Ödemeler Dengesi Temmuz 2017

advertisement
Ödemeler Dengesi
Cari denge Temmuz ayında 5,1 milyar $ açık verdi (beklenti: -5,5
milyar $; 2016 Temmuz: -2,4 milyar $).
Temmuz 2017
Ödemeler Dengesi İstatistikleri
Aylık
Milyar USD
12 aylık birikimli cari açık ise 37,1 milyar $’a yükseldi (2017 Haziran:
-34,4 milyar $). Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde cari açık 26,0
milyar $ oldu (2016 Ocak-Temmuz: -21,5 milyar $).
Dış ticaret açığındaki genişleme cari açığın bir önceki yılın aynı ayına
göre 2 katına çıkmasında belirleyici oldu. Mal dengesi açığı, ithalattaki
%46,2’lik artışa bağlı olarak Temmuz ayında 7,3 milyar $ düzeyine yükseldi
(2016 Temmuz: -3,8 milyar $). Özellikle altın ithalatının güçlü seyretmesi ve
petrol tüketimindeki artış mal dengesindeki bozulmada önemli rol oynadı. Net
altın ticareti, son 12 ayda cari açığa yaklaşık 7,3 milyar $’lık yükseltici etki
yaptı. Öte yandan Rus turistler öncülüğünde yabancı ziyaretçi sayısındaki
toparlanma seyahat gelirlerine olumlu yansıdı. Seyahat gelirleri yıllık bazda
%34 artışla 2,7 milyar $’a yükselerek cari dengeye olumlu yansımaya devam
etti. Gelir dengesi açığında ise geçen yılın aynı ayına göre 161 milyon $’lık
kısmi bir iyileşme gözlendi.
Temmuz ayında kayıtlı sermaye girişi 1,8 milyar $ düzeyinde gerçekleşti
(2016 Temmuz: -1,2 milyar $). Doğrudan yatırımlar (1,1 milyar $) ve portföy
yatırımları (0,6 milyar $) kanalıyla gerçekleşen sermaye girişleri cari açığın
finansmanında önemli rol oynadı. Ancak portföy yatırımlarında yılbaşından bu
yana gözlenen yabancı girişinin Temmuz ayında devam etse de hız kaybettiği
gözlendi. Portföy yatırımlarının detaylarına bakıldığında, hisse senedi
piyasasına yaklaşık 0,5 milyar $ giriş yaşanırken tahvil piyasasından 0,9 milyar
$ net çıkış gerçekleşti. Borçlanma araçları piyasasındaki çıkışta Genel
Hükümetin geçmiş eurobond ihraçlarına yönelik 2,25 milyar $ tutarında geri
ödeme yapması etkili oldu. Bununla birlikte bankaların 1,1 milyar $’lık varlık
satımı (eurobond, hisse senedi, vb.) gerçekleştirmesi net portföy girişlerindeki
artışı destekledi.
Cari İşlemler Hesabı
12-Aylık Toplam
Haziran 17
-5,1
-2,4
-26,0
-21,5
-37,1
-34,4
-7,3
-3,8
-29,7
-24,1
-46,5
-43,0
2,5
1,9
8,6
6,8
17,2
16,6
Gelir Dengesi
-0,4
-0,6
-4,8
-4,2
-7,8
-8,0
Finans Hesapları
1,8
-1,2
24,7
24,4
22,1
19,1
Doğrudan Yatırımlar
1,1
0,7
4,3
4,5
9,0
8,6
Portföy Yatırımları
0,6
1,5
18,0
9,8
14,5
15,4
0,5
-0,3
2,7
0,4
3,1
2,3
-0,9
0,6
14,5
8,8
12,6
14,1
1,0
1,2
0,9
0,6
-1,3
-1,1
0,2
-3,4
2,4
10,1
-1,4
-5,0
Merkez Bankası
-0,0
-0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
Genel Hükümet
-0,1
0,1
-0,1
-0,7
-0,2
0,0
Bankalar
-1,8
-4,3
-3,5
-0,3
-10,3
-12,8
2,1
0,8
6,1
11,3
9,4
8,1
0,9
2,0
-3,5
3,8
4,3
5,3
-2,4
-1,7
-4,8
6,8
-10,8
-10,0
Mal Dengesi
Hizmetler Dengesi
Hisse Senedi
Tahvil
Net Varlık Edinimi
Diğer Yatırımlar
Diğer Sektörler
Net Hata Noksan
TCMB Rezerv Değişimi
Cari$
Milyar
Denge (Aylık, Milyar
$) Denge
Aylık Cari
1
0
-1
-2
-3
-2,4
-3,1
-4
-5
-5,1
-6
-7
Temmuz 15
Ağustos 15
Eylül 15
Ekim 15
Kasım 15
Aralık 15
Ocak 16
Şubat 16
Mart 16
Nisan 16
Mayıs 16
Haziran 16
Temmuz 16
Ağustos 16
Eylül 16
Ekim 16
Kasım 16
Aralık 16
Ocak 17
Şubat 17
Mart 17
Nisan 17
Mayıs 17
Haziran 17
Temmuz 17
-8
Bankaların Temmuz’da net kredi ödeyici olması, diğer yatırımlar
kaleminde sermaye girişinin düşük gerçekleşmesine neden oldu. Alt
kalemler incelendiğinde, yabancı bankalar Temmuz ayında bankacılık
sektöründeki mevduatlarını 1,6 milyar $ azaltmasına karşılık yurtiçinde yerleşik
bankalar da yurtdışı bankalarda tuttukları mevduatlarını 1,5 milyar $ azalttı.
Bununla birlikte bankalar yurtdışından 2,8 milyar $’lık uzun vadeli kredi
kullanırken 4,4 milyar $ kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Böylece bankacılık
sektörü aracılığıyla 1,8 milyar $’lık sermaye çıkışı gerçekleşti. Diğer taraftan
bankacılık dışı sektörlerin (diğer sektörler) net kredi kullanıcısı olmasıyla diğer
yatırımlar kalemine az da olsa sermaye girişi gerçekleşti.
Yılbaşından Buyana
Temmuz 17 Temmuz 16 Temmuz 17 Temmuz 16 Temmuz 17
12 Aylık Birikimli12Cari
$)
AylıkDenge
Birikimli (Milyar
Cari Denge
Milyar USD
20
0
-1,7
-9,0
-20
Ekonomik Araştırmalar Bölümü
-37,1
-60
Cari Denge
Enerji Dışı Cari Denge
-80
Temmuz 17
Temmuz 16
Temmuz 15
Temmuz 13
Temmuz 14
Enerji ve Altın Dışı Cari Denge
-100
Temmuz 12
Temmuz ayında 2016 yılından kaynaklanan baz etkisi nedeniyle dış ticaret
açığının yükselmesi cari açığın %100’ün üzerinde genişlemesine neden
oldu. Öncü dış ticaret verileri dış ticaret açığının Ağustos ayında da
genişlediğine işaret ediyor. Ancak biz turizm sektöründeki toparlanmanın cari
dengeye katkısının yaz aylarında belirginleşeceği ve net altın ticaretinin
olumsuz etkisinin kademeli olarak pozitife döneceği varsayımı altında cari
açığın yılı 35 milyar $ civarında tamamlamasını bekliyoruz.
-40
Temmuz 11
TCMB rezervleri, Temmuz ayında 2,4 milyar $ azalış kaydederken net hata
noksan kaleminde 911 milyon $ tutarında sermaye girişi oldu.
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
1
1
Ekonomik Araştırmalar Bölümü
[email protected]
Mustafa Can BASMACI
0216 503 5348
Muharrem BAYKARA
0216 503 5394
Cihangir DİNÇER
0216 503 5826
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat
gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak
kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Ekonomik Araştırmalar Bölümü
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
2
Download