sek gunu orucu

advertisement
Şek günü orucu
﴾ ‫﴿ ﺻﻮم ﻳﻮم اﻟﺸﻚ‬
[ Türkçe – Turkish – ‫] ﺗﺮﻲﻛ‬
Muhammed Salih el-Muneccid
Terceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ali Rıza Şahin
2010 - 1431
‫﴿ ﺻﻮم ﻳﻮم اﻟﺸﻚ ﴾‬
‫» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺘ ﻴﺔ «‬
‫ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ‬
‫ﺗﺮﻤﺟﺔ‪ :‬ﺤﻣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ‪ :‬ﻋﻲﻠ رﺿﺎ ﺷﺎﻫﻦﻴ‬
‫‪2010 - 1431‬‬
‫‪1‬‬
Soru:
Şaban ayının otuzuncu gecesinde Ramazan hilâlini görmek için çöle çıktık.Fakat hava
bulutlu olduğu için hilâli görme imkânı bulamadık. Şüpheli gün olduğundan dolayı Şaban
ayının otuzuncu günü oruç tutabilir miyiz?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Şaban ayının sonuncu günü mü, yoksa Ramazan ayının birinci günü mü olduğu
konusunda bu günde şüphe olduğundan dolayı Şaban ayının otuzuncu gününe şek günü
denilmektedir.Bu günde oruç tutmak haramdır.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
ْ ََ َ ْ ُ ُ ُ
ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُ ْ َ
ْ
َ َّ
َ
ُ
ُ
َ
‫ﻓـﺄﻛﻤﻠﻮا ِﻋـﺪة‬
‫ﻟـﻲﺒ ﻋﻠـﻴﻜﻢ‬
‫ﻓـﺈن‬
‫ِﺮؤﻳﺘﻪ‬
ِ ِ ‫وأﻓﻄﺮوا ﻟ‬
ِ
ِ ِ ‫)) ﺻﻮﻣﻮا ﻟ‬
ِ
ِ ‫ِﺮؤﻳﺘـﻪ؛‬
ََ َ َْ َ
َ
[ ‫(( ] رواه اﻛﺨﺎري‬.‫ﺛﻼﻋﻦﻴ‬
ِ ‫ﺷﻌﺒﺎن‬
"Ramazan hilâlini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevvâl hilâlini gördüğünüzde de
bayram edin. Eğer hilâl size görünmezse, Şaban ayını otuz güne tamamlayın."1
Ammâr b. Yâsir -Allah ondan râzı olsun- bu konuda şöyle demiştir:
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ُّ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
‫أﺑﺎ‬
‫ﻋ‬
‫ﻓﻘﺪ‬
،
‫اﺠﺎس‬
‫ﻓﻴﻪ‬
‫ﻳﺸﻚ‬
‫)) ﻣﻦ ﺻﺎم ا ﻮم ا ِي‬
((. ‫اﻟﻘﺎﺳﻢ‬
ِِ
ِ ِ
[ ‫] رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻛﺎ ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺮﺘﻣﺬي‬
"Kim, insanların şüphe ettikleri günde (şek gününde) oruç tutarsa, hiç şüphe yok ki
Ebu'l-Kâsım -sallallahu aleyhi ve sellem-'e karşı gelmiştir."2
Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
1
Buhârî; hadis no: 1909.
2
Tirmizî. Elbânî; 'Sahih-i Tirmizî'; hadis no: 553.
2
"Ammâr b. Yâsir'in bu hadisi ile şek gününde oruç tutmanın haram oluşuna delil
gösterilmiştir. Çünkü sahâbî kendi yanından söylemez. Dolayısıyla sahâbînin sözü merfu'
hükmündedir.
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri şek günü hakkında şu görüşe
varmışlardır:
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti, şek gününde oruç tutmanın
haram olduğuna delâlet etmiştir."1
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de -Allah ona rahmet etsin- şek
gününde oruç tutmanın hükmü hakkındaki görüş ayrılığını zikrettikten sonra şöyle demiştir:
"Bu görüşlerin en doğru olanı; (bu günde oruç tutmanın) haram oluşudur.Fakat
devlet başkanınca bu günün orucu sâbit olur ve insanlara bu günde oruç tutmalarını
emrederse, devlet başkanının sözüne aykırı hareket edilmez. Devlet başkanının sözüne
aykırı hareket etmemek ise, insanın açıktan yememesi, aksine gizli yemesiyle yerine
getirilmiş olur."2
     
1
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 117.
2
Muhammed b. Salih el-Useymîn; "eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 6, s: 318.
3
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards