-TEKSTİL İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

advertisement
-TEKSTİL İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ
-BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA UYGULANACAK İLAVE
GÜMRÜK VERGİLERİ, TEMİNATA BAĞLANMAK SURETİYLE TAHSİL
EDİLECEK
-UYGULAMA, 120 GÜN SONRA BAŞLAYACAK
ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Bazı tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanacak
ilave gümrük vergileri, teminata bağlanmak suretiyle tahsil edilecek.
Bazı tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergilerinin teminata
bağlanmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin ithalat rejimi kararına ek yapılmasına
yönelik bakanlar kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Karar, yayımını takip eden 120'in gün yürürlüğe girecek.
Karar uyarınca, ithalat rejiminde 51, 52, 54, 55, 61 ve 62'inci fasıllarda bulunan ve
kararda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve ismi belirtilen maddelerin
ürünlerin ithalatında, ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle alınacak.
Karara göre, AB, EFTA, İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, Batı
Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan,
Karadağ ve Kosova'dan ithalatta, ilave gümrük vergisi alınmayacak. En az Gelişmiş
Ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ve diğer ülkelerden ithalatta alınacak ve teminata
bağlanacak ilave gümrük vergisi oranları, vergi sütunlarında ''artı'' işaretinden sonra
parantez içerisinde gösterildi.
Parantez içinde gösterilen nispi verginin, yanında ''MİN USD/KG'' olarak
gösterilen miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, ''MAK
USD/KG'' olarak gösterilen miktardan yüksek olarak hesaplanması durumunda ise
maksimum miktarlar dikkate alınarak söz konusu maktu vergiler ABD doları cinsinden
hesaplanarak teminata bağlanacak.
Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak.
Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış
düzeyi uygulanacak.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (DTM) yapılacak inceleme sonucunda, tekstil ve
konfeksiyon ürünlerinin yerli üretim ve kullanım durumu tespit edilecek. İnceleme
sonucunda, Bakanlar Kurulu'nca ilave gümrük vergisi uygulanmamasına karar
verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar ilgiliye iade edilecek.
İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulunca, ilave gümrük vergisinin teminata
bağlanan miktardan daha düşük belirlenmesi halinde, belirlenen ilave gümrük vergisi
ile teminata bağlanan tutar arasındaki fark ilgiliye iade edilecek. Bakanlar Kurulu
tarafından, ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktar ile aynı olarak
belirlenmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek.
İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulu'nca, ilave gümrük vergisinin teminata
bağlanan miktardan daha yüksek olarak belirlenmesi durumunda ise teminata
bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek, ancak aradaki fark tahsil
edilmeyecek. Bakanlar Kurulu tarafından ilave gümrük vergisi teminata bağlanmamış
ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesi halinde, bu karar kapsamında geçmişe yönelik
herhangi bir işlem tesis edilmeyecek.
(FTM-GZA)
24.03.2011 14:33:08
-YERLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRETİCİSİNE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ
KORUMASI
-DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞININ SORUŞTURMA AÇTIĞI TEKSTİL VE
KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA YÜZDE 20-30 ARASINDA
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ
-İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI, 120 GÜN SONRA BAŞLAYACAK
-İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ TEMİNATA BAĞLANMAK SURETİYLE TAHSİL
EDİLECEK
ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Yerli üreticileri korumak amacıyla
Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) açtığı korunma önlemi soruşturmasına paralel
olarak Bakanlar Kurulu, söz konusu tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında
yüzde 20-30 arasında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi. Uygulama,
120 gün sonra başlayacak ve ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle
tahsil edilecek.
Bazı tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergilerinin teminata
bağlanmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin ithalat rejimi kararına ek yapılmasına
yönelik bakanlar kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar, yayımını takip eden 120'nci gün yürürlüğe girecek.
Karar uyarınca, ithalat rejiminde 51, 52, 54, 55, 61 ve 62'nci fasıllarda bulunan ve
kararda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve ismi belirtilen maddelerin
ürünlerin ithalatında, ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle alınacak.
Karara göre, AB, EFTA, ile Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması bulunduğu İsrail,
Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus,
Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Kosova'dan ithalatta, ilave
gümrük vergisi alınmayacak.
En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYO), Özel Teşvik
Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) ile Diğer Ülkelerden (DÜ) ithalatta
alınacak ve teminata bağlanacak ilave gümrük vergisi oranları, vergi sütunlarında
''artı'' işaretinden sonra parantez içerisinde gösterildi.
Parantez içinde gösterilen nispi verginin, yanında ''MİN USD/KG'' olarak
gösterilen miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, ''MAK
USD/KG'' olarak gösterilen miktardan yüksek olarak hesaplanması durumunda ise
maksimum miktarlar dikkate alınarak söz konusu maktu vergiler ABD doları cinsinden
hesaplanarak teminata bağlanacak.
Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak.
Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış
düzeyi uygulanacak.
-DTM, OCAK AYINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
DTM, yerli üreticilerin başvurusu üzerine, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin
ithalatında, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nın eki Korunma Tedbirleri
Anlaşması kapsamı dışında olmak üzere, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında
Karar çerçevesinde gümrük vergilerinin yükseltilmesine ilişkin korunma önlemini de
içeren soruşturma başlatmıştı. Soruşturma açılmasına ilişkin kararları içeren tebliğler,
13 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Yerli üreticiler, ''51,11, 51,12, 52,08, 52,09, 52,10, 52,11, 54,07, 54,08, 55,12,
55,13, 55,14, 55,15 ve 55,16'' gümrük tarife pozisyonlu ''dokuma kumaşların'' ve
''61,01, 61,02, 61,03, 61,04, 61,05, 61,06, 61,07, 61,08, 61,09, 61,10, 61,12, 62,01,
62,02, 62,03, 62,04, 62,05, 62,06, 62,07, 62,08 ve 62,11'' gümrük tarife pozisyonlu
''hazır giyim eşyasının'' ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu
ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığını belirterek,
DTM'ye başvurmuştu. Başvuruya ilişkin olarak yapılan ön incelemede yıllar itibarıyla
ithalatın seyri ve yerli sanayinin ekonomik göstergelerine bakılmış, soruşturma
açılması ve geçici önlem alınması için gerekli şartların oluştuğu tespit edilmişti.
Ayrıca İthalat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, İthalatta
Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kuruluna sunulmuştu.
Kurul, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ön inceleme raporunu
değerlendirmiş ve başvuru konusu eşya için İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına karar
verirken, söz konusu ürünlerin ithalatında geçici önlem uygulanmasını, geçici
korunma önleminin gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasını önermişti.
Kurul; gümrük vergisi artışının, Diğer Ülkeler (DÜ) için tekstil ürünlerinde yüzde
30, konfeksiyon ürünlerinde yüzde 40 olarak uygulanmasını önermiş, ayrıca Gelişme
Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Özel Teşvik
Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) için de yüzde 30-40'ın altında vergi
oranları teklif etmişti.
Kurul ayrıca, ilave gümrük vergisi için kilogram başına minimum ve maksimum
tutarlar belirlemişti. Buna göre, kurul, tekstil ürünlerinde, kilogram başına, DÜ için
maksimum 4,25 dolar, minimum 1,25 dolar, GYÜ için maksimum 4 dolar, minimum 1
dolar, EAGÜ ve ÖTDÜ için maksimum 3,75 dolar, minimum 0,75 dolar ilave vergi
önermiş ve ilave verginin her halükarda 474 nolu Gümrük Giriş Cetveli Hakkında
Kanunda başvuru konusu eşya için gösterilen vergi hadlerinin yüzde 50 fazlasını
aşmayacak şekilde sınırlandırılmasını istemişti.
Kurul, soruşturma kapsamında konfeksiyon ürünleri ithalatında, DÜ için yüzde 40,
GYÜ için yüzde 37, EAGÜ ve ÖTDÜ için yüzde 27 ilave gümrük oranları, vergi
tutarının kilogram başına DÜ'ler için maksimum 20 dolar, minimum 5,5 dolar,
GYÜ'ler için maksimum 18 dolar,minimum 4,5 dolar, EAGÜ ve ÖTDÜ için maksimum
16 dolar, minimum 3,5 dolar olarak önermişti.
-BAKANLAR KURULU, İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİ DÜŞÜRDÜBakanlar kurulu, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından
önerilen ilave gümrük vergilerini tekstil ürünlerinde yüzde 30'dan yüzde 20'ye,
konfeksiyon ürünlerinde ise yüzde 40'tan yüzde 30'a indirerek uygulanmasına karar
verdi.
DTM'nin yapacağı inceleme sonucunda, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin yerli
üretim ve kullanım durumu tespit edilecek. İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulunca
ilave gümrük vergisi uygulanmamasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan
tutar ilgiliye iade edilecek.
İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulunca ilave gümrük vergisinin teminata
bağlanan miktardan daha düşük belirlenmesi halinde belirlenen ilave gümrük vergisi
ile teminata bağlanan tutar arasındaki fark ilgiliye iade edilecek. Bakanlar Kurulu
tarafından ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktar ile aynı olarak
belirlenmesi halinde teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek.
İnceleme sonucunda Bakanlar Kurulunca ilave gümrük vergisinin teminata
bağlanan miktardan daha yüksek olarak belirlenmesi durumunda ise teminata
bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek, ancak aradaki fark tahsil edilmeyecek.
Bakanlar Kurulu tarafından ilave gümrük vergisi teminata bağlanmamış ürüne ilave
gümrük vergisi getirilmesi halinde bu karar kapsamında geçmişe yönelik herhangi bir
işlem tesis edilmeyecek.
DTM'nin ocakta açtığı soruşturmayı eylül-ekim aylarında tamamlaması
bekleniyor.
DTM'nin tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında korunma önlemi soruşturması
açmasından sonra ilave gümrük vergisi getirilmesi önerisine bazı tekstil ve
konfeksiyon üreticileri, ''ihracatta maliyetleri artıracağı ve rekabet gücünü düşüreceği''
gerekçesi ile karşı çıkmıştı.
(FTM-ZVR)
24.03.2011 16:25:02
Download