Santral Seröz Korioretinopatide Fovea Dış Nükleer Tabaka

advertisement
Santral Seröz Korioretinopatide Fovea
Dış Nükleer Tabaka Kalınlığının Görsel
Sonuçları Belirlemesi
HIDETAKA MATSUMOTO, TAKU SATO,
SHOJI KISHI
Jan 21, 2009.
From the Department of Ophthalmology, Gunma University
School of
Medicine, Maebashi, Japan.
• Santral Seröz Korioretinopati, genellikle metamorfopsi ve
mikropsiye neden olan makuladaki nörosensoriyel
retinanın seröz dekolmanı ile karakterizedir.
• SSKR’li çoğu hasta makula dekolmanına rağmen iyi
görme keskinliği vardır. Bazı hastalarda, dekolmanlar
çözündükten sonra bile görmenin zayıf
olduğu,metamorfopsi ve mikropsinin devam ettiği
gözlenmiştir.
• Optik koherens tomografi (OCT)’deki son
gelişmeler in vivo fotoreseptör
anormalliklerinin değerlendirilmesine izin
vermiştir.
• Spektral- domain (SD-OCT), 5
mikron çözünürlük ile IS/OS bandını ve
dış limitan membranı (ELM) ayırır.
FIGURE 1. Color fundus photograph and optical coherence tomography (OCT) image of a normal eye. (Top) Color fundus
photograph of the right eye of a 32-year-old normal volunteer whose best-corrected visual acuity (BCVA) is 1.2 with 1.0 diopter
of myopia. (Bottom) Cross-sectional OCT image of the macula with a 6-mm horizontal line scan through the fovea. Four highly
reflective lines are detected at the border of the outer retina and the retinal pigment epithelium (RPE), including the external
limiting membrane (ELM), the junction between the photoreceptor inner and outer segments (IS/OS), an intermediate
reflective line (IL) between the IS/OS and the RPE, and the RPE itself. The distance between the internal limiting membrane
and the ELM is approximately 130 m at the central fovea. The IS/OS line is continuous at the macula.
METOT
• Retrospektif (1 Temmuz 2007 - 30 Haziran 2008 kadar
Gunma Üniversite Hastanesi)
• 65 hastadan, 67 göz (55 göz 53 erkek ve 12 kadın 12
göz) SSKR çözünürlüğünde, SD-OCT kullanılmıştır
• Ort.Yaş= 51,3 (27-78)
• Tüm hastaların en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (GK),
biyomikroskobi,fundus muayenesi olmak üzere tam bir
göz muayenesi yapılmıştır.
• SD-OCT aksiyel çözünürlük 5 mikron ve transvers
çözünürlük 10 mikron olarak alınıyor. 6 mm uzunluğunda
5 hattan oluşacak şekilde taranmış. Her hatta 4.096 A
mod taramalar oluşturulmuş.Tarama süresi 0,76 sn.
• SD-OCT ile kontrol grubu olarak 10
gönüllü hasta (5 erkek ve 5 kadın )
• yaş ort= 48,5 .( 23-85 )
BCVA göre 67 gözü iki gruba
ayrılmış.(homojen -)(akut/kronik)
• A grubu 1,0 den az =24 göz
• B grubu 1,0 daha iyi olan 43 göz
C grubu kontrol grubu=10 göz
SD-OCT
• Dış nükleer tabaka kalınlığı
• Makulada(2 mm) IS/OS band
bütünlüğünü.
• Mann-Whitney U testi ile gruplar arasında
kıyaslama.
• Ayrıca, dış nükleer tabaka ve BCVA
arasındaki ilişkiyi çalışmak için
Spearmanrank korelasyon katsayısı
hesaplanmıştır.
FIGURE 2. Color fundus photograph and OCT image showing central serous chorioretinopathy (CSC). (Top)
Color fundus photograph
of the left eye of a 48-year-old woman with CSC. The diameter of the serous retinal detachment (RD) is
approximately 2.5 disc diameters.
The BCVA of the left eye is 0.9. (Bottom) Cross-sectional macular OCT image with a 6-mm horizontal line scan
across the central fovea.
The thickness of the outer nuclear layer (ONL) at the central fovea is approximately 95 m.
FIGURE 3. Color fundus and OCT image of resolved CSC. (Top) Color fundus photograph of the left eye of a 48-year-old woman
with resolved CSC whose BCVA was 1.2. (Bottom) Cross-sectional macular image with a 6-mm horizontal line scan across the
central fovea. The thickness of ONL at the central fovea is approximately 105 m. The junction between the photoreceptor IS/OS
is continuous at the macular area.
FIGURE 4. Color fundus photograph and OCT image of CSC. (Top) Color fundus photograph of the left eye of a 50-year-old man
with CSC. The diameter of the serous RD is approximately 2.5 disc diameters. The BCVA of the left eye was 0.6. (Bottom)
Cross-sectional macular OCT image with a 6-mm horizontal line scan across the central fovea. The thickness of the ONL at the
central fovea is approximately 85 m.
FIGURE 5. Color fundus photograph and OCT image of resolved CSC. (Top) Color fundus photograph of the left eye of a
50-year-old man with resolved CSC whose BCVA was 0.7. (Bottom) Cross-sectional macular image with a 6-mm horizontal line
scan across the central fovea. The thickness of the ONL at the central fovea is approximately 95 m. The junction between the
photoreceptor IS/OS is discontinuous at the macular area.
ONL
IS/OS
A
74.6
22(%91.7)
B
103.2
9(%20.9)
C
124.9
-
FIGURE 6. Graph showing the thickness of ONL at the central fovea in 67 eyes of 65 patients with resolved CSC compared with
their BCVA. The thickness of ONL at the central fovea is positively correlated with BCVA in 67 eyes with resolved CSC.
(Spearman-rank correlation coefficient, rs 0.59; P < .001).
TARTIŞMA
• Wang ve ark.ONL ile BCVA ilişkisi +
(OCT 20mikron ISOS görülememiş)
• Eandi ve ark. ONL ile BCVA ilişkisi +
(OCT aksiyel 10 mikron,ELM görülmemiş) (ONL=ILM-RPE)
• Ojıma ve ark. ONL ile BCVA ilişkisi +
IS/OS bandı
( 21 hasta,27 göz,3 büyük kusur,3 küçük kusur,5 kusursuz)
SONUÇ
• ONL kalınlığı ile görsel sonuçlar
koreledir.Çünkü,ONL koni hücrelerini
içeriyor.
• B grubunda IS/OS bütünlüğü çoğu
hastada bozulmamış.(%80)
• IS/OS bandında süreksizlik, incelmiş ONL
ve düşük BCVA ile ilişkilidir.
• ONL kalınlığı IS/OS bandının
bozulmasından daha duyarlıdır.
Download