İNFLUENZA VE AVİAN İNFLUENZA

advertisement
İNFLUENZA (GRİP)
Prof.Dr.Halis Akalın
GRİP




Grip, influenza virüsü tarafından oluşturulan
bir enfeksiyon hastalığıdır
Genellikle kış ve ilkbaharda
Kuluçka süresi 2-3 gün
1 haftada iyileşme
MEVSİMSEL GRİP KLİNİĞİ








Ani olarak başlayan ateş(>390C)
Kas ve eklem ağrıları
Halsizlik, bitkinlik
Üşüme, titreme
Baş ağrısı
Kuru öksürük
Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma,
gözlerde kızarma ve akma
Bazı hastalarda karın ağrısı, bulantı, kusma
Nezle(Soğuk Algınlığı)
Grip

Ateş nadir


Başağrısı nadir
Genel vücut ağrısı
nadir
Burun akıntısı sık
Boğaz ağrısı sık







Yüksek ateş(3-4 günde
düşer)
Başağrısı sık
Genel vücut ağrısı
sıklıkla mevcut
Burun akıntısı nadir
Boğaz ağrısı sık değil
Kimlerde Ağır Seyirlidir?






Çocuklarda
Yaşlılarda
Kalp hastalığı
KOAH
Şeker hastalığı
Bağışıklık sistemini baskılayan durumlar
Komplikasyonlar




Özellikle çocuklar ve yaşlılarda ikincil
enfeksiyonlara zemin hazırlar
Orta kulak iltihabı
Zatürre
Menenjit
Nasıl Bulaşır?





İnfluenza virüsü çok kolay ve hızlı bulaşır
Öksürük ve hapşırık ile etrafa saçılan
damlacıkların hava yolu ile bulaşması
Hasta kişiler ile doğrudan temas edilmesi
Hasta kişilerin ağız-burun akıntıları ile temas
etmiş eşyalar yoluyla
Eline aksıran bir hastanın başka bir kimseyle
tokalaşması ve o kimsenin elini ağzına
götürmesi



A, B, C
A insan ve hayvanlarda hastalık yapar
B ve C insanlarda hastalık yapar
Domuz Gribi (İnfluenza A H1N1)





Domuzlarda rastlanan viral bir solunum yolu
enfeksiyonu
Domuzlar arasında özellikle kış aylarında
salgınlar yapar
Domuzlar pekçok ülkede aşılanmaktadır
İnsanlarda daha öncesinde de domuz gribi
saptanmıştır (Domuzlardan insana bulaşan)
Günümüzdeki problem insandan-insana
bulaştır
Triple-Reassortant Swine Influenza



İnsan, domuz ve kanatlı influenza A
virüsünden genler içeriyor
Bu virüs 1998’den bu yana ABD’de
domuzlardan izole edilmiş
2005-2009 arası ABD’de 12 insanda
enfeksiyon saptanmış
Domuz Gribi Virüsü (H1N1)
Epidemiologic Curve of Confirmed Cases of Human Infection with Swine-Origin Influenza A
(H1N1) Virus with Known Date of Illness Onset in the United States (March 28-May 5, 2009)
Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Investigation Team. N Engl J Med
2009;10.1056/NEJMoa0903810
İnterpandemik
Faz 1
Faz 2
İnsanda
İnsanda
yeni
yeni virüs
virüs yok
yok
Hayvan
Hayvan
virüsleri
virüsleri
düşük
yüksek
riskli
riskli
Pandemik Alarm
Faz 3
İnsanda
yeni virüs
İnsanlar
arasında
yayılım
yok/çok
az
Faz 4
Küçük
gruplar,
lokalize
İnsanlar
arasında
sınırlı
yayılım
Pandemik
Faz 5
Faz 6
Geniş
Genel
gruplar, toplumda
lokalize artmış ve
devamlı
İnsanlar yayılım
arasında
sınırlı
yayılım
Dünya Sağlık Örgütü



25 Ekim 2009
440.000 H1N1
5700 ölüm
KLİNİK








Kuluçka süresi 1-4 gün(7 güne çıkabilir)
Ani yükselen yüksek ateş
Baş ağrısı
Aşırı yorgunluk-güçsüzlük
Kuru öksürük
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Kas ağrıları ve mide şikayetleri(çocuklarda
daha yaygın)
KLİNİK



Mevsimsel influenza’ya benzer
Gastrointestinal semptomlar(kusma ve diyare)
Ateş olmayabilir
Bulaştırıcılık

Belirtilerin başlamasından 1 gün öncesi ve 7
gün sonrasına kadar bulaştırıcılık devam
eder
Riskli Temas Nedir?


Son yedi gün içinde domuz gribi A(H1N1)
virüsü enfeksiyonu olan bir kişi ile yakın
temasta bulunmak ya da,
Son yedi gün içinde insandan insana geçtiği
saptanan domuz gribi A(H1N1) vakasının
olduğu bir ülkede bulunmak
Klinik Tanımlama

Başka bir nedene bağlanamayan ateş(>38 0C)
ve aşağıdakilerden biri:
-Yaygın vücut ağrısı
-Boğaz ağrısı
-Baş ağrısı
-Burun akıntısı
-Öksürük
-Solunum güçlüğü ile seyreden enfeksiyon
bulguları
Olası ve Kesin Vaka



Klinik tanımlamaya uyan ve riskli teması
olanlar olası vakadır
Laboratuvarda doğrulanması durumu
kesinleştirir
Riskli temas(+), Klinik tanımlama(-): 7 gün
izle-Temas ettiği kişi kesin vaka ise profilaksi
Komplikasyonlar(H1N1)





Altta yatan hastalığın alevlenmesi
Sinüzit, otit
Bronşit, astım, KOAH alevlenmesi
Miyokardit, perikardit, ensefalit,
ensefalopati
İkincil bakteriyel pnömoni
Mevsimsel Grip ve Domuz Gribi
>65 Yaş
Hastaneye Yatış
Ölüm
Mevsimsel grip
2009 H1N1
%60
%5
%90
%8
MMWR 2009;58(RR-10):1



1957 yılına kadar dolaşan H1N1
H1N1 1977’de tekrar ortaya çıktı ve 1950’lerde
dolaşan virüsle antijenik ilişki mevcut
Koruyuculuk güvenilir değil
Itoh Y et al. Nature 2009;460:1021.
KORUNMA ve TEDAVİ




Aşılar
İlaç ile korunma
İlaç tedavisi
Genel korunma önlemleri
Tamiflu(Oseltamivir)




Erişkin tedavisinde 2x75 mg PO, 5 gün(İlk 2
gün içinde)
Erişkinde profilaksi 1x75 mg PO, 7 gün
1 yaşın üzerindeki çocuklarda tedavi ve
profilakside kullanılabilir
Gebelikte C grubu
Relenza(Zanamivir)





Erişkinde tedavi için 2x2 blister, oral
inhalasyon, 5 gün(1 blister 5 mg)
Erişkinde profilakside 1x2 blister, oral
inhalasyon, 10 gün
Çocuklarda tedavide ≥7 yaş, doz erişkindeki
gibi
Çocuklarda profilakside ≥5 yaş, doz
erişkindeki gibi
Gebelikte C grubu
Genel Önlemler






Su ve sabunla el yıkama
Ellerimizi yıkamadan ağız, göz ve buruna
götürmeyelim
Kişisel malzemeler paylaşılmamalı
Öksürük, aksırık varsa maske kullanılması,
kağıt mendil kullanılması
Evde izolasyon
Temizlikte deterjan yeterlidir
Domuz Gribi Aşısı





Canlı ve inaktif aşılar
Adjuvan içeren ve içermeyen aşılar
Novartis(FOCETRIA)
GSK
Sanofi
Adjuvan





Yardım etmek
Daha az antijenle koruyucu yanıt
Antijen sunumunu uzatmak
Squalene
Alüminyum fosfat
Johansen K et al. Eurosurveillance 2009.
Squalene




Endojen kolesterol metabolizmasının doğal
ara ürünü
Hücre membran komponenti
Fluad(squalene-MF59- içeren mevsimsel
influenza aşısı: 40 milyon doz uygulanmış ve
ciddi yan etki bildirilmemiş
AS03(squalene + Vitamin E)
Johansen K et al. Eurosurveillance 2009.
Kimler Aşılanacak-Öncelikle !





Hamileler
6 aylıktan küçük bebeklerle yaşayan veya
bakanlar
Sağlık çalışanları ve acil servis tıbbi personeli
6 ay-24 yaş arası olanlar
Kronik hastalığı olan 25-64 yaş
MMWR 2009;58.
Aşılama





Gebelik ve emzirme aşılamaya engel değil
Mevsimsel influenza ve diğer inaktif aşılarla
birlikte uygulanabilir
6 ay- 9 yaş arasına 2 doz(en az 3 hafta ara
ile)
10 yaş ve üzeri tek doz
Sağlık çalışanlarının aşılanması hem
kendilerini hem de hastaları korur
Kimlere Aşı Yapılmamalı?




Daha önce Guillain-Barre Sendromu
geçirenler
Yumurta alerjisi
Daha önce aşıya karşı ciddi reaksiyon
Ciddi hastalık durumu
Aşının Yan Etkileri(Hafif ve 1-2 Günde Geçer)








Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ya da
şişlik
Baş ağrısı
Kas ve eklem ağrısı
Ateş
Mide bulantısı
Terleme artışı
Üşüme-titreme
Kasık, koltuk altı ve boyun lenf bezlerinde şişlik
Download