detectıves - Müslim Atalay Ortaokulu

advertisement
Müslim Atalay Orta Okulu
Zeynep Zehra KANSIZ
Crime
 Suç
Thief
 hırsız
Mask
 Maske
Steal
 Çalmak
Escape
 Kaçmak
Chase
 Kovalamak
Catch
 Yakalamak
Criminal
 Suçlu
Glove
 Eldiven
Suspect
• Şüpheli
Robbery
 Soygun
Robber
 Soyguncu
Donete
 Bağışlamak
Witness
 Tanık, şahit
Cash
 Peşin para
Handcuff
 Kelepçe
Footprint
 Ayak izi
Magnifier
 Büyüteç
Follow
 Takip etmek
Detective
 Dedektif
Credit Card
 Kredi kartı
Fingerprint
 Parmak izi
Break İnto
 İzinsiz girmek
İnvestigate
 Soruşturmak
Eyewitness
 Görgü tanığı
Guestion
 Sorgulamak
Crime Scene
 Suç mahali
Purse
 Cüzdan-El çantası
Prison
 Hapishane-Cezaevi
Burglar
 Soyguncu-Hırsız
Hide
 Gizlemek-Saklanmak
Police Officer
 Polis memuru
İnspecter
 Komiser-Müfettiş
Find Out
 Bulmak- Ortaya çıkmak
İnform
 Bilgi vermek-Bilgilendirmek
Report
 İhbar etmek-Bilgilendirmek
Security Camera Records
 Güvenlik kamerası kayıtları
Download