10 µl 10 µl 10 µl

advertisement
DNA Parmak İzi Prosedürü
DNA Parmak İzi
1
Her grup için tüpler
DNA Parmak İzi
2
10 µl Suçlu
DNA
Öreneği
Şüpheli 1 – 5
Her tüp 10 µl DNA
örneği içerir
70 µl
Enzim
Karışımı
0,24 g
Agaroz
80 µl
Boyayıcı
DNA Parmak İzi
10 µl
Marker
3
1. Restriksiyonun
Hazırlanmansı
DNA Parmak İzi
4
Dikkat!
• Deneydeki kirliliği ve bozulmayı
önleyebilmek için pipet uçlarını yalnızca
bir kez kullanın.
• Tüpleri karışmaları için en az 30 saniye
boyunca döndürün.
DNA Parmak İzi
5
1. DNA Örneği İçeren Tüpler
CS
DNA
S1
S2
S3
S4
S5
10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl
DNA-Fingerprint
6
1.1 Her tüpe pipet ile 10 µl enzim karışımı
ekleyin
CS
DNA
S1
S2
S3
S4
S5
10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl
Enzim- 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl
Karışımı(ENZ)
DNA Parmak İzi
7
2. Restriksiyon Sindirim
Test tüpleri inkübatöre yerleştirin ve su
banyosu içerisinde 37°C’de 20
dakika bekletin.
DNA Parmak İzi
8
3. Elektroforez’in Hazırlanması
DNA Parmak İzi
9
3.1 Elektroforez Odacığının Hazırlanması
Tarak
Metal Levha
Kızak
Kızak, metal levha ve tarağı elektroforez
odacığının içerisine yerleştirin.
DNA Parmak İzi
10
3.2 Agaroz Jelin Hazırlanması(0,8%)
• 250 ml erlenmayerin içerisine 0,24 g agaroz
+ 30 ml TAE-boyayıcısı koyun.
• Kısa bir süre erlenmayeri mikrodalga
fırında kaynatın, karıştırın ve tekrar
kaynatın.
DNA Parmak İzi
11
3.3 Jelin Dökülmesi
55 °C’de jeli jel kutusunun
içerisine dökün.
Dikkat:
• Test Sıcaklığı elinizin üstü ile
kontrol edin.
• Jel katılaşana kadar hareket
ettirmeyin.
DNA Parmak İzi
12
3.4 Odacığın Hazırlanması
• Jel katılaştıktan sonra
elektroforez odacığının
metal plakasını sökün.
• Odacığı 27F ml TAE
boyayıcısı ile jelin
üzerini kaplayacak
şekilde doldurun.
• Tarağı çekin.
DNA Parmak İzi
13
4. DNA Markerının Hazırlanması
Pipet ile 10 µl tamponu
(LB) 10 µl marker’a (M)
ekleyin.
DNA Parmak İzi
14
5. 10 µl Tamponun Eklenmesi
10 µl
10 µl
10 µl
10 µl tamponu CS ve S1S5’e pipet ile ekleyin.
DNA Parmak İzi
15
6. Kuyuların Doldurulması
Sol kuyu boş kalmalı.
Her örnekten 20 µl ve
20 µl marker’ı
kuyulara doldurun.
Sırayı Unutmayın!
Kuyular: sağdan sola doğru
doldurun
DNA Parmak İzi
16
6. Kuyuların Doldurulması
Dikkat:
Jel kuyuları delik
olmamalıdır.
DNA Parmak İzi
17
7. Jel Elektroforezi (120 V
ca. 30 dakika)
Mavi bantlar jelin
sonuna ulaşmadan 1 cm
önce elektroforezi
durdurun.
DNA Parmak İzi
18
8. DNA’nın Renklendirilmesi
• Jeli reklendirici çanağa aktarın ve 60 ml
renklendirici çözelti 2 dakika ile kaplayın.
• Renklendirici çözeltiyi erlenmayerin
içerisine dökün.
DNA Parmak İzi
19
CS S1 S2 S3 S4 S5 M
9. Jeli
Analiz
Edin.
Süphelilerden hangisi
suçlu?
DNA Parmak İzi
20
9. Sonuç
DNA Parmak İzi
21
Download