Elektrik

advertisement
Hazırlayanlar:
Ali Emir Özcan
Meltem Tutar
Batuhan Camgöz
Elektrik Nedir

Elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. Elektrik yükü,
maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. Elektrik olgusunda
rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. Elektriksel olgular çok
sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle
ortaya çıkar. Elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif işaretli olan
protondur.
Elektrik yüklü cisimler mıknatıs gibidir: negatif ve pozitif yüklü cisimler birbirini çeker, ama
aynı elektrikle yüklü olan iki cins birbirini iter.
Elektrik insanoğluna, son derece kullanışlı bir enerji çeşidi sağlamıştır. Isınma, aydınlanma,
haberleşme gibi amaçlarla, ayrıca makinelerde ve elektronik alanında büyük ölçüde elektrikten
yararlanılmaktadır.
Elektriğin Kullanım Alanları
 Elektriğin günlük hayattaki kullanım alanları
 Elektrik dünyada en yoğun kullanılan enerji türüdür.Buna karşı kullanımı kolay
üretimi ise çok zahmetlidir.Elektrik üretilen yerlere elektrik santralleri
denir.
Elektrik bakır gibi iletken bir telin manyetik alan içinde hareket ettirilmesi
ile sağlanır.
Elektrik enerjisi. Hareket ses ,ısıtma, soğutma,ses üretme gibi değişik
teknolojilerde kullanılır.
Kısaca elektrik enerjisi, diğer enerji türlerine dönüşebilir. Hareket
enerjisine dönüşür, Isı enerjisine dönüşür ,sese dönüşür,ışığa dönüşür.
Elektrik Üretimi
 Elektrik üretimi:
 Termik santraller
 Hidroelektrik santralleri
 Nükleer santraller
 Rüzgar santralleri
 Voltaik paneller
 Doğalgaz santralleri
 Jeotermik santraller
 Güneş Enerjisi
Doğada Elektrik
 Doğada elektrik
 Her ne kadar elektriğin doğada gözle görünen hâlleri sayı olarak sınırlı
olsa da, elektrik (veya kıvıllık) doğanın en temel olguları arasında yer alır.
Mıknatıslık ile birlikte evrenimizin yapı taşları arasında sayılırlar.
Elektrik Nasıl Bulundu

ELEKTRİĞİN İCADI HAKKINDA KISA BİR BİLGİ:
"Elektrik" deyimi, Yunanca "elektron"dan gelmektedir.Bunun anlamını mı merak ediyorsunuz ?
Yunanca "elektron" kelimesi, bildiğimiz "amber" karşılığıdır. Açıklamadan da anlaşılacağı gibi, İsa'dan
600 yıl önce, Yunanlılar bir yere devamlı olarak sürtüştürülen, böylece kızan amberin ,mantar ve kağıt
parçaları türünden hafif maddeleri çekebilme yeteneğini biliyorlardı.Buna rağmen,1672 yılına kadar
bu konuda kayda değer bir gelişme olduğu söylenemez. 1672 yılında, Otto von Guericke adında bir
adam,elini hızla dönen bir sülfür (kükürt) kürenin karşısına tutarak, daha güçlü elektrik üretti.
1729 yılında ise, Stephen Gray,bazı maddelerin (örneğin metaller) bir yerden başka bir yere
elektrik ilettiklerini keşfetti. Bu tür maddeler "kondüktör-iletken" diye tanımlandılar.
Cam,kükürt,amber,balmumu gibi diğer bazı maddelerde elektriği taşımıyor,bir yerden bir yere
iletmiyorlardı.Bunlara genel olarak "yalıtkan" adı verildi.
Aynı doğrultuda son derece önemli bir başka adım, 1733 yılında du Fay adında bir Fransızın negatif ve
pozitif elektrik yüklerini bulması olmuştur. Du Fay, negatif ve pozitif şarjların (elektrik yüklerinin),iki
ayrı tür elektrik olduğunu sanmıştı.Gene de, elektriğin gerçeğe en yakın tanımlamasını yapan Benjamin
Franklin'dir. Benjamin Franklin'in fikrine göre, tabiattaki bütün maddelerin bünyesinde "elektriksel
bir akış" vardı. Belirli iki madde arasındaki sürtünme, bu akıştan bir kısmının, miktar bakımından
fazlalık meydana getirecek şekilde öteki maddeye geçmesine sebep oluyordu. Bugün, bu akışın negatif
yüklü elektronlardan oluştuğunu söyleyebiliyoruz.
Elektrik Tarihi
 Elektrik tarihi
 Aydınlatma, elektriğin en büyük kullanım alanlarındandır.
 Doğa belli bir kurallar dairesinde işler ve insanlar doğada yaşarken
bu kuralları çözerek yaşamlarını kolaylaştırmaya, doğanın kurallarını
keşfederek dünyayı kontrol etmeye çalışırlar. Öyle ki teknoloji ve
bilim zamanla insanların elinde büyük bir güç haline gelmiştir. Dünya
yaşamını kolaylaştıran ve onu kontrol eden topluluklar diğer
topluluklar karşısında prestij ve saygınlık kazanmış, onlara hükmetme
yöntemi olarak teknolojilerini kullanmışlardır.
Elektriği Kim Bulmuştur
 Nikola Tesla (Sırpça: Никола Тесла; d. 10 Temmuz 1856, Smiljana-Hırvatistan –
ö. 7 Ocak 1943, New York). Sırp asıllı fizikçi, mucit, makine mühendisi ve elektrik
mühendisi. 19. ve 20. yüzyılın en ilginç buluşçularından birisidir.7 Ocak 1943 yılında
kendisine ait patent aldığı 700 buluşla en çok patent sahibi kişi olarak tarihe
geçmiştir.

Resimler
Download