinde zararlı madde bulunmaz.
Çocuklar ve hamileler rahatlıkla kullanabilir. Florürsüzdür. Dr.Rodzi Advance Formula Diş
Macununun içeriğinde; jelatin, SLS, Florür, Paraben, Triclosan, Sakkarin, Formaldehit,
Propylene Glycol YOKTUR. Çocuklar ve hamile kadınların güvenle kullanabilecekleri bir
üründür. Analizleri yapılmış ve bu formül ile Türkiye’de alanında en önemli kurum olan
Gimdes’ten helal sertifikası alarak kendini kanıtlamıştır” ifadelerine yer verildiği tespit
edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.drrodzi.com adresli internet sitesinde yer alan “Dr.Rodzi Diş
Macunu” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Çok kısa sürede (1 ile 3 gün) ağız yaralarından
kurtulduğunuzu siz de tecrübe edeceksiniz. Ağız yaraları rahat yemek yemeyi engellediği gibi
ağrı, sızlama gibi şikayetlere yol açar. Bu noktada Dr. Rodzi Advanced Formula diş macunu
içeriğindeki denizhıyarı özü ile devreye giriyor. Denizhıyarı özü yenileme özelliğiyle yaraları
kısa sürede yok eder. Tabloya bakarak bu sorunların giderilme sürelerini öğrenebilirsiniz.
Dişeti kanaması:1-3 gün. Ağız kokusu:3-7 gün. Bademcik iltihabı:2-3 gün. Soğuk algınlığından
kaynaklanan aşırı balgam:2-3 gün. Ağız yarası:1-3 gün. Boğaz ağrısı:1-3 gün. Apse tedavisi:
İltihapsız çıban 3-7 gün, iltihaplı çıban 1-3 gün. Yanıklar eğer acil müdahale yapılırsa hiçbir
yara ve su toplama olmaz. Kesikler ve yara 1 gün. İçeriğinde hiçbir zararlı kimyasal madde
yoktur.
Nane Ağız kokusunu yok eder! Mikrop öldürücüdür. Bakteri oluşumunu önlemeye yardımcıdır.
Ağız kokusunu önlediği kanıtlanmıştır. Ferahlık hissi verir.
34
Ağız Sağlığında Karanfil. Karanfil, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ağızdaki bakterilerin yol
açtığı çürüklerin oluşumunu engeller. Ağız içi iltihaplanmayı önler. Ağızdaki mikropların
tamamını öldürülmemesi için oranlar ayarlanmıştır.
Deniz Salatalığı ne işe yarar?
Deniz hıyarı hücre yenileme özelliğine sahiptir.
Bunu diş macununda ilk kez kullanan Dr. Rodzi bu çalışmasıyla ödüller almıştır.
Oral Bilim Dergisinde bildirilen çalışmada, deniz salatalığı içeren diş macunu ile 28 gönüllü
dişlerini fırçaladı. Kontrol grubuna göre üç aylık deneme sonunda, deniz salatalığı içeren
macunu kullanan hastalarda şişlik, ağız kokusu, diş eti kanaması gibi şikâyetlerde önemli bir
azalma görüldüğü kanıtlandı. Bir çok Anti Aging (yaşlanma karşıtı) kreminin ana maddesi ve
özütüdür.
Deniz salatalığının hücre yenileme özelliği ve hızı her zaman hayranlık uyandırmıştır.
Dünya var olduğu tarihten beri değişime uğramamış nadir canlılardandır. Tıpkı yaşlanma
karşıtı kremlerde kullanıldığı gibi deniz hıyarı, sorunlu hücreleri tamamen yenileyerek diş
etleri ve ağız içi yaralarını tedavisine yardımcı olur” ifadelerine yer verildiği, ancak Kozmetik
Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan
ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer
alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün
tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu
reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün”
kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği,
“beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının
yapılmasının ise mevzuata uygun olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili
olarak yapılan bu nitelikteki tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği,
Diğer taraftan, yukarıda yer verilen ifadeler ile birlikte www.drrodzi.com adresli internet
sitesinde yer alan; “Hassas Dişler için En Doğru Seçim…Dr.Rodzi Advance Formula™ diş
macunu hassas dişler için doğal bir çözümdür ve hassasiyeti gidermek için de özel olarak bir
grup alanında uzman diş hekimi ile formülize edilmiştir. İlk kullanımınızda bile farkı anlayacak
bir daha başka bir diş macunu kullanamayacaksınız!
Beyazlatma mı? Zarar vermeden olur mu?
En büyük sorunlardan birisi de beyazlatma konusudur. Tüm diş macunları beyazlattığını iddia
eder. Hatta 2-3 ton kadar beyazlatacağını iddia eden ürünler mevcuttur. Peki bu beyazlamanın
dişlerinize verdiği zararların farkında mısınız? Piyasadaki beyazlatıcı diş macunları, dişleri
aşındırarak beyazlatır ve diş minesine zarar verir. Anlık ve kısa süreli beyazlama uğruna
minesinden olan dişler zamanla özelliklerini kaybeder ve dişler hassasiyet kazanır. Ayrıca
beyazlatma uğruna aşınan dişler tam tersi zaman içerisinde rengini kaybetmeye sararmayakararmaya başlar. Diğer ürünler gibi anında beyazlatma iddiamız yok fakat düzenli
kullanımda, yoğun kıvamı ve üstün temizleme özelliği sayesinde, diş araları ve ağzın tüm
bölgelerine ulaşarak, dişler üzerindeki tüm tabakaları, lekeleri zaman içerisinde temizler. Siz
de kısa süreli çözümler uğruna dişlerinize zarar vermeyin ve hemen Dr.Rodzi Advance
Formula™ diş macununu deneyin. Dr. Rodzi ödüller alan devrim niteliğindeki formülü ile
sizlerinde alışkanlığını değiştirecek yepyeni bir üründür. İçinde zararlı madde bulunmaz.
Çocuklar ve hamileler rahatlıkla kullanabilir. Florürsüzdür. Dr.Rodzi Advance Formula Diş
Macununun içeriğinde; jelatin, SLS, Florür, Paraben, Triclosan, Sakkarin, Formaldehit,
35
Propylene Glycol YOKTUR. Çocuklar ve hamile kadınların güvenle kullanabilecekleri bir
üründür. Analizleri yapılmış ve bu formül ile Türkiye’de alanında en önemli kurum olan
Gimdes’ten helal sertifikası alarak kendini kanıtlamıştır” ifadelerinin ispata muhtaç olduğu,
Bu nedenle, inceleme konusu tanıtımların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğinin 4/c, 5
inci ve 7 nci maddeleri,
- İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/1-a, 5/1-b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a,
7/8, 9 uncu, 16 ncı, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna OYBİRLİĞİYLE,
Buna göre, reklam veren Vera Kozmetik Elektronik Plastik ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
21)
Dosya No: 2014/1528
Şikayet Edilen: Yalçın KAYA
Şikayet Edilen Reklam: www.yalcinbaharat.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif
kozmetik ürünlere ve gıda takviyelerine ilişkin tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 03.04.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.yalcinbaharat.com adresli internet sitesinde “Bio Elixa Body Shaper Selülit
Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Avustralya’da yaşayan Doktor Esra Oğru’nun
geliştirdiği krem 28 günde selülitleri yüzde 40 oranında azaltıyor. Kremi deneyen kadınlar,
haftada iki kere ve 8 hafta süreyle kullandıkları kremin, selülitlerini gözle görülür şekilde
azalttığını belirtti. Size üzerinde 10 yıldır çalışılan, patentli ve test edilmiş bir ürün tavsiyemiz
var. Artık saklambaç oynamanıza gerek kalmayacak(…)” ifadelerine, “Valensey Sarımsak
Şampuanı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda “Sarımsak şampuanı saç dökülmelerini önler,
yıpranmış saçları onarır ve saç köklerini güçlendirir. Çalışma sonucunda hastalarda (takip
36
edilmeyen bir hasta hariç) minoxidil, retinoik asit, aminexil, finasterid, viprostol, tretinoin,
siklosporin, hyalüronik asit ve saw palmetto gibi saç dökülmesi tedavisinde kullanılan
ürünlerden herhangi birini beraberinde kullanmaksızın sadece sarımsaklı şampuan
(VALENSEY) kullanımının tek başına saçlı deride kepeklenme sorununu çözdüğü, saçta oluşan
tahribatı giderdiği, büyümeyi sınırlandırdığı, saç dökülmesini (hekim derecelendirmesi
açısından %86) önlediği, hasta anketinde memnuniyet oranının %93 olduğu, hastaların daha
önce kullandıkları benzer topikal ürünlere göre tedaviye devam etme niyetlerinin %93 olduğu
saptanmıştır”ifadelerine, “Talya Zambak Yağı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda “Yüksek
mineral içerik metabolik aktiviteyi ve kan dolaşımını uyarır, besinlerin hücreler tarafından
emilimini hızlandırır, toksik ve artık maddelerin atılmasında yardımcı rol oynar. Düzenli
kullanıldığında; Diş eti iltihaplarını ve diş ağrılarını gidermeye, vücut ağrılarını dindirmeye,
romatizmal ağrılarda faydalı olabilir. Selülitlerin giderilmesinde yardımcı olur.” ifadelerine,
“Beauty Bitkisel Saç Boyası” isimli ürünlere ilişkin tanıtımlarda yer verilen; “Özel formülü ve
dayanıklı pigmentler sayesinde saçın tümünde dolgun, zengin renk ve %100 beyaz saçlara
kapatma sağlar. MM Beauty boyama esnasında saçları korur. Bitkisel Fito kompleksler saçın
yapısını tazeler, besler ve saçı nemlendirir. Doğal saç boyası kullanmak için 10 neden: Ciltte
alerjik reaksiyon ve kaşıntı yapmıyor. Kepeğe neden olmuyor. Amonyak kokusu içermiyor.
Kimyasal içermediği için saç dökülmesini engelliyor. Bitki yağlarıyla saça kaybettiği nemi geri
kazandırıyor, saçın kurumasını engelliyor. Ciltte leke bırakmıyor. Saça bakım yapıyor. Saça,
doğal renk pigmentleri verdiği ve yapay renklendiriciler içermediği için doğal bir görünüm
sağlıyor. Kanserojen madde içermiyor. Formülündeki bitkiler saçı kuvvetlendiriyor. Doğal
boyalar, saç renginizi değiştirmeden kuvvetlendirmek amacıyla da kullanılabiliyor”
ifadelerine, “Excel Power Delay Geciktirici Sprey 14000” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda;
“Bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamakla beraber insan vücuduna zararı yoktur. Delay
14000 geciktirici sprey erken boşalmayı önleyerek geciktirici etkisi bulunan power 14000
yoğunluğu ile ilişki sürenizi uzatmayı garanti eder” ifadelerine, “Karbonat Çayı” isimli ürüne
ilişkin tanıtımlarda; “%100 natürel. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu tarafından
onaylanmıştır” ifadelerine ve muhtelif kozmetik ürünlere ve gıda takviyelerine ilişkin
tanıtımlarda benzer nitelikte ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.yalcinbaharat.com adresli internet sitesinde “Bio Elixa Body
Shaper Selülit Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Avustralya’da yaşayan Doktor Esra
Oğru’nun geliştirdiği krem 28 günde selülitleri yüzde 40 oranında azaltıyor. Kremi deneyen
kadınlar, haftada iki kere ve 8 hafta süreyle kullandıkları kremin, selülitlerini gözle görülür
şekilde azalttığını belirtti. Size üzerinde 10 yıldır çalışılan, patentli ve test edilmiş bir ürün
tavsiyemiz var. Artık saklambaç oynamanıza gerek kalmayacak(…)” ifadelerine, “Valensey
Sarımsak Şampuanı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda “Sarımsak şampuanı saç dökülmelerini
önler, yıpranmış saçları onarır ve saç köklerini güçlendirir. Çalışma sonucunda hastalarda
(takip edilmeyen bir hasta hariç) minoxidil, retinoik asit, aminexil, finasterid, viprostol,
tretinoin, siklosporin, hyalüronik asit ve saw palmetto gibi saç dökülmesi tedavisinde kullanılan
ürünlerden herhangi birini beraberinde kullanmaksızın sadece sarımsaklı şampuan
(VALENSEY) kullanımının tek başına saçlı deride kepeklenme sorununu çözdüğü, saçta oluşan
tahribatı giderdiği, büyümeyi sınırlandırdığı, saç dökülmesini (hekim derecelendirmesi
açısından %86) önlediği, hasta anketinde memnuniyet oranının %93 olduğu, hastaların daha
önce kullandıkları benzer topikal ürünlere göre tedaviye devam etme niyetlerinin %93 olduğu
saptanmıştır” ifadelerine yer verildiği, ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik
37
ürünlerin insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması
gerektiği; bu bağlamda inceleme konusu tanıtımlarda yer alan tedaviye yönelik ve endikasyon
belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte
değerlendirildiği; ayrıca şayet anılan ürünler söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları
kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün”
veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç”
kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuata uygun
olmadığı dolayısıyla her koşulda, söz konusu ürün ile ilgili olarak yapılan bu nitelikteki
tanıtımların mevcut mevzuata aykırılık teşkil ettiği,
Diğer taraftan, www.yalcinbaharat.com adresli internet sitesinde yer alan “Talya Zambak
Yağı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda “Yüksek mineral içerik metabolik aktiviteyi ve kan
dolaşımını uyarır, besinlerin hücreler tarafından emilimini hızlandırır, toksik ve artık
maddelerin atılmasında yardımcı rol oynar. Düzenli kullanıldığında; Diş eti iltihaplarını ve diş
ağrılarını gidermeye, vücut ağrılarını dindirmeye, romatizmal ağrılarda faydalı olabilir.
Selülitlerin giderilmesinde yardımcı olur.” şeklinde endikasyon belirten sağlık beyanlarına yer
verildiği, böylece “takviye edici gıda” kapsamında piyasaya sürülen söz konusu ürünlere tedavi
edici bir anlam yüklendiği ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bazı sağlık
sorunlarının anılan ürünlerle tedavi edilebileceği ya da tedavisine yardımcı olunacağı
izleniminin oluşturulduğu, dolayısıyla yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği,
Ayrıca, www.yalcinbaharat.com adresli internet sitesinde “Beauty Bitkisel Saç Boyası” isimli
ürünlere ilişkin tanıtımlarda yer verilen; “Özel formülü ve dayanıklı pigmentler sayesinde saçın
tümünde dolgun, zengin renk ve %100 beyaz saçlara kapatma sağlar. MM Beauty boyama
esnasında saçları korur. Bitkisel Fito kompleksler saçın yapısını tazeler, besler ve saçı
nemlendirir. Doğal saç boyası kullanmak için 10 neden: Ciltte alerjik reaksiyon ve kaşıntı
yapmıyor. Kepeğe neden olmuyor. Amonyak kokusu içermiyor. Kimyasal içermediği için saç
dökülmesini engelliyor. Bitki yağlarıyla saça kaybettiği nemi geri kazandırıyor, saçın
kurumasını engelliyor. Ciltte leke bırakmıyor. Saça bakım yapıyor. Saça, doğal renk
pigmentleri verdiği ve yapay renklendiriciler içermediği için doğal bir görünüm sağlıyor.
Kanserojen madde içermiyor. Formülündeki bitkiler saçı kuvvetlendiriyor. Doğal boyalar, saç
renginizi değiştirmeden kuvvetlendirmek amacıyla da kullanılabiliyor” ifadelerinin
doğruluğunun bilimsel test/raporlar ve/veya diğer belgeler ile kanıtlanması gerektiği,
Bununla birlikte, söz konusu internet sitesinde “Excel Power Delay Geciktirici Sprey 14000”
isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamakla beraber insan
vücuduna zararı yoktur. Delay 14000 geciktirici sprey erken boşalmayı önleyerek geciktirici
etkisi bulunan power 14000 yoğunluğu ile ilişki sürenizi uzatmayı garanti eder” ifadelerine yer
verildiği böylece tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, ayrıca tıp literatüründe
hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların
anılan ürünler ile tedavi edilebileceği izlenimi oluşturulduğu ve söz konusu ürünlerin
tanıtımında kullanılan hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren
veya ima eden benzeri nitelikte yanıltıcı sağlık beyanlarının kullanıldığı,
Bunlara ek olarak, anılan internet sitesinde “Karbonat Çayı” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda;
“%100 natürel. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu tarafından onaylanmıştır”
38
ifadelerinin ispata muhtaç olduğu ayrıca bahsi geçen kurumun üretimle ilgili onay verme yetkisi
olmadığı halde onay mercii gibi gösterilerek tüketicileri yanıltıcı nitelikte beyanlara yer
verildiği,
Diğer taraftan, söz konusu internet sitesinde “Bitkisel yağlar”, “Cilt, Yüz Bakımı”, “Zayıflama
Ürünleri”, “Vitamin ve Mineraller”, “Saç Bakım Ürünleri”, “Vücut Bakım Ürünleri”, “
Cinsel Sağlık Ürünleri”, “El, Tırnak, Ayak Bakım Ürünleri”, “Bal, Pekmez, Şerbetler”,
“Güneş Bakım Ürünleri”, Kumaş/ Gıda Boyası”, “Aktariye/ Bitkisel Ürünler” başlıkları
altında yer alan kozmetik ürünlere ve gıda takviyelerine ilişkin tanıtımların ilgili mevzuata
uygun olmadığı ve tanıtımlarda yer alan ifadelerin ispata muhtaç iddialar olduğu,
Bu nedenle, inceleme konusu tanıtımların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğinin 4/c, 5
inci ve 7 nci maddeleri,
- İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 13 üncü maddesi,
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 24/3 maddesi,
- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi,
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/1-a, 5/1-b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a,
7/5-g, 7/6, 7/8, 9 uncu, 16 ncı, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Yalçın KAYA hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci
maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
22)
Dosya No: 2014/1168
Şikayet Edilen: Mustafa ÇELİK
Şikayet Edilen Reklam: www.ersaguye.com adresli internet sitesinde yer alan “Ersağ
Antiakne Sivilce Losyonu” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 11.04.2014, 16.04.2015
39
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.ersaguye.com adresli internet sitesinin 11.04.2014 tarihli görünümünde yer
alan; “Ersağ Antiakne Sivilce Losyonu” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Ersağ
Antiakne Sivilce Losyonu. Yoğun sivilce ve komedan(gözenekleri tıkanmış) ciltler için önerilir.
Cildi artıklardan temizlerken, sivilcelerin giderilmesine yardımcı olur. Yeni sivilce oluşumunu
engeller. Dengeli formülü ile ciltteki aşırı yağlanmayı önler. Ersağ Anti Akne Losyonu İçeriği
Dulavrat otu: Cildi temizler, güçlendirir. Mikrop öldürücü özelliğine sahiptir. Hemoroide iyi
gelmektedir. Yaraların daha hızlı şekilde düzelmesini sağlamaktadır. Sinirli ot: Ayak
parmakları arasındaki pişiklere iyi gelir. Parmak arasındaki iltihaplı dolamaya karşı
kullanılır. Sivrisinek, Arı ve benzeri böceklerin sokmasına karşı etkilidir. Antibakteriyel ve
iltihap önleyicidir. Sinirli ot Allontoin maddesi içerir. Allontion iltihap önleyici, mikropları
öldüren, yaraları iyiyleştiren ve yeni deri hücrelerinin büyümesini uyaran bir bitkidir. Eski
bir bitki kitabında derki; kara kurbağası örümcek tarafından ısırıldığında hemen sinirli ota
koşar. Kekik: Dezenfekte edicidir. Bakteri oluşumunu önler. Güçsüz, zayıf ve solgun
çocuklara kekik banyosu önerilir. Cildi güçlendirir. Sağlıklı ve parlak görünüm sağlar.
Ergenlik sivilcelerine iyi gelir.”.” ifadelerinin ve söz konusu internet sitesinin 16.04.2015
tarihli görünümünde yer alan “Ersağ Argan Yağlı Nemlendirici Losyon" isimli kozmetik
ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Argan Yağı, kayısı çekirdeği E vitamini içerir. Ersağ argan yağlı
nemlendirici losyon 15 SPF, içeriğindeki argan yağı akne ve sivilcelerin neden olduğu cilt
kusurlarını zaman içerisinde yok etmeye ve yoğun nemlendirmeye, kayısı çekirdeği yağı;
cildin erken yaşlanmasına karşı korumaya yardımcı olurken, 15 koruma faktörü ile güneşin
zararlı etkilerine karşı yüksek koruma sağlamaya yardımcı olur.” şeklinde ifadelere yer
verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.ersaguye.com adresli internet sitesinin 11.04.2014 tarihli
görünümünde; “Ersağ Antiakne Sivilce Losyonu” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda;
“Ersağ Antiakne Sivilce Losyonu. Yoğun sivilce ve komedan(gözenekleri tıkanmış) ciltler için
önerilir. Cildi artıklardan temizlerken, sivilcelerin giderilmesine yardımcı olur. Yeni sivilce
oluşumunu engeller. Dengeli formülü ile ciltteki aşırı yağlanmayı önler. Ersağ Anti Akne
Losyonu İçeriği Dulavrat otu: Cildi temizler, güçlendirir. Mikrop öldürücü özelliğine sahiptir.
Hemoroide iyi gelmektedir. Yaraların daha hızlı şekilde düzelmesini sağlamaktadır. Sinirli
ot: Ayak parmakları arasındaki pişiklere iyi gelir. Parmak arasındaki iltihaplı dolamaya karşı
kullanılır. Sivrisinek, Arı ve benzeri böceklerin sokmasına karşı etkilidir. Antibakteriyel ve
iltihap önleyicidir. Sinirli ot Allontoin maddesi içerir. Allontion iltihap önleyici, mikropları
öldüren, yaraları iyiyleştiren ve yeni deri hücrelerinin büyümesini uyaran bir bitkidir. Eski
bir bitki kitabında derki; kara kurbağası örümcek tarafından ısırıldığında hemen sinirli ota
koşar. Kekik: Dezenfekte edicidir. Bakteri oluşumunu önler. Güçsüz, zayıf ve solgun
çocuklara kekik banyosu önerilir. Cildi güçlendirir. Sağlıklı ve parlak görünüm sağlar.
Ergenlik sivilcelerine iyi gelir.” İfadelerinin ve söz konusu internet sitesinin 16.04.2015 tarihli
görünümünde yer alan “Ersağ Argan Yağlı Nemlendirici Losyon" isimli kozmetik ürüne
ilişkin tanıtımlarda; “Argan Yağı, kayısı çekirdeği E vitamini içerir. Ersağ argan yağlı
nemlendirici losyon 15 SPF, içeriğindeki argan yağı akne ve sivilcelerin neden olduğu cilt
kusurlarını zaman içerisinde yok etmeye ve yoğun nemlendirmeye, kayısı çekirdeği yağı;
cildin erken yaşlanmasına karşı korumaya yardımcı olurken, 15 koruma faktörü ile güneşin
zararlı etkilerine karşı yüksek koruma sağlamaya yardımcı olur.” ifadelerinin yer aldığı,
40
Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına
uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu
tanıtımlarda yer alan altı çizili ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili
mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği,
Açıklanan nedenlerle söz konusu tanıtımların,
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,
-Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5 inci maddesi;
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5/a, 5/b,
5/c, 5/ç ve 5/d maddeleri;
-İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 13
üncü ve 21 inci maddeleri;
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1, 7/1, 7/2 7/3, 7/4, 7/5, 7/8, 26 ıncı ve 32 inci
maddeleri;
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Mustafa ÇELİK hakkında; 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci
maddeleri ile mülga 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
23)
Dosya No: 2014/1166
Şikayet Edilen: : Güner BERKİN
Şikayet Edilen Reklam: www.ersagistanbul.com adresli internet sitesinde yer alan “Ersağ
Antiakne Sivilce Losyonu” ve “Ersağ Anti Selülit Bakım Losyonu” isimli ürünlere ilişkin
tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 15.04.2015
41
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.ersagistanbul.com adresli internet sitesinin 15.04.2015 tarihli görünümünde;
“Ersağ Anti Selülit Bakım Losyonu” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “AntiSelülit
Losyon, düzenli masaj yaparak kullanıldığında kan dolaşımını hızlanmasına, selülit
oluşumunun durdurulması ve giderilmesine yardımcı olan bitkisel bir üründür. Kullanılan
aktik akomplex slim içeril bilgisi: Fucus vesiculous (deniz yosunu), beyaz çay, Camela sinensis
E (kaya sarmaşığı özü) ve at kestanesi özü. Bu aktifle yapılan klinik çalışmada: selülitli olan
20 kadında günde 2 kez 6 hafta boyunca uygulanmış, klinik çalışma sonucunda, kan dolaşımını
hızlandırdığı, cilt elastikiyetini önemli ölçüde arttırdığı, cildin maksimum ölçüde gerildiği,
cildin portal kabuğu görüntüsünün önemli ölçüde azaldığı sonucu alınmıştır.”, “Ersağ
Antiakne Sivilce Losyonu” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda ; “Ersağ Antiakne
Sivilce Losyonu. Yoğun sivilce ve akne sorunu olan ciltler için özel olarak formüle edilmiştir.
Düzenli kullanımda sivilce ve aknelerin azalmasına yardımcı olur.” ve “Ersağ Termal
Çamur” isimli kozmetik ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Ersağ Termal Çamur içeriğindeki bitki
özleri ve mineraller sayesinde cildin hasar görmüş tabakasını onarır. PH dengesini ayarlar,
siyah noktaların akne ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı olur. ÜRÜN TIBBİ
TANIMLAMASI; Banyo ve lokal uygulamalar şeklinde dejeneratif romatizmal hastalıkların
kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, miyozit, tendinit, fibramiyalji sendremu gibi
yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde yardımcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir
niteliktedir. KESİNLİKLE İLAÇ DEĞİLDİR” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.ersagistanbul.com adresli internet sitesinin 15.04.2015 tarihli
görünümünde yer alan; “Ersağ Anti Selülit Bakım Losyonu” isimli kozmetik ürüne ilişkin
tanıtımlarda; “AntiSelülit Losyon, düzenli masaj yaparak kullanıldığında kan dolaşımını
hızlanmasına, selülit oluşumunun durdurulması ve giderilmesine yardımcı olan bitkisel bir
üründür. Kullanılan aktik akomplex slim içeril bilgisi: Fucus vesiculous (deniz yosunu), beyaz
çay, Camela sinensis E (kaya sarmaşığı özü) ve at kestanesi özü. Bu aktifle yapılan klinik
çalışmada: selülitli olan 20 kadında günde 2 kez 6 hafta boyunca uygulanmış, klinik çalışma
sonucunda, kan dolaşımını hızlandırdığı, cilt elastikiyetini önemli ölçüde arttırdığı, cildin
maksimum ölçüde gerildiği, cildin portal kabuğu görüntüsünün önemli ölçüde azaldığı
sonucu alınmıştır.” ifadelerinin, “Ersağ Antiakne Sivilce Losyonu” isimli kozmetik ürüne
ilişkin tanıtımlarda ; “Ersağ Antiakne Sivilce Losyonu. Yoğun sivilce ve akne sorunu olan
ciltler için özel olarak formüle edilmiştir. Düzenli kullanımda sivilce ve aknelerin azalmasına
yardımcı olur.” ifadelerinin ve “Ersağ Termal Çamur” isimli kozmetik ürüne ilişkin
tanıtımlarda; “Ersağ Termal Çamur içeriğindeki bitki özleri ve mineraller sayesinde cildin
hasar görmüş tabakasını onarır. PH dengesini ayarlar, siyah noktaların akne ve sivilcelerin
giderilmesine yardımcı olur. ÜRÜN TIBBİ TANIMLAMASI; Banyo ve lokal uygulamalar
şeklinde dejeneratif romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, miyozit,
tendinit, fibramiyalji sendremu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde yardımcı
tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. KESİNLİKLE İLAÇ DEĞİLDİR” ifadelerinin
yer aldığı,
Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına
uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu
tanıtımlarda yer alan altı çizili ifadelerin tedaviye yönelik olması nedeniyle ilgili
42
mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte değerlendirildiği
Açıklanan nedenlerle söz konusu tanıtımların,
- Kozmetik Yönetmeliğinin 4 ve 10 uncu maddeleri,
-Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5 inci maddesi;
- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5/a, 5/b,
5/c, 5/ç ve 5/d maddeleri;
-10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1, 7/1, 7/2 7/3, 7/4, 7/5, 7/8, 26 ıncı ve 32 inci
maddeleri;
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Güner BERKİN hakkında; 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci
maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
SAĞLIK
24)
Dosya No: 2015/120
Şikayet Edilen: Ege Ortodonti Özel Diş Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: www.egeortodonti.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 7.4.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait internet sitesinin ana sayfasında, diş ve dişeti hastalıkları ve bu
hastalıkların tedavisinde uygulanan yöntemler ile ilgili genel bilgilere yer verildiği tespit
edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşların açılışları, faaliyetleri ve
diğer işlemlerine ilişkin usul ve esasların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu,
43
Adı geçen Yönetmeliğin 25 inci maddesinin, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşların
bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin hükümleri düzenlediği, bu bağlamda
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği, bu tür sağlık kuruluşlarının reklam yapamayacakları; diğer
taraftan, ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirmeler yapabilecekleri,
ayrıca kuruluşlarının açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili olarak toplumu
bilgilendirme amacıyla tanıtım yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri,
Bu bağlamda inceleme konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin, yukarıda yer alan mevzuata
uygun olarak hazırlandığı ve söz konusu bilgilendirmelerin talep yaratıcı nitelikte ve “reklam”
olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varılarak, söz konusu reklamların mevzuata aykırılık
teşkil etmediği anlaşılmış olup, anılan reklamların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
25)
Dosya No: 2015/125
Şikayet Edilen: Dentorion Ağız ve Diş Estetik Merkezi Limited Şirketi
Şikayet Edilen Reklam: www.dentorion.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 30.03.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait www.dentorion.com adresli internet sitesinin 30.3.2015 tarihli
görünümünde; “Porselen Laminate Veneer”, “Diş Beyazlatma”, “İmplant Uygulamaları”,
“Inlay/Onlay Restorasyonlar”, “Ortodonti”, “Metalsiz Porselen kron”, “Sağlık Turizmi”, “İlk
Randevu” başlıkları altında birtakım bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşların açılışları, faaliyetleri ve
diğer işlemlerine ilişkin usul ve esasların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu,
Adı geçen Yönetmeliğin 25 inci maddesinin, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşların
bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin hükümleri düzenlediği, bu bağlamda
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği, bu tür sağlık kuruluşlarının reklam yapamayacakları; diğer
taraftan, ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirmeler yapabilecekleri,
ayrıca kuruluşlarının açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili olarak toplumu
bilgilendirme amacıyla tanıtım yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri,
Bu bağlamda inceleme konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin, yukarıda yer alan mevzuata
uygun olarak hazırlandığı ve söz konusu bilgilendirmelerin talep yaratıcı nitelikte ve “reklam”
olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varılarak, söz konusu reklamların mevzuata aykırılık
teşkil etmediği anlaşılmış olup, anılan reklamların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
44
26)
Dosya No: 2015/126
Şikayet Edilen: En İyi Hekim İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: www.eniyihekim.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 10.04.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: İnceleme konusu internet sitesinin 10.4.2015 tarihli görünümünde örnek
olarak;“Hakkımda:1976 Ankara doğumlu olan Psk. Burcu Aksongur, İlkokul, ortaokul, lise
eğitimlerini Ankara’da tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji
bölümünü bitirmiştir. Yüksek Lisans öğrenimini, Ankara Ufuk Üniversitesi Gelişim-Sosyal
Psikoloji alanında tamamlamıştır. Türk Hava Yolları'nda çalıştığı dönemde gerek kişisel
gelişim gerek mesleki anlamda çeşitli eğitimler almış, bunun yanı sıra farklı millet, kültür, yaş
ve toplumlardan insanları gözlemleme ve iletişim kurma fırsatı edinmiştir.2 çocuk annesi olan
Burcu Aksongur halen Ankara'da danışanlarına psikoloji ve psikoterapi alanlarında hizmet
vermektedir.Mezun olunan okullar:ODTÜ, UFUK ÜNİVERSİTESİ.Hastalıklar:Depresyon,
Motivasyon Eksikliği, Psikolojik Bozukluk, Panik Atak, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Majör
Depresif Bozukluk, Aile İçi İletişim Sorunları, Çocuk Ve Ergen Psikolojisi, Erken Boşalma,
Vajinismus, Sertleşme Problemi, Sosyal Fobi(…)Mesleğimi uygularken hedeflediğim başarı
kriterleri; hastalarımın ameliyat sonrası rahat bir dönem geçirmesi ve bir an önce sosyal
hayatlarına dönebilmeleri, ayrıca ameliyat olduklarını belli etmeyen güzel, doğal ve sağlıklı
sonuçlara ulaşabilmeleridir. İşlem öncesi ve sonrası dönemde hastalarımayeterli zamanı
ayırabilmenin, tüm sorularını rahatlıkla sorabilmelerine zemin hazırlayacak samimiyeti
göstermenin ve her an ulaşılabilir olmanın çok önemli olduğunu biliyorum.Estetik, Plastik
cerrahide el yeteneğinin, sanatsal görüşün ve güncel bilimsel gelişmenin önemine inanıyorum.
Bu nedenle ince ayrıntılı realistik resimler çalışarak ve tıbbi literatürü yakından takip ederek
bu yönlerimi daha da güçlendirmeyi hedefliyorum.1981 yılında İzmir’de doğdum. 1999 yılında
İzmir’in en köklü lisesi olan İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan hemen sonra Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladım. 2005 yılında girdiğim ilk TUS sınavını kazanarak
İstanbul’da Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Kliniği’nde ihtisasa başladım. Dinamik bir ekibin parçası olarak çok sayıda
bilimsel çalışmada bulunup, özellikle mikrocerrahi alanında binlerce ameliyata girip tecrübe
sahibi oldum. İhtisas sürecim devam ederken 2009 yılında Viyana’da taze kadavralar üzerinde
uygulamalı yüz estetiği eğitimi aldım. 2010 yılında Newyork Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik
Cerrahi Kiniği’nde dünyaca ünlü plastik cerrahlardan eğitim alma olanağı buldum. Yurtiçi ve
yurtdışında toplam 18 adet kongre sunumu yaptım.2012 yılında uzmanlık sınavını başarı ile
geçip Devlet Hizmet Yükümlülüğü gereği Sivas Numune Hastanesi’ne atandım. Buradaki
hizmetim boyunca yüzlerce başarılı estetik ameliyat yaptım.2014 Ocak ayında Devlet Hizmet
Yükümlülüğüm sona erdi ve memuriyetten istifa ettim. ONEP Estetik, Plastik Cerrahi
Kliniği'nde 1 yıl çalıştıktan sonra 2015 Ocak ayında Esteworld Altunizade Hastanesi'ndeki
görevime başladım.Estetik cerrahide öncelikle sağlık ve doğallığı hedefliyorum. Hastalarımın
45
taleplerini değerlendirip onlara özel çözümleri basitten karmaşık olana doğru sunarak hizmet
vermeye gayret ediyorum.(…)Uyguladığı Teşhis/Tanı Yöntemleri:Endoskopi, Anorektal
Ultrasonografi, Gastroskopi, Kolonoskopi. Uzmanlaştığı Tedavi Alanları:Onkolojik Cerrahi,
Gastrointestinal Cerrahi, Kolorektal Cerrahi, HIPEC, Mide Kanseri Tedavisi, Kolon - Rektum
Cerrahisi. Mezun olunan okullar:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1996
– 2001,University of Southern California Medical Center - Department of General Surgery,
2006 – 2007, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Doçentlik Ünvanı, 2008. Bilinen
diller:İngilizce. Deneyimler:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Öğretim Üyesi,
2008-2010, University of Southern California Medical Center - Department of General
Surgery, 2006 – 2007. Hastalıklar:Rektum Kanseri, Kolon Kanseri, Hemoroit, Hemoroit,
bağırsak kanserleri, Hemoroit. Tansu Erakman ile yapmış olduğumuz röportaj:Merhabalar
Hocam, öncelikle sizi ağırladığımız için memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. Nasılsınız,
iyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Sizler de iyisinizdir umarım. Bize kendinizden bahseder
misiniz?Tabi. TED Ankara Koleji mezunuyum. Gazi Üniversitesi'ni 2004 yılında bitirdim.
Hemen arkasından PTT'de kurum hekimi olarak göreve başladım ama kısa bir süre sonra bana
göre olmadıgını farkettim. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Protez
bölümünde uzmanlığa başladım. 2011 yılında uzmanlık ve doktoramı tamamladım. 2012'de
Başkent Üniversitesi Çene Cerrahisi bölümünde ikinci doktorama başladım. Halen devam
ediyorum. Ayrıca 2007 yılından beri kendi özel kliniğimde hastalarımiza güçlü ve alanında
uzmanlaşmış calışma arkadaslarimla birlikte hizmet veriyoruz. Tüm bunlara ek olarak Dentsim
ve IGI Türkiye koordinatörlüğü de yapmaktayım. Vaktinizi oldukça iyi değerlendirmişsiniz.
Peki hocam size göre hekimlik nedir? Neden hekim olmayı seçtiniz? Çok güzel bir soru. Bunu
genellikle fakültede mesleğe yeni atılan ve kararsız ögrenci arkadaslarimizla konusuyoruz.
(…)” gibi birtakım doktorlara yönlendirme yapan, bu doktorların çalıştığı kuruluşlara ve
doktorların sunduğu hizmetlerine yönelik talep oluşturan ifadelere yer verildiği;
Diğer taraftan, söz konusu internet sitesinde yer alan "randevu al" butonu, " hasta görüşleri,
soru sorun, hasta soruları, doktoru öneren diğer uzmanlar, online randevu takvimi" gibi
uygulamaların da, söz konusu kuruluşlar ve doktorlar lehine talep oluşturduğu,
Söz konusu internet sitesinin kayıtlı üyeleri lehine aracılık faaliyetinde bulunduğu ve bu
durumun diğer sağlık kuruluşları ve doktorlar açısından da haksız rekabete sebep olduğu tespit
edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Sağlık alanında yürürlükte bulunan mevzuat gereği, tabiplerin ve diş
tabiplerinin sadece isimlerini, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre kabul edilmiş olan ihtisaslarını,
akademik unvanlarını, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar
verebilmeleri mümkün iken; bunun haricinde her ne surette olursa olsun reklam ve ilan
vermelerinin çok açık ve kesin biçimde yasak olduğu;
Yine, sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların, tabi bulundukları mevzuat gereği, yalnızca
açılış bilgileri, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek
amacıyla tanıtım yapabilecekleri ve ilan verebilecekleri, bunların dışında, talep yaratmaya
yönelik açıklamalara ve yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere
yer verilemeyeceği,
46
hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda, inceleme konusu internet sitesinde yer alan ifadelerin ve sitede yer alan benzeri
tüm ifadelerin ilgili mevzuata aykırılık oluşturduğu; bu durumun;
- 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64 üncü maddesi,
- 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 45 inci maddesi,
- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24 üncü ve 40 ıncı
maddeleri,
- Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,
- Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesi,
- 3/2/2015 tarih ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi,
- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş
ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5/c maddesi,
- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu
maddesi,
-10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren En İyi Hekim İnternet Hizmetleri Tic. A. Ş. hakkında, 6502 sayılı
Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
27)
Dosya No: 2015/127
Şikayet Edilen: Gökadent Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Gökadent Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği)
Şikayet Edilen Reklam: www.gokadent.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 02.04.2015
47
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait www.gokadent.com adresli internet sitesinin 2.4.2015 tarihli
görünümünde;
- Ana sayfada; “Teşhis ve Radyoloji:Dijital panoramik görüntüleme ile altçene, üstçene, diş ve
sert doku, çene eklemi görüntüleri yüksek hassasiyet ve netlikte.Diş Tedavileri:Kaybedilmiş
dişler, görünümü olduğu kadar konuşmayı da olumsuz etkiler.bu nedenle ağız ve diş sağlığı son
derece önemlidir.Neden Biz?Sorunsuz Ulaşım: Gökadent, İzmir’in en merkezinde her türlü Diş
Tedavilerinin ve Estetik İşlemlerin yapıldığı, tanınan bir diş kliniğidir. Modern Sağlık
Hizmetleri:Tecrübeli hekimlerimiz modern ve son sistem tedavi metodlarını kullanarak sizin
için en iyi tedaviyi uygularlar.Sağlık ve Hijyen:Diş tedavileriniz süresince kliniğimiz bütün
sağlık ve hijyen prosedürlerinden ne sebeple olursa olsun ödün vermez.Neden gülüşümüz bu
kadar önemli? Yetişkin bireylerin %99.7′si çekici bir gülümsemenin kişiselliğe değer kattığını
düşünüyor.”,
-“Hakkımızda” başlığı altında; “(…)günümüze kadar mesleki donanım ve becerisi yüksek hekim
kadrosuyla hasta memnuniyet ve güvenini prensip edinmiştir.(…) uluslararası standartlardaki
teşhis ve tedavi ekipmanlarıyla donattığı (…)”,
-“İmplantlar” başlığı altında “(…)ve yüksek teknolojili malzemeden yapılan yapay diş köküdür.
Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, işlevsel alternatif
tedavi şeklidir.Implant uygulamasının faydaları nelerdir ?Implant uygulaması rahat, sağlam
ve güvenilir bir tedavidir(…)alırken doğal bir yapı oluşturmaktadır(…)Hissettirdiği güven
sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldırmaktadır.”,
-“Estetik Diş Hekimliği” başlığı altında “(…)Zirkonyum Uygulamaları: (…)Son teknoloji
ürünü bu altyapı estetik ve dayanıklılığı bir arada sunabilme özelliğine sahip tek malzemedir.
Sistemin en büyük avantajı ulaştığı çok yüksek dayanıklılıkla arka bölgedeki köprülerde de tam
estetik bir görünüm sağlamasıdır.(…) Çünkü bu yeni zirkonyum alt yapılı porselen kaplamalar
diş eti problemi ve allerji yapmamasının yanında, ışık geçirme özelliği ile doğal dişlere yakın
estetik ve fonksiyonu yakalamamızı sağlamaktadır.” ifadeleri ile,
- “Ana sayfa, Hakkımızda, Kliniğimiz” başlıkları altında; klinik görüntüleri ile klinikte
kullanılan alet ve teçhizata ait görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yer alan ifade ve görüntülerin, tabip
tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerle ilgili olduğu; bu nedenle, söz konusu
tanıtımların bilgilendirme kapsamını aşarak “reklam’’ niteliğinde değerlendirildiği ve sağlık
alanında çalışan kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırdığı, talep yaratıcı nitelikte
olduğu ve kuruluşa yönlendirme yaparak, diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol açtığı,
bu durumun da;
- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40 ıncı maddesi,
48
- Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 uncu maddeleri,
- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş
ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5/c maddesi,
- 03/02/2015 tarih ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi,
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Gökadent Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Gökadent Ağız
ve Diş Sağlığı Polikliniği) hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri
uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
28)
Dosya No: 2015/390
Şikayet Edilen: Perabayt Bilişim Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: www.1v1y.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 23.03.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait www.1v1y.com adresli internet sitesinin 23.3.2015 tarihli
görünümünde, " Ray-Ban, Prada, Persol" gibi markalara ait gözlük çerçevelerinin tanıtımının
yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre
münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken tıbbi
cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan tıbbi cihazların reklamının yapılmasının yasak olduğu,
dolayısıyla, numaralı kontak lensler, numaralı gözlük camları ve numaralı gözlük çerçeveleri
gibi tıbbi cihazların reklam ve tanıtımlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği; bu
bağlamda; geri ödeme kapsamında bulunan ve inceleme konusu internet sitesinde tanıtımı
yapılan optik ürünler içerisinde yer alan gözlük çerçevelerinin reklamının yapılmasının ilgili
mevzuata aykırılık oluşturduğu kanaatine varılmış olup; dolayısıyla bu durumun,
- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi,
49
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Perabayt Bilişim Pazarlama ve Dış Ticaret A. Ş. hakkında, 6502
sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
29)
Dosya No: 2015/391
Şikayet Edilen: Vipindirim Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: www.markafoni.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 16.03.2015, 18.03.2015, 13.04.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait internet sitesinin 16.3.2015, 18.3.2015 ve 13.4.2015 tarihli
görünümlerinde, "Ray-Ban, Flair, Bexx, Vega Liberty" gibi markalara ait gözlük çerçevelerinin
tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Bu bağlamda, inceleme konusu internet sitesinde yer alan ifade ve
görüntülerin, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerle ilgili olduğu; bu nedenle,
söz konusu tanıtımların bilgilendirme kapsamını aşarak “reklam’’ niteliğinde değerlendirildiği
ve sağlık alanında çalışan kuruluşunuzun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırdığı, talep
yaratıcı nitelikte olduğu ve kuruluşunuza yönlendirme yaparak, diğer kuruluşlar açısından
haksız rekabete yol açtığı, bu durumun da;
- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi,
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Vipindirim Elektronik Hizmetler ve Ticaret A. Ş. hakkında, 6502
sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
50
30)
Dosya No: 2015/540
Şikayet Edilen: Athena Beauty Club Güzellik Salonu
Şikayet
Edilen
Reklam:
www.athenaguzellik.com,
www.grupanya.com
www.sehirfırsatı.com adresli internet sitelerinde yer alan tanıtımlar
ve
Reklam Yayın Tarihi: 14.04.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait www.athenaguzellik.com adresli internet sitesinin 14.4.2015 tarihli
görünümünde;
-"Hakkımızda" başlığı altında; " Athena Beauty Club Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve
ruhsatlı bir kuruluştur.Athena Beauty Club'da kullanılmakta olan tüm kozmetik ürünlerin
Sağlık Bakanlığı onayı ve tüm cihazların CE belgeleri bulunmaktadır.Athena Beauty Club tüm
bakımlar öncesinde müşterilerimize kendi onaylarını da aldığımız sağlık formları
doldurulmaktadır." ifadelerine yer verildiği; ancak, güzellik salonlarının İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırıldığı dikkate
alındığında kullanılan ifadeler ile kuruluşa sağlık alanında faaliyet gösterdiği yönünde izlenim
kazandırıldığı,
- Ana sayfada ve "Hizmetlerimiz, Hakkımızda, İletişim Bilgileri" başlıkları altında; kuruluşun
isminin "Athena Beauty Club" olarak nitelendirilerek kuruluşun bir güzellik salonu olduğunun
açıkça belirtilmediği,
Kuruluşa ait www.grupanya.com adresli internet sitesinin 14.4.2015 tarihli görünümünde yer
alan kampanyalarda;
- Kuruluşta kullanılan cihazlar için "son teknolojik cihazlar" nitelendirmesinin yapıldığı; ancak,
ancak, tanıtımlarda böyle bir ifadeye yer verebilmek için kuruluşunuzda kullanılan cihazların
son teknoloji olduğu hususundaki iddiaların ispatlanması gerektiği,
- "Athena Beauty Club Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlı bir kuruluştur.Athena
Beauty Club'da bütün bakımlar kişiye özel programlara dahlinde yapılır ve öncesinde
müşterilere kendi onayları da alınarak sağlık formları doldurtulur." ifadelerine yer verildiği;
ancak, güzellik salonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
kapsamında belediyelerce ruhsatlandırıldığı dikkate alındığında; kullanılan ifadeler ile kuruluşa
sağlık alanında faaliyet gösterdiği yönünde izlenim kazandırıldığı,
-Kuruluşun isminin "Athena Beauty Club" olarak nitelendirilerek kuruluşun bir güzellik salonu
olduğunun açıkça belirtilmediği,
51
Kuruluşa ait www.sehirfirsati.com adresli internet sitesinin 14.4.2015 tarihli görünümünde yer
alan kampanyalarda;
- Kuruluşta kullanılan cihazlar için "en yeni ve etkili teknoloji" nitelendirmesinin yapıldığı;
ancak, tanıtımlarda bu ifadelere yer verebilmek için kuruluşunuzda kullanılan cihazların en yeni
ve en etkili teknoloji olduğu hususundaki iddiaların ispatlanması gerektiği,
-"Athena Beauty Club Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlı bir kuruluştur. Athena
Beauty Club'da kullanılmakta olan tüm kozmetik ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı ve tüm
cihazların CE belgeleri bulunmaktadır." ifadelerine yer verildiği; ancak, güzellik salonlarının
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce
ruhsatlandırıldığı dikkate alındığında; kullanılan ifadeler ile kuruluşa sağlık alanında faaliyet
gösterdiği yönünde izlenim kazandırıldığı,
-Kuruluşun isminin "Athena Beauty Club, Athena Beauty" olarak nitelendirilerek kuruluşun bir
güzellik salonu olduğunun açıkça belirtilmediği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Sağlık alanında faaliyeti olmayan kuruluşun inceleme konusu internet
sitesinde yapılan tanıtımlar aracılığıyla sağlık alanında faaliyet gösterdiği yönünde bir algı
oluşturduğu; dolayısıyla, söz konusu tanıtımların ilgili mevzuata aykırı olarak benzer kuruluşlar
arasında haksız rekabete yol açtığı, tüketici yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, tüm bu
durumların da;
- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5
inci maddesinin 2 nci fıkrası,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 16/1 inci maddesi;
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 26 ve
32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Athena Beauty Club Güzellik Salonu hakkında, 6502 sayılı
Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
31)
Dosya No: 2015/541
Şikayet Edilen: Akgör İnşaat Tekstil Otomotiv Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik
Malzemeleri Nakliyat Gıda Medikal Malzemeleri Pazarlaması Yemekçilik Gayrimenkul
52
İthalat İhracat Güzellik Salonu Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ay-Sa Ayak Sağlığı ve
Güzellik)
Şikayet Edilen Reklam: www.aysaayaksaglıgı.net ve www.ay-sa.com adresli internet
sitelerinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 14.04.2015, 29.05.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Kuruluşa ait www.aysaayaksaglıgı.net adresli internet sitesinin 14.4.2015 tarihli
görünümünde;
-"Hakkımızda" başlığı altında; " Uzman kadromuz ile işyerimizde ayak ile ilgili sorunlara en
doğru yöntemleri uygulayarak hastalarımıza çözüm olduk ve olmaya da devam ediyoruz.",
-"Epilasyon" başlığı altında; " (...)Bu yöntemlerin sık aralarla uygulanmasındaki güçlüklerin
yanı sıra ortaya çıkabilen birçok sorun nedeniyle doktorlar kalıcı sonuç veren lazer epilasyonu
önermektedirler." ifadeleri ile,
-Kuruluşun isminin “Ay-Sa Ayak Sağlığı ve Güzellik, Ay-Sa Ayak Sağlığı ve Güzellik Merkezi"
olarak nitelendirilerek kuruluşun türünün (muayenehane, tıp merkezi, poliklinik veya güzellik
salonu) açıkça belirtilmediği,
-“Uygulamalarımız” başlıkları altında; “Kavitasyon, Kimyasal Peeling, Leke Açma, IPL
Epilasyon, Detoks”, ifadeleri ile kuruluşta sunulan hizmetlerin sayıldığı; ancak, sayılan bu
hizmetlerin doktor kontrolünde uygulanması gereken tıbbi işlemler olduğu,
Kuruluşa ait www.ay-sa.com adresli internet sitesinin 29.5.2015 tarihli görünümünde;
- "Hakkımızda" başlığı altında; " Tarihçemiz:Aysa Ayak Sağlığı ve Güzellik Merkezi...uzman
kadromuz ile tüm şubelerimizde el ve ayak sağlığı, lazer epilasyon, cilt ve vücut bakımı
konularında en doğru en modern yöntemleri uygulayarak hastalarımıza çözüm olduk ve olmaya
da devam ediyoruz.Misyonumuz:Öncelikle ayak sağlığı ve bakımının önemi konusunda
farkındalık yaratacak uygulamalarla insanlarımızın bilinç düzeyini arttırmak ve bu konuda
sorun yaşayan hastalarımıza çözümler geliştirerek hastalarımızın yaşam kalitesini
artırmak.Vizyonumuz:Medikal el ve ayak bakımı konularında hastalarımıza sunduğumuz en
doğru ve en modern yöntemlerle sektörümüze öncülük eden..." ,
- "İletişim" başlığı altında; " Güçlü iletişim bağları ile; Ay-Sa Ayak Sağlığı ve Güzellik
Merkezi olarak, konusunda uzman çalışanlarımızla sizlere el ve ayak bakımı, lazer epilasyon,
vücut bakımı ve cilt bakımı konularında hizmet vermekteyiz. Kliniklerimize günün her hangi bir
saatinde ister telefonla ister aşağıda yer alan iletişim formu yardımıyla ulaşabilir,
hizmetlerimiz hakkında merak ettiklerinizi çekinmeden sorabilir, dilerseniz randevu
alabilirsiniz." ifadeleri ile,
53
-Kuruluşun isminin “Ay-Sa Ayak Sağlığı ve Güzellik, Ay-Sa Ayak Sağlığı ve Güzellik Merkezi"
olarak nitelendirilerek kuruluşun türünün (muayenehane, tıp merkezi, poliklinik veya güzellik
salonu) açıkça belirtilmediği,
-“Lazer Epilasyon-Erkek Lazer Epilasyon Fiyatları, Lazer Epilasyon-Erkek Lazer Epilasyonu,
Lazer Epilasyon-Lazer Epilasyon Fiyatları, Lazer Epilasyon-Lazer Epilasyon Merkezi, Lazer
Epilasyon-Lazer Epilasyon Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Vücut BakımıKavitasyon, Cilt Bakımı-Kimyasal Peeling, Deri Deformasyon ve Sertleşme Problemleri”
başlıkları altında; kuruluşta sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere yer verildiği; ancak, sayılan bu
hizmetlerin doktor kontrolünde uygulanması gereken tıbbi işlemler olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitelerinde, kuruluşun ruhsatında kayıtlı olan
isminin açıkça belirtilmemesi suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı; kuruluşun tabip tarafından
uygulanması gereken tıbbi işlemlere yönelik tanıtım yapmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil
ettiği; ayrıca söz konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerin tıbbi işlemlere yönelik olması
sebebiyle ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği; kuruluş lehine talep yaratmaya yönelik ve
benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu, tüm bu durumların;
- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 5
inci maddesinin 2 nci fıkrası,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 16, 16/1, 16/3 ve 16/4 üncü
maddeleri;
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Akgör İnşaat Tekstil Otomotiv Petrol ve Petrol Ürünleri Temizlik
Malzemeleri Nakliyat Gıda Medikal Malzemeleri Pazarlaması Yemekçilik Gayrimenkul
İthalat İhracat Güzellik Salonu Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ay-Sa Ayak Sağlığı ve
Güzellik) hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
GIDA
32)
Dosya No: 2015/401
Şikayet Edilen: Çizgi Yaşam Doğal Ürünler Paz. Med. Koz. Dağ. San. ve Tic. Ltd.Şti.
54
Şikayet Edilen Reklam: www.cizginm.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif
ürünlere ilişkin tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: Mart 2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.cizginm.com adresli internet sitesinin Mart 2015 tarihli görünümünde; “Selçuk
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Levent Baş, diyabet hastalığında insülin kullanım sıklığı ve
miktarını zamana bağlı olarak azaltan yüzde 100 bitkisel BVT MENGUSU adını verdiği özel
bir sıvı üretti… BVT Mengusu’nun hekim kontrolünde olması gereken diyabet tedavisini
desteklemek ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Baş,
diyabet hastalarının lipid değerlerinde normalleşme, kan şekerindeki dalgalanmanın
önlenmesi, HbA1c değerinin kademeli olarak olumlu seyretmesi, diyabetin yarattığı damarsal
bozuklukların en az seviyeye indirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlıyor. Diye
konuştu.” şeklinde ifadelere yer verildiği, ayrıca bahsi geçen internet sitesi hakkında firma
savunma yazısında gerekli düzeltmeleri yaptığını belirtmesine rağmen 04.06.2015 tarihli
görünümünde “BVT MENGUSU, sağlığını korumak isteyen herkes tarafından gönül
rahatlığı ile kullanılabilecek bir besin takviyesidir.” ifadesi tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde endikasyon belirten ve bilimsel olarak ispata
muhtaç ifadeler kullanılarak tüketicileri yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle
gıda takviyesi niteliğindeki ürünlerin insan metabolizmasına etki eden bir “tıbbi ürün” gibi
tanıtıldığı, tıp literatüründe hastalık olarak tanımlanan ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi
gereken bazı sağlık sorunlarının anılan ürünle tedavi edildiği veya tedavisine yardımcı
olunduğu izlenimi oluşturularak tüketicilerin yanıltıldığı, ayrıca şayet anılan ürün söz konusu
reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi”
kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği,
“beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında değerlendirilen ürünlerin reklamının yapılmasının
ise mevzuat gereği yasak olduğu, dolayısıyla her koşulda mevzuata aykırılık teşkil eden bu
tanıtımların,
-Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5/a, 5/b,
5/c, 5/ç, 5/d maddeleri;
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3.
bendi;
- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6, 7/1, 42/1 ve 42/2 maddeleri,
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin;5/b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2, 9/3,
9/4 üncü maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi
55
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Çizgi Yaşam Doğal Ürünler Paz. Med. Koz. Dağ. San. ve Tic. Ltd.
Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
33)
Dosya No: 2015/402
Şikayet Edilen: Mabelos Ticaret
Şikayet Edilen Reklam: www.evetaliyorum.com adresli internet sitesinde yer alan muhtelif
ürünlere yönelik tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 06.04.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.evetaliyorum.com adresli internet sitesinin 06.04.2015 tarihli görünümünde;
“Mengusu/Takviye Edici Gıda… Kimler Kullanmalı:TÜBİTAK vb. kurumlarca desteklenen
projelerden elde edilen veriler ışığında üretilen BVT MENGÜSU, şeker kontrolüne ek olarak;
Trigliserid, Kolestrol ve HDL/LDL kontrolü sağlayan, Kardiyovasküler sorunların çözümüne
destek olan, içerdiği doğal bitki özleri sayesinde vücut direncini arttıran ve bağışıklık sistemini
destekleyen bir üründür. Ailesinde şeker hastalığı olup genetik risk taşıyanlar, Hiçbir sağlık
problemi olmayıp sağlığını korumak isteyen herkes tarafından gönül rahatlığı ile
kullanılabilecektir. Bioxinin Forte %5 Deri Spreyi (60 ml.) …Kullanma Talimatı : Bu ilaç sizin
reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir.
Buna karşın, yine de BİOXİNİN FORTE’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli
kullanmanız gerekmektedir… BİOXİNİN FORTE nedir ve ne için kullanılır?Bir şişe BİOXİNİN
FORTE (60 ml) 3 g Minoksidil içerir. BİOXİNİN FORTE, topikal saç büyümesi uyarıcı bir
ilaçtır. Bir şişe BİOXİNİN FORTE (60 ml) 30 günlük kullanım dozunu içerir. Her bir püskürtme
(0,2 ml) 10 mg Minoksidil içerir. BİOXİNİN FORTE; kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun
süreli tedavisinde, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.”
şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Anılan internet sitesinde kozmetik ürün tanımını aşan ifadeler ile
endikasyon belirten ve bilimsel olarak ispata muhtaç ifadeler kullanılarak tüketicileri yanıltıcı
sağlık beyanlarına yer verildiği, böylelikle yukarıda bahsi geçen ürün ve buna benzer birçok
muhtelif “gıda takviyesi” ve/veya “kozmetik ürün” niteliğindeki ürünlerin insan
metabolizmasına etki eden bir “tıbbi ürün” gibi tanıtıldığı, tıp literatüründe hastalık olarak
tanımlanan ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bazı sağlık sorunlarının anılan
ürünle tedavi edildiği veya tedavisine yardımcı olunduğu izlenimi oluşturularak tüketicilerin
yanıltıldığı, ayrıca şayet anılan ürün söz konusu reklamlarda belirtilen iddiaları kanıtlayabilir
nitelikte ise, bu durumda “gıda takviyesi” veya “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri
tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında ruhsatlandırılması gerektiği, “beşeri tıbbi ürün” veya
56
“ilaç” kapsamında değerlendirilen ürünlerin reklamının yapılmasının ise mevzuat gereği yasak
olduğu, dolayısıyla her koşulda mevzuata aykırılık teşkil eden bu tanıtımların,
-Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5/a, 5/b,
5/c, 5/ç, 5/d, 7/a, 7/b ve 7/c maddeleri;
-Kozmetik Yönetmeliğinin 4. ve 10. Maddeleri,
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3.
Bendi,
- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6/1-a, 6/1-b, 6/1-ç, 6/3, 6/4-a, 6/4-b, 40/1-a,
40/1-b, 40/1-c, 42/1, ve 42/2 maddeleri,
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5/b, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2, 9/3,
9/4 üncü maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Mabelos Ticaret hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12
nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
34)
Dosya No: 2015/276
Şikayet Edilen: HD Grup Danışmanlık ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “HD Sağlık’tan büyük indirim, 2 kutu viagra + 1 kutu bayan + bir
kutu büyütücü tablet + 1 geciktirici sprey bugüne özel 129 TL yerine Kargo+KDV 59,90
Spiariş: 0212 909 40 02” ifadelerini içeren kısa mesajlar
Reklam Yayın Tarihi: 2014-2015
Yayınlandığı Mecra: SMS
Tespitler: Firmaya ait telefon numaralarından çeşitli cep telefonu kullanıcılarına “HD
Sağlık’tan büyük indirim, 2 kutu viagra + 1 kutu bayan + bir kutu büyütücü tablet + 1 geciktirici
sprey bugüne özel 129 TL yerine Kargo+KDV 59,90 Spiariş: 0212 909 40 02” şeklinde kısa
mesaj gönderildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Söz konusu kısa mesajlarda gıda takviyesi tanımını aşan, tüketicileri
yanıltıcı sağlık beyanlarına yer verildiği;
57
Dolayısıyla, söz konusu reklamların;
- Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- Sağlık Beyanı ile satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5/a, 5/b,
5/c, 5/ç, 5/d maddeleri;
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24 üncü maddesinin
3 üncü bendi;
- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/1, 6/2, 6/3, 6/4-a, 6/4-b, 7, 40/1-a, 40/1-d,
42/1, 42/2 maddeleri,
- 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-a, 5/1-b, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5-a, 9/1, 9/4, 32/1
maddelerine,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren HD Grup Danışmanlık ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 6502
sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
35)
Dosya No: 2015/725
Şikayet Edilen: Şahin ÇİFTÇİBAŞI
Şikayet Edilen Reklam: Mavi Karadeniz TV’de yayınlanan “99 liraya 5 kg kaliteli ceviz”
başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 2015
Yayınlandığı Mecra: TV
Tespitler: Söz konusu TV kanalında yayınlanan reklamlarda “99 liraya 5 kg kaliteli ceviz” vaat
edildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Söz konusu olayın bireysel bir mağduriyet niteliğinde olduğu ve
Reklam Mevzuatı bakımından herhangi bir aykırılık teşkil etmediğine dolayısıyla 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olmadığına karar verilmiştir.
58
TURİZM
36)
Dosya No: 2014/1079
Şikayet Edilen: Madi Turizm İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: Madi Hotel isimli turizm işletmesine ilişkin olarak tesise ait tabelada
yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 2014
Reklamın Yayınlandığı Mecra: Tabela
Tespitler: “Madi Otel” isimli turizm işletmesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen herhangi bir işletme belgesine sahip
olmamasına rağmen, otel isminin yer aldığı dış cephe tabelasında 3 yıldız işaretinin kullanılarak
reklam yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: “Madi Otel” isimli turizm işletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen herhangi bir işletme belgesine sahip
olmamasına rağmen, otel isminin yer aldığı dış cephe tabelasında 3 yıldız işaretinin kullanılarak
reklam yapıldığı,
Bu nedenle, inceleme konusu tanıtımların;
-Turizm Teşvik Kanunun 5/a maddesi,
-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunana mülga Ticari
Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a,
7/c, 13 üncü ve 21 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Madi Turizm İnş. Tekstil. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 6502
sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
59
37)
Dosya No: 2014/1787
Şikayet Edilen: Türk Hava Yolları A.O.
Şikayet Edilen Reklam: www.anadolujet.com adresli internet sitesinde yayınlanan
“AnadoluJet’ten Kışlık Fırsat: %50” başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 15.09.2014 - 18.09.2014
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.anadolujet.com adresli internet sitesinin 16.09.2014 tarihli görünümünde yer
alan reklamlarda, “AnadoluJet’ten Kışlık Fırsat: %50”, “İNDİRİM KAZANDIRAN KOD
7126CAB” , “KAMPANYA İŞLEYİŞİ: anadolujet.com adresinden uçuşunuzu planlayın,
Ödeme sayfasına geldiğinizde “Kredi Kartı ile Ödeme” alanında %50 İNDİRİM
KAMPANYASI’nı seçin, 7126CAB kodunu girin, %50 İNDİRİMDEN YARARLANIN!
Kampanya, 15-21 Eylül tarihleri arasında anadolujet.com adresinden promosyon kodu ile
satın alınacak, 1 Kasım 2014 – 15 Ocak 2015 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerlidir.”
ifadelerine, söz konusu reklamın dipnotunda ise, “Kampanya sınırlı sayıda koltuk için
geçerlidir.” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Firmanın savunmasında, inceleme konusu internet sitesinde tanıtımı
yapılan kampanya kapsamında herhangi bir hat için arz edilen sınırlı sayıda koltuk tükendikten
sonra internet sayfasında indirim kodunun girileceği bölümün çıkmadığı ve başvuru sahibi
tüketicilerin bu sebeple kampanyadan yararlanamadığı ifade edilmiş olup, söz konusu hususa
ilişkin olarak inceleme konusu reklamın dipnotunda, “Kampanya sınırlı sayıda koltuk için
geçerlidir.” ifadesine açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilerek tüketicilere kampanyanın
şartlarına ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin yapıldığı tespit edildiğinden, söz konusu
tanıtımların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı
anlaşılmış, dolayısıyla anılan reklamların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun'un 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
38)
Dosya No: 2015/434
Şikayet Edilen: AND–TUR Turizm İşl. İnş. ve Tic. A.Ş. (Bodrum Golden Beach Hotel)
Şikayet Edilen Reklam: “Bodrum Golden Beach Hotel” isimli turizm işletmesine ait basılı
materyallerde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 01.03.2014
Yayınlandığı Mecra: Basılı materyal
60
Tespitler: “Bodrum Golden Beach Hotel” isimli turizm işletmesinin Kültür ve Turizm
Bakanlığından herhangi bir belgeye sahip olmadığı 01.03.2014 tarihinde, tesise ait basılı
materyallerde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: AND–TUR Turizm İşl. İnş. ve Tic. A.Ş.’ye ait “Bodrum Golden
Beach Hotel” isimli turizm işletmesinin ilgili bakanlıktan herhangi bir belgeye sahip olmadığı
01.03.2014 tarihinde, tesise ait basılı materyallerde “4 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının
yapılmasının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, bu durumun da;
- Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5/a maddesi;
- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c,
13 ve 21 inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 7/5-g,
9/1, 9/4 ve 32 inci maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren AND–TUR Turizm İşl. İnş. ve Tic. A.Ş. hakkında, 6502 sayılı
Kanun’un 63 üncü ve 77/12 inci maddeleri ile mülga 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci
maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
39)
Dosya No: 2015/381
Şikayet Edilen: Mika Tur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: : www.tatilbudur.com adresli internet sitesine ilişkin olarak; Google
Adwords sistemi üzerinden www.google.com ve www.google.com.tr adresli internet
sitelerinde yayınlanan reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: 26.03.2015, 17.04.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
61
Tespitler: DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin tescilli markası olan “Tatil Sepeti” ibaresinin
www.google.com ve www.google.com.tr adresli internet sitelerinde aranması durumunda
sonuçlar kısmında ilk sırada Mika Tur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.’ye ait
www.tatilbudur.com adresli internet sitesinin çıktığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Söz konusu şikayete konu husususun “Google Adwords” isimli bir
uygulamaya ilişkin olduğu, söz konusu uygulamadaki, www.google.com ve
www.google.com.tr adresli internet sitelerindeki anahtar kelime seçeneğinin doğrudan bir
reklama ya da reklamın aldatıcılığına ilişkin bir unsur olmayıp, anılan uygulamanın bir unsuru
olduğu, dolayısıyla söz konusu hususun bir reklamdaki yanıltıcılığa ilişkin olmaması sebebiyle,
anılan başvurunun reklam mevzuatı kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup, söz
konusu reklamların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesine
aykırı olmadığına karar verilmiştir
TÜTÜN/ALKOL
40)
Dosya No: 2015/475
Şikayet Edilen: Ali GÜRSOY
Şikayet Edilen Reklam: http://www.bursaelektroniksigara.com adresli internet sitesinde
elektronik sigara satışına yönelik reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 16.04.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Anılan internet sitesinde elektronik sigara tanıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Anılan firmanın isminin izinsiz kullanılması suretiyle haksız rekabete
yol açıldığı değerlendirilmiş olup, tüm bu durumların;
- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3 üncü
maddesi,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7 nci, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklâm veren Ali GÜRSOY isimli şahıs hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü
62
ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
41)
Dosya No: 2015/464
Şikayet Edilen: Mesut ASAN
Şikayet Edilen Reklam: http://www.elektroniksigara.pro adresli internet sitesinde elektronik
sigara satışına yönelik reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: 14.04.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Anılan internet sitesinde elektronik sigara tanıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Anılan firmanın isminin izinsiz kullanılması suretiyle haksız rekabete
yol açıldığı değerlendirilmiş olup, tüm bu durumların;
- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3 üncü
maddesi,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7 nci, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklâm veren Mesut ASAN isimli şahıs hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü
ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
42)
Dosya No: 2015/463
Şikayet Edilen: Mesut ASAN
Şikayet Edilen Reklam: http://xn--elektroniksgara-ilc.gen.tr adresli internet sitesinde
elektronik sigara satışına yönelik reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 14.04.2015
63
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Anılan internet sitesinde elektronik sigara tanıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Anılan firmanın isminin izinsiz kullanılması suretiyle haksız rekabete
yol açıldığı değerlendirilmiş olup, tüm bu durumların;
- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3 üncü
maddesi,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7 nci, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklâm veren Mesut ASAN isimli şahıs hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü
ve 77/12 inci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
43)
Dosya No: 2015/466
Şikayet Edilen: Mesut ASAN
Şikayet Edilen Reklam: http://www.elektroniksigaralikitleri.org adresli internet sitesinde
elektronik sigara satışına yönelik reklamlar.
Reklam Yayın Tarihi: 15.04.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Anılan internet sitesinde elektronik sigara tanıtımı ve satışı yapıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Anılan firmanın isminin izinsiz kullanılması suretiyle haksız rekabete
yol açıldığı değerlendirilmiş olup, tüm bu durumların;
- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3 üncü
maddesi,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7 nci, 26 ncı ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
64
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklâm veren Mesut ASAN isimli şahıs hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü
ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
EĞİTİM
44)
Dosya No: 2015/446
Şikayet Edilen: Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait internet sitesi ile yine firmaya ait kitapların kapaklarında
yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet – Kitap Kapağı
Tespitler: Söz konusu firmaya ait internet sitesinde tanıtımı ve satışı gerçekleştirilen kitapların
üzerinde “ÖSYM Soruların En Yakın Tek Kitap” ifadesinin yer aldığı, bununla birlikte yine
aynı firma tarafından basılan kitapların kapaklarında; “Soruları Yakalayan Komisyon
Tarafından Hazırlanmıştır” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Firmaya ait internet sitesinde tanıtımı ve satışı gerçekleştirilen
kitapların üzerinde yer alan “ÖSYM Soruların En Yakın Tek Kitap” ifadesinin hukuken kabul
edilebilir delillerde kanıtlanamadığı, bunun yanında “Soruları Yakalayan Komisyon Tarafından
Hazırlanmıştır” ifadesi ile, geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından hazırlanmış sınavlarda sorulan
soruları yakaladığını iddia eden komisyonun, bundan sonraki sınavlarda da söz konusu kitabı
alan öğrencilere benzer taahhütte bulunduğu, ilgili kitabı satın alan öğrencilerin, ÖSYM’nin
ilerleyen dönemde hazırlayacağı sınavlarda başarılı olacağı algısının oluşturulduğu, bununla
birlikte “soruları yakalayan” ifadesiyle, ilgili komisyon tarafından ÖSYM’nin hazırladığı
soruların birebir aynısının tahmin edildiği algısının oluşturulduğu ancak bu iddianın da hukuki
belgelerle kanıtlanamadığı, dolayısıyla tüm bu hususların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı
nitelikte olduğu,
Dolayısıyla, söz konusu reklamların;
- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 9/4
maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi,
65
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizm. Tic. Ltd.
Şti. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
45)
Dosya No: 2015/546
Şikayet Edilen: Mektebim Eğitim Kurumları Tic. A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: www.mektebimkoleji.com adresli internet sitesi ve açık hava
mecralarında yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 26.03.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet, açıkhava
Tespitler: Söz konusu internet sitesinin “Anasayfa” başlıklı bölümünde “27 Kampüste 69
okuluyla eğitimin yeni yıldızı Mektebim Koleji şimdi kapılarını Türkiye genelinde –franchisekampüslere açıyor…” şeklinde ifadelere ve “Hakkımızda” başlıklı bölümünde;“…10 bine
yakın öğrencisi ve 27 kampüste 63 okuluyla eğitim sektörünün yeni yıldızı Mektebim Koleji,
çağdaş ve modern eğitim ortamlarında en son teknolojileri kullanarak öğrencilerine dünya
standartlarında eğitim imkânları sunar…” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Söz konusu firmanın beyanda bulunduğu iddiaları kanıtladığı
anlaşılmış olup, hazırda anılan durumun 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
DİĞER
46)
Dosya No: 2015/162
Şikayet Edilen: Topkapı Yayıncılık Prod. Paz. Reklam. Tic. A.Ş. (AKILLI TV)
Şikayet Edilen Reklam: Akıllı TV'de yayınlanan “3 adet 40 parça cırcırlı lokma takımı”
isimli ürüne ilişkin reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 20.01.2015
Reklamın Yayınlandığı Mecra: Televizyon
66
Tespitler: Firma tarafından gönderilen ürün örnekleri incelenmiş olup, herhangi uygunsuz bir
duruma rastlanmamıştır. Bununla beraber firma tüketicinin mağduriyetini gidermiştir.
Değerlendirme/Karar: Söz konusu firmanın ürün örnekleri incelenmiş ve fakat herhangi
uygunsuz bir duruma rastlanmamış, bununla beraber tüketicinin mağduriyetini giderme
gayretleri göz önüne alınmış olup; hali hazırda anılan durumun 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olmadığına karar verilmiştir.
47)
Dosya No: 2014/1607
Şikayet Edilen: Alper YAŞDERE
Şikayet Edilen Reklam: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde yer alan “Paslanmaz
Dolap İçi Çöp Kovası” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 04.12.2014
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde “aldikca_al” kullanıcı ismi ve
#13062069 stok kodu ile satışa sunulan dolap içi çöp kovasına ilişkin “paslanmaz” ifadesine
yer verildiği, bu konuya ilişkin tüketici tarafından paslanmadığı iddia edilen ürüne ilişkin
herhangi bir ispat sunulamadığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.gittigidiyor.com adresli internet sitesinde satışa sunulan dolap
için çöp kovasına ilişkin tüketicilerin kullanma kılavuzu ile bilgilendirildiği, tüketicinin 1 ay
gibi bir sürede pas tuttuğuna ilişkin iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğu halde ayıp ortaya
çıktıktan sonra tüketicinin satıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadığı, dolayısıyla ispat
unsurunun eksik olduğu anlaşılmış olup anılan tanıtımın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 61 inci maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir.
48)
Dosya No: 2015/221
Şikayet Edilen: Batik Pazarlama Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Tekirdağ Tekira AVM Batik Mağazası girişinde yer alan “Tüm
ürünler %50-%60-%70” şeklindeki tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 21.01.2015
Yayınlandığı Mecra: Vitrin
67
Tespitler: Mağaza girişinde yer alan tanıtımlarda “Tüm ürünler %50-%60-%70” ifadesine yer
verilmesine rağmen söz konusu indirimin yeni sezon ürünlere uygulanmadığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Firmanın Tekirdağ Tekira AVM mağaza girişinde "Tüm ürünler %50,
%60, %70" şeklinde bir tanıtımın yer aldığı böylece mağazadaki tüm ürünlerde söz konusu
oranlarda indirim olduğu algısı yaratıldığı, ancak söz konusu indirimin yeni sezon ürünlerde
uygulanmadığının anlaşıldığı, böylece tanıtım materyallerinin yanıltıcı nitelikte olduğu,
Dolayısıyla bahsi geçen hususların;
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5b, 13,18 ve 32 inci
maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Batik Pazarlama Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, 6502
sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
49)
Dosya No: 2014/1769
Şikayet Edilen: Beta İç ve Dış Pazarlama A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: “www.betashoes.com adresli internet sitesinde 21 Aralık 2014 en
uzun geceye özel tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatı! Üstelik 50 TL ve üzeri alışverişlerde
HSBC Advantage’a özel +3 taksit” ifadesini içeren kısa mesaj
Reklam Yayın Tarihi: 19.12.2014
Yayınlandığı Mecra: SMS
Tespitler: Firma tarafından tüketicilere “www.betashoes.com adresli internet sitesinde 21
Aralık 2014 en uzun geceye özel tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatı! Üstelik 50 TL ve üzeri
alışverişlerde HSBC Advantage’a özel +3 taksit” şeklinde kısa mesaj gönderildiği ve söz
konusu kampanyanın tüm BETA marka ürünlerde geçerli olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: 21 Aralık en uzun geceye özel tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatı
sunulan kampanyanın tüm Beta ürünlerinde geçerli olduğunun anlaşıldığı, mağazalarda ve
internet sitesinde ayrıca satışı yapılan diğer ürünlerin kampanya dışı tutulduğu ve internet
sitesinde yer almadığı, ayrıca tüketiciye yılsonuna kadar indirim fırsatı sunulduğu, böylece
68
anılan tanıtımların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesine
aykırı olmadığına karar verilmiştir.
50)
Dosya No: 2015/12
Şikayet Edilen: Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: Firmaya ait “Evviva Queen” ve “Evviva Nirvana” isimli konut
projelerine yönelik www.bulutinsaatyapi.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 27.03.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Söz konusu internet sitesinde "Evviva Queen” isimli konut projesine yönelik;
“Projelerin kraliçesi evviva queen huzurlarınızda. Tercihlere göre de yapılandırabileceğiniz
evviva projeleri bünyesinde Evviva Queen maksimum kullanışlı, konforlu ve rahat. Yaşamınıza
değer katmak için planlanan evviva queen ayrı ve çok farklı bir konsept. Kendiniz ve
sevdiklerinizden oluşan yeni ve mutlu bir yaşama adım atmak için bütün detayların ve
ihtiyaçların düşünülerek tasarlandığı queen'e geç kalmayın. Açık Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme
Havuzu, Bay/bayan sauna, fitness center, kapalı otopark, bina cephesi kompozit levha boya,
pvc doğrama ve cam, giydirme camlar, bina giriş lobisi görüntülü ve sesli intercom sistemi, her
blokta bina ana koridorlarından ulaşan yangın merdiveni" ile " Uygun fiyat tablolarımız ve
kendi bünyemizde yapmakta odluğumuz cazip ödeme koşulları ile %15 peşinat dahilinde 30
aydan 60 aya kadar vadeli satış imkanlarımız mevcuttur" ifadelerine ve proje görüntülerine yer
verildiği,
"Evviva Nirvana" isimli konut projesine yönelik olarak da; " Hayatınızın Nirvanasına
Hoşgeldinizi. Yarattığı yeni yaşam alanlarıyla şehre hayat veren Bulut İnşaat, yeni Bahçeşehir
projesi Nirvana’yla dikkat çekiyor. Deprem ülkesi olmamız sebebiyle hayati önem taşıyan 2007
Deprem Yönetmeliği’ni esas alarak geliştirilen bu proje; güvenli konut anlayışına uygun
olmasının yanı sıra, konut sahiplerinin keyifli zaman geçirecek aktivitelerde bulunmalarına da
imkan veriyor. İşte projeyle ilgili çarpıcı detaylar… Bulut İnşaat’ın, farklı bütçelere ve yaşam
tarzlarına uygun projesi Nirvana; 1+1’den 3+1’e, villadan rezidansa kadar geniş konut
seçenekleri sunuyor. Bahçeşehir’de, şehrin farklı bir yüzünü keşfetmek isteyenleri bekleyen
Nirvana, şehrin yeni merkezi olmaya aday. Güvenlik alarmı, deprem sensörüyle güvenliğinize
hizmet eden Nirvana projesi ayrıca; ısı, su ve ses bariyerli cephe sistemiyle de evinizde daha
konforlu bir yaşam sürmenize olanak sağlıyor. Her hayal için ayrı konut seçeneği Nirvana’da
Konut sahibi olmayanların hayalini süsleyen, farklı pek çok tarza hitap eden Nirvana;
isteyenlere daire, isteyenlere de rezidans veya villa konforunu sunuyor. Nirvana daireler, 5
blokta 13’er kat olarak, 1+1, 2+1 ve 3+1’e kadar farklı seçenekleriyle öne çıkıyor.
Bahçeşehir’in yeni yükselen yüzü olacak kuleler de, konut seçeneklerinden biri olarak
planlandı. 2 adet lüks rezidans kulelerinden biri zemin +17 kat, diğeri zemin + 26 kat olarak
dikkat çekiyor. Kulelerin, 3. katta her iki kuleyi birbirine bağlayan terasını, yeme – içme alanı
69
olarak kullanılabileceğiniz gibi, yeni yaşam alanınızda komşularınızla sosyalleşebileceğiniz bir
mekan olarak da kullanabileceksiniz. Teknik odalar, otopark, kapalı havuz, sauna, Fitness,
soyunma odaları, bay–bayan hamam ve duşların bulunacağı bu konut tipinde, sosyal hayatınızı
en canlı şekilde yaşayabileceksiniz. Nirvana kuleler, ilk 3 katındaki ticaret merkezleriyle iş
hayatının nabzını tutarken, lüks rezidanslarıyla da canlı şehir hayatının benzersiz temsilcisi
olacak. Nirvana’da sahip olduğunuz bir diğer konut seçeneği de, bahçe ve havuzun keyfini
bireysel olarak sürmek isteyen ve müstakil ev hayaliyle yaşayanlar için tasarlanan villalar
olarak karşımıza çıkıyor. 4 ayrı tip olarak, toplamda 20 tane olan Nirvana villalar bodrum
katında; 2 araçlık kapalı garaj, hamam, sauna, duş, çamaşır odası, hobi alanı gibi seçenekler
sunuyor. Yeşilden zengin bir yaşam alanı sunan villalar; bireysel Fitness alanı, bireysel
saunası, açık havuzu ve açık otoparkıyla öne çıkarken; zemin katta bulunan şömineli salon da,
konut sahipleri için vazgeçilmez bir sıcaklık sunuyor. 1.katta; 2 adet özel banyolu yatak odası,1
oda,1 ebeveyn yatak odası(özel banyo hem jakuzi hem duş, soyunma bölümü, şömine) gibi
özellikleriyle de kendine hayran bırakan Nirvana villalar, hayata farklı bir açıdan bakmanızı
sağlayacak." şeklinde ifadelere ve proje görüntülerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.bulutinsaatyapi.com adresli internet sitesinde yer alan ifadelerin
gerçeği yansıtmadığı, projelerin henüz başlamadığı gibi ruhsatının dahi alınmadığı, bu konuda
birçok tüketicinin mağdur edildiği, dolayısıyla söz konusu projelere ilişkin tanıtımların
tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu,
Dolayısıyla bahsi geçen hususların;
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a,7/5-b, 7/5-ç, 9/1
ve 32 inci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında, 6502
sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
51)
Dosya No: 2014/400
Şikayet Edilen: Metin NİTİM
Şikayet Edilen Reklam: : www.turkeytf.com , www.turkeytf.net ve www.facebook.com adresli
internet sitelerinde yayınlanan reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 05.02.2013, 06.02.2013
70
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: 22.04.2013 tarihli ve 326/01 sayılı inceleme raporunda belirtildiği üzere, Metin NİTİM
isimli şahsa ait facebook sayfasında, “Patentli çalışma stratejisi ile Network Marketing Ezberlerini
Bozduran Hepimizin Firması Deparline” ifadelerine; online toplantı odasında yayınlanan ve anılan
inceleme raporunda söz konusu şahıs tarafından sunulduğu ifade edilen “DEPARLINE SUNUM
ODASI - Conference, V3.2.82” başlıklı videoda ise; “Deparline’da Success çalışma modeli
uygulanmaktadır. Success çalışma modeli bizim patentli bir modelimizdir…” ifadelerine yer
verildiği; Metin NİTİM isimli şahsa ait www.turkeytf.net adresli internet sitesinin 06.02.2013
tarihli görünümde yayınlanan reklamlarda “…SATIŞ YAPMADAN KAZANMAK İSTEYEN
HERKES” ifadesine; anılan şahıs tarafından hazırlanmış olup, söz konusu internet sitesinde
yayınlanan videoda ise; “Değerli ziyaretçilerimiz, dersimiz kazanmak konumuz sizsiniz sloganı ile
yola çıktığımız iş projemize hoş geldiniz. Evet, ilk olarak şunu sormak istiyorum hepinize:
Amacınız nedir? Bir şeylerle uğraşmak için mi buradasınız, sadece zaman geçirmek olabilir mi
acaba, ya da yalnızca boş vakitleri değerlendirecek bir meşgale, ya da para kazanmak evet, sadece
bu son maddeyi tercih edenler bizi ilgilendiriyor ve para kazanmanın tek yolu olabildiğince açık
anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kesinlikle ticaret yapmaktır, bunu hepimiz biliyoruz. Bir
ticaret varsa ve doğru yapılıyorsa para kazanma ihtimali yüksektir. Ama, biz sizden binlerce TL
yatırım yapmanızı isteyerek ticarete yönlendirmeyeceğiz. Aksine, sadece 145 dolarlık bir yatırımla
bile ayda binlerce TL hatta binlerce dolar kazanabileceğinizi ispat etmek için buradayız. Burasını
iyi anlamamız gerekiyor. Eğer para kazanmaya geldiğim bir işte neden para vereyim ki diyorsanız;
üzgünüz, ama siz para kazanamazsınız, lütfen bizi yanlış anlamayın. Çünkü , sadece para
kazananların kurduğu işlerde hayatlarını sürdürebilmek için maaş alırlar böyle düşünenler, hepsi
budur. Ama bizim para kazanmaktan kastımız başka bir şeydir. Bizim literatürümüzde para
kazanmak boğaz tokluğu demek değildir, bakın her maaşlı işte para kazanılabilir, ama bizim
literatürümüzde para kazanmak insan gibi yaşayabilecek özgürlüğü kazanmaktır. O yüzden de
para kazanmayı, sadece hayatını sürdürebilecek kadar para kazanmak olarak algılayanlara
burası hitap etmiyor arkadaşlar. Açık olarak en başta bunu söylemek istiyorum. Ciddi ciddi
hayatına yön verecek kadar kazanmak isteyenler ve hayatının en önemli yatırımını yapmak isteyen
arkadaşlar lütfen bizi izlemeye devam etsin. Benim de sizlerden birkaç ricam var, lütfen
samimiyetimize inanın. Çünkü 15 yıldır her türlü projenin içinde yer almış ve şu anda sonuna
kadar inandığımız ve başarılı olduğumuz bir projeyi ile sizlerin karşısındayız. Gerçekten
hayatınıza yeni bir yön verebilecek bir proje olarak algılayın bunu ve işi tüm detaylarıyla
inceleyin. Ya hemen başlamak için canlı toplantımız sonrasında size uygun bir hemen başlangıç
şekline karar verin ve başlayın ya da deneme opsiyonunu kullanarak canlı toplantı sonrası sahip
olacağınız ücretsiz dinamik panelinizi inceleyin. Ama şunu unutmayın, hayatınızda yapacağınız
en küçük bir yatırımla çok ciddi bir kazancın önünü açma şansınız var. Evet, kimi arıyoruz; ek
gelire ihtiyacı olanlar bizden faydalanabilir, full bir gelire ihtiyacı olanlar, mevcut işini büyütmek
isteyenler, öğrenci olup ciddi kazanç isteyenler, satış yeteneğini kullanmak isteyenler, satış
yeteneği olmayan ürün satmadan internetten kazanmak isteyenler, evinden çalışmak isteyenler,
mevcut bir network marketing firmasından işini hiç firmasını hiç değiştirmeden büyütmek
isteyenler, serbest meslek sahibi olup müşterilerini arttırmak isteyenler, dünyanın en hızlı büyüyen
organizasyonunun Türkiye ayağının en üstünde yer almak isteyen herkese hitap ediyoruz ve işin
özeti, şu an itibariyle 130’u aşkın ülkede faaliyette olan bir global oluşumun Türkiye
yapılanmasına biz yeni başladık, arkadaşlar. Dünyanın en hızlı gelişen trendi olarak haber
kanallarında reklamı yapılan bu firma dünyadaki tüm internet piyasasına hakim olmak üzere. Şu
71
an itibariyle Almanya’da 45.000, Rusya’da 65.000 kişiye ulaşan firma 130 ülkede çok yüksek
rakamlarda ve Türkiye’de henüz başlangıç noktasında, bu kadar heyecanlı olmamızın nedeni bu.
Onlar tanıtım için, kendi tanıtımları için bizleri seçti. Success Türkiye çalışma projesini seçti ve
bizim 1 yıl içindeki Türkiye minimum öngörümüz 50.000 kişi. Onbinlerce kişinin lideri olmak ve
haftada binlerce TL ya da dolar kazanma fırsatı çok ama çok yakın. Biz sadece ilk ayımızda 400
üyeye ulaşarak bunu ispat ettik ve başlayan arkadaşlarımız ilk kazançlarını harcamaya başladı
bile. Evet, ne kadar kazanılabilir peki? Eğer bu işi yeterince inceledikten sonra, benim de hayatıma
bir yatırım yapmaya ihtiyacım var diyenlerden olursanız sadece 145 dolar yatırımla haftada 500
dolara kadar,285 dolar yatırımla haftada 1000 dolara kadar,785 dolarlık bir yatırımla ise haftada
50.000 dolara kadar kazanma şansı olan bir iş projesi ve çok önemli her kesime hitap eden
ürünleri olan bir iş projesi ve işte bu da küçük bir örnek. 1 aylık bir süreçte kazanılan rakam.
Bunun normal banka dekontlarını, kazananlarını canlı toplantımızdan sonra hepsini görecek,
tanışabileceksiniz. Bakın 5.187,50 dolar. Sizce nasıl bir aylık kazançtır, bu gerçek. Başka
projelerde de çalıştım daha önce ama bu projede bu gerçek. O yüzden lütfen hayatınıza gereken
ciddiyeti gösteriyorsanız bizimle kalın, toplantımızı izleyin. Sakın bunu 3-5 kuruş kazanılacak,
boşa zaman harcanacak projelerden biri olarak görmeyin. Peki nasıl katılabiliriz, tüm dünyanın
katılımına açık olarak her gün dünya üzerinde yüzlerce sunum yapılıyor bahsedeceğimiz firmayla
alakalı ve Türkiye oluşumu içinde bizler 22 Ekim’den itibaren global sunumlarımıza başladık, tüm
dünyaya açık sunumlar yapılıyor. Lütfen görevli arkadaşlarımızdan bugünkü sunum saatini,
adresi hakkında bilgi alın ve mutlaka toplantımıza katılın. Dünyanın en büyük organizasyonunda,
Türkiye’nin en üzerinde yer alma şansını kaçırmayın.” ifadelerine yer verildiği; söz konusu şahsa
ait www.turkeytf.com adresli internet sitesinin 05.02.2013 tarihli görünümde yayınlanan
reklamlarda, “Success Türkiye Ekibi bilgilendirme sitesinde bulunuyosunuz. Amacımız sizleri Talk
Fusion Success Türkiye İş Projesi ile tanıştırarak çalışma modelimiz hakkında bilgilendirmek, her
meslekten kişilere çok ciddi bir gelir imkanı sunan projemizi tanıtarak gönlünüze uygun bir iş
imkanına kavuşmanıza yardımcı olmaktır. Lütfen sitemizi dikkatli olarak inceleyerek sunulan iş
imkanı hakkında fikir sahibi olunuz. Bizimle bu projede yer almak isteyen arkadaşlar Her Gün
yapılan canlı toplantılarımızdan birine katılabilir ya da bu site üzerinden hemen işe giriş
başvurularını yapabilirler.” , “Birebir ürün satmak ya da tavsiye etmek gibi bir zorunluluk
yoktur” ifadelerine; anılan şahıs tarafından hazırlanmış olup, söz konusu internet sitesinde
yayınlanan videoda ise; “Değerli ziyaretçilerimiz, Success Türkiye Projesine hoş geldiniz. Success
çalışma modeli hakkında şu anda size bir ön bilgilendirme yapacağız ve bu projeden gerçekten
faydalanabilir miyiz, faydalanamaz mıyız, en doğru kararı bu bilgilendirmenin sonunda sizler
vereceksiniz. Success model 7 önemli unsurdan oluşan, dünyada alanında tek çalışma modelidir.
Bunlar; kayıt, eğitim, iletişim, takip, online destek, ön bilgi ve toplantı olmak üzere birbirine bağlı
ve otomatik bir döngüde çalışan 7 ana unsurdur. Hepsi bir araya geldiğinde Success Çalışma
Modelini oluşturur. Şimdi dikkatlice takip edelim. Success çalışma modeli nedir? Network
Marketing Yöntemi ile çalışan firmalardan minimum performans ile maksimum kazanç sağlamayı
hedef almış bir modeldir. Kazanabilmek için kişilerin sadece günde birkaç saat zaman
ayırabilmesi yeterli olabilmektedir. Her meslek ve iş grubu ya da ev hanımları veya öğrenciler de
kolaylıkla bu imkandan faydalanabilir. Çalışılan firmanın ürünleri ve kazanç planı ne kadar
kazanılacağını belirler. Birebir ürün satmak ya da tavsiye etmek gibi bir zorunluluk yoktur.
Başlangıç için yapılması gereken ise sistem toplantılarından birine katılarak kaydınızı
gerçekleştirmektir. Evet, Success Model nasıl çalışır, bunu çok iyi anlamamız lazım. Kişi canlı
toplantılarımızdan birisine katılır ve toplantı sonrasında kayıt formunu doldurur. Çalışılan
firmanın giriş seçeneklerinden kendine uygun bir giriş şeklini seçer ve kişinin kaydı
72
tamamlandığında artık success modelinin 7 ana aşaması bu kişi için işlemeye başlamış demektir.
Şimdi teker teker bu aşamaların ne olduğunu görmeye çalışalım. Birinci aşamamız kayıt aşaması,
kayıt ve arama ekibi tarafından –profesyonel bir kayıt ve arama ekibi tarafından- toplantıda iş
giriş formu doldurmuş olan kişiye kayıt işlemi için ulaşılır. Seçmiş olduğu giriş seçeneğine göre
kişinin kayıt işlemi için kendisine yardımcı olunur. Kayıt yapıldıktan sonra kişiye özel bir yönetim
paneli mail adresine gönderilir ve kişi bir sonraki aşama için eğitim odasına davet edilir. Bakın,
bu aslında sizin de geçeceğiniz aşamaları tarif ediyor. Peki, eğitim odası aşamasında ne olur, 2
no’lu aşamamız eğitim aşaması. Kişi ile eğitim odasında birebir görüşülerek hangi alanlarda
tecrübesi olduğu sorulur. Günde kaç saat zaman ayırabileceği belirlenir. Size de bunlar sorulacak.
Daha yetenekli olduğunuz alanlar varsa bunlar tespit edilmeye çalışılacak ve kişinin en başarılı
olacağı çalışma şekli tespit edilerek özel kazanç linkini nasıl kullanacağı konusunda ilk eğitimi
verilecek. Ve bir sonraki aşama iletişim aşaması. Kişi, bu ilk eğitimini aldıktan sonra kişinin
sorunlarını ve sorularını her zaman iletebileceği iletişim odasının adresi verilecek. İletişim
odasında kimlerle nasıl iletişime geçeceği anlatılacak. İletişim odasında sistemde çalışan kişilerin
tecrübelerinden faydalanabileceği öğretilecek, üst sponsorlarından her konuda yardım almak için
iletişim odasını kullanabileceği belirtilecek, kendi linkine tıklayan tüm misafirlerinin de aynı
aşamalardan geçeceği ve iletişim odasını kullanacağı, bu yüzden de müsait oldukça iletişim
odasını kullanmanın önemi yine burada, iletişim odasında anlatılır. Kişi artık linkini kullanmaya
başlamak zorundadır, başlamalıdır ve success modelin otomatik çalışma döngüsünden
faydalanmaya başladığını bilmelidir. Evet, 3 basit aşamayla, önce kayıt olundu, sonra size uygun
eğitim alındı ve çalışmaya başlanması için iletişim odası tanıtıldı, artık sistem sizin için otomatik
işlemeye başladı. Evet, artık otomatik çalışma döngüsünün içindesiniz. 4’üncü aşama takip
aşamasıdır. Artık sizin özel bir linkiniz var ve bir yönetim paneliniz var. Sistemin otomatik işleyen
bir aşaması 4’üncü aşama. Siz linkinizi aldığınız eğitim doğrultusunda kullanmaya başladığınız
anda takip sistemi sürekli devrededir. Sizin bıraktığınız linklere tıklayan kişileri otomatik olarak
takibe alır. Kişiler tıkladığı anda toplantıya katılmayıp, 3 ay sonra bile gelip kaydolsa onların
sizin üyeniz olduğunu algılar. Size yönetim paneliniz aracılığı ile linkinize ne kadar, ne zaman ve
nerelerden tıklama geldiğini detaylı olarak gösterir. Takip sistemi sizin linkinizle gelip toplantıya
girenleri ve işe giriş formu dolduranları yönetim paneli aracılığıyla ve aynı zamanda da her işlem
için size bir mail göndererek bildirim yapar. 5’inci aşama online destek aşaması. Linkinize
tıklayan kişiler size ait tanıtım sayfasına ulaşırlar, sayfada canlı yardım logolarını görürler ve
yardım logolarına tıkladıklarında profesyonel bir online destek ekibi hemen onlarla sayfa
üzerinden birebir iletişime geçer. Misafirlerinizin sayfadaki başvuru formu doldurmasına
yardımcı olurlar, sorularını yanıtlarlar ve bundan sonraki aşamalarda ne yapılacağı konusunda
bilgi verirler. Kısacası online destek ekibi, sizin emeklerinizin boşa gitmemesi için sizin linkinize
her tıklayan kişiye yardımcı olmak için vardır. Ve bir sonraki aşama ön bilgi aşaması. Yine
otomatik çalışır. Linkinize tıklayıp sayfadaki formu dolduran kişiler otomatik olarak ön
bilgilendirme odasına bağlanırlar. Ön bilgilendirme ekibi, odaya bağlanan misafirlerinize success
çalışma modelinin ne olduğunu anlatan, bu şu an sizin de izlediğiniz ön bilgilendirmeyi yaparlar.
Sonrasında canlı toplantı saatleri hakkında bilgi verir, toplantıya bağlanabilecekleri adresi verir
ve toplantıdan 10 dakika önce toplantı odasında olmaları konusunda onları bilgilendirir. Ve
sistemin son aşamasına, toplantı aşamasına geçiş yapılır. Her gün profesyonel bir toplantı ekibi
tarafından canlı toplantılarımız yapılmaktadır. Sistemin ve çalışılan firmanın detaylı bilgileri
verilir bu toplantıda, yani; success modeli hangi firmada kullanacağız ve nasıl kazanacağız, bu
konudaki bilgileri canlı toplantıda alırsınız. Firmanın kazaç planı ve ürün gamını öğrenirsiniz ve
işe giriş seçenekleri açıklanır. Tüm sorulara canlı olarak yanıt verilir ve odada bulunan, sizin
73
linkinize tıklayarak gelmiş olan misafirlerinizin iş giriş formu doldurması sağlanır böylece. Ve
sonrasında form dolduran kişilerinize kayıt ve arama ekibi aynen ilk başta size ulaşıldığı gibi
ulaşarak aynı döngü tekrarlanmaya devam eder. Bakın, burada anlamamız gereken şu; success
çalışma modeli sayesinde kişiler 7 önemli aşamadan oluşan bir döngüye girerler ve hangi firmayla
çalışıyor olursa olsun eğer success çalışma modeli ile çalışılıyorsa o firmanın kazancına göre
mutlaka çok ciddi bir kazanç sahibi olunur. Çünkü, sizin çok büyük bir çevreye sahip olmanıza
gerek yoktur, herkesi tanımanıza gerek yoktur, birebir ürün satmanıza gerek yoktur, yeteneğinize
göre size uygun dağıtım şekli, çalışma şekli belirlenir, bu konuda eğitim verilir ve sizin için kazanç
periyodu başlar. İşte şimdi bu firmanın hangisi olduğunu, hangi ürünlerle hangi paraları
kazanarak bu işe başlayabileceğimizi ve hangi giriş seçenekleriyle başlayabileceğimizi öğrenmek
için ne yapmamız lazım, ilk canlı yayın toplantılarımızdan birine katılıp, bir an önce kaydımızı
gerçekleştirmemiz lazım. Success çalışma modeli sayesinde emekleriniz asla boşa gitmez, sürekli
bu profesyonel çalışma döngüsü sizin için devrededir. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diyorum.
Lütfen ilk toplantımızın saatini öğrenin ve canlı toplantımıza katılın.” ifadelerine yer verildiği;
inceleme konusu www.turkeytf.com adresli internet sitesinin 06.02.2013 tarihli görünümde “Özel
Promosyonlar” başlığı altında yayınlanan reklamlarda ise, “Mercedes Çılgınlığı! Hayalinizdeki
Arabayı Sürmenizi Sağlayalım, Hayalinizdeki Arabayı almak için ayda 600 USD kazanın”
şeklinde ifadelere ve bir adet Mercedes marka otomobil görseline yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Metin NİTİM isimli şahsa ait www.turkeytf.com ve www.turkeytf.net
adresli internet sitelerinde yer alan online toplantı odalarında günün belli saatlerinde grup
yöneticileri ve moderatör adı verilen bazı üyelerin, sistemin ve ürünlerin tanıtımını yaparak
toplantıya katılan kişilerin mezkur firmanın ürünlerini satın almaları ve üye olmaları konusunda
telkinde bulundukları ve bunu yaparken ürün satışından çok para kazandırma vaatlerinin ön plana
çıkartıldığı;
Bu kapsamda, anılan şahıs tarafından hazırlanmış olup, www.turkeytf.net adresli internet sitesinde
yayınlanan videoda yer alan, “Değerli ziyaretçilerimiz, dersimiz kazanmak konumuz sizsiniz
sloganı ile yola çıktığımız iş projemize hoş geldiniz. (…) para kazanmak evet, sadece bu maddeyi
tercih edenler bizi ilgilendiriyor ve para kazanmanın tek yolu (…) Kesinlikle ticaret yapmaktır,
bunu hepimiz biliyoruz. Bir ticaret varsa ve doğru yapılıyorsa para kazanma ihtimali yüksektir.
Ama, biz sizden binlerce TL yatırım yapmanızı isteyerek ticarete yönlendirmeyeceğiz. Aksine,
sadece 145 dolarlık bir yatırımla bile ayda binlerce TL hatta binlerce dolar kazanabileceğinizi
ispat etmek için buradayız. (…) Eğer para kazanmaya geldiğim bir işte neden para vereyim ki
diyorsanız; üzgünüz, ama siz para kazanamazsınız, (…) Çünkü, sadece para kazananların kurduğu
işlerde hayatlarını sürdürebilmek için maaş alırlar böyle düşünenler, hepsi budur. Ama bizim para
kazanmaktan kastımız başka bir şeydir. Bizim literatürümüzde para kazanmak boğaz tokluğu
demek değildir, bakın her maaşlı işte para kazanılabilir, ama bizim literatürümüzde para
kazanmak insan gibi yaşayabilecek özgürlüğü kazanmaktır. O yüzden de para kazanmayı, sadece
hayatını sürdürebilecek kadar para kazanmak olarak algılayanlara burası hitap etmiyor
arkadaşlar. (…) Ciddi ciddi hayatına yön verecek kadar kazanmak isteyenler ve hayatının en
önemli yatırımını yapmak isteyen arkadaşlar lütfen bizi izlemeye devam etsin. (…) Çünkü 15 yıldır
her türlü projenin içinde yer almış ve şu anda sonuna kadar inandığımız ve başarılı olduğumuz
bir projeyi ile sizlerin karşısındayız. Gerçekten hayatınıza yeni bir yön verebilecek bir proje
olarak algılayın bunu ve işi tüm detaylarıyla inceleyin. (…) hayatınızda yapacağınız en küçük bir
yatırımla çok ciddi bir kazancın önünü açma şansınız var. Evet, kimi arıyoruz; ek gelire ihtiyacı
74
olanlar bizden faydalanabilir, full bir gelire ihtiyacı olanlar, mevcut işini büyütmek isteyenler,
öğrenci olup ciddi kazanç isteyenler, satış yeteneğini kullanmak isteyenler, satış yeteneği olmayan
ürün satmadan internetten kazanmak isteyenler, evinden çalışmak isteyenler, mevcut bir network
marketing firmasından işini hiç firmasını hiç değiştirmeden büyütmek isteyenler, serbest meslek
sahibi olup müşterilerini arttırmak isteyenler, dünyanın en hızlı büyüyen organizasyonunun
Türkiye ayağının en üstünde yer almak isteyen herkese hitap ediyoruz (...) Onbinlerce kişinin lideri
olmak ve haftada binlerce TL ya da dolar kazanma fırsatı çok ama çok yakın. Biz sadece ilk
ayımızda 400 üyeye ulaşarak bunu ispat ettik ve başlayan arkadaşlarımız ilk kazançlarını
harcamaya başladı bile. Evet, ne kadar kazanılabilir peki? Eğer bu işi yeterince inceledikten
sonra, benim de hayatıma bir yatırım yapmaya ihtiyacım var diyenlerden olursanız sadece 145
dolar yatırımla haftada 500 dolara kadar, 285 dolar yatırımla haftada 1000 dolara kadar, 785
dolarlık bir yatırımla ise haftada 50.000 dolara kadar kazanma şansı olan bir iş projesi ve çok
önemli her kesime hitap eden ürünleri olan bir iş projesi ve işte bu da küçük bir örnek. 1 aylık bir
süreçte kazanılan rakam. Bunun normal banka dekontlarını, kazananlarını canlı toplantımızdan
sonra hepsini görecek, tanışabileceksiniz. Bakın 5.187,50 dolar. Sizce nasıl bir aylık kazançtır, bu
gerçek. Başka projelerde de çalıştım daha önce ama bu projede bu gerçek. O yüzden lütfen
hayatınıza gereken ciddiyeti gösteriyorsanız bizimle kalın, toplantımızı izleyin. Sakın bunu 3-5
kuruş kazanılacak, boşa zaman harcanacak projelerden biri olarak görmeyin. (…) Dünyanın en
büyük organizasyonunda, Türkiye’nin en üzerinde yer alma şansını kaçırmayın.” ifadeleriyle çok
para kazandırma vaatleri ön plana çıkartılarak kişilerde iş imkanı sağlanıyor izlenimi uyandırıldığı,
ancak söz konusu reklamlarda tanıtımı yapılan işin, gerçekte üye olunan bir firmaya ait ürünlerin
pazarlanması işi olduğu ve sistemden gelir elde edebilmek için kesinlikle ürün satışı yapmak ve
üye bulmak gerektiği, dolayısıyla söz konusu videoda yer alan “satış yeteneği olmayan, ürün
satmadan internetten kazanmak isteyenler” ifadelerinin ve www.turkeytf.net adresli internet
sitesinin 06.02.2013 tarihli görünümünde yer alan “…SATIŞ YAPMADAN KAZANMAK
İSTEYEN HERKES” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı;
Söz konusu şahsa ait www.turkeytf.com adresli internet sitesinin 05.02.2013 tarihli görünümde
yayınlanan reklamlarda, “Success Türkiye Ekibi bilgilendirme sitesinde bulunuyosunuz.
Amacımız sizleri Talk Fusion Success Türkiye İş Projesi ile tanıştırarak çalışma modelimiz
hakkında bilgilendirmek, her meslekten kişilere çok ciddi bir gelir imkanı sunan projemizi
tanıtarak gönlünüze uygun bir iş imkanına kavuşmanıza yardımcı olmaktır. Lütfen sitemizi
dikkatli olarak inceleyerek sunulan iş imkanı hakkında fikir sahibi olunuz. Bizimle bu projede
yer almak isteyen arkadaşlar her gün yapılan canlı toplantılarımızdan birine katılabilir ya da
bu site üzerinden hemen işe giriş başvurularını yapabilirler.” , “Birebir ürün satmak ya da
tavsiye etmek gibi bir zorunluluk yoktur” ifadelerine yer verilerek ürün satışından ziyade iş,
çalışma, kazanç gibi kavramlara vurgu yapıldığı; yine anılan şahıs tarafından hazırlanmış olup,
söz konusu internet sitesinde yayınlanan ve, “(…) Success model 7 önemli unsurdan oluşan,
dünyada alanında tek çalışma modelidir. Bunlar; kayıt, eğitim, iletişim, takip, online destek, ön
bilgi ve toplantı olmak üzere birbirine bağlı ve otomatik bir döngüde çalışan 7 ana unsurdur. (…)
Kazanabilmek için kişilerin sadece günde birkaç saat zaman ayırabilmesi yeterli olabilmektedir.
Her meslek ve iş grubu ya da ev hanımları veya öğrenciler de kolaylıkla bu imkandan
faydalanabilir. Çalışılan firmanın ürünleri ve kazanç planı ne kadar kazanılacağını belirler.
Birebir ürün satmak ya da tavsiye etmek gibi bir zorunluluk yoktur. Başlangıç için yapılması
gereken ise sistem toplantılarından birine katılarak kaydınızı gerçekleştirmektir. (…) Birinci
aşamamız kayıt aşaması, profesyonel bir kayıt ve arama ekibi tarafından toplantıda iş giriş formu
75
doldurmuş olan kişiye kayıt işlemi için ulaşılır. (…) Kişi ile eğitim odasında birebir görüşülerek
hangi alanlarda tecrübesi olduğu sorulur. Günde kaç saat zaman ayırabileceği belirlenir. (…)
Size yönetim paneliniz aracılığı ile linkinize ne kadar, ne zaman ve nerelerden tıklama geldiğini
detaylı olarak gösterir. Takip sistemi sizin linkinizle gelip toplantıya girenleri ve işe giriş formu
dolduranları yönetim paneli aracılığıyla ve aynı zamanda da her işlem için size bir mail
göndererek bildirim yapar. (…) Sistemin ve çalışılan firmanın detaylı bilgileri verilir bu
toplantıda, yani; success modeli hangi firmada kullanacağız ve nasıl kazanacağız, bu konudaki
bilgileri canlı toplantıda alırsınız. Firmanın kazanç planı ve ürün gamını öğrenirsiniz ve işe giriş
seçenekleri açıklanır. Tüm sorulara canlı olarak yanıt verilir ve odada bulunan, sizin linkinize
tıklayarak gelmiş olan misafirlerinizin iş giriş formu doldurması sağlanır böylece. (…) Bakın,
burada anlamamız gereken şu; success çalışma modeli sayesinde kişiler 7 önemli aşamadan
oluşan bir döngüye girerler ve hangi firmayla çalışıyor olursa olsun eğer success çalışma modeli
ile çalışılıyorsa o firmanın kazancına göre mutlaka çok ciddi bir kazanç sahibi olunur. Çünkü,
sizin çok büyük bir çevreye sahip olmanıza gerek yoktur, herkesi tanımanıza gerek yoktur, birebir
ürün satmanıza gerek yoktur, yeteneğinize göre size uygun dağıtım şekli, çalışma şekli belirlenir,
bu konuda eğitim verilir ve sizin için kazanç periyodu başlar. İşte şimdi bu firmanın hangisi
olduğunu, hangi ürünlerle hangi paraları kazanarak bu işe başlayabileceğimizi ve hangi giriş
seçenekleriyle başlayabileceğimizi öğrenmek için (…) ilk canlı yayın toplantılarımızdan birine
katılıp, bir an önce kaydımızı gerçekleştirmemiz lazım. (…)” şeklinde ifadelerin yer aldığı videoda
da iş sunumunun ön plana çıkartıldığı ve iş imkanı sağlanıyor izlenimi yaratılarak kişilerin bu
ürünleri ihtiyaçları olmadan satın almaya yönlendirildiği; her ne kadar yapılan satışlardan üyelerin
prim ve komisyon alarak gelir elde edebilme imkanı olsa da para kazanma unsuru öne çıkartılarak
kişilerin iş bulma umuduyla yanıltıldığı, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan “Birebir ürün
satmak ya da tavsiye etmek gibi bir zorunluluk yoktur” ibaresinin aksine ortada bir pazarlama ve
satış işi olduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı;
Diğer taraftan, söz konusu şahsa ait facebook sayfasında, “Patentli çalışma stratejisi ile Network
Marketing Ezberlerini Bozduran Hepimizin Firması Deparline” ifadelerine; online toplantı
odasında yayınlanan ve anılan şahıs tarafından sunulan videoda ise; “Deparline’da Success
çalışma modeli uygulanmaktadır. Success çalışma modeli bizim patentli bir modelimizdir…”
ifadelerine yer verildiği, ancak anılan internet sitesinde ve videoda yer alan ifadelere ilişkin olarak
herhangi bir patent belgesi sunulamadığı, söz konusu reklamların yayınlandığı tarihte Türk Patent
Enstitüsü’nün internet sayfasında yapılan incelemede ise “Success Model” adı altında alınan bir
patentin bulunmadığının tespit edildiği, bu durumun da inceleme konusu reklamların yayınlandığı
dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Dürüstlük ve Doğruluk” başlıklı 7 nci maddesinin, “Reklamlar,
özellikle aşağıda belirtilen konularda, eksik bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya
abartılı iddialar ileri sürerek yanlış izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da
dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içeremez. Bunlar; (…) 5) Telif haklarını;
patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler gibi sınai mülkiyet haklarını
ve ticaret unvanlarını (…) , kapsar.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği;
Bununla birlikte, inceleme konusu www.turkeytf.com adresli internet sitesinin 06.02.2013 tarihli
görünümde “Özel Promosyonlar” başlığı altında yayınlanan reklamlarda “Mercedes Çılgınlığı!
Hayalinizdeki Arabayı Sürmenizi Sağlayalım, Hayalinizdeki Arabayı almak için ayda 600 USD
kazanın” şeklindeki ifadelere ve bir adet Mercedes marka otomobil görseline yer verildiği, ancak
76
söz konusu reklamlarda görseline yer verilen Mercedes marka otomobilin kazanımının hangi
koşullarda gerçekleşeceği, hediye bir mal olup olmadığı veya çekilişle kazanılıp kazanılmayacağı
belirtilmeyerek, tamamen siteyi ziyaret edenlerin bilinçaltlarını etkilemeye yönelik bir faaliyet
olduğu, bu durumun da söz konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Satışı
Özendirici Reklamlar” başlıklı 8 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğu;
Dolayısıyla inceleme konusu reklam ve tanıtımlarda doğruluğu ispat edilemeyen, tüketicilerin
bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici nitelikte ifadelere yer verilmek suretiyle tüketicilerin
yanıltıldığı ve tüketici mağduriyetine yol açıldığı, bu durumun da;
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam ve
İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8, 13 ve
21 inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/5-f, 7/5-g, 7/5-b,
9/1, 9/4, 15 ve 32 nci maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Metin NİTİM hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci
maddeleri ile mülga 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri uyarınca anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
52)
Dosya No: 2014/398
Şikayet Edilen: Ercüment TARAKÇI
Şikayet Edilen Reklam: www.kariyergrup.net, www.ekisilani.com, www.powerservis.com ve
www.facebook.com adresli internet sitelerinde yayınlanan reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 05.02.2013, 06.02.2013
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Ercüment TARAKÇI isimli şahıs tarafından www.ekisilani.com adresli internet
sitesinin 06.02.2013 tarihli görünümünde yayınlanan ilanlarda, “Ayda 1500 TL ile 2500 TL
Arası Gelir!!!” başlığı altında, “Uluslar arası firmamızda bizimle çalışmak ister misiniz?
77
*Devlet memurları, ev hanımları, öğrenciler, iş arayışı içeresinde olanlar, *Maddi özgürlük
kişisel gelişim, bağımsız çalışma, gerçek emeklilik, İşimiz Pazarlama Veya Satış Değildir.
Eğitime açık ve ciddi kişiler aranmaktadır. İlgilenen Adaylar; Lütfen iş başvurusu ve
bilgilendirme için aşağıdaki linke tıklayınız http://www.powerservis.com” ifadelerine;
www.powerservis.com adresli internet sitesinde ise; “İnternet Tabanlı Projemizde
Görevlendirilmek Üzere İnternet Üzerinden Full Time veya Part Time Çalışabilecek Takım
Arkadaşları Arıyoruz… Uluslararası Firmamızda Görev Almak Üzere; *En az lise mezunu,
interneti kullanma engeli bulunmayan, gerektiğinde eğitim organizasyonlarımızda görev
alabilecek… Pazarlama Yok Satış Yok… *Uygun görülen başvurular 3 gün içinde adaylar
online iş görüşmesine davet edilecektir. Bizimle Çalışmak İster misiniz? İş Başvuru Formu İçin
BURAYA Tıklayınız” şeklinde ifadelere yer verildiği; söz konusu şahsa ait www.facebook.com
adresli internet sitesinin 05.02.2013 tarihli görünümünde yer alan ilanlarda, “Firmamıza uluslar
arası iş projemizde görevlendirilmek üzere; internet üzerinden çalışabilecek, bilgisayar ve
internet kullanımına hakim, iş disiplinine sahip, ekip arkadaşları aranmaktadır.” ve “Uluslar
arası firmamızda internet ve bilgisayarı kullanarak evinden çalışabilecek ekip arkadaşlarına
ihtiyaç vardır. Birçok departmana atama yapılacaktır. İşimiz hakkında bilgi almak isteyen
arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayarak online mülakata katılabilirler. http://kariyergrup.net”
ifadelerine; anılan şahsa ait www.kariyergrup.net adresli internet sitesinin 05.02.2013 tarihli
görünümünde yer alan tanıtımlarda ise “Toplantı katılım formunun amacı iş disiplinine sahip
ciddi kişiler ile çalışmak istememizdir. İş başvuru formu için buraya tıklayınız” şeklinde
ifadelere yer verildiği; diğer taraftan www.kariyergrup.net adresli internet sitesinde, “Talk
Fusion” şirketi tarafından promosyon olarak verileceği öne sürülen Mercedes marka otomobil
görseline “Hayalinizdeki Arabayı Sürmenizi Sağlayalım” ve “Hayalinizdeki arabayı almak için
ayda ek 600 USD kazanın” başlığıyla ve Ferrari markalı olduğu anlaşılan otomobil görseline
“Yaşamınızın Fırsatı” başlığıyla yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Ercüment TARAKÇI isimli şahıs tarafından www.ekisilani.com
adresli internet sitesinin 06.02.2013 tarihli görünümünde yayınlanan ilanlarda, “Ayda 1500 TL
ile 2500 TL Arası Gelir!!!” başlığı altında, “Uluslar arası firmamızda bizimle çalışmak ister
misiniz? *Devlet memurları, ev hanımları, öğrenciler, iş arayışı içeresinde olanlar, *Maddi
özgürlük kişisel gelişim, bağımsız çalışma, gerçek emeklilik, İşimiz Pazarlama Veya Satış
Değildir. Eğitime açık ve ciddi kişiler aranmaktadır. İlgilenen Adaylar; Lütfen iş başvurusu ve
bilgilendirme için aşağıdaki linke tıklayınız http://www.powerservis.com” ifadelerine;
www.powerservis.com adresli internet sitesinde ise; “İnternet Tabanlı Projemizde
Görevlendirilmek Üzere İnternet Üzerinden Full Time veya Part Time Çalışabilecek Takım
Arkadaşları Arıyoruz… Uluslararası Firmamızda Görev Almak Üzere; *En az lise mezunu,
interneti kullanma engeli bulunmayan, gerektiğinde eğitim organizasyonlarımızda görev
alabilecek… Pazarlama Yok Satış Yok… *Uygun görülen başvurular 3 gün içinde adaylar
online iş görüşmesine davet edilecektir. Bizimle Çalışmak İster misiniz? İş Başvuru Formu İçin
BURAYA Tıklayınız” şeklinde ifadelere yer verildiği, ancak söz konusu ilanlarda tanıtımı
yapılan işin, gerçekte bir firmaya ait ürünlerin pazarlanması işi olduğu ve iş imkanı sağlanıyor
izlenimi yaratılarak kişilerin bu ürünleri ihtiyaçları olmadan satın almaya yönlendirildiği; her
ne kadar yapılan satışlardan üyelerin prim ve komisyon alarak gelir elde edebilme imkanı olsa
da, söz konusu tanıtımlarda para kazanma unsuru öne çıkartılarak kişilerin iş bulma umuduyla
yanıltıldığı, ayrıca anılan şahsın Success Group adıyla Talk Fusion isimli şirketin ürünlerini
pazarlayan sade bir üye olduğu ve söz konusu reklamlarda değinildiği gibi ortada uluslararası
78
bir firma olmadığı, dolayısıyla söz konusu ilanda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve
tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu;
Söz konusu şahsa ait www.facebook.com adresli internet sitesinin 05.02.2013 tarihli
görünümünde yer alan; “Firmamıza uluslar arası iş projemizde görevlendirilmek üzere;
internet üzerinden çalışabilecek, bilgisayar ve internet kullanımına hakim, iş disiplinine
sahip, ekip arkadaşları aranmaktadır.” ve “Uluslar arası firmamızda internet ve bilgisayarı
kullanarak evinden çalışabilecek ekip arkadaşlarına ihtiyaç vardır. Birçok departmana
atama yapılacaktır. İşimiz hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linke
tıklayarak online mülakata katılabilirler. http://kariyergrup.net” şeklindeki iş ilanlarının da
yukarıda açıklanan gerekçelerden dolayı gerçeği yansıtmadığı, ürünü satın alan kişinin linki ile
başka kişilerin ürünü satın almak suretiyle komisyon ve prim kazanmasının ve bu sistemin
online olarak toplantı odasında tanıtılmasının ürünü satın alan kişiler açısından “iş”
sayılamayacağı;
Anılan şahsa ait www.kariyergrup.net adresli internet sitesinin 05.02.2013 tarihli görünümünde
yer alan tanıtımlarda da benzer şekilde “iş imkanı, iş fırsatı, kariyer” gibi unsurlara vurgu
yapıldığı, söz konusu internet sitesinde yer alan; “Toplantı katılım formunun amacı iş
disiplinine sahip ciddi kişiler ile çalışmak istememizdir. İş başvuru formu için buraya
tıklayınız” ibarelerinin amacının mezkur şirketin ürünlerinin satış ve pazarlaması olduğu halde,
iş ilanı şeklinde yanlış bir algıya yol açtığı ve iş bulma amacıyla sisteme giren kişilerin bu
ürünlerin mecburi alıcısı konumuna sokulduğu; “EK GELİR AMACI İLE NASIL
ÇALIŞILABİLİR?” başlığı altında iş olarak sunulan çalışma şekillerinin; “İnternette
geçirdiğiniz zamana uygun olarak alacağınız reklam eğitimi doğrultusunda link paylaşımı
yapmak, sistemdeki bilgilendirme görevlerinden biri için talep yaparak bu görevde günlük 2
saat yer almak, sistemdeki canlı sunum görevlerinden biri için talep yaparak bu görevde günlük
2 saat yer almak, sistemdeki online destek görevlerinden biri için talep yaparak bu görevde
günlük 2 saat yer almak, sistemdeki eğitim ya da teknik görevlerden biri için talep yaparak bu
görevde günlük 2 saat yer almak, Çevrenizi, ve çevrenizdeki emlak, turizm, oto galeri vb.
müşteri odaklı çalışan işletmelere özel tanıtım videolarımızı izleterek çalışmak, diğer tüm ek
gelir imkanlarını kullanarak çalışmak” olarak tarif edildiği, ancak bu faaliyetlerin kendi başına
gelir getirmeyeceği, bu faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hiçbir kişi veya kuruluşun, bu
faaliyetlerle iştigal edilmesinden dolayı ne sistemin kurucularına ne de bu sisteme katılanlara
para ödemesi yapmayacağı, nitekim bu görevlerde bulunan kişilere yapılan ödemelere ilişkin
herhangi bir fatura ya da benzeri bir kanıtın da tarafımıza sunulamadığı ve söz konusu
faaliyetlerin en sonunda ürün satışına vardığı, dolayısıyla söz konusu ilanlarda yer alan “ürün
satışı ve pazarlama gerektirmeyen” ibarelerinin gerçeği yansıtmadığı;
Diğer taraftan www.kariyergrup.net adresli internet sitesinde, “Talk Fusion” şirketi tarafından
promosyon olarak verileceği öne sürülen Mercedes marka otomobil görseline “Hayalinizdeki
Arabayı Sürmenizi Sağlayalım” ve “Hayalinizdeki arabayı almak için ayda ek 600 USD
kazanın” başlığıyla ve Ferrari markalı olduğu anlaşılan otomobil görseline “Yaşamınızın
Fırsatı” başlığıyla yer verildiği, ancak söz konusu reklamlarda görseline yer verilen otomobilin
kazanımının hangi koşullarda gerçekleşeceği, hediye bir mal olup olmadığı veya çekilişle
kazanılıp kazanılmayacağı belirtilmeyerek tamamen siteyi ziyaret edenlerin bilinçaltlarını
etkilemeye yönelik bir faaliyet olduğu, bu hususların ise Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin
79
İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Satışı Özendirici Reklamlar” başlıklı 8 inci
maddesi hükümlerine aykırı olduğu;
Dolayısıyla inceleme konusu reklam ve tanıtımlarda doğruluğu ispat edilemeyen, tüketicilerin
bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici nitelikte ifadelere yer verilmek suretiyle
tüketicilerin yanıltıldığı ve tüketici mağduriyetine yol açıldığı, bu durumun da;
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c, 8,
13 ve 21 inci maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/5-b,
9/1, 9/4, 15 ve 32 nci maddeleri,
- İnceleme konusu reklamların yayınlandığı dönemde yürürlükte bulunan mülga 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16 ncı maddesi,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Ercüment TARAKÇI hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve
77/12 nci maddeleri ile mülga 4077 sayılı Kanun’un 17 nci ve 25/8 inci maddeleri uyarınca
anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
53)
Dosya No: 2014/724
Şikayet Edilen: Polat İnşaat ve Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “Bellista Masaj Yatağı” isimli ürünün tanıtımına yönelik olarak
www.normway.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 12.02.2015, 13.02.2015
Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: Söz konusu firmaya ait “Bellista Masaj Yatağı” isimli ürünün tanıtımına yönelik
olarak www.normway.com.tr adresli internet sitesinin 12.02.2015 ve 13.02.2015 tarihli
görünümlerinde yayınlanan reklamlarda, “Bellista markası adı altında üretip hizmetinize
sunduğumuz ürünlerin başında Amiral Gemimiz olan gelişmiş teknoloji ürünü Masaj
Yataklarımız geliyor. Günümüz ileri teknolojisi ile doğanın şifalı taşlarının birleştiği bu
yataklar stresten uzaklaştırırken, bel ağrısı, boyun ağrısı, diz bacak ağrısı vb. şikâyetleriniz
konusunda size yardımcı oluyor. Bellista Grup Markamız altında genellikle yeşim taşından
80
bazen de farklı materyallerden yapılmış daha bir çok ürünle rahat ve sağlıklı bir yaşam
sürmenize yardımcı oluyoruz. BELLİSTA benzersiz tasarımı sayesinde, hem masaj yatağı,
hem de masaj koltuğu olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. İnsan boyuna göre
ayarlanabilen özel tasarımı sayesinde her boyda insana daha etkili ve güvenli bir masaj
sağlamaktadır. “BELLİSTA Masaj Yatağı” Dünyada ilk defa insan boyuna göre hassas
masaj yapabilen teknoloji ile üretilmiştir. Bu teknoloji sayesinde vücudunuzdaki problemli
bölgelere kayma olmaksızın %100 lük bir etkiyle masaj yapabilir ve bunun sayesinde
maksimum faydayı sağlarsınız. Uyguladığı masaj teknikleri olarak; kayropraktik masaj,
akupressur masaj ve maxibustion özelliği olan, bunun yanı sıra 6 farklı basınç kademesinin
de masaj yapan tek üründür. Yatağımızda bulunan Güney Kore Yeşim Taşı, uzun kızılötesi
ışınları (güneşin yararlı ışınları) iletme özelliğine sahiptir. Devrim niteliğinde, koltuk
konforundaki masaj yatağı. Bellista Kore’li mühendislerin 20 yıllık tecrübesi ve Türk
mühendislerin pratik zekasıyla ortaya çıkardığı 2013 model en son teknoloji masaj
ürünüdür… Hareketli Projüktör: vücudun bir çok bölgesinde kullanılabilen tam hareketli,
problemli bölgeyi özel tasarımıyla kısa sürede çözebilen, aynı zamanda da karın yağlarının
parçalanmasında ve toparlanmasında kullanılan en son teknoloji ürünüdür. Üçlü Projüktör:
Bölgesel kan dolaşımını arttıran, sinir ve kasların çalışmasına yardımcı olan, vücudun özel
bölümleri için özel üretilmiş yan aparattır. Isı Minderi: İçerisinde 61 adet (güney kore) yeşim
taşı bulunan vücudumuzun her yerinde keyifle kullanabileceğimiz, yoğun kızılötesi ışın
veren yeşim taşlı minder. T.E.N.S: Bölgesel kan dolaşımını arttıran, sinir ve kasların
çalışmasına yardımcı olan, 4 mod 9 frekanslı ve elektro akupunktur özelliği ile, ağrıyan ve
yorgun vücudunuzu anlık ve kronik ağrılarınızın giderilmesinde en büyük yardımcınızdır.”
şeklinde endikasyon belirten ifadeler kullanılarak, anılan ürünün tedavi edici ya da tedaviye
yardımcı olarak kullanıldığı yönünde sağlık beyanlarına yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Söz konusu firmaya ait “Bellista Masaj Yatağı” isimli ürünün
tanıtımına yönelik olarak www.normway.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanan
reklamlarda, “(…) Günümüz ileri teknolojisi ile doğanın şifalı taşlarının birleştiği bu
yataklar stresten uzaklaştırırken, bel ağrısı, boyun ağrısı, diz bacak ağrısı vb. şikâyetleriniz
konusunda size yardımcı oluyor. Bellista Grup Markamız altında genellikle yeşim taşından
bazen de farklı materyallerden yapılmış daha bir çok ürünle rahat ve sağlıklı bir yaşam
sürmenize yardımcı oluyoruz. (…) İnsan boyuna göre ayarlanabilen özel tasarımı sayesinde
her boyda insana daha etkili ve güvenli bir masaj sağlamaktadır. “BELLİSTA Masaj Yatağı”
Dünyada ilk defa insan boyuna göre hassas masaj yapabilen teknoloji ile üretilmiştir. Bu
teknoloji sayesinde vücudunuzdaki problemli bölgelere kayma olmaksızın %100 lük bir
etkiyle masaj yapabilir ve bunun sayesinde maksimum faydayı sağlarsınız. Uyguladığı masaj
teknikleri olarak; kayropraktik masaj, akupressur masaj ve maxibustion özelliği olan, bunun
yanı sıra 6 farklı basınç kademesinin de masaj yapan tek üründür. Yatağımızda bulunan
Güney Kore Yeşim Taşı, uzun kızılötesi ışınları (güneşin yararlı ışınları) iletme özelliğine
sahiptir. Devrim niteliğinde, koltuk konforundaki masaj yatağı. Bellista Kore’li
mühendislerin 20 yıllık tecrübesi ve Türk mühendislerin pratik zekasıyla ortaya çıkardığı
2013 model en son teknoloji masaj ürünüdür… Hareketli Projüktör: vücudun bir çok
bölgesinde kullanılabilen tam hareketli, problemli bölgeyi özel tasarımıyla kısa sürede
çözebilen, aynı zamanda da karın yağlarının parçalanmasında ve toparlanmasında
kullanılan en son teknoloji ürünüdür. Üçlü Projüktör: Bölgesel kan dolaşımını arttıran, sinir
ve kasların çalışmasına yardımcı olan, vücudun özel bölümleri için özel üretilmiş yan
81
aparattır. Isı Minderi: İçerisinde 61 adet (güney kore) yeşim taşı bulunan vücudumuzun her
yerinde keyifle kullanabileceğimiz, yoğun kızılötesi ışın veren yeşim taşlı minder. T.E.N.S:
Bölgesel kan dolaşımını arttıran, sinir ve kasların çalışmasına yardımcı olan, 4 mod 9
frekanslı ve elektro akupunktur özelliği ile, ağrıyan ve yorgun vücudunuzu anlık ve kronik
ağrılarınızın giderilmesinde en büyük yardımcınızdır.” şeklinde endikasyon belirten ifadeler
kullanılarak, anılan ürünün tedavi edici ya da tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı yönünde
sağlık beyanlarına yer verildiği; şayet söz konusu cihazın herhangi bir endikasyonu var ise
Tıbbi Cihaz mevzuatı kapsamında uygunluk değerlendirme sürecinden geçmesi ve
endikasyonları kanıtlayıcı klinik veriler sunması gerektiği, aksi takdirde tıbbi cihaz olmayan,
genel kullanım amaçlı ürünlerin tanıtımlarında endikasyon belirten ifadelere yer verilmesinin
tüketicileri yanıltıcı ve mevzuata aykırı nitelikte değerlendirileceği; bu bağlamda, Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği kapsamında üretilmeyen ve söz konusu hastalıklara iyi geldiğine dair klinik veriye
sahip olmayan “Bellista Masaj Yatağı” isimli ürüne ilişkin inceleme konusu tanıtımlarda yer
alan tedaviye yönelik ve endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen genel
kullanım amaçlı ürün tanımını aşan, tüketicileri yanıltıcı nitelikte ve ispata muhtaç ifadeler
olduğu, bu durumun da;
- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin 1 inci ve 4 üncü maddeleri,
- 10.01.2015 tarihli ve 29232 saylı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-a, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 9/1, 9/4
ve 32 nci maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesi
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Polat İnşaat ve Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında,
6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
54)
Dosya No: 2014/587
Şikayet Edilen: Yandex Reklamcılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Şikayet Edilen Reklam: “Ben ne bileyim Yandex miyim?” sloganlı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: Şubat – Nisan 2014
Yayınlandığı Mecra: Televizyon
Tespitler: “Yandex Panorama” isimli hizmetin tanıtımına yönelik olarak Şubat-Nisan 2014
tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Ben ne bileyim Yandex miyim?”
sloganlı reklamlarda yer alan diyalogda,
82
“-Ooof off!
-Hayırdır dedem?
- Götürmedin beni İstanbul’a göstermedin bana Topkapı Sarayı’nı.
-Yahu dedem İstanbul neresi, burası neresi?
-Bana Süleyman’ın sarayını göster, nereye gidiyorsan git kızların peşine.
-Ayıp ediyorsun dede. Şşşt. Nasıl göstereceğim ben dedeme Topkapı Sarayı’nı?
(…)
-Hareme gir hareme”
şeklinde ifadelere yer verildiği, ayrıca reklamda yer alan dış ses tarafından “Ben ne bileyim
Yandex miyim” , “Tarihi ve turistik güzelliklerimizi sanki orada yürüyormuş gibi gezin
görün. Sadece Yandex’te” ifadelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu reklamlarda tanıtımı yapılan hizmete ilişkin olarak
“Tarihi ve turistik güzelliklerimizi sanki orada yürüyormuş gibi gezin görün. Sadece
Yandex’te” şeklinde ifadelere yer verilerek, Türkiye’de kullanıcılarına dijital ortamda
panoramik gezinme olanağı tanıyan tek arama bilgi servisinin Yandex olduğu izlenimi
uyandırılmakla birlikte, söz konusu uygulamanın “Google Maps” ve “Google Earth” ile entegre
şekilde kullanıcılarına benzer bir hizmet olarak sunulan ve dünya çapında en yaygın kullanıma
sahip “Google Street View” uygulaması ile karşılaştırılması sonucunda, “Google Street View”
hizmetinin ilk olarak 19 Mayıs 2014 tarihinde Anıtkabir’in panoramik görüntüsünün dijital
ortamda kullanıcılara açılması ile Mayıs 2014 tarihinden bu yana Türkiye’yi kapsama alanı
içerisine aldığı, “Yandex Panorama” hizmetinin ise 22 Ekim 2011 tarihinden bu yana
Türkiye’de devam ettirildiği tespit edilmiş olup, inceleme konusu reklamların Şubat-Nisan
2014 tarihleri arasında yayınlandığı ve “Google Street View” hizmetinin reklamların
yayınlandığı tarihte henüz Türkiye’de sunulmadığı, ayrıca diğer arama bilgi servislerinin
inceleme konusu reklamların yayınlandığı tarihten önce Türkiye’de kullanıcılarına dijital
ortamda panoramik gezinme olanağı tanıdığını kanıtlar nitelikte herhangi bir iddia ya da somut
bilgi ve belge bulunmadığı dikkate alındığında, Türkiye’de kullanıcılara aranılan konumun 360
derecelik geniş açılı görüntüsünü gösterme olanağı sağlayan panorama hizmetinin inceleme
konusu reklamların yayınlandığı tarihte yalnızca Yandex Reklamcılık Hizmetleri Ltd. Şti.
tarafından sunulduğu, dolayısıyla söz konusu reklamlarda yer alan “Sadece Yandex’te” ifadesi
ile tüketicilerin yanıltıldığı, dürüst rekabet ilkelerine aykırı davranıldığı ve benzer firmalar
arasında haksız rekabete yol açıldığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından,
anılan reklamların mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı
maddesine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 inci maddesine aykırı
olmadığına karar verilmiştir.
83
Download