YZM 320 - Yazılım Doğrulama ve Geçerlileme

advertisement
Hazırlayan:Emin BORANDAĞ
7/23/2017
1
1.Bölümde Önemli Noktalar
 Proje ve Program
 Yazılımların dünü bugünü ve yarını
 Projelerin Dört Boyutu
 İnsan,Süreç,Ürünve Teknoloji
 Hızlı Yazılım Geliştirme Stratejisi

Temel hatalardan sakınma, temel risklerden kaçınma, risk
yönetimi,zamanyönetim
 Yazılım Büyüklükleri
 Temel Yazılım Hataları
7/23/2017
2
2.Bölüm
 Projelerin Önemi
 Yazılım Organizasyonu
 Proje Seçimi
 Proje Yönetimi
 Proje Gelişimi
 Proje Süreç Yönetimi
7/23/2017
3
Projeler nasıl başarılı olur?
 Üst yönetim destek
 Kullanıcı katılımı
 Deneyimli proje yöneticisi
 Açık iş hedefleri
 Minimize edilmiş kapsam
 Standart yazılım altyapısı
 Firma temel gereksinimleri
 Örgün metodoloji
 Güvenilir tahminleri belirleme
7/23/2017
4
Projeler nasıl başarılı olur?
 Güvenli ve yeterli kaynakları belirle.
 Zamanında proje ihtiyaçları için onay alma
 Organizasyon boyunca insanların işbirliği alma
 Liderlik rehberlik sağlama
7/23/2017
5
Süreç Uzmanı (Yazılım Yöneticisi)’nın İşleri
 Projeyi tanımla
 Yazılım paydaşlarını belirle
 İş listesini belirle
 Proje ile ilgili zaman çizelgesini belirle (Mile stone)
 Yazılım Akış Süreçlerini tanımla ve Kontrol et.
 İhtiyaçları ve kaynakları belirle.
 Proje gereksinimlerini değerlendir.
 Riskleri tanımla ve acil durum planlarını ortaya koy.
 Bağlılıkları tanımla.
7/23/2017
6
Süreç Uzmanı (Yazılım Yöneticisi) İşleri
 Önemli noktaları tanımla ve izle.
 Proje aşamasını gözetle.
 Güvenli ve gerekli kaynaklarını belirle.
 Değişim kontrol sürecini yönet.
 Proje durumunu ortaya çıkaran raporları oluştur.
7/23/2017
7
Süreç Uzmanı (Yazılım Yöneticisi) İşleri
 Süreçlerin ve Bilgi alanlarının detaylarını ortaya çıkar.
 Organizasyon yapısını bilerek ona göre süreçleri
yönlendir. (Şirkette yeni olmak)
7/23/2017
8
PMI Framework
7/23/2017
9
Yazılım Yönetimi İçin Süreç Grubu
 1. İlklendirme(Initiating)
 2. Planlama(Planning)
 3. İcra(Executing)
 4. Kontrol(Controlling)
 5. Tamamlama(Closing)
 Note: Her bir faz için bu 5 adım tekrarlana bilir.
 Her bir adımda aşağıdaki konulara dikkat
edilmelidir:



7/23/2017
Veri girişleri
Araçlar & Teknolojiler
Çıkışlar
10
Yazılım Yönetimi İçin Süreç Grubu
7/23/2017
11
Yazılım Yönetimi İçin Süreç Grubu
Design Phase
Initiating
Processes
Planning
Processes
Controlling
Processes
Closing
Processes
Implementation Phase
Executing
Processes
Initiating
Processes
Planning
Processes
Controlling
Processes
Executing
Processes
Closing
Processes
7/23/2017
12
İlklendirme
 Giriş
 Ürün tanımları
 Strateji planı
 Proje seçim kriterleri
 Tarihsel bilgiler
 Çıkış
 Proje yapısı çıktıları.
 Proje yönetim tanımları
 Kısıtlar
 Varsayımlar
7/23/2017
13
7/23/2017
14
Planlama
 Kapsam Planlama
Kapsam tanımı
Aktivite Tanımlama
Aktivite Sıralama
Tahmini Aktivite Süresi
Kaynak Planlaması
Maliyet Tahmin
Maliyet Bütçeleme
7/23/2017
 Risk Planlama
Programı Geliştirme
Kalite Planlama
iletişim Planlama
Organizasyon Planlama
Çalışanların Edinimi
Tedarik Planlama
Proje Planı Geliştirme
15
İcra Süreci
 Proje planı yürütme
Kapsam Doğrulama
Kalite Güvence
Takım Geliştirme
7/23/2017
 Bilgi Dağıtımı
Talep
Kaynak Seçimi
Sözleşme Yönetimi
16
Kontrol
 Genel Değişiklik Kontrolü
Kapsam Değişiklik Kontrolü
Zamanlama Kontrolü
Maliyet Kontrolü
kalite kontrolü
7/23/2017
 Performans Raporlama
Risk Tepki Kontrolü
17
Kapanış Süreci
 İdari Kapanış
 Sözleşme Kapanış
7/23/2017
18
7/23/2017
19
 Yönetimin gözden geçirmesi gerekli noktaları
tanımlayın.
 " Phase exits " ya da “kill point“ belirleyin.
 Hedefleri ile uyum sağlayın.
 Doğrulama ve Geçerlileme (V & V) yapın.
 Daha sonraki aşamada(vadede) yapılacaklar ı
belirleyin.
7/23/2017
20
Organizasyonu Anlama
Yapısal çerçeve:
Koordinasyon ve kontrol, roller ve
sorumluluklar üzerine odaklanır.
Kuruluş şemaları Bu çerçevede
tanımlamaya yardımcı olur.
İnsan kaynakları çerçeve:,
Organizasyon ve insan ihtiyaçların
arasında uyum sağlamaya odaklanır.
Siyasi çerçeve:
Kuruluşların çeşitli bireylerin ve çıkar
gruplarının oluşan koalisyonlar.
Çatışma ve güç kilit noktalarına
odaklanır
Teknolojik çerçeve:
Olaylarla ilgili teknolojiler ve anlamları
üzerinde odaklanır.
7/23/2017
21
Organizasyon Yapısı
 Fonksiyonel
Mühendislik, Pazarlama, Tasarım, vb..
 Proje
Proje A, Proje B
Projelerinden elde edilen gelirler
PM, Sorumluluk
matris
Dayanan Fonksiyonel ve Proje
Program Yönetimi. model
Kısa döngüleri, hızlı bir gelişim süreci için gerekli
7/23/2017
22
Fonksiyonel Organizasyon
•Artıları
Otoritenin açık bir tanımı
Açık kariyer yolları
7/23/2017
•Eksileri
Eksikliği müşteri odaklılık (Müşteri
ile Yazılımcı Arasında Duvar)
Işlevsel alanlar arasında çatışmalar
Proje liderleri az güç
23
Proje Organizasyonu
 Artıları
Komuta birliği
Etkin üretim ve proje iletişimi
7/23/2017
•Eksileri
Tesislerin çoğaltılması
Kariyer yolu
24
Matrix Organization
 Artıları
Fonksiyonel hatları üzerinden
Proje entegrasyonu
Kaynakların etkin kullanımı
Fonksiyonel bir takım kurulumu
7/23/2017
• Eksileri
İki personel için patronlar
Karmaşıklık
Kaynak ve öncelik çatışmalar
25
Firmalar Neden IT bölümleri Kurar?
7/23/2017
26
IT Planlama Süreci
Q7503 Principles of Project Management, Fall 2002
27
Projelerinin Belirlenmesi İçin
Organizasasyon Yapısı
Tek bir noktadan takip etmemiz gereken yazılımlar üretecek bir yazılım
organizasyonu şeklini kullanmalıdır.
Farklı noktalardan orta ölçekli yazılımları üretecek bir yazılım organisasyon
şekli
Aynı anda aynı ekip tarafından üretilmesi gereken yazılım projeleri
organisasyon şeklini kullanır.
7/23/2017
28
Proje Portföy Yönetimi
Farklı 'portföy modelleri mevcuttur:
Ekonomik getiri modeli
NPV, IRR, YG
Maliyet-fayda modeli
(Daha az somut faktörler içerebilir)
Piyasa araştırma modeli
Yeni ürünler
Her göreceli değeri ve kaynak / bütçe etkileşimleri dikkate
Daha fazla bilgi 4.Bölümde
7/23/2017
29
Portföy yönetimi CIO lar için
 1.Aşama
 Portföy Veritabanı Oluşturma
Proje isimleri ve açıklamaları
Tahmini maliyet, zaman dilimleri, personel
Faydaları
Orgs ve ekipler arasında iletişim
7/23/2017
30
Portföy yönetimi CIO lar için
 2.Projelerin öncelik Sırasına Dikkat
 Ölçülebilir değerleri sıralaması yapılır
 3.Risk ve getiri
Öznellik ve anlaşmazlıklar belirle
 Yardımcı programları kullan ('ışık tutmak'),
 Artımlı yükseltmeleri, stratejik yatırımlar(Geleceği var
mı?)
7/23/2017
31
Portföy yönetimi CIO lar için
 4.Depodaki verileri otomatikleştirin
verileri veri girişi için kullanın (yeni projeler)
Otomatik izleme (PM yazılım entegrasyonu)
7/23/2017
32
CIO olarak yazılım yeni bir yazılım
projesine bakış?
 Yazılımı kendi ekibimizle mi yapacağız?
 Yoksa yazılımı outsorce olarak mı yaptıracağız?
 Eğer yazılımı dışarı yaptıracaksak terzi işimi olacak
yoksa hazır bir paket programı alıp kendi yapımıza
uyarlayacağız?
7/23/2017
33
Niye projeler outsource edilir?
 Sabit ve tekrarlayan maliyetleri azaltmak için(Ekip,vb)
 Müşteri kuruluşun kendi çekirdek işlerine
odaklanmaksı için(Benimişim belli yazılım yazmak
benim işim değil)
 Beceri ve teknolojilerine erişim için(Bu işi bilenlerden
yardım alalım)
 Esneklik sağlamak için
 Hesap verilebilirliği artırmak amacıyla
7/23/2017
34
Download