İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

advertisement
İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
İleri
Biyokimya
CEAC
502
Güz
3
0
0
Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
SEÇMELİ DERSLER-II
Dersin Seviyesi
Doktora
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Deney, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Doç. Dr. Belgin İşgör
3
7.5
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, biyolojik makromoleküllerin
moleküler düzeyde yapısı, organizasyonu ve
fonksiyonu ile Metabolizması ve biyolojik
sistemlerdeki önemini anlamak . Karbonhidrat, yağ
ve protein metabolizmalarının TCA ve ETS
döngüleri ile detaylı anlatımı Biyolojik sistemlerde
anabolik reaksiyaların tartışılması.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Ders metabolik reaksiyonların temel
mekanizmasını, reaksiyonların düzenlenmesini ve
bu reaksiyonların biyolojik sistemdeki önemini
içermektedir.
• Karbonhidrat, yağ ve protein gibi biyomoleküller
hakkında genel bilgilerin hatırlatılması
• Metabolizmanın önemini kavramak ve anabolik
ve katabolik reaksiyonların tartışılması
• Karbonhidrat metabolizmasını kavramak: Glikoliz
ve glikolzde rol alan enzimler ve düzenlenmesi.
• TCA döngüsünde ki reaksiyonlar ve düzenlenmesi.
• Elektron taşıma zinciri ve oksidatif fosforillenme
ve ATP jenerasyonu.
• Lipid metabolizması, reaksiyon basamaklar ve
metabolizma da rol alan enzimler ve
düzenlenmeleri.
• Protein metabolizması, reaksiyon basamaklar ve
metabolizma da rol alan enzimler ve
düzenlenmeleri.
• Glukoneogenez, reaksiyon basamaklar ve bu
yolda rol alan enzimler ve düzenlenmeleri.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Temel Biyokimya ya giriş.
Karbonhidratlar gibi biyolojik
moleküllerin yapısı ve
fonksiyonları.
Ders notları
2
Biyolojik moleküllerin Yapı ve
fonksiyonları: Karbonhidratlar
Ders notları
3
Biyolojik moleküllerin Yapı ve
fonksiyonları: Lipidler
Ders notları
4
Biyolojik moleküllerin Yapı ve
fonksiyonları: Proteinler
Ders notları
5
Karbohidrat metabolizması ve
Glikoliz
Ders notları
6
Glukoneogenez.
Ders notları
7
Trikarboksilik asit döngüsü ve
Elektron Taşıma Sistemi
Ders notları
8
Elektron Taşıma Sistemi ve
oxidatif fosforilasyon
Ders notları
9
ARA SINAV
10
Lipid metabolizması
Ders notları
11
Protein ve Nükleik asit
metabolizması
Ders notları
12
Protein ve Nükleik asit
metabolizması
Ders notları
13
Sunum I (Karbonhidrat
metabolizması ile ilgili makale
sunumu.)
14
Sunum II (Lipid metabolizması ile
ilgili makale sunumu.)
15
Sunum III (protein metabolizması
ile ilgili makale sunumu.)
16
Sunum IV (Metabolik hastalıklar
ile ilgili makale sunumu.)
17
FİNAL
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Gerekli dokümanlar ders esnasında verilecektir.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
1
20
Projeler
1
10
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
4
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanında ileri düzeyde araştırma yapabilme ve
literatür kavrama.
2 Alanında ileri düzeyde bilimsel bir problemin tanımını
yapabilme becerisi geliştirme ve çözüm için alternatif
3 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot
çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz
edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
4 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
5 Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel
konferanslarda sunum yapma ve uluslararası dergilerde
bilimsel yayın yayınlama becerisi.
6 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek
için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma
gerçekleştirme veya kimya alanına proje geliştirme
becerisi
7 Çok disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına
yatkın olma.
8 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.
Alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar
hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
Alan Çalışması
10
6
60
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
10
4
40
Sunum/Seminer Hazırlama
2
15
30
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Projeler
1
20
20
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
228
Download