Ek:1 - WikiLeaks

advertisement
BATI TOROS OTOKTONU
ve
HİDROKARBON ARAMACILIĞI
AÇISINDAN ÖNEMİ
Yurdal ÖZTAŞ
Ek:2
1
1- ÜLKEMİZDE İKİ ADET OTOKTON BULUNMAKTADIR . BİRİ GÜNEYDOĞU
BÖLGEMİZDİR. DİĞERİ DE BATI TOROSLARDAKİ BEYDAĞLARIDIR (Ek:1)
2- BEYDAĞLARI, AFRİKA KITASININ ÜLKEMİZDEKİ DOĞAL UZANTISIDIR.
3- GÜNEY KENARI AKDENİZE, DİĞER ÜÇ TARAFI DA NAPLARIN ALTINA DALAN
DEVASA BİR ANTİKLİNARYUMDUR.
4- GÜNEYDOĞUDAKİ OTOKTONDA KUYU ADEDİ 3 BİNİN ÜZERİNDE İKEN, NE
YAZIK Kİ SEDİMANTER İSTİFİ DAHA KALIN OLAN BU AFRİKA KITASININ
ÜLKEMİZDEKİ NAP ALTI ve YÜZEYDEKİ UZANIMINDAKİ TOPLAM KUYU
ADEDİ İSE SADECE SEKİZDİR
3- K-G UZANIMI 190 Km. Ve YAKLAŞIK YAYILIMI 8.000 Km2. OLAN BEYDAĞLARI
OTOKTONU’NUN AYRICA SONDAJLA İSPATLANMIŞ 38.000 Km2 LİK NAP
ALTINDAKİ BATI YAYILIMI İLE BİRLİKTE 50.000 Km2 YE ERİŞEN YAYILIMI
VARDIR. BUNUN KUZEY VE DOĞUYA YAYILIMI DA KAÇINILMAZ İLAVEDİR.
4- TPAO TARAFINDAN SON SONDAJLI ARAMANIN 1989 DA TAMAMLANMIŞ VE
GÜNÜMÜZE DEK SONDAJLA NETİCELENEN BİR ARAMA YAPILMAYAN SAHA2007 ve 2010 DA AÇILAN YUVAKÖY#1 ve BEDEŞ#1 KUYULARI ÜMİTLERİMİZİ
GÜÇLENDİRMİŞTİR.
BURADA HİDROKARBON POTANSİYEL BEKLENTİSİ BÜYÜK OLAN YÖREYE
YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER ÖZETLENMİŞTİR.
2
Şek:1
3
1- BEYDAĞLARI OTOKTONUNUNUN YÜZEYDE OLDUĞU ALANLARDAKİ ÖRTÜ
KAYASI PROBLEMİ NEDENİ İLE HEDEF, ALT-ORTA TRİYAS ŞEYLİ ALTINDA
KALAN PALEOZOİKLERDİR. NAP ALANLARINDAKİ OTOKTON BEYDAĞLARI
İÇİN BÖYLE BİR SORUN OLMAYIP, NAPLARI GEÇTİKTEN SONRAKİ İLK
KARBONAT İSTİFLERİ ve DEVAMI ÜMİTLİ HEDEFLERDİR. Şek:2,3 ,4.)
2- BATI TOROSLARDAKİ DEĞERLENDİRMELERDE KALİTE SORUNU NEDENİYLE
SİSMİKTEN YETERİNCE YARARLANILAMAMAKTA, SAHA JEOLOJİSİ ve
NON- SİSMİK DİSİPLİNLERDEN YARARLANILABİLMEKTEDİR.
2- GEÇMİŞTE OTOKTONDA AÇILAN TOPLAM 4 ARAMA KUYUSUNDAN SADECE
BİRİ (Demre-1, Derinlik: 6110 m.) BİLGİ VEREBİLECEK DURUMDADIR,
DİĞERLERİ ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ASKIDA TERKEDİLMİŞLERDİR (Tablo
3- YUVAKÖY#1 KUYUSU, BEKLENİR İSTİF KESMİŞ, KALİTELİ PETROL VARLIĞI
ANALİZLE ORTA KONMUŞ. FAKAT ÖRTÜNÜN KALINLIĞI BEKLENENİN 2
KATINDAN KALIN ÇIKTIĞINDAN HEDEF REZERVUARA ERİŞİLEMEMİŞTİR..
SONDAJ SORUNLARI NEDENİYLE KAROT ve DST YAPILIP İSTENİLEN LOGLAR
DA ALINAMIŞTIR.
4-BEDEŞ#1 KUYUSU İLE OTOKTONUN AFYONKARAHİSAR’A 30 km. KALANA
DEK ALTTAN AYNI ÖZELLİĞİNİ KORUYARAK UZANDIĞI İSPATLANMIŞTIR.
4
Şek:2
5
Şek:3
6
Şek:4
7
YUVAKÖY #1 ve YAKIN KUYULARI GÖSTERİR TABLO
Söbütepe-1
Denizli
Burdur
Isparta
Yuvaköy-1
Kuyubaşı-1
Büyükalan-1
Kırkpınar-1
Altınyayla-1
Kuyu Adı
Şirket
Adı
Son
Derinlik
(m)
Bitim
Tarihi
Son
Derinlikt
eki Yaş
Sonuç
Kuyubaşı-1
TPAO
1596.00
1981
Üst
Kretase
Teknik
Terk
Alakır-1
MTA
3724.00
1982
Üst
Triyas
Teknik
Terk
Demre-1
TPAO
6110.00
1987
Üst
Triyas
Teknik
Terk
Kaş-1
TPAO
5298.00
1989
Alt
Kretase
Teknik
Terk
Altınyayla-1
TPAO
3463.00
1988
Üst
Kretase
Sulu
Kuyu
Büyükalan-1
TPAO
5190.00
1989
Üst
Kretase
Sulu
Kuyu
Söbütepe-1
TATN
EFT
2850.00
1994
Alt
Kretase
Kuru
Kuyu
Kırkpınar-1
TPAO
2218.00
1988
Üst
Kretase
Teknik
Terk
Antalya
Demre-1
Kaş-1
Alakır-1
A K D E N İ Z
Tablo: Batı Toroslarda Otokton ve Elmalı Naplarının yayılım alanlarında açılmış kuyular
8
YUVAKÖY # 1 KUYUSU GERÇEKLEŞEN KESİTİ
Şek:5
9
SONUÇ
BATI TOROSLAR; PETROL TÜRÜMÜ İSPATLANMI, K – G
UZANIMI 190 km ERİŞEN DEVASA OTOKTON YAPISIYAPISI
Ve TEKTONİK YERLEŞMİŞ NAP ÖRTÜLERÜ KESİMİYLE
BERABER 50 000 km2 Yİ BULAN YAYILIMI İLE, ARANMAYI
BEKLEYEN BAKİR BİR KARA ALANIMIZDIR.
BU DEVASA YAPIDA EKONOMİK BİR KEŞİF YAPILMASI
DEMEK, ÜLKEMİZ İÇİN KÜÇÜMSENMEYECEK
BİR RAHATLAMA ve ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞIMIZ
OLACAKTIR.
10
Download