internet etiği

advertisement
İNTERNET ETİĞİ
VE
BİLİŞİM SUÇLARI
İNTERNET ETİĞİ NEDİR?
• İnternetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak
kullanılması, beraberinde dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da
getirmektedir.
•
İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez davranışları
tanımlayan kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır.
• İnternet etiği olarak adlandırılan bu kurallar, internet kullanılırken
diğer insanların haklarına saygılı olmak için ne yapılıp ne
yapılamayacağına ilişkindir.
İNTERNETTE SOHBET EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN KURALLAR NELERDİR?
• Konuşma odalarında veya birebir sohbet ettiğiniz yerlerde
karşınızda bulunanların özel yaşamlarına müdahale edecek
davranışlarda bulunmamalı, diğer sohbet edenlere karşı saygılı
olmalısınız. Kızdığınız insanlara bunu küfürsüz ve saldırgan bir
tutum sergilemeden anlatmalısınız.
• Sohbetteki birinin rumuzunu (Nick Name) kötü söz içerecek
şekilde rumuz olarak kullanmamalısınız. Rumuz olarak tartışma
yaratan isimler seçmemelisiniz.
• Sohbet esnasında başkalarını rahatsız edecek şekilde ırk, din,
dil,cinsellik, siyaset gibi konular hakkında açıklamalarda
bulunmamalı ve diğerlerini de bu yolla rencide etmemelisiniz.
SONUÇ OLARAK;
• Kanuna, ahlâka ve kamu düzenine aykırı mesaj içeriği
göndermek, uygunsuz, yalan ve/veya iftira içerik ya da mesaj ve
bilgileri göndermek, tehdit etmek, küfür, vb. fiilleri işlemek, kişi
ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak, reklam ve
internet sitesi tanıtımını yapmak doğru bir davranış değildir.
•
Unutmayın ki; sohbette tamamen tanınmaz durumda değilsiniz.
Tüm sohbet sunucuları giriş bilgileriniz üzerinden IP adresinizi
(bilgisayarınızın numarası) ve hangi ISS (internet servis sağlayıcı)
üzerinden internete girdiğinizi tespit edebilir. ISS de ise sizin ile
ilgili bir çok bilgiler bulunmaktadır. IP adresiniz tespit
edilebileceği için bilgisayarınızı başkalarının kullanması
durumunda sorumluluğun size ait olduğunu unutmayınız.
BİLİŞİM SUÇLARININ TÜRLERİ
NELERDİR?
• Suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları
kapsayabilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır.
• Bu suçların işlenme şekilleri hakaret, küfür, kredi kartı
yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve
buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla,
birlikte bunlarla sınırlı olmayıp, günden güne
değişiklikler göstermektedir.
ÜLKEMİZDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN BİLİŞİM
ŞUÇLARINDAN ÖRNEKLER
• Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme.
• Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı
amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur
olan şahsın telefon numaralarını vermek.
• Kişisel bilgisayarlar ya da kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin
çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması
• Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının
karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek.
• Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak.
• Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir.
UNUTMAYIN!
• Bu tür suçların mağduru siz de olabilirsiniz.
Böylesi bir durumda tüm deliller ile birlikte
en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına
başvurunuz.
BİLİŞİM SUÇLARI MAĞDURU OLMADAN
ÖNCE YAPILABİLECEKLERİNİZ
• Şahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız
ile özel güvenlik önlemleri almadan internete
bağlanmayınız. İnternet ortamında %100 güvenliğin
hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayın!
• Özellikle Chat ortamında bilgisayarınıza
saldırılabileceğini; chat de tanıştığınız kişilere şahsınız,
aileniz, adres, telefon, işiniz v.s. konularda şahsi
bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini unutmayın!
BİLİŞİM SUÇLARI İLE YAPILAN
ÇALIŞMALARIN HUKUKİ DAYANAKLARI
• Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık TCK 503-507: Dolandırıcılık ve İflas
• Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçları
• Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı 5846'nolu Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu (FSEK)
• Yasadışı Yayınlar TCK 125-200: Devletin Şahsiyetine karşı cürümler;
• TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri
• TCK 426-427: Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik
eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve
gereçleri.
• Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme "Bilişim
Alanında Suçlar TCK 525a, b, c ve d". Maddeleridir.
Download