İklim Değişikliği

advertisement
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
GENEL KAVRAMLAR
• İklim: Bir bölgede uzun yıllar veya belli bir
zaman aralığı itibarı ile meydana gelen
hava olaylarının ortalamasıdır.
• İklim Değişikliği: Uzun yıllar içerisinde bir
bölgenin ikliminde meydana gelen
değişimlerdir.
GENEL KAVRAMLAR
• İklim değişikliği: Karşılaştırabilir zaman
dilimlerinde gözlenen doğal iklim
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya
dolaylı olarak küresel atmosferin
bileşimini bozan insan faaliyetleri
sonucunda iklimde oluşan değişiklik...
BMİDÇS
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
NEDENLERİ
İNSAN KAYNAKLI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
SERA ETKİSİ
SERA GAZLARI
Sera gazları:
Su Buharı (H2O)
Karbondioksit (CO2)
Metan (CH4)
Azot Oksitler (NOX)
Ozon (O3)
Klorofllorokarbon
(CFC)
SERA GAZLARI
İKLİM DEĞİŞİR
TAHRİBAT ARTAR
İKLİM DEĞİŞİR
TAHRİBAT ARTAR
BİLDİĞİMİZ HAVALARIN SONU
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİ
• Okyanus, deniz ve göller gibi büyük su
yüzeylerinde artan buharlaşma sonucunda
atmosferdeki su miktarının artması ve
böylece bazı bölgelerde daha fazla yağış
ve seller, bazı bölgelerde ise kuraklık ve
çölleşme meydana gelmesi,
• Artan kuraklık ile tarımsal ürün veriminin
düşmesi, tarım ve orman alanlarının
daralması,
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİ
• Erozyon ve çölleşme sonucu biyolojik çeşitliliğin
azalması,
• Su kıtlığının yaşanması,
• Barajlardaki su seviyeleri düşmesi sonucunda
hidroelektrik enerji üretiminin azalması,
• Artan sıcaklıklar sonucunda salgın hastalıkların
artması,
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİ
• Kutuplar ve yüksek dağlardaki buzulların
eriyerek denizler, göller ve akarsulardaki su
seviyelerini yükseltmesi sonucunda kıyı
bölgelerinde erozyon ve taşkınların
görülmesi, bazı bölgelerin sular altında
kalması,
• Ekolojik koşulların değişimine ayak
uyduramayan canlıların göçe zorlanması
veya ölmesi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİ
İklim
Değişikliği
Gıda
güvenirliğinin
azalması
Aşırı hava
olaylarının
görünmesi
Türlerin yok
olması
Su sıkıntısı
Deniz
seviyesinin
yükselmesi
Salgın hastalık
riskinin
artması
Yoksulluğun
artması
Orman
yangınlarının
artması
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİ
• Son 100 yıl içinde küresel iklim, ortalama
0,5°C ısınmıştır.
• Bugünden itibaren herhangi bir emisyon
salınmasa dahi küresel sıcaklığın, gelecek on
yıllar içinde 0,5°C ile 1°C artmaya devam
edeceğini ortaya konulmuştur.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
OLUMSUZ ETKİLERİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
• Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli
Dördüncü Değerlendirme
Raporu’na göre Türkiye,
iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerinden en çok
etkilenecek bölgeler
arasında bulunan Akdeniz
Havzası’nda yer
almaktadır.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
• Akdeniz Havzası’nda sıcaklıkların 20-50 yıl içerisinde
ortalama 2 derece artması beklenmektedir. Bu,
Türkiye için beklenmeyen hava olaylarında artış,
yağışlarda düşüş, sıcak hava dalgaları, turizm
gelirlerinde düşüş, düzenli sulama gerektiren tarım
ürünlerinde verim kaybı, biyolojik çeşitlilik kaybı,
orman yangınlarında artış, ve yağışlardaki düşüşe
bağlı olarak yeraltı suları, sulak alanlar ve su
depolama alanlarında kayıplar anlamına
gelmektedir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
Kişi başı sera gazı emisyonu değeri
OECD: 15,0 ton CO2
AB Üye Ülkeler: 10,2
ton CO2
Türkiye: 5,3
ton CO2
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
Kişi başı birincil enerji tüketimi
OECD: 4,64 ton eşdeğer petrol
Dünya: 1,82 ton
eşdeğer petrol
Türkiye: 1,35 ton
eşdeğer petrol
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
• Türkiye, OECD ve Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-I
listesi ülkeleri arasında kişi başı sera gazı
emisyonu, tarihsel sorumluluk ve kişi
başı birincil enerji tüketimi miktarında
en düşük değere sahiptir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
• Türkiye’de sera gazı yutak
alanlarına bakıldığında, 1990
yılında 44 milyon ton CO2 eşdeğeri
sera gazı emisyonu yutak alanları
tarafından tutulmuş, 2007 yılında
bu değer yaklaşık 77 milyon ton
CO2 eşdeğeri olarak
gerçekleşmiştir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE
• Türkiye, kişi başı sera gazı emisyonları
açısından, BMİDÇS Ek–1 ülkelerinin
tamamından, ayrıca Meksika, Brezilya,
Güney Kore ve Arjantin gibi ekonomileri hızla
gelişmekte olan ve ekonomik yapıları bize
çok benzeyen Ek–1 Dışı Ülkelerden de daha
düşük bir değere sahiptir.
TÜRKİYE’DE GÖZLEMLENEN
BAZI DEĞİŞİKLİKLER
• Sonbahar ve kış aylarında ortalama yağışlarda
gözlemlenen düşüş,
• İlkbahar ve yaz aylarında ortalama sıcaklıklarda
gözlemlenen artış,
• Barajlardaki su seviyesinde gözlemlenen düşüş,
SERA GAZI EMİSYONLARI
SEKTÖREL DAĞILIMI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE İÇİN
• Doğal kaynakları bilinçli
tüketmek,
• Hayat tarzımızı değiştirmek,
• Sanayileşme ve çevre arasında
denge kurmak,
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE
MÜCADELE İÇİN
• Temiz Üretim gerçekleştirmek
• Enerji ve Sanayide verimlilik
sağlamak,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımını yaygınlaştırmak.
GEREKSİZ TÜKETİMDEN KAÇININ
• Eğer dünyadaki tüketim mevcut
oranda sürmeye devam ederse
2030 yılında 2; 2050 yılında ise
2,8 adet Dünya ölçeğinde
gezegene ihtiyacımız olacak.
İHTİYACINIZ OLANI ALIN
• Toplum, suni ihtiyaçlar ile daha
fazla tüketen olguları daha
çok benimsiyor. Gelir ve refah
seviyesindeki artış da daha
fazla tüketime yol açıyor ve
çevreye olan tahribatı
arttırıyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARINI TERCİH EDİN
• Yenilenebilir enerjiden elektrik
üreten ekipmanların ilk yatırımı
maliyeti gözünüzü ürkütebilir.
Ancak uzun vadede
yenilenebilir enerji
kaynaklarından daha fazla kar
sağlarsınız, hem de hiç
karbondioksit emisyonu
salgılamayarak.
TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİN
• Türkiye’de ulaştırma
sektöründen kaynaklı sera gazı
emisyonlarının toplamı
karbondioksit eşdeğeri
cinsinden hesaplandığında,
toplam emisyon miktarının %
17’sine eşdeğer. Bu da 47,4
milyar gram karbondioksit
emisyonu demek.
YÜRÜYÜN YA DA
BİSİKLETE BİNİN
• Dünyadaki toplam enerji üretiminin % 27’sini
ulaşım amaçlı harcanıyor. Bu sektör aynı
zamanda dünya üzerindeki sıvı fosil yakıtların
yarısını tüketiyor ve büyüme ile doğru orantılı
olarak en çok karbondioksit salınımını
gerçekleştiriyor.
ARABANIZI PAYLAŞIN
• Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 17
milyon 653 bin 281 ve bu sayının %
51’ini şahsa özel araçlar oluşturuyor.
Tabi ki bu araçların hepsinin aynı anda
sokağa çıkması hem doğa hem de
trafik açısından istenmeyen sonuçlar
doğurabilir.
ARACINIZA DÜZENLİ
BAKIM YAPTIRIN
• Motorlu taşıt sahiplerinin yalnızca % 1'i araç
bakımlarını düzenli yaptırsa, yılda 450 bin tondan
fazla karbondioksitin üretilmesi engellenebilir.
• 2003-2004 yılları arasında 320.000 eski aracın vergi
indirimleri sağlanarak trafikten çekilmiş olması, bu iki
yıl içerisinde karbondioksit emisyonlarını % 4,9
oranında azaltmıştır.
FİDAN DİKİN
• Doğa için yapabileceğiniz en
basit ve geleceğe dönük
eylem fidan dikmek. Ağaçlar,
atmosferdeki sera gazlarını
emdikleri için, küresel
ısınmanın tehditlerini azaltma
konusunda en güçlü
silahlardan biridir. Örneğin
büyük bir kayın ağacı, 72
kişinin 1 günlük oksijen
ihtiyacını karşılar.
İNTERNETTE GEREKSİZ ZAMAN
HARCAMAYIN
• Her internet kullanımı ile
veri merkezlerinin ihtiyaç
duyduğu güç artıyor, bu
da salgılanan sera gazı
emisyonunu arttırıyor.
Tarifelerin sınırsızlaşması
ile de artık ihtiyacımız
olmayan işlemleri bile
internet üzerinden
gerçekleştiriyoruz.
ARATMADAN İKİ KERE DÜŞÜNÜN
• Arama motorlarının aylık olarak
tükettiği enerji bir derin dondurucuyu
5.400 yıl çalıştırabilir veya bu tüketilen
enerji ile bir çamaşır makinesi 5.000.000
yıkama yapılabilir.
ALIŞVERİŞE YÜRÜYEREK GİDİN
• İnternet üzerinden yapılan
alışveriş, dünya üzerindeki
en hızlı büyüyen
sektörlerden bir tanesi.
Sanal alışveriş olarak
adlandırılan sektörün
çevreye olan etkisi de
önemli bir tartışma konusu.
MERDİVENLERDEN ÇIKIN
• Asansör yerine merdiven
kullanmanız hem sağlığınız için
yararlıdır hem de ciddi oranda
elektrik tasarrufu sağlar.
Özellikle plaza ve gökdelen
gibi yapılarda bir asansör
ortalama olarak günde en az
5.000 kat dolaşıyor. Bu yüzden
asansörü çağırmadan bir kez
daha düşünün.
•Temiz ve yaşanılabilir
bir çevre ayrıcalık
değildir, insanların en
doğal bir hakkıdır!
TEŞEKKÜRLER
Download