ESK* ANADOLU MEDEN*YETLER*

advertisement
ESKİ ANADOLU MEDENİYETLERİ
Anodolu tarih boyunca birçok medeniyeti
barındırmıştır. Başka Hititler, Frigler, Urartular,
Lidyalılar olmak üzere ortaya çıkmamış birçok
medeniyet vardır. Anadolu da kurulmuş bu
medeniyetler günümüze birçok eser bırakmıştır.
Matematiği, geometriyi, felsefeyi geliştiren
Anadolu Medeniyetleri bunların yanında çeşitli
yapıları, parayı, yazıyı vb. anadoluya
kazandırmıştır.
Başlıca Anadolu Medeniyetleri:
•
•
•
•
Hititler
Frigler
Urartular
Lidyalılar
HİTİTLER
Hititler bir Hint-Avrupa kavmidir. Hititler İç Anadolu Bölgesi’nde
uygarlık kurmuşlardır. Hititler ticaret, hayvancılık ve tarım
yaparak yaşamlarını sürdürmüşlerdir.
Hititler de Tanrı inancı da doğa temelliydi. Hititlerin kutsal
saydıkları değerleri, bayramları, tapınakları ve Tanrıları da bir
tarım toplumu için önemli olan hava, su, toprak gibi unsurlara
göre şekillenmiştir.
Bir Hitit Aslanı
FRİGLER
Bazı kaynaklara göre trakya,
bazılarına göre Hint-Avrupa
kökenli bir kavimden
gelmişlerdir. Frigler, Kelt
kültürünün de etkisi altında
kalmışlardır.
Friglerin ilk kralları
Gordious’dur ve bu yüzden
başkentlerine Gordion adı
verilmiştir.
İsimini kralından alan başkent Gordions
URARTULAR
Urartular, Anadolu’da, Van Gölü çevresinde kurulan bir medeniyetti.
Urartular, çivi yazısı ve Hitit Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
Urartular siyasi ilişkilerinde öne çıkan devlet asurlulardı. Asurlular ve
Urartular birçok kez savaşmıştır.
Maden işlemede gelişen Urartular, bulundukları bölge metal işlemecilik
üzerine önemli çalışmalar yapmış ve diğer uygarlıları da etkilemiştir.
1. Sarduri tarafından yapılmış olan Van Kalesi
LİDYALILAR
Batı Anadolu da Menderes ve Gediz ırmakları arasında kalan
bölgeye lidya, orada yaşayanlara ise Lidyalılar denilmiştir.
Lidyalıların dili hitit dili ile benzerlik gösterir. İlk kralları Giges,
başkentleri Sardes’tir.
Lidyalılar parayı kullanan ilk medeniyet olmuştur. Parayı
yapmak için altın, gümüş ve elektrolit kullanırlardı. Son kral
kroisos zamanı devletin en parlak ve en zengin dönemi
olmuştur.
Vedat TOPKAN 20110906073
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards