METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İklim Değişikliği

advertisement
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda
gözlenen doğal iklim değişikliğine ek
olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak
küresel atmosferin bileşimini bozan insan
etkinlikleri sonucu iklimde oluşan
değişikliktir. (Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-UNFCCC)
İklim Nasıl Değişmektedir?
Güneşten gelen enerji Dünya iklim ve
havasını kontrol eder. Isınan yer yüzeyi,
http://www.mgm.gov.tr [email protected] aldığı enerjinin bir kısmını atmosfere geri
verir. Sera etkisi aslında dünya için gerekli
bir mekanizmadır, onsuz dünya sıcaklığı
-18°C olacaktı. Sera gazları (su buharı,
karbondioksit, metan, vb.) atmosfere
kaçan uzun dalga radyasyonun bir kısmını
yakalayarak Dünya ortalama sıcaklığının
15°C olmasını sağlarlar. Fakat günümüzde
sera gazlarının artan konsantrasyonu
dünya ortalama sıcaklığını endüstri öncesi
döneme göre 1°C ısıtmıştır.
1
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC) 5. Değerlendirme Raporu bulguları:
İstatistiksel olarak iklim değişikliği, uzun yıllık
ortalamalardan kayma şeklinde karakterize
edilir. Ortalamalardaki küçük kaymalar
ekstrem hava olaylarının görülme olasılığında
büyük artışlara sebep olur.
Endüstri öncesinde 280 ppm düzeyinde olan
CO2, fosil yakıt kullanımı, arazi bozulumu,
ormansızlaşma, tarımsal üretim gibi insan
etkinlikleri sonucunda 2016 yılı itibarıyla 400
ppm’i aşmış durumdadır ve bu artış ivmesi
hızlanarak devam etmektedir.
http://www.mgm.gov.tr [email protected]  İklim sistemindeki ısınma açıktır. Sanayi
öncesi döneme göre Dünya yaklaşık 1.0°C
ısınmış, kar ve buz miktarları azalmış,
deniz seviyesi yükselmiş, sera gazları
konsantrasyonları artmıştır.
 Ardışık son 3 on yıl, 1850’den beri
yaşanan en sıcak on yıllar olmuştur.
 Okyanusların ısınması iklim sistemindeki
enerjiyi artırmaktadır, enerjinin %90’ı
1971-2010 arası birikmiştir.
 Son 20 yılda Grönland ve Arktik buz
kütleleri hacim kaybetmiş, Kuzey yarı
kürede de ilkbahar kar örtüsü azalmıştır.
 1901-2010 arası küresel deniz seviyesi 19
cm yükselmiştir.
 CO2 endüstri öncesi döneme göre %40
artmıştır. Okyanuslar insan kaynaklı
salınan CO2’in %30’unu absorbe ederler,
bu da denizlerin asitleşmesine neden
olmakta, mercan resifleri beyazlamaktadır.
 Modellere göre 21. Yüzyılın sonlarına
doğru RCP6.0 ve RCP8.5 senaryolarına
göre ısınmanın 2.0°C’yi aşması
beklenmektedir.
 Sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklıklar,
tropikal siklonlar gibi ekstrem olayların
şiddet ve frekansları 20. Yüzyılın 2.
yarısından itibaren artmıştır ve gelecekte
de artmaya devam edecektir.
 İklim değişikliği gıda güvenliğini
etkileyecek ve insanları yaşadıkları
yerlerden edecektir.
 İklim değişikliğine karşı önlem alınmaması
durumunda, doğacak sonuçlar, alınacak
önlemlerin maliyetinden çok daha büyük
olacaktır.
2
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards