çevre politikası

advertisement
ÇEVRE POLİTİKASI
Kozmetik, sağlık, temel sağlık ve biyosidal ürünleri üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan
çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutar ve
en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız.
Kozmetik, sağlık, temel sağlık ve biyosidal ürünlerin üretimini gerçekleştirirken, yürürlükteki
Sağlık Bakanlığı Yasa ve Yönetmelikleriyle, Çevre Kanunu ile ilgili Yasa ve Yönetmeliklere
uyumu sağlarız. Müşterilerimizin ve işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların yasal
gerekliliklere ters düşmeyen taleplerini dikkate alırız. Tedarikçilerimiz ve fason iş
yaptırdığımız kuruluşların yasalara uygunluğunu kontrol eder ve değerlendiririz.
Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri ve bunlara bağlı riskleri
belirleriz. Bu riskleri ve etkilerini mümkün olabilen en düşük seviyeye indirmek için
hedeflerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında oluştururuz.
Doğal kaynakların korunması için enerji kullanımının azaltılmasını, atıkların en düşük
seviyeye indirilmesini, geri dönüşümün desteklenmesini ve kirliliğin önlenmesini esas alırız.
Çalışanlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri
düzenler, komşu kuruluşları çevre konusunda özendirmek için gayret sarf ederiz.
Çevre Yönetim Sistemini periyodik olarak belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle, sürekli
iyileştirir ve bu sayede çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt ederiz.
Download