ICD-10 kodları nelerdir?

advertisement
Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin (gözlük cam ve çerçevesi ile
kontakt lens) ICD-10 kodları nelerdir?
1-Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden gözlük cam ve çerçevesi reçetesinin teşhis bölümüne yazılacak
ICD-10 Kodları:
*Refraksiyon Kusurları İle İlgili
H52 Refraksiyon ve Akamodasyon Bozukluğu
H52.0 Hipermetropi
H52.1Miyopi
H52.2Astigmatizma
H52.3Anizometropi ve Anizokoni
H52.4Presbiyopi
H52.5Akamodasyon Bozukluğu
H52.6Refraksiyon Diğer Bozukluğu
H52.7 Refraksiyon Bozuklukları Tanımlanmamış
Örneğin: Kişi Miyopik Astigmatizma ise; H52.1 ve H52.2 kodları ile birlikte mikst (Karışık astigmatizma ise
H52.0 Hipermetropi, H52.1 Miyopi, H52.2 Astigmatizma ile birlikte girilmelidir.)
2- Nitelikli Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin “Konjenital nedenlerle, kalıtsal hastalılara, yaralanmalara,
şeker hastalığına, glokoma, katarakta ve yaşlanmaya bağlı göz bozukluğu olan ve en iyi gören gözde
düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında olan hastalarda kullanılması lüzumlu görülen teleskopik
gözlük ve yakın okuma kepine ait üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz
sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunun teşhis bölümünde yer alacak ICD-10
Kodları:
*Az görmeye yardımcı cihazlarla ilgili
Az görmeye yardımcı cihazlar için düzenlenen raporlarda en az iki (2) ICD-10 Kodu verilmelidir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
- İlk ICD-10 Kodu; az görmeye neden olan hastalığın kodudur. Örneğin Senil Makula Dejenerasyonu,
Herediter retina distrofisi, konjenital katarakt, Prematüre retinopatisi, üveit, optik atrofi gibi…
- İkinci belirtilmesi gereken kod ise “körlük ve az görme” başlığında,
H54 Körlük ve az görme
H54.1 Tek gözde körlük ve diğer gözde görme azlığı
H54.2 Her iki gözde görme azlığı
H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı
Bu kodları yazarken dikkat edilmesi gereken durumlar ise, en iyi gören gözdeki görme keskinliğinin 3/10 veya
6/18 veya 20/70 olması, diğer gözün görmesinin en fazla bu kadar veya daha az olmasıdır. En iyi görme
keskinliğinin anlamı kişinin kırma kusurunun düzeltilmiş olması gerekmektedir.
3-Nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden olan, konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak
olgularda, travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde
göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda ve keratokonusu olan göze gözlük
uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda kullanılan kontakt lensler
için düzenlenen sağlık kurulu raporlarının teşhis bölümünde yer alacak ICD-10 Kodları:

Kontakt lens kullanımı
- H18 Korneanın diğer bozuklukları
- H18.6 Keratokonus
- H26 Kataraktlar, Diğer
- H26.0 İnfantil, juvenil, presenil katarakt
- H27 Afaki
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download