BÖCEKLER (ZARARLILAR) Alman Hamamböceği Blatella

advertisement
BÖCEKLER (ZARARLILAR)
Alman Hamamböceği Blatella Germanica)
Biyolojisi
0.5-1 cm boyunda, kahveregi, en hızlı üreyen hamam böceğidir. Bıraktığı bir pakette 40-48 civarında
yumurta vardır. Bir dişi yılda 30.000'i bulan sayıya ulaşabilir, ömrü bir yıldır. Kuru ve sıcak yerleri sevdiği
için halk arasında KALORİFER BÖCEĞİ'de denir. Çok pistirler ve her şeyi yerler. Her pisliği, mikrobu
taşır ve bulaştırırlar. Gıda, su ve sıcağa ihtiyacından dolayı insan olan her yerde aktiftir. Evlerde ilk
yerleşeceği yer mutfak ve banyolardır. Hemen hemen bütün zamanını yuvalarında, delik ve çatlaklarda
saklanarak geçirirler, karanlığı sever ve geceleri aktiftirler, çok dayanıklıdırlar, ilaçlara çok çabuk direnç
kazanırlar. Binada 10 kat Başa Dönya bir gecede çıkabilirler. Marketten ufak bir poşet içinde veya bir
yumurta paketinde evinize gelebilir.
"Dizanteri, gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar hastalıkları,
Astım, allerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar."
Kontrol Önlemleri
Bunların kontrolü zordur, tecrübe, teknik bilgi ve uygun ensektisit ve periyodik uygulama tekniği gerekir. Kalıcı ensektisiti her türlü çatlak ve
yarıklara, kapı pervazı, süpürgelik, dolap arkası gibi yerlere uygun dozda atmak gerekir. Gerekirse özel yemleme sistemi (TES) uygulanır.
Önerimiz
Apartman temizse sakinlerin dikkatli olması, ilk böcek geldiğinde ise o dairenin böcek yayılmadan ilaçlatılması gerekir. İhmal edilirse diğer
dairelere de yayılarak rahatsızlık verir ve masraflara neden olur. Örneğin 30 daireli bir apartmanda 6-7 dairede üreme başlamışsa, bütün apartman
dairelerinin komple ilaçlatması en doğru harekettir. Bu yapılmazsa böcekler daireler arasında dolaşır ve sorun zaman içinde kronikleşir.
Amerikan Hamamböceği (Periplanata Americana)
Biyolojisi
Erginleri ortalama 2-3 cm boyunda kanatlı kırmızımsı kahve renginde en büyük hamam böceği
türüdür. Bütün insanların yediği ve yemediği her şeyi yerler, kağıda kadar. İçinde 14–16 yumurta
bulunan paket yaparak her mevsim ürerler. Genelde toplu koloniler halinde yaşarlar, 15 ay kadar
ömrü vardır. Nemli, sıcak ve pis yerleri severler kanalizasyon, kazan dairesi, depo, bodrum, toprak
altı galerileri ambalaj içleri gibi yerleri istila ederler. Genelde endüstriyel işletmelerde çok
görülürler.
"Dizanteri, Gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar
hastalıkları, Astım, Allerjik Reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar.
Kontrol Önlemleri
Yaşadığı ortam ve yerlerin iyi araştırılması ve profesyonel bir servis tarafından mücadelesi gerekir.
Kalıcı etkili ensektisit kullanılır, koli ve malzemeyle de gelebilir, dikkat etmek gerekir.
Oryantal Hamamböceği (Blatta Orientalis)
Biyolojisi
1–1,5 cm uzunluğunda parlak siyah renklidir. Erkeklerde iki kahve renkli kanat vardır. Dişiler oval
erkekler ise daha ince yapıdadır, halk arasında KARAFATMA olarak da anılırlar. Genelde lağım
sistemi, bodrum, depo, bina boşlukları ve daha az olarak ta ev içlerinde yuvalanırlar. Havalar
ısınınca komşu binalara kadar her yeri istila ederler, kış aylarında ana yuvalarına çekilirler. Ömrü 6
aydır, her türlü gıda ve organik maddeyi yerler.
"Dizanteri, Gıda zehirlenmeleri, Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, Mantar
hastalıkları, Astım, Allerjik Reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar"
Kontrol Önlemleri
İçeride ve dışarıda üreme ve barınma yerlerini dikkatle araştırıp bulup yok etmek için profesyonel servise ihtiyaç duyulur. Zira yuvalarına
ulaşmakta güçlük çekilir. Mücadelesi dikkat ister kalıcı ensektisit uygulanır. Bazen çatılarda kuş yuvaları varsa civarında üreyebilir. Araştırılması
gerekir.
Karınca
Biyolojisi
2-4 mm büyüklüğünde siyahtan kahverengiye, kırmızıdan siyaha kadar renklerde bir çok karınca
türü vardır. Kanatlı karınca türü ise 5-8 mm uzunluğunda kahverengi olup iki adet uzun kanadı
vardır.Yuvalarını su ve yiyecek kaynaklarına yakın yaparlar ve rotaları da bu eksendedir. Ev içinde
görülenler genelde işçi karıncaların yiyecek aramalarından kaynaklanır. Süpürgelikler ile
çatlaklarda, deliklerde, saksı içlerinde yuvalanırlar. Koloniler halinde yaşarlar.
"Salmonellosis ve staphilacoc enfeksiyonlarına sebep olurlar."
Kontrol Önlemleri
Yürüyüş rotalarını izleyip yuvaları bulunmalı ve burada tedbir alınmalıdır. Piyasadaki hazır
pestisitler ve yemler kullanılabilir fakat popülasyon tam olarak hedef alınmadığı için başarı şansı
azdır. Profesyonel uygulayıcıya başvurulmalıdır..
Karasinek
Biyolojisi
0.5-1 cm boyunda siyah gri renktedirler. Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere
100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır. Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve
sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar. Çok çabuk ürerler. Her türlü gıda ve çöp
artıklarıyla beslenirler ve ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve
vucutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar. Zira
her 5 dakikada bir gezdiği yerlere dışkı bırakırlar.
Kontrol Önlemleri
Çöp ve gübreleri muntazam kaldırmak ve bunların üzerine üremeyi önlemek için larvasit atmak.
Uçan haşerelerin eve girmesini önleyici pasif tedbirler almak (tel sineklik, cızz türü sinek yakalayan cihaz yakmak gibi)
Profesyonel sevise başvurup üreme yerleri ve uçkun mücadelesi için yardım almak gerekir. Ayrıca sineğin çok girdiği kapalı alana kalıcı etkili
uygulama yapılarak 25-30 gün süreyle gelen sineklerin devamlı ölerek yoğunluğunu çok düşürmek de mümkündür.
Kene
Biyolojisi
3mm kadar kırmızı kahverenginde yassı, oval bir parazittir. Kan emerek büyürler.keneler köpek
dışında hayvanlarla insanlara da yapışıp kan emerler. Dışarıda keneler çimenlerde, çalılıklarda ve
hayvan barınma yerlerinde bulunurlar ve buradan geçen hayvanlara yapışırlar. Hayvanlar vasıtası
ile evlerin içine kadar gelirler. Ev içinde bir dişi çatlağa, yarığa yumurta bırakırsa bir kene hafta
içerisinde yüzlercesi oluşur.
Kontrol Önlemleri
Kenelerin evin içinde ve dışında kontrolü zahmetlidir. Mücadelenin tekrarlanması gerekebilir. Bunun için profesyonel bir servise ihtiyaç duyulur.
Örümcek
Biyolojisi
Parazitlenmezler, hastalık bulaştırmazlar, yağmacılıkla, böcekleri yiyerek beslenirler. Çok türleri
vardır. Boyları türe göre değişir. Bazıları insanda, sokarak zehirlenme yapar. Genellikle boyun, el,
yüz, omuz ve kolundan sokarlar Evlerin loş karanlık ve nemli yerlerine yuvalanırlar. Sokulan yerde
yanma, ağrı başlar kaşınır ve şişer, titreme bitkinlik oluşur. Nabız artması ve soğuk terleme görülür
ısırık yerinde bir birine yakın iki nokta var ve Başa Döndaki belirtiler oluyorsa örümcek
düşünülebilir.
Kontrol Önlemleri
Isırılan yer hızla emilir gerekirse orası biraz kanatılır. Yaraya amonyak sürülür ve doktora getirilir. Bina içine ve ürediği yerlere kalıcı etkili ilaçlama
yapılır.
Pire
Biyolojisi
Siyah kahverenkli, 2 mm boyunda katlı yapılı altı bacaklı olup vücudunda ve bacaklarında kılları
bulunur. Sıçrayan yapıdadır, dikey 20 cm, yatay 40 cm zıplarlar. Hayvan, insan, toz ve kuş piresi
şeklinde türleri vardır. Çok çabuk popülasyon yaratır, haftada 2,000 yavruya
ulaşabilir.yumurtalarını toz, toprak içine ve zeminlere dağınık vaziyette bırakır. Uygun ısıda 8 –10
günde evrimleşerek pire olur, ısı yeterli değilse 80–90 güne kadar uzar. Yumurtlamak için kan
emerler bu sebeple canlıya ve insana hemen anında hücum ederler canlı üstüne çıktığı için evlere kolay taşınır, geceleri uyutmaz ısırır, ciltte
noktacıklar halinde ısırık izleri çamaşırda kahverengi pisliğinin lekeleri gözlemlenebilir. En çok hayvanların dinlenme alanlarında görülür ve ürerler.
Tifüs ve Veba hastalığı bulaştırırlar.
Kontrol Önlemleri
Ürediği ortamı tespit edip ilaçlamak, kedi ve köpek gibi hayvanları da ilaçlayıp temizlemek gerekir. İlaçlar pupa döneminde etkili olmadığı için
ilaçlamadan sonra 15 gün kadar ara sıra pire görülmesi doğaldır. Daha sonra onlarda kaybolur, bazen tekrar ilaçlama gerekebilir.
Sivrisinek
Biyolojisi
Anofel ve Küleks olmak üzere iki ana gruba ayrılır ve birçok türleri vardır. Temiz,sıcak, serin, kirli
her türlü su birikintilerinde ürerler, Yumurtalarını su birikintilerine tek tek ve grup halinde bırakırlar.
Larva ve Pupa (kurtçuk) döneminden sonra uygun ısıda 8-9 günde ergin sinek haline gelir. Dişileri
yumurtlamak için canlı kanı emmek zorundadır. Bu sebeple insanları çok rahatsız ederler. Nemli
ve loş ortamlarda barınırlar. Geceleri faaliyet gösterirler. Erkekleri meyve ve bitki özsuyu ile
beslenirler. En az 3 km uçarak ürediği yerin çok geniş mesafelerine kadar yayılırlar ve canlıların
yaşadığı ortamda yoğunlaşırlar.
" Anofeller Sıtma hastalığını yaymada rol oynar. Ayrıca Fil hastalığı, sarı humma, Nil humması, Beyin iltihabı gibi hastalık yayılmasında da önemli
rolleri vardır."
Kontrol Önlemleri
Durgun su birikintilerini yok etmek.
Her türlü birikinti suya, kanala, foseptiğe, havuza ve göle belli periyotlarla larvasit (larva öldüren ve üremeyi durduran) atmak en etkili ve en
ekonomik yöntemdir.
Uçkun mücadelesinde ise Termal Fog, ULV, Soğuk sisleme veya rezidüel (kalıcı) uygulama metotlar ortama göre uygun ekipmanlarla yapılır.
Geniş alanlarda iyi bir araştırma ve planlama yapmak gerekir. Bu sebeple bu konuda tecrübeli, profesyonel uygulayıcı gerekir
Tahtakurusu
Biyolojisi
Erişkin tahtakurusu oval, yassı, çok ayaklı 2 - 5mm boyunda, pas kırmızısı rengindedir. Ezilince
pis kokar ve kan çıkar. Erginleri hiç beslenmeden 550 gün yaşayabilirler.
Kümeler halinde 200 civarında yumurtayı yapıştırarak çatlaklara bırakırlar evlerde insanın yaşadığı
yatak odaları, çekyat, dolap içleri, karyola yatak kenarları, duvar delikleri ve tahta aksam ayrıkları
ile yatakhaneler gibi yerlere yuvalanırlar insanları ısırıp ağırlığının 5 –6 katı kan emerler, emdiği
yer şişer ve çiban gibi kızarır. Özellikle geceleri aktiftir, insana uykuda hemen hücum eder, evden
eve eşya ile yayılır. Pasteurella pestis, allerjik reaksiyonlar M.Leprae, Bacillus anthracis,
B.Recurrentin gibi bir çok hastalığı bulaştırırlar.
Kontrol Önlemleri
Ferdi mücadele çok zordur. Başarılı olmaz, profesyonel uygulayıcı için kolaydır. Barındığı ve ürediği yerler dikkatle ilaçlanırsa kolayca yok edilir.
Karyolaya, çekyata, dolaplara, duvarlara, koltuklara komple kalıcı etkili ilaçı yeterli dozda atmak gerekir.
Tatarcıklar
Biyolojisi
Erişkin tahtakurusu oval, yassı, çok ayaklı 2 - 5mm boyunda, pas kırmızısı rengindedir. Ezilince pis
kokar ve kan çıkar. Erginleri hiç beslenmeden 550 gün yaşayabilirler.
Kümeler halinde 200 civarında yumurtayı yapıştırarak çatlaklara bırakırlar evlerde insanın yaşadığı
yatak odaları, çekyat, dolap içleri, karyola yatak kenarları, duvar delikleri ve tahta aksam ayrıkları
ile yatakhaneler gibi yerlere yuvalanırlar insanları ısırıp ağırlığının 5 –6 katı kan emerler, emdiği yer
şişer ve çiban gibi kızarır. Özellikle geceleri aktiftir, insana uykuda hemen hücum eder, evden eve
eşya ile yayılır. Pasteurella pestis, allerjik reaksiyonlar M.Leprae, Bacillus anthracis, B.Recurrentin
gibi bir çok hastalığı bulaştırırlar.
Kontrol Önlemleri
Ferdi mücadele çok zordur. Başarılı olmaz, profesyonel uygulayıcı için kolaydır. Barındığı ve ürediği yerler dikkatle ilaçlanırsa kolayca yok edilir.
Karyolaya, çekyata, dolaplara, duvarlara, koltuklara komple kalıcı etkili ilaçı yeterli dozda atmak gerekir.
Bit
Biyolojisi
Çok küçük sarı renkte 2-5 mm boyunda dış parazittir. memelilerin ve insanların vücudunda
kanlarını günde 2-3 kez emerek yaşarlar. Erişkinler uzun süre gıdasız yaşayabilir. Baş, vücut ve
kasık biti şeklinde çeşidi vardır. Saç ve çamaşırlara yumurtasını (sirkesini) kuvvetlice yapıştırır.
Kasık biti kasık arasında deri içine girip yerleşir.Yaşanılan ortamdaki eşya ve kişinin şahsi eşyası
ile de yayılırlar. Ev içi ve okul gibi toplu yaşama alanları da kolay bit yayılma yerleridir. Kış ve
temizliğin yetersiz olduğu ortamlarda sıkça görülür.
Bitlerin ısırdığı yerlerde şiddetli kaşıntı olur.Deri koyu esmerleşir, leke ve papuller oluşur.
Buralarda bakteriler yerleşirse fronkülosis impetigo gibi enjeksiyonlar oluşur. Tifüs ve hummalar
gibi önemli hastalıkların da etkenidir.
Kontrol Önlemleri
Tüm çamaşırların yıkanması
İnsanın temizlenmesi ve vücudunun ilaçlanması
Hayvanların ilaçlanması ve temizlenmesi
Evdeki eşyaların komple ilaçlanması gerekir.
Bu işlemlerin hepsi aynı günde tamamlanmalıdır.
Yayılma durumunda acilen profesyonel uygulama gerekir.
Kene
Biyolojisi
3mm kadar kırmızı kahverenginde yassı, oval bir parazittir. Kan emerek büyürler. Keneler köpek dışında
hayvanlarla insanlara da yapışıp kan emerler. Dışarıda keneler çimenlerde, çalılıklarda ve hayvan barınma
yerlerinde bulunurlar ve buradan geçen hayvanlara yapışırlar. Hayvanlar vasıtası ile evlerin içine kadar
gelirler. Ev içinde bir dişi çatlağa, yarığa yumurta bırakırsa bir kene hafta içerisinde yüzlercesi oluşur.
Kontrol Önlemleri
Kenelerin evin içinde ve dışında kontrolü zahmetlidir. Mücadelenin tekrarlanması gerekebilir. Bunun için profesyonel bir servise ihtiyaç duyulur.
Arı
Biyolojisi
0,5–1 cm boyunda altın sarısı ve kahverengi dalgalıdır. Bal ve eşek arısı gibi türleri vardır. Duvar
deliği, ağaç, çatı arası ev gibi yerlere petek yuva yaparak yerleşirler. Grup halinde yaşar çiçeklerden
polen ve nektar toplar, depolar kışın bununla beslenirler. İnsanları ısırarak alerjik reaksiyona sebep
olurlar.
Kontrol Önlemleri
Yuvalarının ilaçlanması veya bozulması iledir.
Çiyan
Biyolojisi
3–10 cm büyüklüğünde 2-8 mm eninde yassı halkalı etrafında 17 çift anteni olan zehirli canlılardır.
Gündüzleri evlerin nemli, loş ve karanlık yerlerinde, taş altlarında, deliklerde gizlenirler. Geceleri
dolaşır, böcek ve solucanlar ile beslenir, insana saldırmazlar.
"Çıplak ayakla dolaşırken, terlik, ayakkabı giyerken sokarlar. Isırdığı yerde bir birine benzeyen iki
tane koyu renkte iz görülür ve örümcekteki gibi zehirlenme belirtileri ortaya çıkar."
Kontrol Önlemleri
Üredikleri kulübe ve evler boşaltılır içerisi ve dışarısı ile üreme yerleri kalıcı ilaçlarla ilaçlanır. Isırılan
yer hızla emilir gerekirse ısırık yeri biraz kanatılır. Yaraya amonyak sürülür ve doktora getirilir
Akrep
Biyolojisi
2,5–5 cm civarında türüne göre siyah, sarı, kahverengi, mavi olabilir. Böceklerle beslenirler.
Genelde taş duvar kovuklarında, toprak deliklerde, bodrum, çatı, ahşap bina, depo, moloz yığını
gibi yerlerde yuvalanırlar. Yuva ve yiyecek bulmak için binalara yaklaşır veya girerler. Ev içine
girince yatakta, ayakkabı içi gibi her yerde rastlamak mümkündür. Geceleri aktiftirler. Gündüzleri
karanlık ve serin yerlerde, yuvalarında geçirirler. Bahar ve sonbahar yağmurlarıyla aşağıdaki yuvalarını su basınca bina içerisine girişleri sıklaşır.
"Çok zehirlidirler. Koruma içgüdüsüyle temas edince sokarlar. İnsanlarda hayati tehdit oluştururlar."
Kontrol Önlemleri
Özellikle bina çevresi bahçe, çatı, bodrum ve depo gibi yerlerdeki yuvalanma ortamlarının iyi araştırılası gerekir. Mücadele bu ortamdaki satıhlara
özel rezidüel etkili pestisitler yağışsız havalarda uygulanarak yapılır. Bahar ve sonbahar ayları mücadeleye uygundur. Ev içi uygulama, koruyucu
maksatla yapılır. Mücadelesi dikkat ister, profesyonel uygulayıcı gerekir.
Akarlar Mite'lar
Biyolojisi
İnsan hayvan ve bitki gibi canlıların yaşadığı ortamda canlı artık ve döküntüleriyle beslenen, gözle
görülemeyen başı, gövdesi, bacakları ve de birçok türü olan canlılardır. Özellikle tozlu bakımsız
evlerde tavuk, güvercin ve farelerde, bazen suda ve otluk alanlarda çok yaşarlar.
"Allerjik reaksiyonlara neden olurlar, özellikle astımı ve allerjisi olanlar dikkat etmelidir."
Kontrol Önlemleri
Ev içinin ve eşyaların ilaçlanması, evde tozların sık sık alınması ve evin dikkatli temizlenmesi gibi
tedbirler alınmalıdır.
Uyuz Böceği ve Hastalığı
Biyolojisi
Uyuz böceği insanın derisi içine girerek tüneller
halinde (2 mm-3 cm uzunlukta) yerleşip
üreyen, devamlı deride tünel açan, kabarcıklar,
delikler ve yaralar meydana getiren bir
parazittir. Kıl diplerinde iltihaplı dermatit de yaparlar.
Böcek yassı, oval, kitinle örtülü ve kirli sarı
renklidir. Kısa, kalın ve kıllı bacakları vardır. 0.4 mm
boyunda ve 0.3 mm enindedir. Deri altına
yumurtlayarak ürer. Yumurtlamadan iki hafta sonra
hastalığın başlaması vücutta genellikle parmak
araları, bilek ve dirseklerin iç kısmı, koltukaltı, karın
ile bacakları sarması ile olur. Deride kazdığı
tünellerin üzerinde içi su ve parazit dolu kabarcıklar
oluşur. Özellikle geceleri artan şiddetli allerjik
kaşıntılar olur. Buna uyuz hastalığı denir. Uyuz
insanlardan el sıkma ile, kullandığı eşyalar ve
bir arada yaşama ile bulaşır. Özellikle okul, yurt,
kışla gibi toplu yaşam yerleri en kolay bulaşma
ortamıdır. Bilgisiz ve fakir ortamda daha çok görülür.
"Uyuz böceği kedi, köpek gibi memeli hayvanlarda da hastalık yapar. Hububatla da geçen cinsi vardır. Deride geceleri daha artan kaşıntı,
kabarcıklar varsa doktora gidilmelidir."
Eğer uyuz teşhisi konmuş ise
Kontrol Önlemleri
İyi bir vücut temizliği ardından verilen böcek öldüren ilaçlar tarife göre tekrarlanarak vücuda sürülür. Vücut ilaçlı bırakılır. Üzerindeki çamaşırlar
değiştirilir. Bu işlemi evdeki hasta olan da olmayan da yapmalıdır
Ev içi ve yıkanamayan eşyaların profesyonel servis tarafından özel formülasyonla ilaçlanması gerekir.
Okul ve yurt gibi toplu yaşam alanlarında ise hastalar tecrit edilir ve okul içinde komple ilaçlama yapılmalıdır.
Güve
Biyolojisi
3 mm boylarında küçük ve oval böceklerdir. Bunlar insanlara zarar vermez ama kişisel eşyalara,
giysilere zarar verirler. Güveler hayvan kılından yapılmış her türlü eşya üzerine yerleşirler ve
yerler. (Kaşmir, yünlü, ipekli giysiler gibi)
Kontrol Önlemleri
Yaygın ortamlarda kontrolü için kesinlikle profesyonel bir uygulamaya başvurmak ve ayrıca ayrıca korunmak için şahsi önlemler almak gerekir.
Giysileri kesinlikle tavan arası, merdiven altı gibi yerlerde saklamayın.Temiz kutu içinde saklayın ve tam kapalı tutun.Giysileri kullanma talimatına
uygun olarak saklayın. Kutuların içine naftalin koyun.
Kulağa Kaçan
Biyolojisi
Evlerde yarık ve çatılarda saklanır ve genellikle geceleri dolaşır. Bitki artıkları, ölü hayvan ve böceklerin
parçaları ile beslenirler. Seri hareket ederler.
Tespih Böceği
Biyolojisi
Gri renkte ve çok kısa ayakları vardır. Dokunulduğunda
kıvrılarak top şeklini aldığı için halk
arasında tesbih böceği olarak adlandırılır. Rutubetli ve sebze
artığı olan her türlü yerde yaşar,
mahzen ve
bodrum gibi yerleri severler. Saksı
bitkilerine zarar
verirler
Gümüş Balıkçığı
Biyolojisi
Gri renkli, 1-2 cm uzunluğunda balık
görünümünde
ve sık ayaklıdırlar. Çok seri hareket
ederler. Bu
haşerelere evlerde çok sık rastlanır,
ayrıca fırınlarda
bina duvarlarında sıcak yerlerde
barınırlar.
yerleşirler.
Hububat içerisine de girer ve
Kağıt ve kumaşla da beslenirler.
Kırkayak
Biyolojisi
Bina içerisinde; bodrumda, katlarda
ve evlerin
balkonlarında, bina dışarısında;
rutubetli
yerlerde, yaprak altı ve gübrelik
yerlerde
yaşarlar.
Kontrol Önlemleri
Barındığı ve ürediği yerler tespit
edilip, ilaçlamak suretiyle yok edilir.
Salyangoz
Biyolojisi
Sularda ve nemli çayırlarda yaşayan, değişik
ebat ve şekillerde çok değişik türleri vardır. Kabuklu
bir türdür. Gezdikleri yerlere sıvılarını
bulaştırır. Bitkileri yiyerek yaşamları sürdürürler.
Küçük türleri çoğu kez bahçelerde süs
bitkilerini sararak kurumasına sebebiyet verirler.
"İnsan bağırsaklarında yaşayan ve halk arasında barsak kurtları adı verilen ve çok çeşidi olan bu canlıların bazılarına ara konakçılık yaparak
insanlara yayılmasında rol oynarlar."
Kontrol Önlemleri
Bahçe ve çimenlik alanlarda özel yem şeklinde hazırlanmış mollusisit grubu ilaçları atmak sureti ile kolayca mücadele etmek mümkündür.
Ağaç Kurdu ve Mobilya Böceği
Biyolojisi
Ağaç kurdu eski tahta eşyada, pencere, kapı, parke ve mobilyanın ağaç aksamlarında yerleşir ve
dehlizler açarak ilerler. Bu arada kemirdikleri ağacın tozları dışarı dökülür. Bazen geceleri
sessizlikte, delik açarken sesi duyulabilir. Mobilya böceği büyük toplu iğne başı büyüklüğünde,
kahverengidir. Özellikle mobilyaların kumaş ve içindeki dolgu maddeleri (kamış, saman, ot vs.)
arasında yuvalanırlar. Kumaşı deler, yıpratır, ölenleri mobilyanın altına dökülür.
Kontrol Önlemleri
Mobilya ve tahta içine nufuz edecek şekilde özel formülasyonlarla ilaçlamakla kontrol altına alınabilirler. Çoğu kez ilaçlamayı ikinci defa.
Ev Faresi
Biyolojisi
Çok küçük 3 cm civarındadırlar ve fındık faresi olarak ta anılırlar, renkleri genelde gridir, büyük
kulakları, küçük gözleri ve burunları vardır. Pislikleri siyah pirinç büyüklüğünde ve ovaldir. Pisliğini
etrafa saçar, yuvasını gıda merkezlerine yakın oyuk ve boşluklarda yapar, ev ve iş yerlerine yerleşir, çok iyi tırmanıcı ve sıçrayıcıdırlar. Çok çabuk
ürerler, gebelikleri 18-21 gün sürer ve her seferinde 5-8 arası yavru yaparlar. Yılda 5-10 döl verir. Çok güçlü koku duyuları vardır. Yetişkin bir ev
faresi 0.5 cm delikten geçer ve 4 metre yüksekten atlayabilir.
Lağım Faresi
Biyolojisi
Ergin lağım faresi kuyruğu hariç 18-25 cm boyunda ve 200-600 gr ağırlığındadır. Küt burunlu,
küçük kulak ve gözlere sahip, kaba tüyleri kahverengi siyah karın bölgesi gri beyaz arası bir
renktedir. Lağım fareleri daha çok kanalizasyon sistemi, binaların bodrum ve alt katları ile
depolarda, bina dışında ise nehir kenarlarında, yol boyunca toprak altında, çöp yığınları ve beton
altında yuva yaparlar. Erginlerin dışkıları iki ucu küt kapsül şeklinde ve 20 mm kadar uzunlukta olabilir. 2-5 ayda ergin hale gelir, bir yıl yaşarlar.
Gebelikleri 3 hafta sürer. Bir keresinde 7-8 yavru doğurur ve yılda 3-6 döl verebilirler. Güçlü koku ve işitme duyularına sahiptirler. 12 mm den
büyük aralıktan kolayca geçebilir, 15 metre yükseklikten atlayabilirler. Kemirmeyi severler ve en çok elektrik kablolarını kemirdiği için de sık sık
yangınlara sebep olurlar.
Çatı Faresi
Biyolojisi
Ergin çatı faresi, kuyruğu hariç 16-21 cm boyunda ve 80-300 gr ağırlığındadır. Sivri burunu, iri
kulak ve gözleri olup, kahverengi veya siyah tüylere sahiptir, çok iyi tırmanıcıdırlar. Bina içleri ve
altında, çatısında, çöp ve odun yığınları içinde yaşarlar. Erginlerin dışkıları lağım faresinin dışkısı
gibi fakat sivri uçludur. Çatı fareleri 4 ayda ergin hale gelir ve 12 ay yaşarlar. Bir keresinde 4-8
yavru doğurur ve yılda 6 döl verebilirler. 12 mm den büyük aralıktan kolayca geçebilirler.
"Fareler Leptospirosis, Selmonella, Brucellosis, Kuduz ve Şap gibi bir çok hastalığı yayarak büyük tehlike teşkil ederler."
Kemirgen - Fare Mücadelesi
KEMİRGEN MÜCADELESİ
Kemirgenlerle Mücadele Hizmeti Artı İlaçlama Tarafından Ziraat Mühendisleri Denetiminde Gelişen Son Teknolojiyi Kullanarak Bir Bütün
Olarak Sağlanmaktadır. Kemirgen Mücadelesinde Öncelikle Kemirgen Sorunun Olduğu Yerler Tespit Edilerek Gerekli Keşifler Yapılmalıdır.
Bu Sayede İlaçlamanın Nerelere Ve Nasıl Hangi Metodlarla Uygulanacağı Karar Verilmelidir. Kemirgen Mücadelesinde En Çok Uygulanan 4
Çeşit
Metod Olup , Bu Metodlar Gerektiği Gibi Uygulandığında Fare Mücadelesinde İstenilen Sonuçlar
Alınmaktadır.
A ) ORTAMIN KEŞFİ
B ) KEMİRGEN POPÜLASYONUN BULUNDUĞU YERLERİN TESPİTİ VE GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARI
C ) UYGULANACAK İLAÇLAMA METODLARININ SEÇİMİ
D ) İLAÇLAMA HİZMETİ
E ) İLAÇLAMA SONRASI KONTROL HİZMETLERİ
İLAÇLAMA ÖNCESİ KEŞİF UYGULAMASI
İLAÇLAMA HİZMETİ ÖNCESİNDE KEMİRGEN PROBLEMİ BULUNAN ORTAMIN KEŞFİ GEREKMEKTEDİR.BU KEŞİF
DOĞRULTUSUNDA KEMİRGEN POPÜLASYONUN YOĞUNLUK BÖLGELERİ , GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARI VE KAYNAK YUVALARI
TESPİT EDİLMELİDİR. BU TESPİTLER SONUCUNDA İLAÇLAMA HİZMETİ NASIL , NE ŞEKİLDE VE NERELERE , HANGİ ZAMAN
ARALIKLARINDA UYGULANMASI UZMAN EKİP TARADINDAN KARAR VERİLİR.





KEMİRGEN İDRARI VE PİSLİĞİ UV ( ULTRAVİYOLE ) IŞINLAR ALTINDA , İÇERSİNDEKİ AMİNOASİTLERDEN DOLAYI
YANSIMA YAPMAKTADIR. BU IŞIMA SAYESİNDE KEMİRGEN AKTİVETİSİ VE GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARI ÖZEL KEMİRGEN
TESPİT FENERLERİ SAYESİNDE TESPİT EDİLMEKTEDİR. BU SAYEDE GEREKEN YERLERDE İLAÇLAMA HİZMETİ
YAPILMASI SAĞLANMAKTADIR.
KEMİRGENLERİN GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARI VE AÇIKLIKLAR TESPİT EDİLİR.
KEMİRGEN DIŞKILARININ BULUNDUĞU VE YOĞUNLUK GÖZÜKEN YERLERİN KEŞFİ SAĞLANIR.
YUVALANMA VE KAYNAK YERLERİN KEŞFİ SAĞLANIR.
Kemirgen İstasyonu Metodu :
Profesyonel Kemirgen Fare Mücadelesinde Uygulanan En Yaygın İlaçlama Metodur. İstasyon İsmi Verilen Fare Monitörine , Fare
İlaçları Yada Zehirleri Yerleştirilir. İstasyonlar Kemirgenlerin Farelerin Girebilecekleri Boyutlarda Olup , Hem Şekli İle Hemde İçersindeki
Yemlerin Çekici Özellikleri İle Kemirgenleri Kendisine Karşı Çekmektede Ve Fareye Karşı Cezbedici Özellik Taşımaktadır. Ortamda
Bulunan Bir Farenin İstasyona Uğramama Şansı Yok Denilecek Kadar Azdır. . Kemirgen İstasyonları Genel Olarak Dolap Veya Petek
Altlarına Yada Gizli Yerlere Köşelere Farenin Gezebileceği Yerlere Metrekare Ve Mesafe Göz Önünde Bulunup Hesaplanarak Yerleştirlir. Bu
İşlem Uzman Ekip Tarafından Uygulanmalıdır. İstasyonlar Yerleştirildikten Sonra , Hedefimizdeki Farelerin İstasyonlara Uğrayıp Zehirli
Yemleri , Tüketmeleri Beklenmektir. Bu Konuda Biraz Sabırlı Olmak Gerekir . Kaliteli Yemler Kemirgenleri Ortalama 2 Gün Sonra İç
Kanama Geçirmesiyle Öldürmektedir . Amacımız Zehirlerin Tüketilmesini Sağlamak Olduğu İçin , Fareler Kemirgenler Birbirlerinin Zehirli
Yem Sonucu Öldüklerini Hissedikleri Durumda , Zehri Yemezler Yada Kusarak Zehirden Kurtulmuş Olurlar . Bu Yüzden Profesyonel İlaçların
Uzun Zaman İçersinde Kesin Öldürme Etkisi Taşıması Gerektirir. Yemi Yiyen Fareler Kemirgenler Genelde Ortamda Değil , Kaynaklarında
Yuvalarında Ölürler. Kemirgenler Ortamı Terk Etme İhtiyacı Duyarak Kendilerini Ölüme Terk Ederler. Bu Şekilde Ortamdaki Fare
Problemi Çözülmüş Olur . Yinde Kontrol Amaçlı Olarak İstasyonlar İçersindeki Zehirli Yemler Yenilenme Ve Belli Bir Müddet Ortamda
Bulunması Gerekmektedir . Bu Şekilde Ortamda İleriye Dönük Fare Ve Kemirgen Üreme Sorunuda Ortadan Kalkmış Olur.

Canlı Yakalama İstasyonu Metodu :
Canı Yakalama Metodunda , Canlı Yakalama İstasyonu Adını Vediğimiz Kemirgen İstasyonları Aynı Şekilde Belli Mesafe Ve
Metrekareler Hesaplanarak Kemirgen Sorunu Olan Yerlere Yerleştirilir . Canlı Yakalama İstasyonlarında Klasik İstasyon Gibi 2 Giriş
Olmaktadır. Kemirgen İstasyonuna Fareyi Cezbedecek Herhangi Bir Yem Yada Bir Gıda Ürünü Bırakılır. Gıda Kokusunu Alan Fare ,
Beslenmek İçin İstasyonun İçine Girer . İstasyonun İçine Giren Fare Tekrar İstasyonun İçinden Çıkamaz. Canlı Yakalama İstasyonunda
Farenin İçeri Girişi Vardır , Ama İstasyonun Mekanik Teknik Özelliğinden Dolayı , Farenin Çıkış İçin İstasyon Kapısına Yöneldiğinde Kapısı
Kapanmaktadır. Bu Şekilde Fare Canlı Olarak İstasyona Hapsedilmiş Olmaktadırç . Kesinlikle İçerden Çıkamaz . Bu İstasyonun Mekanik
Ve Teknik Bir Özelliğidir. Bu Sayede Hedef Kemirgen Herhangi Bir Zehre Veya İlaca Maruz Kalmadan Hapsedilmiş Ve Yakalanmış
Olunur.

Yapışkan Levha Ve Tuzak Metodu :
Yapışkan Metodunda İse Kemirgenler Tarafından Çekici Özellik Taşıyan Ve Kendisine Çekme Özelliğiyle Bulunduran Özel Koku
İçeren Yapışkan Levhalar Kullanmaktadırç .Bu Yapışkan Levhalar Çok Güçlü Yapışkan Malzemelerden Oluşup , Kemirgenlere Karşı Aşırı
Cezbedici Kokusu İle Fareyi Kendisine Çekmektedir. Beslenmek İçin Gezinen Hedef Kemirgen Tuzağa Yakalanarak , Şiddetli Bir
Şekilde Yapışır. Sonrasında Hareketsizlikten Ve Rahat Solunum Yapamadığından Dolayı Kemirgen Kısa Bir Süre İçersinde Ölür
Firmamız Tarafından Kullanılan Bu Yapışkanlar Eczanelerde Satılan Yapışkanlardan Olmayıp , Profesyonel İlaçlama Hizmetinde Uzman
Ekip Tarafından Kullanılan Yapışkan Levhalar Ve Tuzaklar Olmaktadır. . Bu Levhalar Genelde Dolap Altlarına , Köşerelere Farenin
Gezebileceği , Beslenmek İsteyeceği Yerlere Metrekare Ve Mesafeler Hesaplanarak Yerleştirilir. Yapışkanlar Aynı Zamanda Tünel
Şeklinide Dönüştürülebilir.

Yemleme Ve Açıktan İlaç Atma Metodu
Bu Metodda 3 Ayrı Formülasyondan Oluşan Blok , Pellet Ve Pasta İsmini Verdiğimiz Kemirgen Yemleri İlaçları Belli Yerlere Direk
Açık Bir Şekilde Yada Bir Plastik Tabak İçinde Yada Bir Tel Vasıtasıyla Bir Yere Sabitlenerek İlaçlaması Uygulanır . Bu İlaçlar
Kazandaireleri , Kömürlüklükler , Tuvalet Delikleri , Alçıpan Araları , Lavoba Boruları , Kanalizasyon , Çöplükler Veya Lağam Gibi İstasyon
Kurma İhitmali Zor Olan Yerlerde Direk Olarak Uygulanır.
Blok Yemler
Pellet Yemler
Pasta Yemler
Kemirgenlerle mücadelede bir kaç çeşit metot uygulanmakta olup , bunlardan en çok kullanılan ve sonuç alınan yöntemler istasyon ve yapışkan
yöntemidir. Bunun dışında yine canlı yakalama kapanları gibi birçok sistem vardır. İstasyon metodunda istasyon adı verilen plastik kutulara zehirli
fare
yemleri
konulur.
İstasyonlar
kemirgenlerin
girebileceği
boyutta
olup
onların
bulanabileceği
yerlere
konulmalıdır.
Zehir etkisini en geç 1-2 gün içersinde gösterir ve kemirgen genelde yuvasındayken ölür. Bir başka yöntem ise yapışkan yöntemi olup , yapışkan
zamk kemirgenlerin gezebileceği yerlere sürülür ve kemirgen üzerinden geçtiği zaman anında onu bulunduğu yere yapıştırır. Bu sayede kemirgen
orada
yakalanmış
olur.
Bir diğer yöntem ise klasik fare kapanları yöntemidir. Ama kemirgen mücadelesinde en önemli etken izolasyondur. Muhakkak kemirgenlerin
ortama girebileceği yerler çok iyi bir şekilde izole edilmeli ve delikler kapatılmalı veya ince tel çekilmelidir. Bu sayede önleri kesilmiş olur.
Kemirgen İstasyonları
Canlı Yakalama Kapanları
Yapışkan Levhalar
Kapanlar
Blok ve Panel Yemler
Blok ve Panel Yemler
Blok ve Panel Yemler
ULTRASONİK FARE
KOVUCU CİHAZLAR
BU CİHAZLAR ÇIKARDIKLARI
ULTRASONİK SES DALGALARI
İLE BELLİ BİR MESAFE
İÇERSİNDE KEMİRGENLERİN
ORTAMDAN UZAKLAŞMASINI
SAĞLAMAKTADIR. KEMİRGENLERE
KARŞI KOVUCU ÖZELLİĞİ
BULUNMAKTADIR. BU TÜR
CİHAZLAR GENELDE ALTERNATİF
OLARAK KULLANILMAKTA OLUP ,
İLAÇLAMA HİZMETİ GİBİ KESİN
SONUÇ VERMEMKTEDİR.
Download