cnzl üıılvenslresl rınlrıl 03,,e,lr

advertisement
cnzl üıılvenslresl
glı_lırseı_ ARAşTıRMA pRoJELERl
glRlulve
eöuüirü
lHrlvıç FoRMu
pRoJE yöNerlclslNlx noı soyADı
rınlrıl
No
06109l2017
2
PRoF.DR. BENSU KARAHAL|L
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
TEL : 2124699
GAzı
üN
ıVERSıTESı REıfföRLüĞü,Ne
(Bilimse| Araştırma Projeleri Birimi)
'o2l'im174. kodlu ve'Reaktif oksiiın ülrleri (ROQ aracılığıyla iıorrıogisteinin Park|nsoıı hastalığındaki rolü ıre bunun biıaytel
duyarlılıkla tteğişImlnin araştınlınası'konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 16 kalem
hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgi|erinizi ve gereğini arz ederim.
Sıra
No
1
2
3
ölçu
Malzemenin cinsi
Miktarı
Tris 1 kq
2
adet
1
adet
1
adet
DNA Loop 500 adeUpaket
96 well reversible rack fits 96x0.2 ml veya 0.5 ml
microtubes fluorescent pink 10 adevpaket
transfer pipet qrad 0.5 to 3ml st indiv 500 adet/paket
Birimi
1
adet
2
adet
b
Conical Tube PP Bulk Packaqed 50 ml
DNA ladder 50 bp
5
adet
7
DNA ladder '100 bp
10
adet
8
Eldiven
20
adet
o
Pipet ucu 200 mikrolitre hassas ince uçlu sarı 1000
adeutorba
,l0
adet
2
paket
,10
adet
4
5
0
1
2
3
14
15
,l6
Mikrotüp 1.6 ml dereceli steril şeffaf 250 adeVtorba
0.2 ml Flat Cap Tubes 1000 tüp/torba
,1000
tüp/torba
0.5 ml Flat Cap Tubes
,l0
Özelliği
adet
81-well crvoqenic rack with |id natural 1/pk
Tao DNA Polvmerase (recombinant) enzimi 500 Ünite
Aoar-Aqar (ultra oure) qranül 500 qr
15
adet
5
adet
2
adet
EDTA 500 qr
2
adet
03,,
e,lr
Download