workshop pratik - Düzen Laboratuvarlar Grubu

advertisement
MİKROBİYOJİ PRATİĞİ
XXII Düzen Klinik Laboratuvar Günleri
12-14 Ekim 2012
Dr. Uğur Çiftçi
Düzen Laboratuvarlar Grubu
OLGU 1
Hasta 1 yaşında kız, 38.5 ºC ateş akut ishal
nedeniyle dışkı örneği laboratuvara getiriliyor,
gaita kültürü, gaitada parazit, rotavirus ve
adenovirus yönünden inceleme yapıldı.
• Rotavirus
• Adenovirus
• Gaitada parazit
Sonuç
Negatif
Negatif
Negatif
OLGU 1
Gaita Kültürü
• Salmonella
• Shigella
• Aeromonas
• Plesiomonas
• Vibrio
• E.coli O157
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
POZİTİF(Serolojik olarak doğrulandı)
Laboratuvar ne yapmalı ?
Hasta Nasıl Takip
Edilmeli?
Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri
GRUP D
• Campylobacter jejuni
• Chlamydia trachomatis
• Cryptosporidium sp
• Entamoeba histolytica
• Enterohemorajik E.coli
• Giardia intestinalis
• Salmonella sp.
• Shigella sp.
• Listeria monocytogenes
• İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapılması
gerekir.
• Hastanın aile fertlerinin taranması
gerektiği bilgisi verilir.
• HUS gelişimi yönünden kan ve idrar
tetkikleri yapılmalıdır.
OLGU 2
Pirinç suyu görünümünde dışkı, ateş, kusma
belirtileri ile gelen 6 aylık çocuktan yapılan
Gaita Kültürü;
• Salmonella
• Shigella
• Plesiomonas
• Aeromonas
• Vibrio
Sonuçlandı.
Negatif
Negatif
Negatif
Aeromonas hydrophila/caviae üredi
Negatif
OLGU 2
Hastada üreyen Aeromonas
hydrophila/caviae bakterisi etken bakteri
midir?
OLGU 2
Aeromonas hydrophila bakterileri daha
ziyade yaz aylarında ve 2 yaşından küçük
çocuklarda ve immuno kompromize
hastalarda ateş, abdominal kramp ve kusma
ile seyreden ishale neden olan bir
mikroorganizmadır. Bazı vakalarda pirinç
suyu görünümünde ishal, bazı vakalarda kan
ve mukusla seyreden dizanteri tarzında bir
tablo görülebilmektedir.
OLGU 3
Hasta 26 yaşında kadın, erkek arkadaşında
gonorrhoeae saptandığı için muayene edilmiş.
Muayenede beyaz renkli çok hafif bir akıntı
görülmüş ve kültür örneği alınmış. Doğrudan
mikroskobi ve kültür istenmiş.
OLGU 3
Hastanın örneğinden hazırlanan doğrudan mikroskobide
görüntüdeki mikroorganizma nedir?
YANIT: Trichomonas vaginalis
OLGU 3
Bu mikroorganizma nasıl bulaşır? Kadında nasıl
bir klinik tablo oluşturur?
Trichomonas vaginalis cinsel ilişki ile bulaşır.
Kadınlar trichomonas vaginalis ile enfekte
olduklarında genellikle yanma ve kaşıntı
eşliğinde vaginal akıntı görülür, bazen
asemptomatik enfeksiyonlar görülebilir.
OLGU 3
Bu mikroorganizma erkekte nasıl bir klinik tablo
oluşturur.
Trichomonas vaginalis
Erkeklerde genellikle asemptomatiktir.
Nadiren üretral akıntı görülebilir. Bazen
prostatı da enfeksiyon kaplayabilir.
Bu mikroorganizma laboratuvarda nasıl
teşhis edilir?
Trichomonas vaginalis
 Trichomonas vaginalis, idrar, vaginal sıvılar ve prostat
sekresyonlarında nativ muayene ile mikroskopta
belirlenebilir. Hareketi tipik olduğu için hareketli
olduğu sürece kolayca tespit edilebilir. Ancak
beklemiş numunelerde direk muayenede lokositlerden
ayırmak mümkün değildir. Hematoxylen boyası ile
boyanırsa ayırt edilebilir.
 Laboratuvar imkanları el verirse trichomonas
yönünden mikroskobi yanında kültür yapılması
izolasyon oranını artırmaktadır.
Vaginal Kültür Sonucu
Hasta örneğinden vaginal kültür sonucu
• Neisseria gonorrhoeae üremedi.
• Candida üremedi.
• Trichomonas vaginalis üredi.
OLGU 3
Bu hastanın tedaviden sonra tekrar enfekte
olmaması için nasıl bir önlem alınmalıdır?
Trichomonas vaginalis
Hastanın eşi de tedavi olmalıdır.
(Pinpon topu fenomeni)
OLGU 4
Hasta 58 yaşında erkek bir aydır öksürük, ateş ve
gece terlemeleri yakınması ile kliniğe başvuruyor.
Göğüs grafisi çekiliyor, PPD (+) bulunuyor,
balgamından Ziehl –Neelsen boyalı preparatı
yapılıyor.
OLGU 4
Ziehl –Neelsen boyalı preparatın görüntüsü
a) Mycobacterium
tuberculosis bakterisi
b) Gram negatif basil
c) Atipik mikobakteri
d) Aside dirençli basil
OLGU 4
Ziehl –Neelsen boyalı preparatın görüntüsü
a) Mycobacterium
tuberculosis bakterisi
b) Gram negatif basil
c) Atipik mikobakteri
d) Aside dirençli basil
OLGU 4
Doktor muayene bulguları ve eldeki sonuçlara
göre hastaya tüberküloz teşhisi kondu ve
tedaviye başladı. Aynı çatı altında yaşayan
hastanın 48 yaşındaki karısı kontrole alındı.
•
•
•
•
Genel durumu iyi semptom yok
Akciğer grafisi normal
Ziehl-Neelsen preparatı ARB (-)
PPD +/- (sonuç alınamadı) hastanın alerjik
reaksiyonu var.
OLGU 4
Hekim tatmin olmadı Quantiferon testi istedi
Quantiferon testi sonucu POZİTİF geldi.
a)
b)
c)
d)
Aktif tüberküloz enfeksiyonu vardır.
Latent tuberküloz enfeksiyonu vakasıdır.
Tbc ile enfekte değildir.
Mycobacterium tuberculosis ile enfekte
olmuştur ancak bu test aktif veya latent
tüberkuloz ayırımını yapmaz.
OLGU 4
Hekim tatmin olmadı Quantiferon testi istedi
Quantiferon testi sonucu POZİTİF geldi.
a)
b)
c)
d)
Aktif tüberküloz enfeksiyonu vardır.
Latent tuberküloz enfeksiyonu vakasıdır.
Tbc ile enfekte değildir.
Mycobacterium tuberculosis ile enfekte
olmuştur ancak bu test aktif veya latent
tüberkuloz ayırımını yapmaz.
OLGU 5
Kan bağışı için kan bankasına giden 25 yaşında erkek anti
HCV pozitifliği nedeniyle doğrulama için laboratuvara
yönlendiriliyor. Laboratuvarda tekrarlanan anti HCV
(Abbott) testi 6.0 S/Co (signal/cut-off) değeri ile pozitif
olarak teyit ediliyor.
HCV enfeksiyon varlığı için en doğru yanıt hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Test sonucu yeterli kanıttır.
RIBA ile doğrulamak gerekir.
HCV RNA ile doğrulamak gerekir.
ALT ile doğrulamak gerekir.
OLGU 5
Kan bağışı için kan bankasına giden 25 yaşında erkek anti
HCV pozitifliği nedeniyle doğrulama için laboratuvara
yönlendiriliyor. Laboratuvarda tekrarlanan anti HCV
(Abbott) testi 6.0 S/Co (signal/cut-off) değeri ile pozitif
olarak teyit ediliyor.
HCV enfeksiyon varlığı için en doğru yanıt hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Test sonucu yeterli kanıttır.
RIBA ile doğrulamak gerekir.
HCV RNA ile doğrulamak gerekir.
ALT ile doğrulamak gerekir.
OLGU 5
Hasta klinik değerlendirmeye alınıyor, hikayesinde
hepatit olgusu yok, hekimi HCV RNA istiyor, HCV RNA
Cobas Taqman (Roche) sistemi ile Negatif (<25 IU/ml)
bulunuyor.
Anti HCV (+), HCV RNA (-), ALT normal
Sonuçları birlikte nasıl yorumlarız?
a)
b)
c)
d)
HCV enfeksiyonu yoktur.
Akut HCV enfeksiyonu vardır.
Kronik HCV enfeksiyonu vardır.
HCV rezolüsyonu
OLGU 5
Hasta klinik değerlendirmeye alınıyor, hikayesinde
hepatit olgusu yok, hekimi HCV RNA istiyor, HCV RNA
Cobas Taqman (Roche) sistemi ile Negatif (<25 IU/ml)
bulunuyor.
Anti HCV (+), HCV RNA (-), ALT normal
Sonuçları birlikte nasıl yorumlarız?
a)
b)
c)
d)
HCV enfeksiyonu yoktur.
Akut HCV enfeksiyonu vardır.
Kronik HCV enfeksiyonu vardır.
HCV rezolüsyonu
OLGU 6
Bir laboratuvar çalışanı kontrol amacıyla anti HCV
testi yaptırıyor ve Negatif bulunuyor. Birkaç gün sonra
bir laboratuvar kazası sonucu HCV pozitif bir hastanın
kanının alındığı enjektör iğnesi elini çiziyor. Kontrol
için laboratuvarımıza geliyor.
Öncelikle hangi testi yapmalıyız?
a)
b)
c)
d)
Anti HCV
HCV RNA
RIBA
ALT
OLGU 6
Bir laboratuvar çalışanı kontrol amacıyla anti HCV
testi yaptırıyor ve Negatif bulunuyor. Birkaç gün sonra
bir laboratuvar kazası sonucu HCV pozitif bir hastanın
kanının alındığı enjektör iğnesi elini çiziyor. Kontrol
için laboratuvarımıza geliyor.
Öncelikle hangi testi yapmalıyız?
a)
b)
c)
d)
Anti HCV
HCV RNA
RIBA
ALT
OLGU 6
HCV RNA testini ne zaman yapmalıyız?
En doğru cevap hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Hemen
2 hafta sonra, negatif ise 1 ay sonra tekrar
3 ay sonra
6 ay sonra
OLGU 6
HCV RNA testini ne zaman yapmalıyız?
En doğru cevap hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Hemen
2 hafta sonra, negatif ise 1 ay sonra tekrar
3 ay sonra
6 ay sonra
OLGU 7
Hasta 7 yaşında çocuk, boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle
hekim boğaz kültürü istiyor. Boğaz kültürü sonucunda
Beta hemolitik Streptokok ürüyor, MALDI-TOF MS ile
Streptococcus agalactica (B grubu Streptokok) olarak
identifiye ediyor.
a)
b)
c)
d)
İzolat boğazdaki enfeksiyonun etkenidir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni değildir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni olabilir veya
olmayabilir.
Sonuç yanlıştır, testi tekrar etmek gerekir.
OLGU 7
Hasta 7 yaşında çocuk, boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle
hekim boğaz kültürü istiyor. Boğaz kültürü sonucunda
Beta hemolitik Streptokok ürüyor, MALDI-TOF MS ile
Streptococcus agalactica (B grubu Streptokok) olarak
identifiye ediyor.
a)
b)
c)
d)
İzolat boğazdaki enfeksiyonun etkenidir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni değildir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni olabilir veya
olmayabilir.
Sonuç yanlıştır, testi tekrar etmek gerekir.
OLGU 8
Hasta 7 yaşında çocuk, boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle
hekim boğaz kültürü istiyor. Boğaz kültürü sonucunda Beta
hemolitik Streptokok ürüyor, MALDI-TOF MS ile
Streptococcus dysgalactiae spp. olarak identifiye ediliyor.
a)
b)
c)
d)
İzolat boğazdaki enfeksiyonun etkenidir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni değildir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni olabilir veya
olmayabilir.
Sonuç yanlıştır, testi tekrar etmek gerekir.
OLGU 8
Hasta 7 yaşında çocuk, boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle
hekim boğaz kültürü istiyor. Boğaz kültürü sonucunda Beta
hemolitik Streptokok ürüyor, MALDI-TOF MS ile
Streptococcus dysgalactiae spp. olarak identifiye ediyor.
a)
b)
c)
d)
İzolat boğazdaki enfeksiyonun etkenidir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni değildir.
Boğazdaki enfeksiyonun etkeni olabilir veya
olmayabilir.
Sonuç yanlıştır, testi tekrar etmek gerekir.
OLGU 9 (A)
Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları
olan 2 yaşında çocuktan alınan boğaz
sürüntüsü örneğinde doğrudan Strep A
antijen testi çalışıldı.
Strep A Antijen Testi : Pozitif bulundu
a) Sonuç tanı için yeterlidir. Boğaz kültürü
yapmaya gerek yoktur.
b) Muhtemel Strep A olarak değerlendirilir. Boğaz
kültürü ile doğrulanmalıdır.
c) Sonuç güvenilir değildir tekrar edilmelidir.
d) Bu test gereksizdir, yalnızca boğaz kültürü
yapılmalıdır.
OLGU 9 (B)
Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları
olan 2 yaşında çocuktan alınan boğaz
sürüntüsü örneğinde doğrudan Strep A
antijen testi çalışıldı.
Strep A Antijen Testi : Negatif bulundu
a)
b)
c)
d)
Sonuç tanı için yeterlidir. Boğaz kültürü
yapmaya gerek yoktur.
Boğaz kültürü ile doğrulanmalıdır.
Sonuç güvenilir değildir tekrar edilmelidir.
Bu test gereksizdir, yalnızca boğaz kültürü
yapılmalıdır.
OLGU 9
American Hearth Association
American Academy of Pediatrists
• Semptomatik vakalarda direkt Strep A antijen
testi pozitif çıkması halinde ayrıca kültürle
doğrulamaya gerek yoktur.
• Semptomatik vakalarda direkt Strep A antijen
testi negatif çıkması halinde kültürle
doğrulamak gerekir.
OLGU 9 (A)
Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları
olan 2 yaşında çocuktan alınan boğaz
sürüntüsü örneğinde doğrudan Strep A
antijen testi çalışıldı.
Strep A Antijen Testi : Pozitif bulundu
a) Sonuç tanı için yeterlidir. Boğaz kültürü
yapmaya gerek yoktur.
b) Muhtemel Strep A olarak değerlendirilir. Boğaz
kültürü ile doğrulanmalıdır.
c) Sonuç güvenilir değildir tekrar edilmelidir.
d) Bu test gereksizdir, yalnızca boğaz kültürü
yapılmalıdır.
OLGU 9 (B)
Üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları
olan 2 yaşında çocuktan alınan boğaz
sürüntüsü örneğinde doğrudan Strep A
antijen testi çalışıldı.
Strep A Antijen Testi : Negatif bulundu
a)
b)
c)
d)
Sonuç tanı için yeterlidir. Boğaz kültürü
yapmaya gerek yoktur.
Boğaz kültürü ile doğrulanmalıdır.
Sonuç güvenilir değildir tekrar edilmelidir.
Bu test gereksizdir, yalnızca boğaz kültürü
yapılmalıdır.
OLGU 10
Hasta 32 yaşında kadın, kadın-doğum hekimi muayene
sonrası vaginal kültür örneği alıyor.
Laboratuvarımızda yapılan kültürde;
Thayer-Martin besiyerinde üreme
gözleniyor.
OLGU 10
Gram boyalı preparat görüntüsü
Oksidaz reaksiyonu (+)
Ne düşünürsünüz?
OLGU 10
Hikayenin devamı
• Doğrulamak amacıyla Vitek 2 compact
sisteminde bakteri test edildi ve N. meningitidis
olarak identifiye edildi.
• API : N. meningitidis
• PCR : N. gonorrhoeae Negatif
OLGU 10
??? !!!
OLGU 10
Literatür tarandı
Çok nadir olarak servikal, üretral ve anal
bölgeler gibi olağan dışı örneklerden N.
meningitidis izole edildiği, kadın genital
bölgesinde akıntı ve pelvik ağrısı gibi
semptom oluşturabildiği görüldü.
The Brazilian Journal of Infectious Diseases 2006;10(2):154-155.
Malaysian J Path01 2002; 24(2) : 103 - 105
Genitourin Med. 1990 August; 66(4): 305–306.
Aust. N.Z. J- Med., 1976, 6, pp. 487–489
OLGU 11
Hasta 74 yaşında Ca tanısı almış, kemoterapi görüyor.
Laboratuvardan balgam kültürü istenmiş.
Balgam örneğinin doğrudan Gram boyalı
Preparatından görüntü
OLGU 11
Kültürde kanlı agar besiyerinde 48 saat sonra
oluşan koloniler
OLGU 11
Kültür plağında yapılan Gram boyalı preparat
Bu bakteri ne olabilir?
Nocardia spp.
Nocardia cinsi bakteriler Gram-pozitif, katalaz
pozitif çomak, dallanan flamanlar şeklinde görülen
bakterilerdir. (Dallanma nedeniyle fungus gibi görülür
ancak gerçek bakterilerdir) Aerobikdir. Kanlı agar gibi
seçici olmayan besiyerlerinde kuru koloniler
görünümünde ürer ancak üremesi yavaştır. (3-5 gün)
Hastalık tablosu özellikle immunokompromize veya
İmmunosüprese hastalarda pnömoni, ensefalit/beyin
absesi formları olarak görülebilir.
OLGU 12
Gebelik nedeniyle kontrol olarak toksoplazma IgG ve
IgM antikorları çalışılan hastada;
Toksoplazma IgG : Negatif
Toksoplazma IgM : Kuvvetli Pozitif bulundu.
2 Hafta sonra testler tekrarlandı ayni sonuçlar bulundu
Nasıl değerlendirirsiniz?
A.
a)
b)
B.
Akut dönemde bir toksoplazma enfeksiyonu
şüphesi vardır.
Toksoplazma avidite testi öneririz.
Toksoplazma PCR testi öneririz.
Hasta toksoplazma ile enfekte değildir. İlave
test yapmaya gerek yoktur.
OLGU 12
Gebelik nedeniyle kontrol olarak toksoplazma IgG ve
IgM antikorları çalışılan hastada;
Toksoplazma IgG : Negatif
Toksoplazma IgM : Kuvvetli Pozitif bulundu.
2 Hafta sonra testler tekrarlandı ayni sonuçlar bulundu
Nasıl değerlendirirsiniz?
A.
a)
b)
B.
Akut dönemde bir toksoplazma enfeksiyonu
şüphesi vardır.
Toksoplazma avidite testi öneririz.
Toksoplazma PCR testi öneririz.
Hasta toksoplazma ile enfekte değildir. İlave
test yapmaya gerek yoktur.
Download