mustafa kemal ün*vers*tes - Mustafa Kemal Üniversitesi

advertisement
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
II. DERS KURULU
DOLAŞIM, KAN ve SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU
DEKAN
DEKAN YRD.
BAŞKORDİNATÖR
BAŞKORDİNATÖR YRD.
Prof. Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU
Doç. Dr. İhsan ÜSTÜN
Prof. Dr. Cahit ÖZER
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAHRAMAN
Doç. Dr. Harun ALP
DÖNEM I KORDİNATÖRÜ
DÖNEM I KORDİNATÖR YRD.
Yrd. Doç. Dr. Fatih SEFİL
Yrd. Doç. Dr. Özgür ALDEMİR
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZCAN
Ders Kurul Başlangıcı
Ders Kurul Bitimi
Ders Kurul Sınavı
:20 Ekim 2014 Pazartesi
:03 Aralık 2014 Çarşamba
:05 Aralık 2014 Cuma
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Cemil TÜMER (Fizyoloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Eyüp Büyükkaya (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Senem ERDOĞMUŞ KOÇ (Anatomi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Ayşe YILDIRIM (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Zafer YÖNDEN (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ATÇI (Radyoloji)
Yrd. Doç. Dr. Cenk BABAYİĞİT (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Semire UZUN GÖÇMEN (Biyofizik Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Sedat MOTOR (Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr Gökhan Çakırca(Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. M Fatih KARAKAŞ (Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Fatih SEFİL (Fizyoloji Anabilim Dalı)
DOLAŞIM, KAN VE SOLUNUM
SİSTEMLERİ DERS KURULU
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Radyoloji
Kardiyoloji
IHU
TOPLAM
TEORİK
PRATİK
33
48
32
6
8
2
4
8
14
4
2
133
28
İHU
TOPLAM
4
41
62
36
8
8
2
4
4
4
165
1.
hafta
08:0008:50
09:0009:50
20 Ekim
Pazartesi
Dolaşım sistemi
hakkında genel
bilgiler,kalbin yeri,
durumu,komşulukla
rı,kalbin
tabanındaki
oluşumlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Dolaşım sistemi
hakkında genel
bilgiler,kalbin yeri,
durumu,komşulukla
rı,kalbin
tabanındaki
oluşumlar
21 Ekim
Salı
Kemik İliği Histolojisi ve
Kan Hücrelerinin Gelişimi
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Kemik İliği Histolojisi ve
Kan Hücrelerinin Gelişimi
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
22 Ekim
Çarşamba
Kalp Gelişimi
A. Yıldırım
23 Ekim
Perşembe
Truncus pulmonalis, aorta
kısımları, kalbin sinirleri,
damarları ve genleri
Histoloji ve Embriyoloji
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Kalp Gelişimi
Truncus pulmonalis, aorta
kısımları, kalbin sinirleri,
damarları ve genleri
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
24 Ekim
Cuma
Kalp Histolojisi
A. Yıldırım
Kalp Histolojisi
A.Yıldırım
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
10:0010-50
11:0011:50
Kanın göreveri ve
fiziksel özellikleri
C.Tümer
Kanın kimyasal
özellikleri
C.Tümer
Kan Yapımı (Hematopoez)
ve Düzenlenmesi
Eritrositlerin İşlevleri
C.Tümer
C.Tümer
Fizyoloji
Fizyoloji
Eritrositlerin İşlevleri
Kan Grupları ve
Transfüzyon
C.Tümer
C.Tümer
Fizyoloji
Fizyoloji
Fötal Dolaşım
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
A.carotis communis
dextra ve sinistra dalları,
a. Carotis externa ve
interna dalları
S. Erdoğmuş Koç
A. Yıldırım
Anatomi
A.carotis communis
dextra ve sinistra dalları,
a. Carotis externa ve
interna dalları
Histoloji ve Embriyoloji
S. Erdoğmuş Koç
Fötal Dolaşım
Anatomi
Periferik Kan
Hücreleri
Histolojisi
13:0013:50
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
Periferik Kan
Hücreleri
Histolojisi
14:0014:50
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
15:0015:50
Eritrosit
enzimleri ve
eksiklikleri
Yrd. Doç. Dr
Gökhan Çakırca
Eritrosit
enzimleri ve
eksiklikleri
Yrd. Doç. Dr
Gökhan Çakırca
Atriumlar, ventriküler,
kalp delikleri, valvüller
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Göğüs ön duvarı
üzerinde kalbin
projeksiyon alanları,
kalbin yapısı, kalbin iç
ve dış yüzeyindeki
oluşumlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Benzetim Modellerine
İlişkin Temel Kavramlar
S.Uzun Göçmen
Biyofizik
Dolaşım Sisteminde
Modelleme
S. Uzun Göçmen
Biyofizik
BİYOFİZİK PRATİK
16:0016:50
Benzetim Modellerine
İlişkin Temel Kavramlar
S.Uzun Göçmen
Biyofizik
GRUP A, B, C ve D
Anfide
S.Uzun Göçmen
LAB: Kalp
Anatomisi
(Grup A S. Erdoğmuş Koç
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
LAB: Kalp
Anatomisi
(Grup B) S. Erdoğmuş
Koç
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
LAB: Kalp
Anatomisi
(Grup C S. Erdoğmuş
Koç
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
LAB: Kalp
Anatomisi
(Grup D S. Erdoğmuş
Koç
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
LAB:Kan Hücreleri
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup B) A. Yıldırım
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB:Kan Hücreleri
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup C) A. Yıldırım
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB:Kan Hücreleri
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup D) A. Yıldırım
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
LAB:Kan Hücreleri
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup A) A. Yıldırım
LAB: Hb, Htc tayini
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
2.hafta
08:0008:50
09:0009:50
27 Ekim
Pazartesi
28 Ekim
Salı
A.carotis communis dextra
ve sinistra dalları, a. Carotis
externa ve interna dalları
Hemostaz
Anatomi
A.carotis communis dextra
ve sinistra dalları, a. Carotis
externa ve interna dalları
C.Tümer
Trombositlerin İşlevleri
C.Tümer
13:0013:50
Üst extremite arterleri
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
14:0014:50
Üst extremite arterleri
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Fizyoloji
16:0016:50
Hemostaz
Kalp Kasının Fizyolojik
Özellikleri
C.Tümer
F. Sefil
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Hemotaz
Hemotaz
Kalp Kasının Fizyolojik
Özellikleri
C.Tümer
C.Tümer
F. Sefil
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Üst extremite yüzeyel ve
derin venleri, lenfatikleri
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Üst extremite yüzeyel ve
derin venleri, lenfatikleri
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Göğüs venleri ve
lenfatikleri
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Aorta thoracica,parietal ve
visceral dalları
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Göğüs venleri ve
lenfatikleri
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
BAYRAM TATİLİ
S. Erdoğmuş Koç
11:0011:50
15:0015:50
31 Ekim
Cuma
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Lökositlerin İşlevleri
10:0010-50
30 Ekim
Perşembe
C.Tümer
29 Ekim
Çarşamba
Aorta thoracica,parietal ve
visceral dalları,
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Kalp Muayene Metodları
M Fatih Karakaş
İHU
Kalp Muayene Metodları
DÖNEM I
I.KURUL
M Fatih Karakaş
İHU
SINAVI
3.hafta
08:0008:50
3 Kasım
Pazartesi
4 Kasım
Salı
5 Kasım
Çarşamba
6 Kasım
Perşembe
Dolaşım Sistemi
Arterlerin Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Dolaşım Sistemi
Venlerin yapısı
A.Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Hemodinamiğin İlkeleri
F. Sefil
Karın venleri,
lenfatikleri
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
Dolaşım Sistemi
Venlerin yapısı
A.Yıldırım
Hemodinamiğin İlkeleri
F. Sefil
Dolaşım Sistemi
Arterlerin Yapısı
09:0009:50
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
10:0010-50
Aorta Abdominalis ve dalları
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Kalp Çalışmasının
Düzenlenmesi
F. Sefil
Fizyoloji
Kalp Çalışmasının
Düzenlenmesi
11:0011:50
Aorta Abdominalis ve dalları
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
F. Sefil
Fizyoloji
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
Lab: Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
Fizyoloji
LAB:Üst extremite arterleri
Üst extrmite yüzeyel ve derin
venleri,v. cava superior
Aorta thoracica, Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
(Grup D)
Lab: Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB:Üst extremite arterleri
Üst extrmite yüzeyel ve derin
venleri,v. cava superior
Aorta thoracica,
S. Erdoğmuş Koç
(Grup C)
Lab: Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB:Üst extremite arterleri
Üst extrmite yüzeyel ve derin
venleri,v. cava superior
Aorta thoracica, Anatom
S. Erdoğmuş Koç
(Grup B)
Lab: Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
LAB:Üst extremite arterleri
Üst extrmite yüzeyel ve derin
venleri,v. cava superior
Aorta thoracica, (Grup A
S. Erdoğmuş Koç
Lab: Eritrosit Lökosit sayımı
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
Kapiller ve Arteriollerin
Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Kapiller ve Arteriollerin
Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
7 Kasım
Cuma
Timus Histolojik Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
Karın venleri,
lenfatikleri
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
Timus Histolojik Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Lenfoid Sisteme Giriş
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
Pelvis arterleri venleri,
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Lenfoid Sistem
Gelişimi
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
Pelvis arterleri venleri,
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
LAB: Kalp ve Damar
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup D) A. Yıldırım
LAB: Kurbağada Dolaşım
Fizyolojisi Deneyleri
Fizyoloji
(Grup C)
EKG
F. Sefil
Fizyoloji
F. Sefil
LAB: Kalp ve Damar
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup C) A. Yıldırım
LAB: Kurbağada Dolaşım
Fizyolojisi Deneyleri
Fizyoloji
(Grup D)
EKG
F. Sefil
Fizyoloji
DÖNEM III
F. Sefil
II. KURUL
LAB: Kalp ve Damar
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup B) A. Yıldırım
LAB: Kurbağada Dolaşım
Fizyolojisi Deneyleri
Fizyoloji
(Grup A)
F. Sefil
LAB: Kalp ve Damar
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
(Grup A) A. Yıldırım
LAB: Kurbağada Dolaşım
Fizyolojisi Deneyleri
Fizyoloji
(Grup B)
F. Sefil
SINAVI
4.hafta
08:0008:50
09:0009:50
10:0010-50
10 kasım
Pazartesi
Alt taraf arter ve venleri
S. Erdoğmuş Koç
Alt taraf arter ve venleri
S. Erdoğmuş Koç
Kalp döngüsü, kalpteki
basınç değişiklikleri
F. Sefil
Fizyoloji
11:0011:50
Kalp döngüsü, kalpteki
basınç değişiklikleri
F. Sefil
Fizyoloji
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
11 Kasım
Salı
EKG Vektörel Analizi
F. Sefil
Fizyoloji
EKG Vektörel Analizi
F. Sefil
Fizyoloji
V.porte ,portocaval
anastomozlar, v.azygos,
v. hemiazygos,
cavacaval anstomozlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
V.porte ,portocaval
anastomozlar, v.azygos,
v. hemiazygos,
cavacaval anstomozlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
LAB:Üst extremite arterleri
ve venleri, Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
(Grup D)
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB:göğüs arter,
venleri, karın damarları,
pelvis damarları, alt
taraf damarları
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
LAB:Üst extremite arterleri
ve venleri, Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
(Grup C)
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB:göğüs arter,
venleri, karın damarları,
pelvis damarları, alt
taraf damarları
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
LAB:Üst extremite arterleri
ve venleri Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
(Grup B)
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
12 Kasım
Çarşamba
13 Kasım
Perşembe
14 Kasım
Cuma
Aterosklerotik Kalp
Hastalıklarında
Epidemiyoloji ve Risk
Faktörleri
Eyüp Büyükkaya
Kardiyoloji
Kalp Kapaklarının Görevleri,
Kalp sesleri, Fonokardiyogram
Lenf Düğümü ve
Tonsilla Histolojik
Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
Aterosklerotik Kalp
Hastalıklarında
Epidemiyoloji ve Risk
Faktörleri
Eyüp Büyükkaya
Kardiyoloji
Kalp Kapaklarının Görevleri,
Kalp sesleri, Fonokardiyogram
F. Sefil
Fizyoloji
Kalp Verdisi, Kalbin
Yaptığı İş
F. Sefil
Fizyoloji
Kalp Verdisi, Kalbin
Yaptığı İş
F. Sefil
Fizyoloji
LAB: Kalp Sesleri
Fizyoloji
(Grup D)
F. Sefil
Dalak Histolojik Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Dalak Histolojik Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
LAB: Primer ve Sekonder Lenfoid
Organların Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji A.
Yıldırım
(Grup B)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup A)
Lenf Düğümü ve
Tonsilla Histolojik
Yapısı
A. Yıldırım
Histoloji ve
Embriyoloji
Kan Basıncı, Nabız
F. Sefil
Fizyoloji
Kan Basıncı, Nabız
F. Sefil
Fizyoloji
Hemostaz ve
Kanın
Pıhtılaşması
Z.Yönden
Tıbbi Biyokimya
F. Sefil
LAB: Kalp Sesleri
Fizyoloji
(Grup C)
F. Sefil
LAB LAB: Primer ve Sekonder
Lenfoid Organların Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji A.
Yıldırım
(Grup A)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup B)
Hemostaz ve Kanın
Pıhtılaşması
Z.Yönden
Tıbbi Biyokimya
F. Sefil
LAB:göğüs arter,
venleri, karın damarları,
pelvis damarları, alt
taraf damarları
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
LAB: Kalp Sesleri
Fizyoloji
(Grup B)
F. Sefil
LAB: Primer ve Sekonder Lenfoid
Organların Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji A.
Yıldırım
(Grup D)
Fetal, Venöz ve
Lenfatik Dolaşım
F. Sefil
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup C)
F. Sefil
16:0016:50
LAB:Üst extremite arterleri
ve venleri Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
(Grup A)
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
F. Sefil
Fizyoloji
LAB:göğüs arter,
venleri, karın damarları,
pelvis damarları, alt
taraf damarları
Anatomi
S. Erdoğmuş Koç
LAB: Kalp Sesleri
Fizyoloji
(Grup A)
F. Sefil
LAB: Primer ve Sekonder Lenfoid
Organların Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji A.
Yıldırım
(Grup C)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup D)
F. Sefil
Fetal, Venöz ve
Lenfatik Dolaşım
F. Sefil
17 Kasım
Pazartesi
5. hafta
Kan Hacmi ve Kan
Basıncının Düzenlenmesi
08:0008:50
F. Sefil
Fizyoloji
Kan Hacmi ve Kan
Basıncının Düzenlenmesi
09:0009:50
F. Sefil
Fizyoloji
18 Kasım
Salı
19 Kasım
Çarşamba
Solunuma İlişkin Genel
Bilgiler
C. Tümer
Fizyoloji
Solunum Sistemine Giriş
Pulmoner Dolaşım
C. Tümer
Fizyoloji i
10:0010-50
Lenfatik sistem ,ductus
thoracicus, truncus
lymphaticus dextra
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Solunum sistemi hakkında
genel bilgiler,burun
anatomisi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
11:0011:50
Lenfoid organlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Paranasal Sinuslar,
Nasopharynx,
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
13:0013:50
14:0014:50
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
LAB: Lenfatik
sistem,ductus, Lenfoid
organlar
V.portae, portocaval
anastomozlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi (Grup D)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup C)
F. Sefil
LAB: Lenfatik
sistem,ductus, Lenfoid
organlar V.portae,
portocaval
anastomozlar S. Erdoğmuş
Koç
Anatomi (Grup C)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup D)
15:0015:50
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
F. Sefil
LAB: Lenfatik
sistem,ductus, Lenfoid
organlar
V.portae, portocaval
anastomozlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi (Grup B)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup A)
F. Sefil
16:0016:50
LAB: Kan grubu tayini
periferik yayma
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
LAB: Lenfatik
sistem,ductus, Lenfoid
organlar
V.portae, portocaval
anastomozlar
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi (Grup A)
LAB: EKG
Fizyoloji
(Grup B)
F. Sefil
6.hafta
24 Kasım Pazartesi
25 Kasım Salı
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Üst Solunum Yolları
Histolojisi
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Akciğer Alveollerinde Gaz
Alışverişi (Diffüzyon)
C. Tümer
Fizyoloji
Akciğer Alveollerinde Gaz
Alışverişi (Diffüzyon)
C. Tümer
Fizyoloji
LAB: Primer ve Sekonder
Lenfoid Organların
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
(Grup A)
LAB: Kan Basıncı,
Nabız Ölcümü
Fizyoloji
(Grup B)
20 Kasım
Perşembe
Koroner dolaşım ve Kalbin
Metabolizması
F. Sefil
Fizyoloji
Kalp Anomalileri
F. Sefil
Fizyoloji
Alt Solunum Yolları
Histolojisi
A. Yıldırım
Histoloji
Alt Solunum Yolları
Histolojisi
A. Yıldırım
Histoloji ve Embriyoloji
Solunum Biyokimyası hemoglobin işlevileri
S.Motor
Tıbbi Biyokimya
LAB: Kan Basıncı,
Nabız Ölcümü
Fizyoloji
(Grup A)
Solunum Biyokimyası hemoglobin işlevileri
S.Motor
Solunum Sisteminde
Modelleme
S. Uzun Göçmen
Biyofizik
LAB: Kan Basıncı,
Nabız Ölcümü
Fizyoloji
(Grup D)
LAB: Kan Basıncı,
Nabız Ölcümü
Fizyoloji
(Grup C)
BİYOFİZİK PRATİK
GRUP A, B, C ve D
Anfide
S.Uzun Göçmen
Larynx
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
LAB:Anatomi
Paranasal Sinuslar,
Nasopharynx Larynx
S. Erdoğmuş Koç
(Grup D)
Dolaşım Fizyolojisi Sanal
Deneyleri
Fizyoloji
(Grup C)
LAB:Anatomi
Paranasal Sinuslar,
Nasopharynx Larynx
S. Erdoğmuş Koç
(Grup C)
Dolaşım Fizyolojisi Sanal
Deneyleri
Fizyoloji
(Grup D)
LAB:Anatomi
Paranasal Sinuslar,
Nasopharynx, Larynx
S. Erdoğmuş Koç
(Grup A)
Dolaşım Fizyolojisi Sanal
Deneyleri
Fizyoloji
(Grup B)
LAB:Anatomi
Paranasal Sinuslar,
Nasopharynx, Larynx
S. Erdoğmuş Koç
(Grup B)
Dolaşım Fizyolojisi Sanal
Deneyleri
Fizyoloji
(Grup A)
F. Sefil
F. Sefil
26 Kasım Çarşamba
Larynx
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
F. Sefil
F. Sefil
LAB: Primer ve Sekonder
Lenfoid Organların
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
(Grup D)
Şok
F. Sefil
Fizyoloji
F. Sefil
F. Sefil
LAB: Primer ve Sekonder
Lenfoid Organların
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
(Grup C)
Şok
F. Sefil
Fizyoloji
F. Sefil
F. Sefil
LAB: Primer ve Sekonder
Lenfoid Organların
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
(Grup B)
21 Kasım
Cuma
27 Kasım Perşembe
28 Kasım Cuma
08:0008:50
09:0009:50
10:0010-50
Solunum Sistemi
Gelişimi
A. Yıldırım
Solunum Sistemi
Gelişimi
A. Yıldırım
Akciğer Morfolojisi,
Mediastinum ve pleura
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Kanda Gazların Taşınması
ve Akciğerlerin Asit-Baz
Dengesine Katkısı
C. Tümer
Fizyoloji
Kanda Gazların Taşınması
ve Akciğerlerin Asit-Baz
Dengesine Katkısı
C. Tümer
Fizyoloji
Ventilasyon ve Solunum
Mekaniği
C. Tümer
Fizyoloji
Solunumun Sinirsel
Düzenlenmesi
C. Tümer
Fizyoloji
Solunumun Kimyasal
Düzenlenmesi
C. Tümer
Fizyoloji
Faringiyal Sistem Ve
Yüz Gelişimi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
C. Babayiğit
Atmosfer Basıncı
Değişikliklerinde
Karşılaşılan Fizyolojik
Sorunlar
İHU
C. Tümer
Fizyoloji
Solunum Sistemi
Muayene Metodları
C. Babayiğit
Atmosfer Basıncı
Değişikliklerinde
Karşılaşılan Fizyolojik
Sorunlar
İHU
C. Tümer
Fizyoloji
Plazma Proteinleri ve Akut
Faz Reaktanları
Z. Yönden
Kesitsel anatomi
S. Erdoğmuş Koç
AnatomiA
Solunum Sistemi
Muayene Metodları
Tıbbi Biyokimya
11:0011:50
Akciğer Morfolojisi,
Mediastinum ve pleura
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
Klinik EKG
13:0013:50
Eyüp Büyükkaya
Kardiyoloji
Ventilasyon ve Solunum
Mekaniği
C. Tümer
Fizyoloji
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB: Solunum Sistemi
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
Faringiyal Sistem Ve
Yüz Gelişimi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
Radyolojik Anatomi
(Boyun ve Torax)
N. Atçı
Radyoloji
Plazma Proteinleri ve Akut
Faz Reaktanları
Z. Yönden
Tıbbi Biyokimya
Sigaranın Moleküler Düzeydeki
Etkileri-II
S. Uzun Göçmen
Biyofizik
(Grup D
Klinik EKG
14:0014:50
Eyüp Büyükkaya
Kardiyoloji
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup A)
C. Tümer
LAB: Solunum Sistemi
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A.Yıldırım
(Grup C
Egzersiz Fizyolojisi
15:0015:50
F. Sefil
Fizyoloji
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
LAB: Solunum Sistemi
Histolojisi
Histoloji ve Embriyoloji
A. Yıldırım
(Grup B
Egzersiz Fizyolojisi
16:0016:50
F. Sefil
Fizyoloji
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup C)
C. Tümer
LAB: Solunum Sistemi
Histolojisi
Histoloji ve EmbriyolojiA.
Yıldırım
(Grup A)
Radyolojik Anatomi
(Boyun ve Torax)
N. Atçı
Radyoloji
Sigara Bırakmada Etkili Bir
Yöntem
S. Uzun Göçmen
Biyofizik
Klinik anatomi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
LAB: Akciğer
Anatomisi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi LAB:
Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
LAB: Akciğer
Anatomisi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi
(Grup B)
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup D)
C. Tümer
LAB: Akciğer
Anatomisi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi (Grup C)
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
LAB: Akciğer
Anatomisi
S. Erdoğmuş Koç
Anatomi (Grup D)
LAB: Solunum Fizyolojisi
Fizyoloji (Grup B)
C. Tümer
7.hafta
1 Aralık
Pazartesi
LAB: Telafi
Anatomi
2 Aralık
Salı
LAB: Telafi
Fizyoloji
3 Aralık
Çarşamba
LAB: Telafi
Histoloji
LAB: Telafi
Anatomi
LAB: Telafi
Fizyoloji
LAB: Telafi
Histoloji
08:0008:50
09:0009:50
LAB: Telafi
Anatomi
LAB: Telafi
Fizyoloji
LAB: Telafi
Histoloji
10:0010-50
11:0011:50
LAB: Telafi
Anatomi
LAB: Telafi
Fizyoloji
4 Aralık
Perşembe
5 Aralık
Cuma
Pratik
Sınavları
DÖNEM III
III. KURUL
SINAVI
LAB: Telafi
Histoloji
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
DÖNEM II
KURUL
SINAV
Download