“EVLİLİK ÖNCESİ TESTLER”DE DANIŞMAN HEKİMLİK

advertisement
“EVLİLİK ÖNCESİ
TESTLER”DE
DANIŞMAN HEKİMLİK
DANIŞMANLIK İLKELERİ
Hasta hakları gereği kişilerin
bilgilendirilmesi,
 Ortamın uygunluğu- Mahremiyetin
sağlanması,
 Yeterli zaman ayrılması,
 Bilgi verilip, soruların yanıtlanması, çift
yönlü iletişim tekniği kullanılması; karşılıklı
sorular sorma
 Açık,anlaşılır ve yalın bilgi verilmesi

EVLİLİK SAĞLIK RAPORLARININ
DÜZENLENMESİ









Başvurana ait kimlik bilgilerinin alınması,
Başvuranlara evlilik sağlık raporu
düzenlenmesinde izlenecek yol ile ilgili bilgi
verilmesi, tarama testler ile taranan hastalıklar
hakkında bilgilendirme yapılması,
Anamnez alınması, öz- soy geçmiş
sorgulanması,
Muayene,
Kan Örneği Alınması,
Başvuran/başvuranların kayıtlarının ilgili kayıt
sistemlerine yapılması,
Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygun
tıbbi yaklaşım sağlanması,
Danışmanlık verilmesi
Rapor düzenlenmesi
“Tarama Testleri” Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
CYBH (HBsAg , antiHİV, VDRL-TPHA)
pozitifliği olanlar ile,
 HPLC değerlendirmesinde;
* B talasemi minor olanları,
* HbF % 2’nin üzerinde ve
* HbA2 3.5’un üzerinde olanlar,
 Hemogramda, MCV:80’nin altında ve/veya
MCH:27’nin altında olanlar tespit edilerek
ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda
uygun tıbbi yaklaşım, bildirim yapılmalı,
danışmanlık verilmelidir.

VDRL-TPHA pozitifliği
Hasta “Deri ve Zührevi Hastalıklar
Hastanesine” sevk edilir, tedavi olduktan
sonra evlenebileceği vurgulanır.
 Hastalığın “gizlilik ilkesi” gerektirdiği
unutulmamalıdır.Rapor bizzat kişiye
verilmelidir.
 Bildirim:Hasta için Form 014 doldurularak
faxlanmalıdır.

HBsAg pozitif olanlar ile görüşme





Hastalık ve bulaşma yolları,taşıyıcılık hakkında
bilgi verilir,
Hasta, Hastane “İntaniye” polikliniğine
yönlendirilir ve bildirimi yapılır.
Hastanın çifti (eşi) için AntiHBs baktırması;
negatif ise korumak için aşı yapılması gerektiği
belirtilerek aşılama bilgisi verilir.
Aşılama tamamlanıp AntiHBs pozitifliği oluşana
dek prezervatif ile korunması gerektiği
vurgulanır.
Bildirimi yapılır.
AntiHİV pozitifliği
AntiHİV pozitifliği olanların kanı “Hıfzısıhha
Enstitüsü Müdürlüğüne” gönderilir,
doğrulama testleri yapılır.
 Sonuçta pozitif çıkma durumunda Bulaşıcı
Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi ile
iletişime geçilerek hasta oraya
yönlendirilir.

B TALASEMİ MİNOR
Kişiye “Akdeniz anemisi ve taşıyıcılığı”
hakkında “Genetik Danışmanlık” verilir,
 Eşinin hemoglobin elektroforezi sonuçları
istenir, çiftlerden her ikisinin taşıyıcı olması
durumunda genetik tanı, prenatal tanı için
yönlendirme yapılır, hematoloji uzmanına
sevk edilir.
 Taşıyıcı kişilerin ailelerine “Aile Taraması”
önerilir,
 Tetkik ve sonuçlar ilgili kayıt sistemlerine
kaydedilir, başvuranlardan verilen hizmet,
yapılan danışmanlıklar ve tıbbi yaklaşımla
ilgili aydınlatılmış onam formu alınır.

HbF Yüksekliği
Çiftlerin hemoglobin elektroforezleri ve
hemogramları birlikte değerlendirilerek
danışmanlık verilir,
 Hematoji uzmanına yönlendirilir.

Download