BİNALARDA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN RADYO VE TV

advertisement
AR&GE BÜLTEN
2014 MART– SEKTÖREL
BİNALARDA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN RADYO VE
TV ÇANAK ANTENLERİ
Nurel KILIÇ
Şehirlerin doğal görünümünü bozan baz istasyonları, çanak antenler ve reklam
panolarına düzenleme getirilmektedir.
Türkiye'de
frekans
planlaması
dahilinde belirli illerde toplam 400
milyon lira maliyetle 800 adet verici
anten kurulacaktır.
Televizyon ve radyolara frekans
tahsisi amacı ile çıkarılan Radyo ve
Televizyon
Kuruluş
ve
Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun 03 Mart
2011 tarihinde yürürlüğe girerken,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) ve Bilgi teknolojileri ve İletişim
Kurumu'nun
(BTK)
bu
alanda
yaptıkları çalışmalarda
da
son
aşamaya gelinmiştir.
Kanunun geçici 4. Maddesi'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti 2015 yılı başında dijital
karasal yayına geçmek zorundadır. Kanun Türkiye'de var olan yayıncılık politikasını
da yeniden belirleyecektir.
Dijital karasal yayına geçiş ile birlikte Türkiye'de bulunan 17 milyon adet uydu antenin
bir takvim dahilinde kullanım dışı kalacak, bu sayede görüntü kirliliği de ortadan
kalkacaktır.
Geçiş döneminde mevcut antenlerin sökülmesi için bir takvim belirlenerek ve o süre
zarfında antenlerin çatılardan veya binalardan sökülmesi sağlanacaktır.
Frekans tahsisi ile birlikte tıpkı radyolarda olduğu gibi televizyonların da hiçbir
bağlantı olmadan her yerde izlenebilmesi sağlanacaktır.
5
AR&GE BÜLTEN
2014 MART – SEKTÖREL
Dijital karasal yayın olduğu için hem görüntü kalitesi hem de ses kalitesi çok yüksek
olacak, bunun yanı sıra televizyon ve radyolar yeni teknoloji ile birlikte tek frekanstan
tüm ülkeye yayın yapma imkanı bulacak ve bölgesel yayıncılığa da kavuşmuş
olacaktır.
Yayıncılar tarafından yayınlarının nerede, ne zaman ve kaç kişinin izlediği bilgisine
ulaşabileceklerdir. Bu bilgi doğrultusunda da reklamlar, bölgesel olarak
planlanabilecektir.
Yeni dönem; yayıncılığa ve iş dünyasına farklı bir anlayış getirirken, haberleşme,
iletişim ve yayıncılığın tek bir platform üzerinden yapılmasını sağlayacaktır.
Bu doğrultuda Görüntü Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre, şehirler yalnızca
insanların biyolojik ihtiyaçlarını karşılayan işlevsellik değil aynı zamanda toplumların
psikolojik ve entelektüel gereksinimlerine cevap veren estetik nitelikler de
taşıyacaktır.
Yeşil alan yokluğu, monoton ve iç içe yapılaşma, görüş alan darlığı, dış cephe
görüntüsündeki karmaşa, enkazlar, birikintiler, gelişigüzel atıklar, levha ve
tabelalardaki oransızlık ve gelişigüzellik gibi kentlerde kirlilik oluşturan görüntülerin
engellenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
Şehirlerdeki reklam ve tanıtım panoları, estetik ve mimari dokuyu bozmayacak
şekilde, kentin doğal ve tarihi siluetine göre tasarlanacaktır.
Bina ve sair yapıların cephelerine yapılacak reklam ve tanıtım araçlarındaki ürün
mesajı, cephe yüzeyinin yüzde 50'sini geçemeyecektir.
Ayrıca, ana cadde, bulvar ve meydan gibi işlek alanlarda bulunan yapılar arasında
uyumun sağlanması amacıyla, bina dış cepheleri aynı boyayla giydirilecektir. Bir
yerleşim yerinde kullanılan her türlü reklam ve tanıtım aracında mimari doku ve
estetiğin korunması için malzemesi tek tip olması zorunlu olacaktır.
Yeni düzenlemeye göre, konut amacıyla kullanılan apartmanların çatısına eczane,
market, lastik firması ticari tabelaları konulamayacaktır.
Meydanlardaki binaların dış cephesinin tek tip olmasının sağlanması ile tarihi dokuyu
bozan abartılı neonlara da yasak gelecektir.
Sonuç alarak, balkon ve dış cephelerdeki çanak antenlerin oluşturduğu görüntü
kirliliğinin önüne geçilmesi planlanmaktadır.
Bu süreçte, şehirler insanların psikolojik ve entelektüel ihtiyaçlarını karşılayan estetik
nitelikler taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır.
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında apartmanların evlerin girişlerine kadar
tamamen bir çevre kirliliği oluşturan çanak antenler vb. gerekli altyapının
oluşturulması ile görüntü kirliliği ortadan kaldırılabilecektir.
6
Download