Bilgi Nedir:Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile

advertisement
Bilgi Nedir:Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçeğe bilgi
denir.
Teknoloji Nedir: İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu
faydalı, faydasız veya zararlı her türlü aletler ve araçlardır.
Bilişim Teknolojileri Nelerdir: Bilişim Teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve
bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı
araçlardır.
Bilgi Teknolojilerinin Amaçları Nelerdir?
 Bilgiye kolay ulaşmayı sağlamak
 Maliyeti azaltmak
 Hayatımızı kolaylaştırmak
 Hızlı haberleşmeyi sağlamak
Bilişim Teknolojilerinin Özel Kullanım Alanları:
Sağlık, Eğitim, Günlük Yaşam, Mühendislik, İletişim, Sahne Sanatları, Üretim
Sanayi, Uçak ve Uzay Sanayi, Ticaret ve Bankacılık
Bilgisayar Kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
Yüksekliği ayarlanabilen ,sırtı bele uygun ve esnek bir ergonomik koltukta
oturulmalıdır.
Dik oturulmalı ve sırt desteklenmelidir.
Monitörün üst kenarı ile göz hizasının aynı seviyede olmasına dikkat
edilmelidir.
Monitörden 45-75 cm. uzakta oturulmalıdır.
Işık monitöre dik açıyla gelmemelidir.
Işık yansıma ve parlamaları önlenmelidir.
Fare ve klavye masanın üzerinde aynı seviyede olmalıdır.
Kollar yatay ve biraz yukarıda olmalıdır.
Dirsek ve eller düz bir çizgide olmalıdır.
15-20 dakikada bir gözler dinlendirilmelidir.
Saat başı mola vererek oda temiz hava ile doldurulmalıdır.
Bilgi Kirliliği:
İnternette okuduğumuz bir bilgi bazen eksik, bazen çelişkili, bazen yanlış
olabilmektedir. Bu bilgilerin doğrulanabilmesi için daha kapsamlı aramalar
yapmalı, güvenilir internet siteleri kullanılmalı, farklı kaynaklardan da
araştırmalar yapılarak bilgi doğrulanmalıdır.Unutmayalım ki internette
okuduğumuz her bilgi ve resim gerçekleri yansıtmayabilir!. Ziyaret ettiğimiz
internet sitelerini özenle seçmeli hoşumuza gitmeyen görüntü ve yazılarla
karşılaştığımızda hemen o sayfadan çıkmalıyız.Bu tarz sayfalar hem bize hem
de bilgisayarımıza zarar verebilir.
Ergonomi nedir?
Ergonomiye kısaca "fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci"
diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler,
insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin
yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor. Öyle ki artık sadece fiziksel çevrenin
ergonomisinden değil, doğrudan insanın zihnine seslenen bilgisayar yazılımları,
Internet, web dizaynı vs. gibi öğelerin de insana uyumundan bahsedebiliyoruz.
Tüm bilimsel disiplinler (Başta mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, anatomi,
psikoloji, sosyoloji olmak üzere) ortaklaşa bir insana uyumlaştırılmış ideal
makine-çevre sisteminin arayışı içindedirler.
Bilgi Toplumu:
Temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında
da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini temel alan bir toplum yapısıdır. Ayrıca
bir ülkedeki bilgi toplumu değerlendirmesi o ülkedeki toplam gelirin kaçta
kaçının bilgi sektörüyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğuna bakılarak
yapılabilir
Dijital Vatandaşlık:
Dijital vatandaşlık en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış
biçimleri olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi kullanırken
etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.
Dijital Vatandaşın Özellikleri:
Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilir.
İnternetde yapılan davranışların etik sonuçlarını bilir.
Teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar vermez.
Sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik
eder.
İnternetteyken ahlaki kararlar alabilir.
Dijital Vatandaşlık Eğitimi Neden gereklidir
Teknoloji geliştikçe, kullanımı ile ilgili sorunlar giderek ve katlanarak
artmaktadır. Bu nedenle teknolojik davranış ya da teknolojik vatandaşlık ile
ilgili davranışların, değerlerin, etik kuralların ve bilincin oluşturulmasının
gerekliliği açıktır.
Örneğin, öğrencilerin kameralı cep telefonları ile, ders içi ve ders dışında etik
olmayan görüntüler çekmeleri ve internet aracılığıyla bunları yaymaları Türk
basınında yer alan önemli konulardan birini oluşturmuştur.
Dijital vatandaşın yapmayacağı davranışlara örnek olarak şunları verebiliriz.
Ders sırasında cep telefonu kullanımı,
Yasal olmayan yollardan eser hırsızlığı (örneğin yasa dışı müzik ve kitap
indirme),
Öğrencilerin bilgisayar ve interneti ders sırasında oyun amacıyla kullanmaları
Dijital Vatandaşlığın Boyutları:
Dijital Erişim
Dijital Ticaret
Dijital İletişim
Dijital Okuryazarlık
Dijital Etik
Dijital Kanun
Dijital Haklar ve Sorumluluklar
Dijital Sağlık
Dijital Güvenlik
E-DEVLET
E - devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşa
karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların
devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve
işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir.E-Devlet
www.turkiye.gov.tr internet adresinden hizmet vermektedir.E-Devlet şifresi PTT
müdürlüklerinden alınmaktadır.E-Devlet şifresi almak için TC kimlik
numaramız yazılı olan nüfus cüzdanı ile birlikte kendimiz başvuru yapmalıyız.
E-devletin Yararları
 Zamandan kazanç sağlanacaktır,
 Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır,
 Memnuniyet artacaktır,
 Ekonomik gelişim desteklenecektir,
 Hayat kalitesi artacaktır,
 Bireysel katılım artacaktır,
 Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır
 İnsan yanlışları en aza indirilecektir
 Vatandaş ile devlet arasındaki ilişki gelişecek, güven ortamı oluşarak
kuvvetlenecektir.
 Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız
sağlanacaktır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Ürünleri
Bilgi iletişim teknolojileri,bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını
sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.
Bilişim teknolojisinin gelişmesine paralel olarak toplumsal yaşamda ve iş
yaşamında çok büyük gelişmeler olmuştur.
Hayatımızı kolaylaştırmak, zaman kazandırmak için kullandığımız Bilişim
Teknolojilerini günlük yaşamımızda her yerde görebiliriz. Kullandığımız
teknolojik ürünlerden bazılarını tanıyalım ve örnekler verelim.
Bilişim Teknolojileri Ürünlerine Örnekler
Bilgisayarlar
TV
Telefonlar
Kameralar
Depolama Araçları
Yazıcılar
Monitörler
Fotokopi Makineleri
Güvenlik Sistemleri
Modemler
Hesap Makineleri
Görüntüleme Sistemleri
GPS Sistemleri
Bilişim teknolojileri Çeşitleri
Her an karşımıza bir şekilde çıkan bilişim teknolojilerini farklı gruplar halinde
çeşitlendirmek mümkündür. Şimdi bu sınıflandırmaları görelim.
1. Yaptıkları İşlere Göre
a)Tek bir iş yapan Bilişim Teknolojileri (Araç takip sistemi,çamaşır ve bulaşık
makinaları,vb.)
b)Birden fazla iş yapan bilişim teknolojileri(Masaüstü bilgisayar,akıllı cep
telefonu)
2. Taşınıp Taşınmadıklarına Göre
a)Taşınamayan Bilişim Teknolojileri(Tomografi cihazı,Telefon santrali)
b)Taşınan Bilişim Teknolojileri(Cep telefonu,tablet,diz üstü bilgisayar,vb.)
3. Kullanım Amacına Göre
a)İyi niyetli kullanım(Forum sitelerinde verilen bilgiler,E-devlet sisteminin
hizmetleri,vb)
b)Kötü niyetli kullanım(İnternette yalan bilgi yayma,başkalarının kişisel
bilgilerine erişme,vb)
4. Kullanıcı Sayısına Göre
a)Kişisel kullanım(Cep telefonu kullanımı,kişisel bilgisayar kullanımı,vb.)
b)Birden fazla kişinin kullanımı (İnternet kafelerdeki,okul ve şirketlerdeki
bilgisayarlar,vb.)
Donanım Nedir?
Bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya donanım adı verilmektedir.Bu
parçalar bilgisayara birleşmiş bir vaziyette görülebileceği gibi, fiziksel olarak
bilgisayardan ayrı bir vaziyette de görülebilir
Örnekler:
Klavye
Fare
Kasa
Sabit Disk Sürücüsü
Monitör
CD/DVD Okuyucu :
Yazıcı
Hoparlör
Modem
Anakart
İşlemci
RAM
Güç kaynağı:
Ekran Kartı:
Ses Kartı:
Fan(Soğutucu):
Yazılım Nedir?
Yazılım, bilgisayarda istediğimiz işlemleri yapmamızı sağlayan komutlardır.
Yazılımı olmayan bir bilgisayarı çalıştırdığımızda ekranda sadece boş bir
görüntü oluşur. aslında yazılımı
görmemiz dokunmamız mümkün değildir, çünkü yazılımlar bilgisayarın
belleğine yüklenen komutlardır. Nasıl bir arkadaşımızın belleğindeki bilgileri
göremez ancak o söylediği zaman öğrenebilirsek, bilgisayara yüklü yazılımı da
ancak bilgisayarı kullandığımız zaman fark ederiz. Kısacası, içi boş sayfalarla
dolu bir kitabı kullanamadığımız gibi yazılımı olmayan bir bilgisayarda da
hiçbir işlem yapamayız
Yazılımları iki bölümde inceleriz.
1-Uygulama Yazılımları:
Bilgisayarda işlediğimiz işleri yapmamızı sağlar.Yazı yazmak,resim yapmak
,oyun oynamak gibi. Örneği Word,Excel , Powerpoint programları gibi
yazılımlar farklı
amaçlar için kullanılır.
2-İşletim Sistemi Yazılımları:
Bilgisayarın tüm işlevlerini yöneten yazılımlardır. Örneğin Windows 8 ,
Android, Pardus, IOS 8 gibi
İŞLETİM SİSTEMLERİ
İşletim Sistemi Nedir?
İşletim sistemleri, bilgisayarınızı kullanmak ,daha kolay işlem yapabilmek,
bilgisayarınıza bağlı birimleri yönlendirebilmek ve bilgisayarınızdaki
programları yönetmek gibi işlemleri gerçekleştiren yazılımlardır. Bilgisayar
açıldığında bu yazılım devreye girer ve bundan sonraki tüm işlemlerinizi bu
yazılım üzerinden yürütürsünüz.İşletim sistemleri sadece bilgisayarlarda değil
cep telefonlarında, tablet PC'lerde de kullanılır.İşletim sistemleri
Windows 8 , Android, Linux,ios,MacOS gibi isimler alır.
Bir bilgisayarın işleyişi ve özelliklede verimliliği, işletim sistemi ile ilgilidir.
İşletim sisteminin ana görevi bir orkestra şefi gibi bilgisayarın çalışması için
gerekli komutları vermek ve
işlevleri sağlamaktır. İşletim sistemi , donanım ile yazılım arasındaki bağlantıyı
sağlar. Eğer işletim sistemi çalışmazsa bilgisayarı kullanamayız,programları
yükleyemeyiz
En Yaygın Kullanılan İşletim Sistemi Çeşitleri
Windows:Microsoft tarafından piyasaya sürülmüş olup en çok kullanılan işletim
sistemidir.Tablet ve cep telefonlarında da kullanılmaya başlanmıştır.
MacOS:Apple şirketine ait bilgisayarda kullanılan işletim sistemidir.
Linux:Ücretsiz bir işletim sistemi olup kullanımı ve geliştirilmesi herkese
açıktır.
Android :Birçok tablet,akıllı telefon ve hatta kol saatlerinde kullanılan google a
ait işletim sistemidir.
İos:Apple şirketinin ürettiği tablet ve telefonlarda kullanılan işletim sistemidir.
İşletim sistemleri bilgisayarlara cd/dvd ve usb disk kullanılarak
yüklenebilir.İşletim sistemi yüklerken , o bilgisayarın teknik özelliklerine göre
işletim sistemi seçmeliyiz.
Dosya Yönetimi
Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere dosya adı verilir.Dosya içersinde
bilgi,resim,yazı,çizim,ses gibi her türlü bilgi olabilir.Yazılımlarda ürettiği
bilgileri dosyalarda saklar.
Dosya ismi 3 kısımdan oluşur.
Dosya Adı.Dosya Uzantısı
Örneğin, günlüğüm.doc
Dosya adı:Dosyaya kendimizin verdiği isimdir ve dosya adında noktalama
işaretleri kullanılmaz.
Nokta:Dosya adı ile dosya uzantısını ayıran işaretdir.
Dosya uzantısı:Dosyanın hangi yazılımla oluşturulduğunu ve hangi yazılımla
açılabileceğini belirleyen kısımdır.Genellikle 3 harften oluşur.Dosya
uzantısından dosya içinde ne tür bilgi olduğunu anlayabiliriz.Örneğin mp3
uzantılı bir dosyada müzik,avi uzantılı bir dosyada video olduğunu anlarız.
En çok kullanılan dosya uzantıları:
Txt:yazı içerir
Mp3,wav:ses ve müzik içerir
Jpg:resim içerir
Avi,mpeg,mov:film içerir
Pdf:kitap içerir
Gif:hareketli resim içerir.
Klasör nedir:
Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör denir.
Klasörleri günlük hayatımızda kullandığımız dosya klasörlerine benzetebiliriz.
Nasıl ki alışveriş merkezlerinde binlerce ürün içerisinden almak istediğimizi
reyonlar sayesinde kolayca bulabiliyorsak klasörler de dosyalarımızı
gruplamamızı ve dilediğimizde kolayca ulaşmamızı sağlar. Fotoğraflarımızı
Resimler, müziklerimizi Müziğim, yazılarımızı da Belgelerim klasörüne
kaydetmeliyiz. Böylece hangi dosyaya ihtiyacımız varsa o klasöre gider ve
zaman kaybetmeden o dosyayı açabiliriz. Dosyalarımızı klasörler yardımıyla
gruplamazsak daha sonradan onlara ulaşmakta güçlük yaşarız. Bir klasör
içerisinde birden fazla klasör yer alabilir.
Sürücü Nedir?
Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlardır. Örneğin sabit disk,
CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi. Sürücüler A’dan Z’ye
kadar bir harf ile adlandırılırlar. Bilgisayarımızda bir disket sürücü, bir sabit
disk ve bir de DVD-ROM olduğunu düşünürsek sürücüler şöyle
adlandırılacaktır:
–
–
–
–
Disket Sürücü (A:)
Sabit Disk (C:)
DVD-ROM (D:)
Flash Disk (E:)
DVD-ROM’daki Filmler klasörünün adresi D:\Filmler olarak ifade edilir, DVDROM’daki Filmler klasörünün içerisindeki Çanakkale.AVI film dosyamızın
adresi ise D:\Filmler\Çanakkale.AVI olarak ifade edilir.
D sürücüsünde Belgelerim Klasörününün içinde bulunan Yazılarım
Klasöründeki , dilekçe.doc dosyasının adresi nasıl ifade edilir?
D:\Belgelerim\Yazılarım\dilekçe.doc
E sürücüsünde Müzik Klasörününün içindeki Pop Klasöründe bulunan
HandeYener klasöründeki , yayaya.mp3 dosyasının adresi nasıl ifade edilir?
E:\Müzik\Pop\HandeYener\yayaya.mp3
Faydalı Programlar
Antivirüs Programları: Antivirüs bilgisayarınızın zararlı programlardan
korumak için hazırlanan güvenlik yazılımlarına denir. En çok kullanılan
antivürüs programları Eset, Avast
, Kaspersky
Video Programları: Bilgisayarda müzik dinlemek video izlemek için kullanılan
programlardır.
Bu programlardan en çok kullanılanları şunlardır;
VLC Player
Windows Media Player
Gom Player
Paint Programı:
Bilgisayarda resim çizme ve resimler üzerinde düzenleme
yapmamızı sağlayan bilgisayar programıdır
İnternet Tarayıcıları
Bilgisayarınızdan internete ulaşmak için bilgisayarınızda internet tarayıcısının
yüklü olması gerekmektedir.
Bunlardan en çok kullandıklarımız ise şunlardır;
Google Chrome,Mozilla Firefox,Safari,İnternet Explorer
Ofis Programları:Microsoft Word yazı yazmak amacıyla,Microsoft Excel
Hesap Tabloları yapmak amacıyla,Microsoft Powerpoint sunu hazırlamak
amacıyla kullanılır.
Download